Slábnoucí magnetické pole Merkuru dobře zapadá do kreačního modelu

Slábnoucí magnetické pole Merkuru dobře zapadá do kreačního modeluSlábnoucí magnetické pole Merkuru dobře zapadá do kreačního modelu
Image credit: NASA

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6424/ přeložil M. T. – 11/2011. Publikováno 26. října 2011 na stránkách ICR.)

Planety včetně Země vytvářejí magnetická pole, která je obklopují. Z pozorování vyplývá, že podobně jako je tomu u Země, i magnetické pole planety Merkur se rychle rozpadá, a sonda Messenger vyslaná NASA to opět počátkem letošního roku potvrdila.

Jsou-li planety sluneční soustavy staré mnoho miliard let, pročpak zmíněná magnetická pole stále ještě existují?

V letech 1974 a 1975 měřila sonda Mariner 10 palubním magnetometrem intenzitu Merkurova magnetického pole a data zaslala na Zemi. Astronomové, kteří je tenkrát analyzovali, zjistili, že průměrná intenzita pole činí 4.8 x 10^22 gaussů na cm3, což „je asi 1% intenzity pole Země“ (1).

O deset let později zveřejnil kreační fyzik Russell Humphreys model magnetického pole založený na údajích v Bibli. Usoudil, že Zemi i ostatní planety tvořila na počátku voda, jak stojí psáno v Genesis 1 a 2. Petrově 3:5 (2). Propočítal, jak intenzivní byla magnetická pole v okamžiku stvoření, na základě hmotnosti molekul vody ekvivalentní hmotě každé z planet.

Pak vynesl v grafu rychlost, kterou by magnetická pole klesala v uplynulých zhruba 6000 letech od stvoření. Humphreys napsal, „Elektrický odpor v planetárním jádru zeslabí elektrický proud vyvolávající magnetické pole stejně jako tření zpomaluje chod setrvačníku“ (3). Výsledný model přesně předpověděl intenzitu magnetického pole Uranu a Neptunu jakož i slábnutí pole Merkuru (4).

Roku 2008 prolétl Messenger kolem Merkuru a změřil jeho magnetické pole, a Humphreys porovnal toto měření s klesající křivkou, kterou vykazoval jeho kreační model. A skutečně, intenzita Merkurova magnetického pole se od roku 1974 zmenšila přesně v souladu s hodnotou, kterou předpověděl kreační model magnetického pole.

Za předpokladu, že Merkurovo magnetické pole existovalo po mnoho milionů let, muselo by být velmi stabilní po obrovské časové úseky. Jak však ukazují data z Messengeru, badatelům se doslova rozpadá před očima.

Humphreys napsal, „Můj předpovězený pokles o 4% za pouhých 33 let by evoluční teorie planetárních magnetických polí jen velmi těžko vysvětlila, větší pokles by však pro evoluční teorie bylo ještě obtížnější vysvětlit“ (3). A správně předjímal i přesnější hodnoty z roku 2011, které zveřejnil časopis Science 30. září.

Autoři článku v Science napsali, že intenzita pole Merkuru je „svou velikostí ~27% toho, kolik činí odhad pro centrovaný dipól (CD model) extrapolovaný z měření sondy Mariner 10 při jejím průletu kolem Merkuru“ (5). Tento údaj potvrzuje, že Merkurovo magnetické pole rychle slábne, což opět potvrzuje skutečnost, že toto pole musí být staré pouhých několik tisíc let – přesně podle předpovědi kreačního modelu.

Odkazy

1. Ness, N. F. 1979. The magnetic field of Mercury. Physics of the Earth and Planetary Interiors. 20 (2-4): 209-217.
2. Humphreys, D. R. 1984. The Creation of Planetary Magnetic Fields. Creation Research Society Quarterly. 21 (3): 140-149.
3. Humphreys, D. R. 2008. Mercury's magnetic field is young! Journal of Creation. 22 (3): 8-9.
4. Humphreys, D. R. 1990. Beyond Neptune: Voyager II Supports Creation. Acts & Facts. 19 (5).
5. Anderson, B. J. et al. 2011. The Global Magnetic Field of Mercury from MESSENGER Orbital Observations. Science. 333 (6051): 1859-1862.

PřílohaVelikost
00463-11.11.2011-slabnouci_magneticke_pole_merkuru_dobre_zapada_do_kreacniho_modelu.doc49.5 KB
Průměr: 2.6 (5 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Host

Sribere,stále opakuji ,že i my křesťané nejsme hříchu ušetřeni a tím potvrzujeme pravdivost toho co je psáno v Bibli.

Jenže není vidět ani vaše snaha to dodržovat...
A Bibli tím potvrzujete na stejné úrovni, jako kdybych já výrokem "kočka má čtyři nohy" potvrzoval učebnici biologie...

Bible nelže,jen je často pro lidi těžko stravitelná.

Já se nedomnívám, že Bible lže, nýbrž že se mýlí...

To by se Vám líbilo kluci ateističtí.

Mě by se to teda nelíbilo...

Ano je známo,že veškeré totality vždy bojovali proti křesťanství.

1. Veškeré totality proti křesťanství nebojovaly...
2. Veškeré totality bojovaly proti jakékoliv konkurenci, často i proti křesťanství...

Proč? Protože jen křesťanství je zárukou opravdových svobod.

1. Ne, totality bojovaly proti komukoliv, kdo jim vzdoroval. Prostě odstraňování odpůrců. Ze stejného důvodu se mydlili fašisti s komunisty...
2. Křesťanství zárukou opravdových svobod vážně není...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Host

Samozřejmě mimo případ, kdy jsou křesťané u moci, protože to je pak totalita jako každá jiná:)

Člověk si v takovém případě může například odepřít svobodně se vyjádřit k otázkám (ne)existence boha, mít nemanželské dítě nebo nedejbože zcela svobodně uhranout vlastní dobytek...

Vtip

Je sice postarší a někoho může urazit, ale proč ne:)

An Arab was interviewed at the US Embassy for a Visa
Consul: What is your name?
Arab: Abdul Aziz
Consul: Sex?
Arab: Six to ten times a week
Consul: I mean, male or female?
Arab: Both male and female and sometimes even camels
Consul: Holy cow!
Arab: Yes, cows and dogs too!!!!
Consul: Man,........ isn't it hostile?
Arab: Horse style, dog style, any style
Consul: Oh.......... dear!
Arab: Deer? No deer, they run too fast!

To by se Vám líbilo

kluci ateističtí.Ano je známo,že veškeré totality vždy bojovali proti křesťanství.Proč? Protože jen křesťanství je zárukou opravdových svobod .

Host

Sribere

stále opakuji ,že i my křesťané nejsme hříchu ušetřeni a tím potvrzujeme pravdivost toho co je psáno v Bibli.Bible nelže,jen je často pro lidi těžko stravitelná.

Host

Minevra

Řekl bych, že peklo,...tedy minimálně pro naše konzervativnější přátele:)

sakra

Co jsem to jen rozpoutala ? Shock

Obrázek uživatele Šriber

indos

Spíše by zrušil diskuze pod články, tudíž bychom na ně nemohli reagovat...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Zrušení kreacionismus.cz

Kdybychom tu všichni popsali svoje sexuální fantazie - asi by PK musel zrušit web.

Opravdu je to tak jednoduché? Smile)) Let's Go!

Klidně vymyslím i věci co by mě jinak vůbec nenapadly.

Obrázek uživatele Šriber

KTE

Ujišťuji tě, že Minerva je opravdu žena - jako její bratr jsem si tím naprosto jistý... Smile

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This