Spojení Darwin-Trockij

Barry Woolley

Z http://creation.com/darwin-trotsky-connection přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 23(2):54-55 v březnu 2001. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let zaplavuje a terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.
*******

Wikimedia Commons

LeonTrotsky

Lev Trockij zastával revoluci a zabíjení … a zemřel po úderu horolezeckým cepínem, který mu zasadil vrah.

Lev Trockij (1879-1940) byl organizátorem, propagandistou a vojenským vůdcem komunistického puče v Rusku po revoluci roku 1917. Byl nejbližším dědicem komunistického diktátora Lenina, dokud tuto pozici neuchvátil Stalin. Byl netolerantní, netaktní a netrpělivý a měl bezmeznou víru v marxizmus, která byla posilována i jeho nekritickým přijímáním darwinizmu.

Jeho fanatická víra v tyto ideologie a jeho zuřivá nesnášenlivost k nepřátelům mu byly motorem k použití Rudé armády k rozdrcení nepřátel nově ustaveného sovětského státu v občanské válce v letech 1918-20. Institucionálně zakotvil militarizaci práce civilního obyvatelstva a konfiskaci potravin od rolníků. Rozdrtil ukrajinskou armádu vzbouřených rolníků; vůdce jejich anarchistické gerily Nestor Machno (1889-1934), který byl jeho spojencem proti bělogvardějcům, byl těžce raněn, ale podařilo se mu utéci s rodinou ze země. Trockij brutálně potlačil povstání sovětských námořníků v Kronstadtu,1 a páchal bez výčitek i další násilí, ‘v důsledku svého absolutního přesvědčení, že slouží zájmům proletariátu a permanentní revoluce ’.2

Po skončení ruské občanské války byla Trockého nevyčerpatelná energie usměrněna do obstarávání administrativních záležitostí a vedení takových oblíbených projektů, jako byla Společnost bezbožných, která byla odpovědná za šíření sovětské antiteistické propagandy. Trockij byl vášnivým ateistou a prosazoval “ateistickou náhražku” za náboženství; zahrnovalo to využívání divadla k antináboženské propagandě a komunistické rituály ‘rudých křtů, ‘rudých’ svateb, ‘rudých’ Velikonoc atd.3 Pronásledoval křesťany, znesvěcoval církevní majetek a nenáviděl veškerou morálku střední třídy.

Trockij byl zastáncem permanentní celosvětové revoluce4 a volal po tom, aby se komunisté chopili moci v Německu i jiných zemích, kde byly podle jeho názoru podmínky zralé pro takové násilné akce.

Jak mohlo dojít k tomu, že Trockij, syn bohatého židovského sedláka,5 začal být tak vehementně zaujatý proti třídě svého otce a proti náboženství? Mělo to mnoho společného s jeho neúspěchem na střední škole a sexuálním hříchem.

Když mu bylo 17 let, byl vyloučen ze školy a stal se členem revoluční komuny. Jedinou marxistickou členkou této skupinky byla žena, o nějakých šest let starší než on, jménem Alexandra Lvovna Sokolovskaja. Nejprve zarytě odmítal jak Alexandru tak její marxistické názory, do té míry, že na silvestrovském večírku roku 1896 navrhl přípitek se slovy, “ K čertu se všemi marxisty i se všemi těmi, kdo chtějí vnést přísnost a abstinenci do všech vztahů v životě!”6

Pak si s ní ale začal milostné pletky, což způsobilo, že znovu přemýšlel o jejím marxizmu. Když pak přivedly aktivity komuny marxistické členy do carských vězení,7 měl Trockij spoustu času k rozvíjení svých ideologií.

Ve vězení v Oděse přečetl Trockij Darwinovo Origin of Species (O původu druhů) a jeho Autobiography (Autobiografii). Po letech napsal, “Darwin zničil poslední z mých ideologických předsudků. … V oděském vězení jsem pocítil cosi jako pevnou vědeckou půdu pod nohama. Fakta se začala skládat do určitého systému. Myšlenka evoluce a determinizmu — to znamená myšlenka postupného vývoje podmíněného konkrétní povahou materiálního světa — mě naprosto uchvátila.”

“Darwin byl pro mě jako mocný vrátný stojící u vchodu k chrámu univerza. Byl jsem opojen jeho zevrubným, přesným, svědomitým a zároveň velmi silným myšlením. Tím více mě udivilo, když jsem četl … že si zachoval víru v Boha.8 Absolutně jsem odmítal pochopit, jak mohla teorie o původu druhů cestou přírodního výběru a sexuálního výběru a víra v Boha, najít společný prostor v jedné a téže hlavě.”9

Ty další konkrétní věci přišly později, ale ve věku velkých vědců jako byli James Clerk Maxwell a Louis Pasteur, kteří byli křesťanští kreacionisté, se Trockij dal na víru Marxe a Darwina. Prožitek konverze byl u něho skutečně ryzí a hluboký. Její dědictví mělo být zapsáno do potoků krve, které tekly pod jeho rukama.

Roku 1940 byl Trockij, který žil v exilu v Mexiku, zavražděn na rozkaz Josefa Stalina, dalšího člověka, který byl obrácen na ateistický světonázor četbou Darwina. Stalin byl snad největším masovým vrahem v dějinách. On i Trockij jednali způsobem, který byl zcela v souladu s jejich myšlenkovými východisky: jestliže mě nikdo nestvořil, nikomu nepatřím, pak není nic absolutně správného ani špatného. V takovém světovém názoru založeném na evoluci není nic ze samé podstaty ‘špatného’ na vraždění lidí, dokonce ani milionů lidí.

Podobné články v angličtině

Marxism, law and evolution: Marxist law in both theory and practice
Darwin’s impact—the bloodstained legacy of evolution
Stalin: from choir boy to communist butcher (O chlapci zpívajícím ve sboru až ke komunistickému řezníkovi)

Pro další četbu v angličtině

A Tale of Four Countries
Ivanov’s ape-human hybrid project—Why?

Odkazy a poznámky

  1. Kronstadt byl námořní pevností s posádkou 20 000 námořníků, na ostrově nedaleko Petrohradu (dnes Sankt Petěrburg). V březnu 1921 se námořníci vzbouřili (mnozí z nich byli syny rolníků) proti krádežím obilovin jejich rodičům a za svobodu dělníků. Na rozkazy Trockého přešla vojska Rudé armády v bílém přestrojení led na námořní základnu, zmocnila se jí a námořníky zmasakrovala.
  2. Woolley, B.L., Adherents of Permanent Revolution: A History of the Fourth (Trotskyist) International, University Press of America, Lanham, Maryland, p. 2, 1999.
  3. Heller, M., Cogs in the Soviet Wheel, Alfred A. Knopf, London, p. 204, 1988.
  4. “Válka,” napsal, "stejně jako revoluce, je založena na zastrašování. Je všeobecným pravidlem, že vítězná strana zničí jen nepodstatnou část poražené armády, ty ostatní zastraší a zlomí jejich vůli. Revoluce pracuje stejným způsobem: zabije jen některé, ale zastraší tisíce." Ref. 3, p. 119, kde je citován Trockij, L.,.” Ref. 3, p. 119, which quotes Trotsky, L., Terrorizm i Kommunizm, Gosizdat, Moscow, p. 57, 1920.
  5. Trockij (Тро́цкий) se narodil jako Lev Davidovich Bronstein (Лев Дави́дович Бронште́йн). Později skryl svůj židovský původ tím, že si přisvojil jméno jednoho ze svých oděských žalářníků jakožto svůj revolucionářský pseudonym.
  6. Carmichael, J., Trotsky: An Appreciation of his Life, Hodder and Stoughton, London, p. 43, 1975.
  7. V roce 1900 oddal židovský kaplan Trockého a Alexandru v cele vazební věznice v Moskvě poté, co byli oba odsouzeni na čtyři roky vyhnanství ve Východní Sibiři. Tam mu porodila dvě dcery a nechala si až do své smrti v roce 1938 jméno paní Bronsteinová. S její pomocí (po několik dní měla v posteli nastrčenou ‘nemocnou’ maketu svého muže) v roce 1902 Trockij uprchl do Paříže. Zde potkal Natálii Ivanovnu Sedovu, která se stala jeho milenkou. I přesto, že byl Trockij legitimně ženat s Alexandrou, Natálie se stala ‘paní Trocká’, porodila mu dva syny a zůstala s ním až do jeho smrti v roce 1940.
  8. Trockij se v tomto svém tvrzení mýlil, zřejmě proto, že Darwin zmiňoval ‘ stvořitele ’ ve svém posledním odstavci Origin (O původu druhú), v dodatku ve vydáních 2-6, aby byla kniha přijatelnější pro anglický klérus. Darwin opustil křesťanství ve svých 40 letech. Viz Brentnall, J. and Grigg, R., Darwin’s slippery slide into unbelief, Creation 18(1):34-37, 1995; creation.com/darwinslide.
  9. Eastman, M., Trotsky: A Portrait of his Youth, Routledge, New York, pp. 117-118, 1925. Zpět.
PřílohaVelikost
00801-3.10.2015-spojeni_darwin-trockij-cesky_clanek-338-10450.doc87.5 KB
Průměr: 2.5 (2 votes)

Pazdera

Odpověď na obecné diskuzi. PK

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Pazdera

Článek je naprosto pravdivý !!!!
Logickému řetězení faktů nelze odolat!
Díky za něj. Přidávám i vlastní:

Hitler byl vegetarián + Hitler byl zločinec
=všichni vegetariáni jsou zločinci

Pan Kábrt má tedy vlastně pravdu. Je to dokázáno. Všichni evolucionisti jsou zločinci

Ponechal bych stranou, jestli jsou všichni evolucionisté zločinci, avšak přinejmenším lháři, co si na evoluční lži vybudovali živnost, asi ano. Ale, kde přesně se v článku píše, že všichni evolucionisté jsou zločinci, dle vašeho logického modelu výše ...???

Já to tam nějak nevidím. Řekl bych, že článek je o Trockém a jen jeho pohnutkách a motivacích ke zvěrstvům. Nu, přečetl Darwina a vyložil si ho naprosto správně a do důsledku uplatnil na lidskou společnost. Že ostatní evolucionisté nejsou tak důslední ve své evoluční víře, že jsou vlažní a nedůslední, při aplikaci té nejvyšší pravdy, na tom nic nemění a článek o tom nepojednává.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: Spojení Darwin-Trockij

Článek je naprosto pravdivý !!!!
Logickému řetězení faktů nelze odolat!
Díky za něj. Přidávám i vlastní:

Hitler byl vegetarián + Hitler byl zločinec
=
všichni vegetariáni jsou zločinci
=
Adam a Eva byli vegetariáni + předky všech lidí
=
všichni lidi jsou zločinci

Pan Kábrt má tedy vlastně pravdu. Je to dokázáno. Všichni evolucionisti jsou zločinci (ovšem bohužel i všichni kreacionisti - ale to nemusíme zdůrazňovat).

Pavel Kábrt

Cetl jste nekdy neco od Trockeho? Mam delsi dobu rozectenu jeho knihu "Muj zivot" nebo tak nejak. Jsem tak ve tretine, ctu to jen u mati ve Zline po vecerech, ale nejak si nevzpominam, ze by tam Trockij evoluci nebo Darwina byt jen zminil.

Re: Spojení Darwin-Trockij

Shrnutí článku: Trockému se líbilo Darwinovo o původu druhů. Trocký páchal hanebné činy.
Závěr - lidé co páchají hanebné činy, nacházejí oblibu v Darwinově o původu druhů. Zavádějící, nepřesné, zkratkovité ale marně hledám jiný smysl článku.
Kreacionistům chybí argumenty, kydají tedy špínu..

Re: překlad

Díval jsem se do svého slovníku "PC translator" a našel jsem:
Ice axe = sekáček na led
Ice-axe = cepín
Co neudělá spojovací pomlčka! Jak se to ovšem rozezná v řeči, to není jasné.

Re: Cepín

Autononym

Ice axe se do češtiny nepřekládá jako sekáček na led, ale jako cepín.

Velmi děkuji za upozornění. Přestože jsem při kontrole překladu sousloví "ice axe" zadal do velkého slovníku, vyjel mi sekáček na led, tak jsem to nechal. Ale máte pravdu, nezávislé informace o Trockém říkají, že byl zabit horolezeckým cepínem. Díky, opravím to a napíšu to i překladateli. PK

(např. internetový slovník Glosbe tento výraz vůbec nemá, ale ve své textové části uvádí:

ice axes ... sekyrky na led
ice picks ... cepíny)

Spojení Darwin-Trockij

Prožitek konverze byl u něho skutečně ryzí a hluboký. Její dědictví mělo být zapsáno do potoků krve, které tekly pod jeho rukama.

Trockij byl ohledně potoků krve ubohým břídilem ve srovnání s některými křesťanskými ideology.

překlad

Ice axe se do češtiny nepřekládá jako sekáček na led, ale jako cepín.

Customize This