Stanovena horní mez stáří DNA

(Z Creation Matters, Volume 17, Number5, September/October 2012, přeložil M. T. – 12/2012)

Zapomeňte na Jurský park; badatelé říkají, že DNA nemůže v žádném případě vydržet celých 65 milionů let. Za použití kostních úlomků z vymřelých ptáků moa, kteří vymřeli před 600 až 8000 lety, propočítali dánští a australští badatelé poločas rozpadu pro DNA ve fosiliích na 521 let. I když je takové tempo pomalejší, než jaké uváděly dřívější odhady, musela by i při takovém tempu rozpadu zmizet poslední stopa DNA za 6.8 milionů let; poté by už neexistovaly žádné chemické vazby. O objevu referovaly Nature News (1), LiveScience (2), New Scientist (3) a PhysOrg (4), který konstatoval:

Tato hodnota je neslučitelná s tvrzením o nálezu neporušené DNA ve zbytcích dinosaura starých 80 milionů let, na což, jak všichni víme, narážel film Stevena Spielberga Jurský park, ale je daleko vyšší než dnes běžně přijímané tvrzení o nálezu 450 000 až 800 000 let staré DNA z vrtů v grónském ledu.

Někteří vědci stále trvají na tom, že je možné, aby DNA vydržela trochu déle za odlišných podmínek, řekněme v jeskyních či v permafrostu. „Propočty z nejnovější studie mluví jasnou řečí, ale zůstává mnoho otázek“, píše se v Nature News. Za nejstarší DNA se pokládá DNA pocházející z vrtů v grónském ledu, považovaná za 800 000 let starou.

Odkazy

1. Kaplan, M. (2012, October 10). DNA has a 521-year half-life: Genetic material
can’t be recovered from dinosaurs — but it lasts longer than thought. Nature
News. Retrieved October 13, 2012, from
www.nature.com/news/dna-has-a-521-year-half-life-1.11555
2. Gannon, M. (2012, October 10). ‘Jurassic Park’ may be impossible, but dino
DNA lasts longer than thought. LiveScience. Retrieved October 13, 2012,
from www.livescience.com/23861-fossil-dna-half-life.html
3. Barras, C. (2012, October 10). DNA’s half-life identified using fossil bones.
NewScientist. Retrieved October 13, 2012, from
www.newscientist.com/article/dn22359-dnas-halflife-identified-using-foss....
html
4. Murdoch University (2012, October 10). Fossilised Moa bones help scientists
unravel the mystery of DNA decay. PhysOrg. Retrieved October 13, 2012,
from http://phys.org/news/2012-10-fossilised-moa-bones-scientistsunravel.
html

Průměr: 3.7 (3 votes)
Obrázek uživatele howto

Dinosaurus

Není bez zajímavosti, že když si dáte do vyhledávače termín kreacionismus, tak se vám často objeví proklik na dinosaurus v našem FAQ. Lidi draci fascinují a hodně se o to zajímají. To že se lidé setkali ještě v době nedávné s velkými krokodýli, ještěry, ptáky, apod. je myslím podle historických předpokladů (malby, písemné záznamy, legendy, pohádky, ad.) s možným zkreslením následkym ústního tradování - jisté. To jestli se člověk setkal také s dinosaury, kteří nebyli jedinými velkými tvory na naší planetě, toť je otázka.

Kreacionista začátečník často tvrdí, že dinosauři vyhynuli při potopě, ale v Bibli neznáme přesně časový úsek od stvoření zvířat do stvoření člověka. Byl to jistě jeden den, ale den Boží a u Boha je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den, takže aniž bych to chtěl relativizovat, dinosauři mohli vyhynout ještě před stvořením člověka.

Nedávno jsem někde četl článek, že Evropané jsou nejvíce zmutovaní. Nějaký tým studoval četnost genetických mutací a dospěl právě k tomuto výsledku. Zajímavé ovšem je, že k zmutování došlo před pouhými 5000 lety. Mitochodriální Eva se odhaduje na 6000 let. Civilizaci známe max. 10000 let. Něco na té mladé Zemi od stvoření civilizovaného člověka asi něco bude, nemyslíte?

Merkur má obrovské zásoby ledu a přitom je tak blízko slunci. Jak je možné, že se tamní voda za ty miliardy let nevypařila?

Bůh má ve své moci svět a jeho divy vypovídají o něm samým, tedy o Stvořiteli. Já jsem zastánce teorie pauzy, tedy že Bůh tvořil na něčem, co tu už bylo (Gen 1:2 "Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží." Všimněte si, že Bible hovoří o prázdné zemi. proč tam není jak Bůh kupil mlhovinu, tvořil kameny, apod. Protože Bůh je život a o to tu jde hlavně. U stvoření jsem nebyl, ale nedělá mi problém přijmout fakt, že Bůh stvořil něco již staré a ani nejsem schopen posoudit jak dlouho mu to trvalo. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že popotopní svět jak ho známe my je velmi mladý a že mnohé vědecké objevy ještě překvapí a utvrdí vědce v tom, že jen Nejvyšší Pán a Spasitel je autorem nádherného stvořitelského díla.

Václav Dostál

Než začnete spřádat své úvahy, nejprve si ověřte, zda vůbec byla neporušená DNA dinosaurů nalezena (kde a kým) a podle čeho se pozná, že se opravdu jedná o DNA dinosaurů.

A ještě námět k zamyšlení. Jakým způsobem bylo změřeno stáří grónského ledu (800 000 let) se zmíněnou zachovalou DNA?

K článku

Článek mluví o maximálním možném stáří zachování DNA (6,8 mil. let) a o nejstarší nalezené zachovalé DNA (možnosti až 800 tis. let), což je v prvém případě asi o řád méně než údajné stáří dinosaurů (z nichž se měla zachovat neporušená DNA) a v druhém případě o tři řády méně. Důležitější je skutečný nález, ne úvaha. Tedy ten druhý případ. Ten říká, že se někdo v odhadu stáří „spletl“ (minimálně) o tři řády, že místo (maximálně) stovek tisíců let předkládá desítky miliard let.

Hrábě,

správně. A protože měli velmi chutné maso, tak kresby dinosaurů nacházíme v hojném počtu na skalních kresbách mezi antilopami,koňmi, bizony, lvi, losy, jeleny, nosorožci, žirafami, slony ......

(Teda zkusil jsem googlit ale ani jedno vyobrazení jakéhokoliv dinosaura jsem nenašel. Co asi proti nim ti naši předkové měli?)

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

No prosím! A je to potrvzeno!

Dinosauři byli současníky lidí. A potvrzují to vědecké studie, potvrzuje to ta věda, které se paradoxně, při obhajobě svého dogmatu, evolucionisté tak freneticky dovolávají! Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Customize This