Špatný projekt, nebo špatné argumenty? Nové zhodnocení ‚zakrnělých orgánů‘

Foto Wikipedia

Lita Cosnerová

(Z http://creation.com/vestigial-organs-revisited přeložil M. T. - 1/2012. Publikováno 17. prosince 2011 na stránkách CMI.)

Argumentace ‚zakrnělými orgány‘ byla kreacionisty mnohokrát vyvrácena, někteří evolucionisté jsou však stále přesvědčeni o tom, že jde o dobrý důkaz proti stvoření. Halldor M. z Islandu píše:

Ahoj, zajímalo by mě, zda byste byli schopni vyvrátit argumenty v tomto článku: [internetový odkaz na daný článek byl odstraněn na základě našich zákonů o zveřejňování-Ed.].

Nejsem si jist, do jaké míry jde o argumenty vědecké či zda jsou jejich informace přesné, ale vypadá to jako velmi moderní verze důkazů ve prospěch evoluce čerpaných z problematiky zakrnělých orgánů.

S přátelskými pozdravy,
Halldor M.
Island

Odpovídá Lita Cosnerová z CMI (Creation Ministry International):

Milý Halldore,

proberu tyhle ‚neužitečné orgány‘ jeden po druhém. Někdy je autor seznamu nenazval přesně; v tom případě uvedu jeho výraz v uvozovkách a do závorky připojím název správný.

Lidský vomeronazální orgán: tvrzení, že pro lidský VNO nelze nalézt žádnou funkci, není podepřeno důkazy (1).

stock.xchang

Svaly ušního boltce: cituji z článku v Časopisu o Stvoření (celý článek je k dispozici na Lýtkový sval a otázka zakrnělých lidských svalů):

„Zatímco prakticky všechny větší svaly těla mají jasné (nebo téměř jasné) mechanické funkce, svaly menší nejsou nutně zbytečné. Například dva z těch nejmenších svalů v těle, musculus stapedius a tensor tympani, slouží tlumení vibrací sluchových kůstek respektive bubínkové blány, a brání tak tomu, aby velký hluk přetěžoval tyhle jemné struktury ve středním uchu. Obecně vzato slouží většina malých, krátkých svalů těla jemné regulaci pohybů svalů větších.

„Jedním z problémů argumentace o zakrnělých či zbytečných svalech je dobře známý fakt, že nepoužívané svaly rychle degenerují. Lidé od astronautů vystavených dlouhodobě stavu beztíže až po pacienty upoutané dlouhodobě na lůžko ztratí za pouhých několik měsíců značnou část svalové hmoty. Krátce řečeno, svaly vyžadují pravidelnou zátěž, jinak degenerují. Je tedy nepravděpodobné, že by se nějaký v podstatě po celý život jedince (neřkuli celých generací po miliony let) nepoužívaný sval zachoval jako zdravá svalová tkáň. Zdá se téměř jisté, že všechny v současné době existující svaly v našem těle slouží nějaké funkci.“

V zásadě není možné dokázat, že je nějaký orgán zbytečný, protože vždy existuje možnost, že v budoucnu může být objevena nějaká jeho funkce.

Jeden biolog z CMI usoudil, že jednou z funkcí boltce a ostatních ušních svalů by mohlo být odstraňování vosku z uší. Když někdo žvýká či když se usmívá apod., pohybuje ušima právě díky ušním svalům. Tak se postupně z uší odstraňuje vosk a uši se čistí. Ale zmíněné svaly by mohly mít i jiné funkce.

Zuby moudrosti. Zuby moudrosti zlobí lidi téměř výhradně v zemích, kde se konzumuje měkká potrava. Téměř v celých lidských dějinách jedli lidé běžně takové potraviny, které vyžadovaly daleko větší námahu při žvýkání, což mělo za následek lepší vývoj čelistí, ve kterých bylo pro zuby více místa. Viz Jsou zuby moudrosti (třetí stoličky) nefunkčními pozůstaky z období lidské evoluce?

„Krční“ (čili cervikální) obratle: protože se to vyskytuje pouze u 1 ze 200 lidí a způsobuje to problémy jen tehdy, když se to patologicky vymkne kontrole organizmu, považovala bych to za důsledek abnormálního vývoje. Krátce řečeno, příklad lidské devoluce spíše než evoluce.

„Třetí víčko“ (plica semilunaris): tohle je jedno z míst, kde autor seznamu prokazuje, že ničemu nerozumí. Plica semilunaris má ve skutečnosti životně důležitou funkci pro zdraví oka. Vylučuje lepivou hmotu, která pak zatvrdne v kůru, kterou občas nalézáme v koutcích očí po probuzení. Tahle substance obalí všechny nepatřičné částečky, které nám občas „padnou do oka“, a ve většině případů tak brání tomu, aby se dostaly dále a poškrábaly vlastní oko; navíc usnadňuje slzám a víčkům, aby oko zmíněných částeček zbavily. Kdybychom neměli tento orgán, hrozila by našim očím daleko více bolestivá zranění, která by nám zhoršovala zrak a činila nás rovněž náchylnějšími vůči infekcím s tím spojenými.

Darwinův bod: abychom citovali další článek Časopisu o Stvoření (Tvrzení o zakrnělých orgánech: pozůstatky evoluce):

„Darwinův bod“ je chrupavčitý výrůstek na okraji vnějšího ucha vyskytující se u zhruba 10% lidí. Jde o autozomálně dominantní znak s neúplnou penetrancí, který je ‚považován za pozůstatek kloubu, který umožňoval, aby vršek ucha našich předků mohl viset dolů přes otvor do ucha.‘

„Spinney souhlasí s plastickým chirurgem Anthonym Sclafanim z Newyorské oční a ušní kliniky v New York City, když tvrdí, že genová povaha Darwinova bodu svědčí o tom, že jde o zakrnělý pozůstatek evoluce:

„‘ Zmíněný znak se přenáší na potomstvo podle vzorce autozomální dominance, což znamená, že stačí, aby dítě zdědilo jeden exemplář příslušného genu, a objeví se u něj Darwinův bod. To znamená, že kdysi měl tento hrbolek svou funkci. Jeho penetrance je však zároveň kolísavá, což znamená, že se u vás tenhle znak neprojeví vždy, byť byste příslušný gen pro něj zdědil. Kolísání penetrance tedy odráží fakt, že zmíněný hrbolek už nepřináší svým nositelům výhodu“, říká Sclafani.‘

„Tohle je však pouhé zneužívání poznatků genetiky šikovným způsobem tak, aby vyhovovaly evolucionistickým pohádkám. Autozomálně dominantní znaky mohou vznikat mutacemi, a buďto nemají pro fungování organizmu vůbec žádný význam (jako třeba růst vlasů vybíhající špičkou doprostřed čela) nebo jsou škodlivé (jako třeba Huntingtonova nemoc), takže proto, aby získaly nějakou míru dominance, nemusí prostě být nutně funkční. To spíše kombinace autozomální dominance spolu s kolísavou penetrancí svědčí o tom, že se jedná o mutaci, která však nemá vliv na životaschopnost organizmu. Ale jelikož se přitom jedná o znak dominantní, umí se uchytit v populaci snadněji než mutace, ze které vznikne recesivní alela. Proto je tedy Darwinův bod přinejlepším příkladem přirozené variace a přinejhorším příkladem genové degenerace; v obou případech s tímhle rysem organizmu nemají lidé věřící v Bibli žádné problémy.“

Musculus subclavius: v popisu svalových funkcí ve Wikipedii (v době jejího vzniku) se praví, že pohybuje ramenem dolů a dopředu a přitahuje klíční kost zdola jakož i zpředu. Navíc, zlomíte-li si klíční kost (která je z dlouhých kostí tou, kterou postihují zlomeniny nejčastěji), chrání musculus subclavius brachiální pleteň i samotný musculus subclavius.

Tohle opravdu nevypadá na zakrnělý orgán! Shora uvedené poznámky o nepravděpodobnosti přežívání zakrnělých svalů lze samozřejmě aplikovat i na tenhle případ.

Musculus palmaris longus: i když je tenhle sval vysoce proměnlivý a jeho nepřítomnost (u zhruba 10% populace – nejčastěji u kavkazského plemene, méně často pak u dalších populací) není spojena s měřitelným úbytkem síly úchopu, svědčí skutečnost, že u lidí, kteří ho mají, nepodlehl znatelné atrofii, o tom, že má určitou funkci. (Viz též Teorie sobeckého genu, projekt ENCODE a zakrnělé svaly)

Mužské prsní bradavky: existenci mužských prsních bradavek lze přičítat hospodárnému přístupu ke konstruování organizmů – děti jak mužského tak ženského pohlaví se vyvíjejí podle společné šablony, přičemž hormony pak dirigují vývoj znaků obě pohlaví odlišujících. Není však jasné, zda jsou či nejsou mužské prsní bradavky zbytečné. Jsou totiž plně vyvinuté, vybavené krevními cévami i nervy – jinými slovy mají všechno, co má funkční orgán mít. Jejich nejběžněji uváděným účelem je sexuální stimulace. Viz Mužské prsní bradavky dokazují evoluci?

Erector pili: tyhle svaly vyskytující se u všech savců jsou tím, co způsobuje zježení něčích vlasů či chlupů, je-li dotyčnému zima či bojí-li se něčeho. Vlasy či chlupy v této poloze dokážou zachytit více vzduchu, takže vytvoří izolační vrstvu pomáhající udržet tělesné teplo. Evolucionisté tvrdí, že lidé mají v současné době tak málo tělesného ochlupení, že jsou jim svaly erector pili k ničemu. Avšak smršťování a natahování svalů pomáhá zadržovat tělesné teplo; kromě toho hrají tyto pochody důležitou roli při udržování průchodnosti mazových žlázek pokožky. Viz Slepé ryby, přistěhovalci na ostrov a chlupaté děti.

Apendix: tohle staré evolucionistické vděčné téma má už dávno své řešení; je jasné, že zmíněný červovitý přívěsek slepého střeva má v našem organizmu velmi důležitou funkci, zejména v raném dětství. Je zásobárnou ‚dobrých‘ bakterií, které žijí ve střevech a hrají nezastupitelnou roli při trávení. Viz Apendix: rezervoár bakterií a Další úvahy o našem zbytečném apendixu.

Tělesné ochlupení:
autor seznamu, který tu probíráme, uznává, že obočí má za úkol bránit potu stékajícímu z čela ve vstupu do očí (oční řasy také pomáhají chránit oči před různým smetím). Navíc jsou například vlasy na hlavě užitečné jako izolace (velkou část tělesného tepla ztrácíme hlavou) a ochrana před úžehem. Na ostatních částech těla mají možná chlupy funkci senzorů; pohyb chloupků je převáděn k senzorickým nervům v pokožce. A jak jsme se již dříve zmínili, chloupky přispívají k tomu, aby byly póry v pokožce průchodné a zdravé a umožňují prosakování mazu ze žlázek ve vlasových váčcích do pokožky.

Musculus plantaris: tento lýtkový sval z dorzální skupiny disponuje neobyčejným množstvím proprioreceptorů, takže patrně hraje roli při propriocepci (= polohocit, schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností – pozn. edit.). A trochu také pomáhá při plantární flexi kotníku a při ohýbání kolena. (Musculus plantaris a otázka zakrnělých lidských svalů).

Třinácté žebro: není jasné, zda jde o znak odlišný od krčních obratlů zmíněných výše; zřejmě je však míněno něco jiného, jelikož autor konstatuje, že se to vyskytuje nikoli u 5%, nýbrž u 8% populace. Ale opět to můžeme přičíst na vrub vývojové anomálii (narodí-li se někdo se šesti prsty, také nikdo netvrdí, že jde o jakýsi evoluční ‚atavizmus‘).

Mužská děloha/ženský chámovod: tyhle dva znaky, přestože na seznamu zkoumaného autora tvoří dvě položky, zde shrneme do položky jediné, protože mají stejnou příčinu. V nejranějších stadiích vývoje se u dítěte objevují zárodky jak mužského tak ženského reprodukčního systému. Hormony pak teprve určí, který ze systémů se vyvine plně. Ve vzácných případech se vlivem hormonů částečně vyvine i systém špatný, což vyústí v jistou formu hermafroditizmu. Nejde tu tedy o zakrnělé orgány; žádný evolucionista by nikdy netvrdil, že lidé byli v určité fázi svého vývoje androgynní (oboupohlavní).

Pátý prst na noze:
pátý prst na noze jí zajišťuje volnost a pružnost při chůzi naboso. Problémy s pátým prstem má z valné části na svědomí nevhodná obuv.

Musculus pyramidalis: opět nezbývá než odkázat na naše konstatování o nepravděpodobnosti přežívání skutečně zakrnělých svalů. Samotný fakt, že je sval malý, nutně neznamená, že je zbytečný. Tenhle sval pomáhá posilovat úpon konečníku na stydkou kost.

Kostrč: podceňovaná kostrč má ve skutečnosti dvě důležité funkce. Je na ní ukotveno několik skupin svalů a odstranění kostrči může mít za následek potíže při sezení a vstávání, potíže při porodu a inkontinenci.

Paranazální dutiny: nikdy jsem předtím neslyšela, že by někdo tvrdil, že naše sinusy (vedlejší dutiny nosní) byly zbytečné! Uvažovalo se o mnoha funkcích, které by mohly mít, včetně odlehčování čela, zvyšování rezonance lidského hlasu, izolace citlivých zubních kořenů i očí před rychlými změnami teplot v nosní dutině, a zvlhčování vdechovaného vzduchu.

Kreační model počítá s úpadkem původního dokonalého stvoření.

Krátce řečeno, žádná z položek na zkoumaném seznamu nesplňuje podmínky pro uznání za zakrnělý orgán.

Je však třeba zdůraznit dvě zásadní námitky proti samotné koncepci zakrnělých orgánů, myšlence, která velmi negativně ovlivňuje vědecký pokrok (proč zkoumat něco, co prohlásíme za bezcenné?):

Za prvé, v zásadě nelze dokázat, že je nějaký orgán zbytečný, protože vždycky existuje možnost, že v budoucnosti nějakou jeho funkci objevíme. To se stalo už u více než stovky údajných zakrnělých orgánů, o kterých nyní víme, že jsou životně důležité.

Za druhé, i kdyby se ukázalo, že údajný zakrnělý orgán skutečně už nepotřebujeme, dokazovalo by to devoluci a nikoli evoluci. Kreační model se zkažením původního dokonalého stvoření samozřejmě počítá. Avšak evolucionistický model vývoje od elementárních částic k člověku předpokládá nalezení příkladů nascentních orgánů, tj. takových orgánů, jejichž složitost vzrůstá.

Upřímně,

Lita Cosnerová

Odkazy:

On possible functions of the human VNO, please see this technical article: Meredith, M., Human vomeronasal organ function: a critical review of best and worst cases, Chemical Senses 26(4): 433–445, 2001; chemse.oxfordjournals.org/content/26/4/433.full.

*****


Poznámka Pavla Kábrta:

Ještě, že nejsem Bohem, to by byla katastrofa. Já bych to prostě nevydržel, poslouchat od té darwinistické party 150 let, jak blbě jsem vytvořil jejich těla, jak špatně jsem udělal oko, do těla vložil spoustu zbytečností a zakrnělostí, jak 90 % genů je k ničemu, a na nic je i epifýza a hypofýza a meniskus a apendix a 180 jiných orgánů. Ne, to bych psychicky nezvládl. Řekl bych jim: hele, vy chytráci evoluční, když to umíte líp, já vám přece nic nevnucuji. Říkáte, že máte blbě sestrojené oči? Ale já vám je nenutím, sem s očima, beru si je zpět, udělejte si lepší! A že epifýza, hypofýza a mandle a apendix a meniskus a mnoho svalů a genů je k ničemu? Šup sem s tím, beru si je. Máte svobodu udělat si to líp. Jé, to by byla sranda: představte si, jak celá evoluční parta je slepá, hluchá, chromá, nemůže si ani sednout ani chodit, kulhá a je plná chorob, všichni s bílými holemi na invalidním vozíku. Prostě jen důsledek jejich názorů.
Díky Bohu, že nejsem Bohem, to by to dopadlo. O to víc si Boha vážím: on je úžasný, milosrdný, vydrží ty jejich žvásty, dává jim úrodu i déšť a dokonce za ty evoluční kecaly dal i svého syna, Ježíše Krista - není to úžasný Bůh? Musím připustit, že je lepší jak já, a proto k němu obracím svůj život.

PřílohaVelikost
00479-4.1.2012-spatny_projekt_nebo_spatne_argumenty.doc114 KB
Průměr: 4.2 (5 votes)
Štítky:
Obrázek uživatele Šriber

Ondra

Odsuzuješ lidi, kteří v důsledku konzumace drog páchají kriminální činnost ?
Nebo lidi, kteří si konzumací drog ničí zdraví ?
Či všechny, kteří konzumují drogy ?
Když tak si za slovo "odsuzuješ" dosaď vhodnější slovo...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Přece vůbec není důležité, zda myslitel je naživu nebo již mrtvý.

Úžasné, jak dokážeš prakticky vždy vypíchnout zrovna to nepodstatné...
Ano, jestli je myslitel naživu nebo mrtvý není důležité, důležité je, že jsou to jen názory a tvrzení...

buňka není pouze huspeninou, ale složitým a dokonalým živým strojem

Dokonalým nikoliv...

pokud se týče spásy, je každému šuma fuk, jestli se Země otáčí kolem slunce nebo naopak

Když je to šuma fuk, proč okolo toho dělala církev takový humbuk ? Proč se raději nesoustředili na spásu a nenechali badatele bádat ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

...

Nosotonda pro lidstvo zcela nepotřebných vědeckých výzkumů, především v oblasti teorie evoluce a velkého třesku.

VV jak nazvat cloveka, ktery povazuje ziskavani novych znalosti a poznatku o svete kolem nas za "nepotrebne"? Napada me ignorant...

-----------------------

V téhle (nebo podobné) souvislosti mě napadá taky jeden příklad. Jak nazvat lidi, kteří odmítají věděcká fakta z oblasti nebezpečnosti drog či celkově špatného životního stylu? Tady je jedna skupina, která informace z této problematiky přijímá, ale realita je jiná. Tam dochází k ignorování. A další skupina, která ty vědecké informace třeba vůbec nepřijímá (ani je nezajímají) a samozřejmě v realitě dělají pravý opak toho, co nám předkládají vědecké instituce.

U nás v ČR toto člověk vídává dost často :/

Takže jak bychom tyto jedince nazvali??? (Napadá mě podobně slovo, které použil VV)

Nosotonda

pro lidstvo zcela nepotřebných vědeckých výzkumů, především v oblasti teorie evoluce a velkého třesku.

jak nazvat cloveka, ktery povazuje ziskavani novych znalosti a poznatku o svete kolem nas za "nepotrebne"? Napada me ignorant...

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda: šuma fuk

ad měl bys už konečně pochopit, že pokud se týče spásy, je každému šuma fuk, jestli se Země otáčí kolem slunce nebo naopak.

Aha. Takže to "šuma fuk" se vyjádří třeba slovy "Tvrdit, že Země obíhá kolem Slunce je stejně chybné, jako tvrdit, že Ježíš se nenarodil z Panny" jak to učinil svatý Bellarmino? napsal jste "každému".

ad Učitelé církve neřešili geocentrismus
Ale jistěže řešili. Například Akvinský v Sumě teologické:

A proto se musí říci, že na nebi je dvojí pohyb. Jeden, společný celému nebi, jenž činí den a noc: zdá se, že tento byl ustanoven prvního dne. Jiný pak je, jenž se různí podle různých těles; a podle těch pohybů nastává vzájemná různost dní a měsíců a roků. A proto při prvním dni se děje zmínka jen o oddělení noci a dne, které nastává skrze pohyb obecný. Avšak při čtvrtém dni se děje zmínka o různosti dní a časů a roků, když se praví, "aby byly časy a měsíce a dny a roky"; ta pak různost nastává skrze pohyby vlastní.

Stoura

Milý příteli!
Mohu souhlasit, že přírodovědecké poznání došlo k mnoha významným objevům. Například Darwinem považována buňka není pouze huspeninou, ale složitým a dokonalým živým strojem navíc se schopností replikace. Učitelé církve neřešili geocentrismus, měl bys už konečně pochopit, že pokud se týče spásy, je každému šuma fuk, jestli se Země otáčí kolem slunce nebo naopak. Učitelé církve řešili především pojetí Krista jako Bohočlověka, Marie jako Bohorodičky, proměny chleba a vína v tělo a krev Krista, ustanovení svátostí a v otázkách etiky přirozený zákon a různé nedovolené praktiky sexuálního života. A brali to natolik vážně, že z toho byly exkomunikace a dokonce války. Byť za každou válkou byla především odvěká touha člověka ovládat druhého, což na princip chování člověka povýšil filosof "smrti Boha" se svým Wille zur Macht Nietzsche.

Obrázek uživatele Stoura

to Nosotonda: autority

ad Osobně si vážím spíše mrtvých myslitelů, anžto dnešní vědecké hypotézy místo vědeckých důkazů spočívají na konsensu nebo autoritách ateistického prostředí.

Nespletl jste si dobu?
Geocentrismus s nehybnou Zemí uprostřed přece spočíval právě na autoritě Aristotela i na autoritě a konsensu mnoha Učitelů Církve.

Sriber

A nejsou důležitější věci, které by měl kněz umět, než názory staletí mrtvých myslitelů o Bohu?
To je tedy skutečná hloupost! Přece vůbec není důležité, zda myslitel je naživu nebo již mrtvý. Osobně si vážím spíše mrtvých myslitelů, anžto dnešní vědecké hypotézy místo vědeckých důkazů spočívají na konsensu nebo autoritách ateistického prostředí.
Pokud se týče vzdělání kněze, je to pro ateistu otázka zcela irelevantní. A pro vás obzvlášť.

František

Ovšem, pokud by hlavní přínos teologie spočíval v tom, že budou teologové uspokojovat poptávku zájmových kroužků věřících
Věřících je na světě podstatně víc než zájmových kroužků ateistů. To byste mohl vědět. Je pravdou, že Česko je netypicky ateistické.

nejsem si jist, jestli je vhodné, aby bylo studium těchto lidí hrazeno z veřejných peněz.
Na rozdíl od vás jsem si zcela jist, že z veřejných peněz se hradí většina pro lidstvo zcela nepotřebných vědeckých výzkumů, především v oblasti teorie evoluce a velkého třesku. Také na rozdíl od vás nechápu k čemu je studium češtiny a literatury za enormně vysoké náklady. Jen si vyhledejte, kolik dobře placených místeček je v akademii věd a na vysokých školách.

Studium teologie je pro život a víru mnohem důležitější než všechny ostatní odvětví vědeckého výzkumu. Poněvadž přijetí nebo odmítnutí Boha je pro život člověka podstatné!

Obrázek uživatele Šriber

Eva

Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně.

Co je to "myslet správně" ?

Ano, myslet tzv. "jinak" může být nebezpečné. To jste nevěděl?

Nebezpečné jsou činy, ne myšlenky...

Kdysi jsem Vám napsala, že máte sklon přejímat cizí vzorce myšlení a rétoriku.

V tom případě jste se zmýlila...

Přejímáte vzory.

Konkrétně ?

Plíživá fašizace začíná myšlenkou o "zbytečnosti".

A plíživé umírání začíná narozením...

---------------------------------------------------

Od označení jiného smýšlení za nesprávné je jen krůček k perzekuci a od perzekuce je jen krůček k likvidaci...
Typická praxe autoritativních režimů...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This