Stovky, nikoli stovky tisíc

(Z Creation Matters, svazek 17, čís. 5, září/říjen 2012, přeložil M. T. - 12/2012, autor neuveden)

„Obrovské rudné ložisko“ v Maďarsku, o kterém se mělo za to, že vzniklo pomalým, postupným ukládáním po stovky tisíc let, bylo podrobeno novému zkoumání. Závěr: vytvořilo se za pouhých několik stovek let působením mikrobů. Resumé zveřejněné v časopisu Geology (1) hovoří o tom, že obří rudné ložisko

…bylo prostudováno za použití mineralogických, mikrotexturních a chemických metod s vysokou rozlišovací schopností. Byly zjištěny dvě samostatné biostruktury nad sebou tvořené rytmickými laminacemi, což opravňuje k oprávněným závěrům o povaze dávného přírodního prostředí a době, za kterou se ruda vytvořila. Milimetrové laminky svědčí o tom, že se zde ukládaly řady biologických polštářů bohatých na železo, mineralizovaných sedimentárních struktur budovaných mikroby. Tyto biologické polštáře se tvořily na rozhraní sedimentu a vody…enzymatickými …procesy, které zřejmě probíhaly v růstových cyklech trvajících dny až týdny. Tato mikrolaminace svědčí zřejmě o tom, že zde během 10 hodin až jednoho dne vyrůstaly mikrobiální komunity. Je-li tomu tak, pak se …celé ložisko mohlo vytvořit za několik set let, a nikoli za stovky tisíc let, jak se dříve soudilo.

Odkazy

1. Polgári, M., J.R. Hein, A.L. Tóth, E. Pál-Molnár, T. Vigh, L. Biró and K. Fintor.
2012. Microbial action formed Jurassic Mn-carbonate ore deposit in
only a few hundred years (Úrkút, Hungary). Geology 40(10):903-906.

PřílohaVelikost
00572-1.12.2012-stovky_nikoli_stovky_tisic.doc28.5 KB
Průměr: 2.9 (9 votes)

BlbecZastavajiciEvoluci

Není nad to, zeptat se odborníka.

Sriber

Dokaž, že smrt je věčná! Smile

Olda

BZE

Tak si myslete, že vakuum je věčné. Pak jste totiž filozoficky úplně mimo mísu a věříte hrubě nepravděpodobné variantě.
Olda

Obrázek uživatele Šriber

Oldřich

Rána pro mě?

Ano. Znovu ukazuješ, jaký jsi ignorant...

Tak proč je pro Tebe nepředstavitelné, že by na to odpověděl evolucionista?

Není to pro mě nepředstavitelné, nýbrž irelevantní...

Navíc jsem nikde nepsal, že to byl biolog, klidně to mohl být astrofyzik, zastávající a popularizující evoluci.

Právě, že jsi nenapsal, co je. Nenapsal jsi ani jeho jméno. Ano, klidně to mohl být astrofyzik, ale stejně tak tvůj výmysl...

co je věčné?

Smrt...

POKRYTČE!

Ty sám jsi pokrytec - dost možná největší na těchto stránkách. Předpokládám, že ti nepřijde ani trochu blbé tak označovat někoho jiného ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Oldřich

Asi to nejen pro vás bude překvapení, ale on Vesmír singularitou a Velkým třeskem vůbec vzniknout nemusel. Ovšem kreacionisté jsou na Velký třesk tak upnutí a tak neochotní se vzdělávat v jakékoli oblasti vědy, že tohle ani netuší.

A krom toho, to, jak vznikl Vesmír, je pro průběh evoluce irelevantní. Klidně ho mohl stvořit bůh.

Ocituji vám taky jednoho slavného vědce J. Richarda Gotta z jeho knihy Cestování časem v Einsteinově vesmíru: "Někdo by se mohl ptát na teologické důsledky našeho modelu. Li-Xin Li a já jsme teologii nikdy neprobírali. Nechceme si ohřívat svou teologickou polívčičku. Chtěli jsme prostě vědět, zda by zajímavá vlastnost obecné relativity mohla být užitečná při vysvětlení počátku Vesmíru. To je tím správným úkolem pro fyziky. Váhal bych, kdybych měl z našeho modelu odvodit teologické závěry - výsledky za sebe hovoří samy. Profesionální teolog by docela dobře mohl upozornit na to, že Vesmír, který vytváří sám sebe, je sice zajímavý, avšak přesto neodpovídá na otázku, proč existuje Vesmír vytvářející sám sebe, a nikoliv vůbec žádný vesmír. Co lidé s naším modelem vytvářejícím sebe sama udělají, bude záležet především na jejich názoru. Ateistům a panteistům možná (...) bude připadat přitažlivý. Jakožto nábožensky založený člověk bych nepředstíral, že Vesmír vytvářející sebe sama není znepokojivé téma - možná nám ale Vesmír má připadat znepokojující."

Oldřich

Jenže vakuum, nebo řekněme klidně prostor, není to samé co hmota a energie. Dokažte tedy, že vakuum zaniká, do té doby si klidně můžu myslet, že právě ono je věčné a nikoliv Bůh

Eva

Když už jsi přistoupila k hodnocení jedinců - sama tu často ukazuješ, jak jsi vulgární, takže taky nebudeš žádný svatoušek - POKRYTČE!
Olda

Kreacionistické tendence při získávání informací...

Měl jsem včera zajímavou diskuzi s jedním člověkem, jemuž se evoluce nelíbí. Vlastně tam byl ještě jeden člověk, který dotyčného antievolucionistu obvinil, že jeho výhradními informačními zdroji jsou kreacionisticky laděné materiály. Na což on se zamyslel a řekl, že ale studuje informace i z druhé strany... A víte, jaký příklad uvedl? Rozhovor s Dawkinsem, kde slovutný profesor údajně nebyl schopen odpovědět na otázku s pozitivními mutacemi. V čem je to úsměvné? No konkrétně v tom, že toto video je ve výsledku kreacionistickým materiálem, neboť jej právě tito lidé vytvořili. Takže pokud antievolučníci mají takové tendence obecně, tedy získávat informace z druhé strany tak, že je vlastně získávají od té první (tedy své) strany... tak je to pak smutné.
Je to dostatečně nesrozumitelné? Wink

BZE

A co je to vakuum a kde se vzalo? A jak vytvořilo částice a antičástice? Tudy cesta nevede, nemyslíš?
Olda

Sriber

Rána pro mě? hahaha...

Ano, evolucionisty. Jestli sis nevšiml, tak tady kdejaký biolog, historik či Bůh ví kdo mluví do všeho možného, včetně VT. Tak proč je pro Tebe nepředstavitelné, že by na to odpověděl evolucionista? Navíc jsem nikde nepsal, že to byl biolog, klidně to mohl být astrofyzik, zastávající a popularizující evoluci. Ale zamysly se nad tou myšlenkou - co je věčné? Jedno z toho být musí, ne? Tak si podle svých vědeckých vědomostí vyber. KTE jistě rád potvrdí, že hmota a její energie věčné být nemohou.

Olda

Customize This