Špatné darwinistické předpovědi

Dobrá věda dělá dobré předpovědi, špatná špatné

Z https://sites.google.com/site/darwinspredictions/the-pentadactyl-structu... přeložil Pavel Kábrt - 2/2017 - pavelkabrt@seznam.cz.

Na webových stránkách "darwinistické falešné předpovědi" a co nám toto vypovídá o evoluční teorii je uvedeno 22 chybných evolucionistických předpovědí z různých oblastí. Jak ze začátků evoluční teorie, tak až do současnosti. Falešné předpovědi o DNA kódu, o mutacích a kompetici, z oblasti evoluce proteinů, molekulárních hodin, chybné předpovědi o společném předkovi, nesplněné výsledky sérologických testů, nesplněná proroctví o tom, že podobné druhy mají též podobné geny, chybné předpovědi z oblasti fylogeneze, selhání předpovědí o evolučním stromu života, mylné tvrzení, že se složité struktury vyvinuly z jednodušších, ale také z oblasti biologické architektury, altruistického chování či programované buněčné smrti (apoptózy). Zde je jedna další z této série špatných darwinistických předpovědí.

Pětiprstý vzor a společný původ

Pětiprstá struktura - pět prstů (čtyři a palec u člověka) na konci končetiny - to je jeden z nejoslavovanějších učebnicových důkazů evoluce. Pětiprstá struktura se nalézá ve velké škále čtyřnožců i škále použití: k létání, uchopování, šplhání či lezení. Evolucionisti spekulují, že tak rozmanité činnosti by měly vyžadovat rozmanité údy. Nezdá se být žádný důvod k tomu, proč by toto všechno vyžadovalo pět prstů. Proč ne pro některou činnost tři prsty, pro jiné činnosti osm prstů a 13 zase pro jiné atd? A přece jsou všechny tyto činnosti vybaveny pěti prsty. Jak už Darwin vysvětloval: "Může být něco kurióznějšího než to, aby ruka člověka, zformovaná pro uchopování, končetina krtka určená pro hrabání, noha koně, ploutev delfína či křídlo netopýra byly všechny zkonstruovány podle stejného vzoru a obsahovaly by podobné kosti v relativně stejném umístění?" (Darwin, 382)

Tak neefektivní konstrukční projekt musí být pozůstatkem společného původu - ubohého designu, který nám byl předán od společného předka spíše než aby to byl výsledek inteligentně navrženého projektu pro každý druh. Často je tedy společný původ takovéto struktury uváděn jako velmi silný důkaz pro evoluci. (Berra, 21; Campbell et. al., 509; Futuyma, 47; Johnson and Losos, 298; Johnson and Raven, 286; Mayr, 26) Jeden učebnicový text to nazývá "klasický příklad" důkazů pro evoluci. (Ridley, 45)

Jenže tato předpověď se nyní ukázala jako falešná, protože struktura prstů u čtyřnožců se neslučuje s modelem společného původu. Ve skutečnosti je tomu tak, že končetiny mají různou strukturu prstů a vyskytují se v různých způsobech přes celou škálu druhů. To nalézáme jak u žijících druhů tak i ve zkamenělém záznamu. Jak to vysvětlil evolucionista Stephen Jay Gould: "Vypadá to, že závěr je nevyhnutelný a musíme staré ´jistoty´ ostře převrátit." (Gould)

To znamená, že evolucionisté nemohou modelovat pozorované struktury a vzorce rozložení čistě jen jako důsledek společného původu. Místo toho musí postulovat komplikovanou historii (Brown), ve které se pětiprstá struktura znovu vyvíjí v rozličných dědičných liniích, kdy se končetiny vyvíjejí, jsou ztráceny a vyvíjejí se znovu. A jak dokládá jedna nedávná studie: "Naše fylogenetické závěry podporují nezávislé případy naprosté ztráty končetin stejně tak jako mnohočetné případy ztrát prstů a vnějších sluchových otvorů a jejich opětné získávání. Ještě více šokující je skutečnost, že máme statistickou podporu pro ztrátu znaků, po čemž následuje evoluční nové získávání komplexních struktur týkajících se celkové tělesné pětiprsté formy." (Siler and Brown)

[Pozn. překl.: Už dlouho se také ví, že pětiprsté struktury končetin nejsou v různých druzích organizmů řízeny těmi samými geny na stejných místech (locích) v chromozómech.]

Dr. Jay L. Wile:

Jedna z nejdůležitějších věcí ve vědě, týkající se správnosti nějaké hypotézy, je schopnost této hypotézy dělat předpovědi, které se pak dají ověřit experimentem nebo pozorováním. Pokud nějaká hypotéza produkuje předpovědi (prognózy, predikce), které jsou poté potvrzeny experimentem nebo pozorováním, její vědecká hodnota je vysoká. Čím víc takových potvrzených predikcí hypotéza vyprodukuje, tím pravděpodobněji se jedná o dobré, vědecké vysvětlení nějakého jevu, který tato hypotéza popisuje. Pokud však nějaká hypotéza vyprodukuje předpovědi, které se pak na základě experimentu nebo pozorování ukážou jako falešné, její vědecká hodnota je pochybná.

Dr. Cornelius Hunter udělal vynikající práci, když detailně rozebral mnoho předpovědí evoluční teorie, které nevyšly. Na tomto blogu jsem rovněž některé prodiskutoval (zde, zde, zde, zde, zde a zde). Vůbec nepřekvapuje, že jak pokračuje další výzkum, stále více evolučních předpovědí je falzifikováno.

Odkazy:

Berra, Tim. 1990. Evolution and the Myth of Creationism. Stanford: Stanford University Press.
Brown, R., et. al. 2012. “Species delimitation and digit number in a North African skink.” Ecology and Evolution 2:2962-73.Campbell, Neil, et. al. 2011. Biology. 5th ed. San Francisco: Pearson.
Darwin, Charles. 1872. The Origin of Species. 6th ed. London: John Murray.
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F391&viewtype=text&p...
Futuyma, Douglas. 1982. Science on Trial: The Case for Evolution. New York: Pantheon Books.
Gould, Steven Jay. 1991. “Eight (or Fewer) Little Piggies.” Natural History 100:22-29.
Johnson, G., J. Losos. 2008. The Living World. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
Johnson, G., P. Raven. 2004. Biology. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Mayr, Ernst. 2001. What Evolution Is. New York: Basic Books.
Ridley, Mark. 1993. Evolution. Boston: Blackwell Scientific.Siler C., R. Brown. 2011. “Evidence for repeated acquisition and loss of complex body-form characters in an insular clade of Southeast Asian semi-fossorial skinks.” Evolution 65:2641-2663.

Pro další četbu v češtině:

Tak i vy, pseudogeny? Další druh „odpadové“ DNA vyvrací darwinovské předpovědi
Základní předpověď Darwinovy teorie je vyvrácena degradací informace
Další evoluční předpověď selhala
Pózování evolucionistů po ENCODE: přepsání dějin nevymaže chybné evoluční předpovědi
Chybné evoluční předpovědi - evoluce proteinu
Studie zjišťuje pro ´redundantní´ kodony funkční význam, což naplňuje předpověď Inteligentního designu
Lidská DNA je mnohem složitější, než se dříve myslelo, což působí evolucionistům zmatek, jak přiznávají vědci ze Spojeného království
Bylo to stvořeno, nebo se to vyvinulo?
Úspěšné předpovědi kreacionistů
Nový výzkum chromozomů zpochybňuje tvrzení o podobnosti člověka a šimpanze
Evolucionistické datování zpochybněno
Převratné genetické objevy zpochybňují evoluční teorii od opice k člověku
Nový výzkum, založený na genetických hodinách, zpochybňuje miliony let

PřílohaVelikost
1003-11.2.2017-spatne_darwinisticke_predpovedi.doc51 KB
Průměr: 2.3 (3 votes)
Obrázek uživatele JHK

17:27 - a dále

https://youtu.be/zuQbpghs8Ic?t=958

na co jsme přišli? Přišli jsme na to, že geny, které se zdají být nepotřebné - jsou naprosto nezbytné - protože ačkoli nic nedělají - přesto jsou zdrojem pro informace pro to, co informace potřebuje, jak je řečeno zde v tomto videu.

Kdybych to znázornil nějakým příkladem - tak, např. moje cesta do města nakoupit by skončila ve chvíli, když bych se rozhodl nakoupit. Protože bych vůbec nevěděl, co mám vlastně dělat. Věděl bych, že mám nakoupit chleba, ale nevěděl bych, jak. A o to jak, se stará spousta dalších genů v DNA, kde je "napsané" - jak nakoupit chleba - neboli - je tam napsané, že mám dělat kroky, nejdřív určitý počet kroků určitým směrem, pak dalším směrem, pak mám otevřít dveře, pak jít dalším směrem k regálu, tam rukou šáhnout do regálu, vzít jeden kus chleba, dojít ke kase, dát peníze, a cestou zpět dojít zase tam, kde bydlím. Odkud se tyto informace vzaly?

Kreacionismus tvrdí, že od Boha.

Evolucionismus tvrdí, že to nezkoumá. Že to prý zkoumá biogeneze. Co na to biogeneze? Informace je ve hmotě samotné. Kde? To nikdo neví, protože hmota touto informací nedisponuje. Hmota totiž ke všem otázkám mlčí, nic neříká. Ke smůle evolucionistů a pro výstrahu kreacionistům, aby nebyli hlupáky a nečekali na to, až kámen promluví a hleděli na skutečného Stvořitele. V.S.

Obrázek uživatele JHK

Jak jsme na tom s lidským poznáním....

https://youtu.be/zuQbpghs8Ic?t=958

- jsme na tom tak, že poznáváme. Poznáváme - jak co funguje, jak co nefunguje, k čemu co je. My to nevíme dopředu, na co přijdeme. Může to být pravda, nemusí to být pravda.

Už teď je ale jasné, že informace pro informaci - nevzniká z neinformace. Abych to upřesnil - pokud kámen není živý - tak pro informaci o tom, co je živé - nepůjdu ke kameni. Pokud prvek periodické tabulky prvků - ze kterých se skládá život - není živý - nemohu od něj očekávat, že mi řekne něco o tom, co je živé. Velmi jednoduše - prostě to neví. Prvek např. FE - železo - neví, jestli je - či není živý. Prvek např. CU - měď, také neví, zdali náhodou prvek FE - je živý a prvek AL není živý. Jsou to NEŽIVÉ - prvky - ze kterých se skládá veškerý život na Zemi - a ve Vesmíru. Když budu chtít vědět, zdali jsem živý, nebo ne - půjdu se zeptat někoho, kdo to ví. Např. svých rodičů. Nejdu se zeptat kamene na louce, nebo stromu v lese, nebo se nejdu zeptat ohně v kamnech, nebo větru ve vzduchu - jdu se zeptat někoho, kdo o tom něco VÍ - neboli - někoho, kdo má schopnost mi odpovědět. Tedy - někoho, kdo je sám ŽIVÝ. V.S.

Tomáš

Evoluční teorie, za krátkou dobu svojí existence, přišla s mnoha tvrzeními, špatnými i dobrými, která byla potom následně vyvrácena zase evoluční teorií, hlavně tedy fakty, která se dají ověřit. Kreacionismus to ani jednou za celou tu dobu neudělal.

Můžete svoje tvrzení nějak doložit? Já mohu doložit, že lžete, ale počkám na Vaše doložení Vašich tvrzení:

1. Že špatná tvrzení byla v evoluční teorií vyvrácena opět evoluční teorií a ne naopak tvrdými novými fakty bez ohledu na evoluční teorii a její mytologické bláboly z dávné minulosti.

2. Že kreacionisté nic na svém modelu nezměnili.

PK

Re: Špatné darwinistické předpovědi

Možná se Evoluční biologové spletli. Jak při vykládání faktů, tak i při tvrzení předpovědí o následujícím vývoji, ale spletli se a jiní evoluční biologové je potom opravili. Vědci uznají, když fakta změní dosavadní znalosti a poznání. Kreacionismus ne. Kreacionismus je pouze název, vytvořený tak, aby zněl o něco odborněji a vypadal jako vědecké odvětví. V podstatě se jedná o popis vzniku života na základě domněnek ze vzdálené minulosti. Evoluční teorie, za krátkou dobu svojí existence, přišla s mnoha tvrzeními, špatnými i dobrými, která byla potom následně vyvrácena zase evoluční teorií, hlavně tedy fakty, která se dají ověřit. Kreacionismus to ani jednou za celou tu dobu neudělal.

Telesto

Telesto, tento Váš komentář o kreacionistech se netýká obsahu článku. Příště takový dejte na obecnou diskuzi, jinak jej smažu a Vás zablokuji. PK

Obrázek uživatele Telesto

Re: Prolhaní evolucionisté a neexistující pětiprstý vzor

Oko už se nám nevyvinulo zázračně evolučně jen jednou, ale aby těch evolučních kouzel nebylo málo, tak se oko vyvinulo snad 40x nezávisle na sobě - samozřejmě, že byste raději, kdyby to bylo jen jednou, ale příroda a fakta Vás donutily k ještě větším lžím. A tak je to i s pětiprstým vzorem končetin - lhali jste lidem, že jde o homologii pětiprstého vzoru, dnes, díky tvrdé vědě (ne evolučním příběhům) víme, že ne všechny končetiny odpovídají Vaší chybné předpovědi homologie a chybnému důkazu evoluce končetin.

Říká největší lhář na fóru Laughing out loud

Kreacionismus bez lži prostě nemůže existovat. Dokazuje téměř každý zdejší článek, ale hlavně Pavlovy komentáře. Viz např. i lživý "quote mining" v článku výše, který ale Pavlovi - hledači pravdy pravdoucí - vůbec nevadí. Ale pardon... Oni to vlastně kreacionisté nelžou. Holt poznání je jinde a když kreacionisté opraví své lži, tak je to tvrdá věda. Když je poznání jinde a vědci upravé své teorie a hypotézy, tak jsou to lháři prolhaní... Chápu. No vždyť vy o tom máte clou webovou stránku jak kreacionista díky novým poznáním opustil své lži... ehm teda poznatky a už by je neměl používat Laughing out loud

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Prolhaní evolucionisté a neexistující pětiprstý vzor

To je naprosto dementní argumentace.

Je jasné, a každý rozumný člověk, který se darwinistickými myšlenkovými fekáliemi zaobírá, má s Vaší darwinistickou partou svoje hrůzné zkušenosti, jak se snažíte vylhat ze všeho - a nutno přiznat, že za 150 let jste ve lžích naprostí mistři, šampióni. Kdyby se za umění lhát dávala Nobelova cena, měli byste jich nepřeberné množství. Vylžete se z toho, že jste 40 let většinu lidského genomu nazývali odpadem, vylžete se z genetické entropie či radiouhlíkového datování dinosauřích kostí. Proč byste se nevylhali ze svých špatných předpovědí? To je úplná hračka pro Vás, profesionální lháře.

Článek říká jasně, že evolucionisté mnoho let tvrdí v učebnicích, že pětiprstá končetina prokazuje, jak by věci udělala evoluce a nemohl je udělat inteligentní tvůrce. Tedy takzvanou homologii. Z homologie se evoluční parta musela vylhat už dávno, protože zjistila záhy po Darwinovi, spíše už to věděl i on, že ne všechno, co je podobné, je také příbuzné, a tak jste vynalezli ve svých lží homoplazii či konvergentní vývoj. Oko už se nám nevyvinulo zázračně evolučně jen jednou, ale aby těch evolučních kouzel nebylo málo, tak se oko vyvinulo snad 40x nezávisle na sobě - samozřejmě, že byste raději, kdyby to bylo jen jednou, ale příroda a fakta Vás donutily k ještě větším lžím. A tak je to i s pětiprstým vzorem končetin - lhali jste lidem, že jde o homologii pětiprstého vzoru, dnes, díky tvrdé vědě (ne evolučním příběhům) víme, že ne všechny končetiny odpovídají Vaší chybné předpovědi homologie a chybnému důkazu evoluce končetin. Navíc já dodávám oproti článku, že ani geny, které kódují kosti v různých pětiprstých končetinách, nejsou homologické. To je další rána Vaším lžím, to se už ví také dost dlouho. PK

Obrázek uživatele JHK

Re: SSK.

To je naprosto dementní argumentace

Možná. Nebo ten, kdo něco čte úplně přesně nechápe, proč někdo něco říká. V.S.

Obrázek uživatele SSK

Telesto, Pavel Kábrt

Nejenom lživý quote mining. Na tom článku je legrační, že kreacionistům vůbec nevadí vyvracet evoluci evolucí. V kostce ten článek říká, že evoluce neplatí, protože evoluce končetin u jednoho rodu scinků probíhala tak, že se v některých liniích z pětiprstých končetin vyvinuly méněprsté a z těch pak zase zpět víceprsté a někde končetiny v průběhu evoluce zmizely úplně (ta studie je založena ne fylogenetické analýze a rekonstrukci ancestrálních stavů). To je naprosto dementní argumentace.

----------------------
S úctou, SSK.

Obrázek uživatele Telesto

Re: Poděkování

Pavle, pletete si předpověď s interpretací faktů. Žádná předpověď o vzoru pětiprsté končetiny pro tetrapody neexistovala.

Pochopitelně lživý "quote mining" jste ponechal bez povšimnutí...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Customize This