Šimpanzí mutace v DNA – i svévolný výběr překvapí

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8196/ přeložil Pavel Kábrt – 6/2014. Článek vyšel 25. června 2014 na stránkách ICR.)

Jeden z vytyčených cílů těchto webových stránek:
Konec prznění vědy evolucionistickou mytologií!

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Vědci právě publikovali studii o rychlosti mutací v šimpanzí DNA v porovnání s těmi nejvhodnějšími úseky genomu lidského – a tento výzkum vedl ke zdvojení jejich evoluční doby.1 Studie však nezahrnovala analýzy, které by vysvětlovaly obrovskou propast, která byla mezi oběma genomy zjištěna.

Dědičné mutace jsou mimořádné změny v DNA během tvorby buněk vajíčka u samic (žen) a spermií u samců (mužů) – v zárodečné linii. Vědci věří, že když určí rychlost mutací v zárodečné linii, mohou pak i určit, kdy došlo k evolučním událostem v minulosti. V této poslední studii seřadili zárodečné linie genomů devíti různých šimpanzů do tří rodokmenů.

Vědci poté porovnali vybrané, vysoce podobné úseky DNA, mezi šimpanzem a člověkem, a vynechali četné nepodobné oblasti. Vyjádřili se takto: „V průniku autozomálních genomů, které jsme pro tuto studii měli, a oblastí genomu člověka a šimpanze, které lze porovnat s vysokou důvěrou, rychlost je o málo menší (0,45x10-9 bp/1 rok/1) a míra odlišnosti je 1,2 %...z čehož vyplývá, že onen klasický společný předek žil před 13 milióny let /strana 1 274, zdůraznění od JT/.“1 Prohlášení v tomto souhrnu obsahuje dva pozoruhodné aspekty, o kterých se chci nyní zmínit.

Prvním důležitým bodem je fakt, že porovnávaná data byla prostě a jasně jen tak svévolně vybrána, tedy ta nejlépe se hodící. Vědci použili jen ty úseky, které mají podobnost kolem 98 % a všechno ostatní důkladně zahodili. To jsou ty úseky, o kterých vědci říkají, že „mohou být porovnány s vysokou důvěrou.“ Je zřejmé, že všechny nepodobné DNA oblasti byly zahozeny, protože prostě nepodporují evoluční paradigma a činí celou myšlenku šimpanzů, vyvíjejících se v lidi, zcela nemožnou.

Již předtím jiná skupina evolučních vědců prohlásila, že když porovnávali libovolné genomové sekvence šimpanzů, pouze „kolem dvou třetin mohlo být jednoznačně porovnáno s DNA sekvencemi lidí.“2 Tato věc je široce známa, ale málokdy diskutována, protože jde o velmi nepříjemný fakt pro evolucionisty, kteří na tomto poli vědy pracují – přesto to bylo znovu ověřeno důkladnou studií, publikovanou v roce 2013 tímto autorem.3 V tomto výzkumu jsem porovnal jeden každý šimpanzí chromozóm s lidským (jeden vedle druhého) a ukázalo se, že průměrná podobnost lidského a šimpanzího genomu je pouze 70 % a že jenom krátké úseky jsou vysoce podobné.

A ten druhý důležitý bod je, že i přesto, že tito vědci pečlivě vybrali jen hodící se, téměř shodné segmenty mezi lidmi a šimpanzy, a pak k tomu připojili ty nově objevené rychlosti mutací, museli zdvojnásobit svůj hypotetický evoluční časový rámec. Jeden z badatelů na tomto projektu (Gil McVean) řekl: „Naše výsledky přidávají k myšlence oddělení člověka od šimpanze podstatnou skutečnost, a sice to, že k oddělení došlo mnohem dříve, než se dosud myslelo.“4 Předtím se věřilo, že společný předek lidí a šimpanzů žil před 2 až 6 milióny let. Nyní tvrdí, že to bylo před 11 až 17 milióny let, se střední hodnotou 13.

Realitou v této situaci zůstává, že i když si tam evolucionisti přidají víc času, neřeší to vůbec ty obrovské problémy, které mají. Tím, že se evoluci přidá 6 nebo 7 miliónů let nelze vysvětlit, proč jsou šimpanzi a lidé tak naprosto rozdílní, nejen ve své anatomii a způsobech chování, ale také zcela jasných a neoddiskutovatelných 30 % odlišností v jejich genomech – což je nějakých 900 000 000 písmen DNA rozdílů. Tento rozporuplný způsob lidské filozofie, svévolného přístupu k faktům, Ježíš Kristus přirovnává k „cezení komára a polykání velblouda!“5 Pokud porovnáme kompletní genomy lidí a šimpanzů, je naprosto jasné, že oba byly důmyslně vytvořeny, každý specificky a odděleně, všemohoucím stvořitelem.

Odkazy

1. Venn, O. et al. 2014. Strong male bias drives germline mutation in chimpanzees. Science. 344 (6189):1272-1275.
2. Ebersberger, I. et al. 2002. Genomewide Comparison of DNA Sequences between Humans and Chimpanzees. American Journal of Human Genetics. 70 (6): 1490-1497.
3. Tomkins, J. 2013. Comprehensive Analysis of Chimpanzee and Human Chromosomes Reveals Average DNA Similarity of 70%. Answers Research Journal. 6 (2013): 63-69.
4. Choi, C. Q. 2014. Human & Chimp Genes May Have Diverged Twice As Long Ago As We Thought. Huffington Post. Posted on huffingtonpost.com June 13, 2014, accessed June 17, 2014.
5. Matouš 23:24.

PřílohaVelikost
00690-28.6.2014-simpanzi_mutace_v_dna_-_i_svevolny_vyber_prekvapi.doc94 KB
Průměr: 4.3 (3 votes)
Customize This