Studenti zjistili s překvapením, že Noemova archa je proveditelná

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/8039/ přeložil M. T. – 4/2014. Překlad stál 152 Kč. Vyšlo na stránkách CMI 11. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě, matkou hromada omylů

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor. Darwinisti popřou fakta!

Pavel Kábrt

Pokročilí studenti fyziky na leicesterské univerzitě dostali za úkol zjistit, zda by Noemova archa, podle rozměrů uvedených v Bibli – a za předpokladu, že bude správně postavena – unesla 70 000 zvířat. Student Kayie Raymer řekl britskému listu The Telegraph, že po jiných „důležitějších“ úlohách, byl tento úkol „něčím odlišným“1. Co tedy zjistili?

Studenti použili 48,2 cm jako délku lokte k odhadu celkových rozměrů archy. A s ohledem na hustotu vody a na Archimedův zákon vztlaku vypočítali, jak velký náklad mohla archa vézt, aniž se potopila.

„Z dosavadního výzkumu vyplývá, že existovalo přibližně 35 000 druhů zvířat, která musel Noe zachránit“, podle The Telegraph, ačkoli necitovali žádný pramen pro tento odhad. Když tento počet zdvojnásobili, aby u každého druhu zohlednili samce a samici, skupina studentů odhadla, že by archa měla uvézt přibližně 70 000 tvorů. Ke svému překvapení studenti zjistili, že toto množství by nepřesáhlo celkovou hmotnost, kterou archa mohla mít. Student fyziky Thomas Morris řekl The Telegraph, „Lidé si většinou nemyslí, že Bible je vědecky přesným zdrojem informací, takže si myslím, že jsme byli docela překvapeni, když jsme objevili, že to bude fungovat.“ Studenti zveřejnili své výsledky v časopisu Journal of Physics Special Topics vydávaném leicesterskou univerzitou.

Závěr studentů, že archa vezla 70 000 tvorů, činí vlastně více, než s čím počítala Bible, což nás opět ujišťuje o tom, že archa mohla pojmout vše, co bylo potřeba – včetně potravy, a dokonce i vody.

Tvorové se různí v hranicích svých vlastních „druhů“ čili základních forem, takže Noe určitě nemusel brát na palubu všechny „druhy“, což je moderní termín, který má asi tolik definic, kolik je badatelů, kteří tento termín používají.

A jak rozumět tomu detailu, uvedenému v Genesis, kde je zmínka o sedmi /čistých/ ptácích od každého druhu – patrně se myslí sedm párů od každého druhu ptáka – na palubě Noemovy archy? Kdybychom místo základních „stvořených druhů“ použili k výpočtu dnešní „druhy“ zoologické, pak by celkový počet ptáků patrně překročil kapacitu archy. Avšak kreační biologové prošli záznamy v literatuře týkající se množení zvířat a tyto záznamy jim pomohly odhadnout, které „druhy“ (species) zřejmě náležejí „stvořenému druhu“ („kind“)2. Například studie o křížení spojují vrabce a pěnkavy jako tvory patřící do jediného stvořeného druhu3. Takže místo více než 1000 vrabčích či pěnkavích „druhů“ bylo v arše možná pouhých 14 představitelů pro vrabce a pěnkavy.

Pokud tento princip uplatníme na všechny „druhy“, tak to dramaticky sníží počet 70 000 zvířat odhadovaný studenty leicesterské univerzity. Kreační vědec John Woodmorappe odhadl ve své knize Noah´s Ark: A Feasibility Study (Noemova archa: studie proveditelnosti) počet druhů v arše podle počtu čeledí žijících i vymřelých suchozemských zvířat, závislých na vzdušném kyslíku, na zhruba 8000 druhů čili 16 000 jedinců – včetně zvláštního počtu sedmi pro ptáky a čistá zvířata4. To by vyžadovalo pouhou třetinu objemu archy a ponechávalo spoustu místa pro zásoby a lidi.

Je úžasné, co se stane, vyzkoušíme-li přesnost Bible. Studenti fyziky z leicesterské univerzity byli podle The Telegraph1„šokováni, když zjistili, že archa by se udržela na vodě“. O co překvapenější by byli, kdyby shledali, že by se archa nejen udržela na vodě, nýbrž že by pojala a zachránila všechny své cestující i jejich zásoby na celý rok, přesně tak, jak to říká Písmo? Jelikož Bible obsahuje duchovní pravdy, jeví se objev, že Bible zaznamenává i historickou pravdu, „vážnějším“, než se světsky vychovaní studenti zprvu domnívali.

Odkazy

1. Knapton, S. Noah's Ark would have floated...even with 70,000 animals. The Telegraph. Posted on telegraph.co.uk April 3, 2014, accessed April 3, 2014
2. Henigan, T. An Initial Estimate toward Identifying and Numbering the Ark Turtle and Crocodile Kinds. Answers Research Journal. 7 (2014): 1-10.
3. Lightner, J.K. 2010. Identification of a large sparrow-finch monobaramin in perching birds (Aves: Passeriformes). Journal of Creation. 24 (3): 117-121
4. Woodmorappe, J. 1996. Noah's Ark: A Feasibility Study. Santee, CA: Institute for Creation Research.

PřílohaVelikost
00658-19.4.2014-studenti_zjistili_s_prekvapenim_ze_noemova_archa_je_proveditelna.doc99.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

seeker

Jak můžeš vědět že to je blbost ? Co o tom vlastně víš ? A co vlastnę víš o bibly ?

Tá tvoja Biblia ťa ani nenaučila gramatiku,takže bez tejto knihy určite nezomriem.

Re: Studenti zjistili s překvapením, že Noemova archa je ...

Několik důvodů proč je Noemova archa jen mýtus:

1. na zemi není dost vody, aby zaplavila celou pevninu
2. i kdyby bylo, kam se poděla
vysvětlení těchto problémů ze strany kreacionistů jsou při nejlepším nepodložená
3. pár zvířat nestačí na záchranu druhu, protože nedostatečná genetická rozmanitost vede k degeneraci
4. potopa by musela zničit veškeré biotopy, proto by po potopě zvířata neměla co žrát
5. tak velkou dřevěnou loď nikdy nikdo nepostavil. Pokud by se o to pokusil narazil by na konstrukční omezení.
6. představa jek Noe chytá 35000 druhů zvířat po celém světě je dost zábavná
7. potopa by zničila téměř veškerý vodní život. Mořští živočichové by ve sladké vodě nepřežili. Sladkovodní živočichové by přišli o svá životní prostředí a zdroje potravy, proto by to většina nepřežila. Tvorové, kteří žijí na dně by bili rozdrceni tlakem.

Re: Hrabě

Jak můžeš vědět že to je blbost ? Co o tom vlastně víš ? A co vlastnę víš o bibly ?

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

A jako třešničku na dortu můžeš dát na Šriberovu radu a začít užívat nějaká ta jeho oblíbená svinstva.

Která to jsou?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Stoura

Re: Hrabě Monte Cristo 2011 - užívání drog

Jen dlužno připomenout, že k užívání jedné z tvrdých drog - alkoholu - nabádá i Ježíš. Tedy - samozřejmě jen tehdy, pokud si jeho slova o krvi nevyložíte doslovně jako nabádání ke kanibalismu.

Lehčí drogy užívají i věřící v kostele - kadidlo má účinky na psychiku podobné marihuaně.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Re: Ondra

Dej si DMT...

A jako třešničku na dortu můžeš dát na Šriberovu radu a začít užívat nějaká ta jeho oblíbená svinstva.

Následně se stát zastáncem názorů, které obhajují užívání drog. Jistě bys takové názory též našel, kdyby se ti to drogové opojení líbilo. A tak to s tebou půjde pořád z kopce, od deseti k pěti.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Samain

Vlastíku

Buď vyskočíš z toho rozjetého vlaku včas, anebo.......... V.S.

Vám už Vlastíku , obávám se, pomoci není. Vy už jste vyskočil a dopadl rovnou na hlavu.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

jk

Party

Dancing with the moonlight knight.

Samain

Chudák hrábě Big smile

Třeba se nad ním jeho Bůh - pokud existuje - smiluje a také ho zamorduje. Ale chudák Bůh Big smile

Záleží na Tobě Ondro.

Víš, já mám podobný názor jako Drsoň. A došla jsem k němu podobnou cestou. Právě díky zájmu o tyto věci jsem nakonec zjistila že se nikdy nic z toho neprokázalo.
Ale uvidíš sám, k jakému názoru časem dáš přednost.
On je to chvíli trvající proces.

A také na určitém času, který však nikdo neví, kromě Boha, jak dlouho bude trvat. Buď vyskočíš z toho rozjetého vlaku včas, anebo.......... V.S.

Customize This