Šok z chromozomu Y

**

David Catchpole

(Z http://creation.com/y-chromosome-shock přeložil M. T. - 9/2012)

Badatele zaskočilo to, co zjistili, když nedávno dokončili sekvenování šimpanzího chromozomu Y, a srovnali ho s lidským chromozomem Y.

„Y je plný překvapení“, řekl David Page z Whiteheadova institutu pro biomedicínský výzkum v Cambridge, Massachusetts. On a jeho tým totiž právě zjistili, že lidské a šimpanzí chromozomy Y se „od sebe příšerně liší“ (1, 2).

Proč použil Dr Page slovo „příšerně“? Protože věří v evoluci – v to, že šimpanzi jsou našimi nejbližšími evolučními příbuznými. Ale Pageův tým zjistil, že šimpanzí chromozom Y má pouze dvě třetiny konkrétních genů či genových rodin společné s lidským chromozomem Y, a pouze 47% prvků kódujících proteiny společných s lidmi. Více než 30% šimpanzího chromozomu Y rovněž postrádá srovnatelné protějšky na lidském chromozomu Y a naopak.

Poté, co viděl tyto i další ostré odlišnosti mezi zmíněnými chromozomy, konstatoval Page, že je „vztah mezi lidským a šimpanzím chromozomem Y v troskách“. – David Page, Whiteheadův institut pro biomedicínský výzkum, Cambridge, Massachusetts, USA

To však neznamená, že Page a jeho vědečtí kolegové pochybují o evoluci. Však byla také alarmující zpráva v časopisu Nature o novém objevu podána s notnou dávkou mazanosti tak, že „Rychlá evoluce způsobila, že se lidský chromozom Y vzdálil od svého šimpanzího ekvivalentu“ (3). Pageův jazyk však přesto implicite výmluvně evokuje síly podobné stvořitelským, když vysvětluje původ šimpanzího a lidského genomu: „Vypadá to, jako by na chromozomech Y v šimpanzí i lidské linii došlo k dramatické renovaci či ke zcela novým vynálezům.“

Jistě dává daleko větší smysl konstatování, že „mimořádná odlišnost“ (2) lidských a šimpanzích chromozomů Y nemá co dělat s údajným původem ze společného předka, nýbrž že prokazatelně svědčí o tom, že oba tvorové byli takto již naplánováni a stvořeni. Teorie cílevědomého plánu totiž nevysvětluje jen chromozomy Y, nýbrž i samotnou existenci chromozomů jako takových. Určitě nevznikly náhodou (Genesis 1:26-27, Římanům 1:20).

Odkazy a poznámky

1. Buchen, L., The fickle Y chromosome, Nature 463(7278):149, 14 January 2010. (Pokud není řečeno jinak, citáty jsou ze zdroje David Page, zde uvedeného.)
2. Hughes, J., a 16 dalších (včetně Davida Page), šimpanzí a lidský chromozom Y jsou pozoruhodně rozdílné ve struktuře a obsahu genů, Nature 463(7280):536–539, 28 January 2010.
3. Ref. 1 contents page, i.e. p. 129.

PřílohaVelikost
00545-12.9.2012-sok_z_chromozomu_y.doc60 KB
Průměr: 2.4 (8 votes)

Ralfík

pociťujete potrebu mať neustále čosi zastoknuté v nosmej dierke ? Ja by som to nazval rinofíliou. Pozor na malé predmety, mohli by ste ich vdýchnuť a rovnako pozor na nadrozmerné predmety, mohli by spôsobiť mechanické poškodenie.

Obrázek uživatele Šriber

Ralfík

kreacionisté jsou zkrátka na tom znalostně lépe s evolucí, než ateisté se znalostmi z teologie, říká Ralfík

Ralfík si zřejmě dělá pr.del...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Ralfík

Milí evolučníci, raději se nepouštějte na půdu teologie.

Ono je velmi zábavné, když se evolucionisté pouští na teologickou půdu, kreacionisté jsou zkrátka na tom znalostně lépe s evolucí, než ateisté se znalostmi z teologie, říká Ralfík. Smile

Ps: Cítím z tebe mrtvý králíky...

Obrázek uživatele Foton

Pieter

.

Ano, to môže, avšak dobrovoľne sa rozhodol, že nebude. (Jób 34,17)

Keď som napísal "nemôže", nemyslel som tým, že "nieje toho schopný", ale že "nemôže si to dovoliť".

Foton

Boh môže všetko, čiže sa môže aj mýliť aj hrešiť.

Obrázek uživatele Foton

Šriber

.

Jelikož je Bůh, tak ne...

Na tom nezáleží. Boh súdi objektívne. Nemôže hrešiť.

A ty jsi si zase zasloužil to, co jsem napsal já...

Za čo?

Povýšeně a s opovržením...

Priamo k veci a bez okolkov. (to nieje povýšenosť alebo opovrhnutie)

Povýšeně a s opovržením...

Čím opovrhujem, a kde som povýšený?

Netvrdil jsem, že musí...

Tvrdil si, že "pokud někdo vzdoruje, tak je vzdorný". Čiže tvrdil si, že musí.

Nedopustil. Pokaždé, když jsem psal "vzdoruje", myslel jsem to jako déletrvající/opakující se jev...

Ok. Čiže ak bolo vzdorné, tak išlo právom do pekla.

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Bude Ježiš v pekle zato, že nazval farizeov hadmi, obielenými hrobmi, bláznami a pokrytcami?

Jelikož je Bůh, tak ne...

Zaslúžil si.

A ty jsi si zase zasloužil to, co jsem napsal já...

Jak jednám s ostatními?

Povýšeně a s opovržením...

Nie, nemusí.

Netvrdil jsem, že musí...

Dopustil si sa logického klamu "Doloženie vyplývajúceho"

Nedopustil. Pokaždé, když jsem psal "vzdoruje", myslel jsem to jako déletrvající/opakující se jev...

Myslel.

Co jsem myslel lépe posoudím já...

Sloveso "vzdorovalo" je minulý čas skončený.

V češtině neexistuje minulý čas skončený...

Z toho teda vyplýva, že si myslel na jednorázový vzdor.

Dítě jednou vzdorovalo/dítě opakovaně vzdorovalo - v obou případech je přísudkem "vzdorovalo" - bez příslovečného určení není poznat jak. Tvá snaha je marná...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Foton

Čo sa stalo so zločincom

.

Lukáš 23,43
"και ειπεν αυτω αμην σοι λεγω σημερον μετ εμου εση εν τω παραδεισω

doslovný preklad:
"a hovorí samému ameň tebe hovorím dnes u mňa budeš v raji"

Zrozumiteľnejší prepis:
"a povedal mu: ameň tebe hovorím dnes u mňa budeš v raji"

Čiže zločinec ukrižovaný vedľa Ježiša, bol po smrti ešte v ten istý deň v raji. Ako však môže byť v raji, keď ešte nenastalo zmŕtvychvstanie?
(Svedkovia J. totiž neveria v dušu)

....................................................................................................................

Slovník použitých slov:

και - a, i, ale, avšak

ειπεν - hovoriť, (druhý aorist, činný rod, oznamovací spôsob, 3 os., jednotné číslo)

αυτω - sám, samotný, (3 pád: "komu, čomu?", jednotné číslo)

αμην - byť pevný, pravdivý

σοι - tebe (2 os., 3 pád: "komu, čomu?", jednotné číslo)

λεγω - povedať (prítomný čas, 1 os, jednotné číslo)

σημερον - dnes, dnešný deň, dnešok

μετ - s, so, u, pri, medzi, voči, pre

εμου - mne, mnou (1 os., 2 pád: "koho, čoho?", jednotné číslo)

εση - bude, buďte (budúci čas, 2 os., jednotné číslo)

εν - v, vo, na, medzi, u, do

τω - určitý člen. Vyjadruje určenosť podstatného mena. Neprekladá sa. (3 pád: "komu, čomu?", jednotné číslo, mužský rod)

παραδεισω - raj, nebo (3 pád, jednotné číslo)

Obrázek uživatele Foton

Šriber

.

To je třeba i tvé označení Anonyma za školkaře...

Bude Ježiš v pekle zato, že nazval farizeov hadmi, obielenými hrobmi, bláznami a pokrytcami? Puzzled

To je třeba i tvé označení Anonyma za školkaře...

Zaslúžil si. Smile

V tom jak jednáš s ostatními...

Jak jednám s ostatními?

Není. Pokud někdo vzdoruje, tak je vzdorný...

Nie, nemusí. Niekto môže vzdorovať, ale vzápätí to oľutuje. (=nestotožní sa s tým) Taký človek potom nieje vzdorný.
....Je to podobné, ako rozdiel medzi ovcou a prasaťom: Prasa sa rado váľa v blate, a robí mu to dobre. (=má takú povahu) Ovca sa síce tiež niekedy ušpiní od blata, ale váľanie v bahne je jej cudzie. (=nemá takú povahu)
-Čiže ten kto raz vdoroval, nemusí byť nutne vzdorný.

Dopustil si sa logického klamu "Doloženie vyplývajúceho":
"Predpokladá, že automaticky platí aj opačná implikácia."
Príklad:
Každý policajt je štátny zamestnanec. Ja som štátny zamestnanec, a teda musím byť policajt. Smile

Já to nemyslel jako jednorázový vzdor, ale trvající jednání...

Myslel. -Povedal si:
"Když šlo do pekla dítě, které vzdorovalo..."
...Sloveso "vzdorovalo" je minulý čas skončený. (=jednorázový skutok) -Z toho teda vyplýva, že si myslel na jednorázový vzdor. Wink

To je nesmysl. Když jdeš do pekla, tak za sebou nemáš nekonečně dlouhou dobu, takže ani nekonečně trvající stav osobnosti, tudíž to nemůže být důvod...

Nejde o to, čo máš za sebou, ale akej povahy je stav. Stav je večne trvajúca entita, pokiaľ ju nezmení nejaká vonkajšia príčina. (tá však môže byť, alebo nemusí byť prítomná)
Príklad:
V urýchľovači vytvoríme pár elektrón-pozitrón. Elektrón je častica s trvalou existenciou, až dokedy sa nestretne s pozitrónom alebo protónom v nevyváženom viazanom stave. Čiže je to večne trvajúca entita, pokiaľ ju nezmení nejaká vonkajšia príčina. (tá však môže byť, alebo nemusí byť prítomná)

Obrázek uživatele Šriber

Foton

Tvrdenie bez dôkazu.

To je třeba i tvé označení Anonyma za školkaře...

V čom?

V tom jak jednáš s ostatními...

Vysvetlil som ti to tak, že to dieťa bolo VZDORNÉ. (a to je rozdiel!)

Není. Pokud někdo vzdoruje, tak je vzdorný...

Do nekonečne trvajúceho utrpenia pekla sa nejde kôli konečným skutkom

Já to nemyslel jako jednorázový vzdor, ale trvající jednání...

ale kôli nekonečne tvrvajúcemu stavu osobnosti

To je nesmysl. Když jdeš do pekla, tak za sebou nemáš nekonečně dlouhou dobu, takže ani nekonečně trvající stav osobnosti, tudíž to nemůže být důvod...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This