Schovaní pod kobercem katedrály v Carlisle: dinosauři!

10130-Schovan237_pod_kobercem_katedr225ly_v_Carlisle-dinosau345i_-katedr225la

(Z http://creation.com/concealed-under-carlisle-cathedral-carpet-dinosaurs přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 4/2015]. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 36(2):12-14 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

Kaplan laskavě souhlasil s odrolováním bohatě zdobeného koberce, který byl natažen mezi sborovými lavicemi velkolepé katedrály v Carlisle v severní Anglii. Dole pod tím byla mramorová hrobka biskupa Bella, který zemřel v roce 1496, před o málo více jak 500 lety. Obklopuje ji jedna z nejlépe zachovalých ukázek mosazné práce středověku. Protože jsme o tom četli v časopisu Creation,1 přijeli jsme s mojí ženou do této katedrály, abychom na vlastní oči uviděli ty úžasné obrazy, vyryté do mědi zdobící tuto hrobku. Kaplan nám vysvětlil, že koberec je zde proto, aby chránil měděné rytiny od dalšího poškození. To bylo hned zřejmé, jak se nohy hochů ze sboru po staletí šoupaly přes hrobku.

10130-Schovan237_pod_kobercem_katedr225ly_v_Carlisle-dinosau345i_-interi233r_katedr225ly
10130-Schovan237_pod_kobercem_katedr225ly_v_Carlisle-dinosau345i_-Marek_a_Jenny
10130-Schovan237_pod_kobercem_katedr225ly_v_Carlisle-dinosau345i_-sauropodi


Proč se zajímáme o středověké mosazné rytiny? Protože tam jsou mezi zobrazenými, mnoha běžnými každodenními zvířaty a rostlinami, dva zvláštní tvorové s dlouhými krky a něčím, co se zdá být cosi jako kostěné výčnělky na jejich ocasech. Dnes bychom tato zvířata určili jako sauropodní dinosaury (viz níže odstavec: Co je tohle za dinosaura?). Jenže pokud je evoluční příběh o dinosaurech pravdivý, tak tahle zvířata měla vymřít milióny let předtím, než lidské bytosti chodily po této zemi. Jak tedy mohou být v severní Anglii jejich obrazy vyryty na hrobce 500 let staré (tedy staletí předtím, než začalo studium dinosauřích zkamenělin)?

10130-Schovan237_pod_kobercem_katedr225ly_v_Carlisle-dinosau345i_-pes__ryba__pt225k__250ho345

Kaplan podotkl, že to jsou mytičtí tvorové. Proč by ale oni řemeslníci zobrazili psa (i s obojkem), rybu, ptáka, úhoře – tedy všechny ty běžné každodenní tvory – a poté mezi tyhle všechny umístili bájné mytické tvory? Je mnohem pravděpodobnější, že tito dlouhokrcí ´behemoti´ byli ve skutečnosti těm umělcům známí a toulali se severní Anglií jen před pár staletími. K dalšímu potvrzení jejich věrohodnosti přistupuje fakt, že tato stvoření mají svoje krky a ocasy zhruba ve vodorovné poloze – mnoho let muzea sauropodní dinosaury takto nezobrazovala. Je to relativně nedávno, co si paleontologové uvědomili, že sauropodi skutečně takto vypadali.

Bible o učí dinosaurech některé úchvatné věci:

 • Bůh učinil jak člověka, tak i všechna suchozemská zvířata, 6. den stvořitelského týdne

  (Genesis 1:24-31)

  Závěr: Dinosauři a lidé žili současně

 • Jeden pár od každého druhu nečistých suchozemských zvířat (a sedm párů od čistých zvířat) vešel do Archy Noemovy.

  (Genesis 7:2-3,8-9)

  Závěr: Dva od každého druhu dinosaurů vešli do Archy Noemovy2

 • Všechno suchozemské živé, v čem byl dech života a bylo to mimo Archu Noemovu, zahynulo v Potopě.

  (Genesis 7:23).

  Závěr: Všichni dinosauři, kteří nebyli v Arše Noemově, zahynuli v Potopě.

 • Po potopě páry všech druhů tvorů, včetně dinosaurů, vyšly z Archy Noemovy.

  (Genesis 8:19)
 • A tak nepřekvapuje, že staletí po potopě je historie plná příběhů o lidech, kteří se setkali s obrovitými bestiemi, často nazývanými draky.3 Zde v této katedrále Carlisle je jasný důkaz, že dinosauři přežili až do 15. století našeho letopočtu. Takový důkaz je pro naši společnost ´rozbuškou´, protože pokud dinosauři žili do nedávné minulosti, evoluční příběh musí být falešný. Ale pravdivost Božího slova je vidět všude, kam se ve světě kolem sebe podíváme, i kdybychom se měli dívat pod koberec, abychom ji uviděli!

  Co je tohle za dinosaura?

  (Jsou na hrobce biskupa Bella dinosauři shunosaurus a vulcanodon?)

  V knize Untold Secrets of Planet earth: Dire Dragons (Nevyřčená tajemství planety Země: Strašliví draci) spolu s digitálně zvětšenými fotografiemi rytin v katedrále v Carlisle, nabízí Vance Nelson tento pohled:

  „Všimněte si, jak se na pravé straně tento tvor přesně podobná sauropodnímu dinosaurovi. Pro srovnání pod tím je vulcanodon.

  „Někteří lidé si mysleli, že tvor vlevo má hlavu na konci svého ocasu. Ale bližší prozkoumání ukáže výběžky podobné hrotům vyčnívající ze špičky ocasu. Je pravděpodobné, že jde o další typ sauropoda, který se podobá shunosaurovi. Až do současnosti byl shunosaurus [jeho zkameněliny] nalezen pouze v Číně.

  „Kdybychom ocas toho tvora na levé straně natáhli, všimli bychom si čtyř ocasních hrotů: dva směřují nahoru a dva obráceně. To, co by se mohlo někomu zdát jako oko, je zřejmě jen kaz v mědi, jak je to vidět i na jiných oblastech té mosazi. To, co se některým zdálo jako nepřesné zobrazení, se ve skutečnosti u těchto rytin stalo právě dalším důkazem, že lidé museli vidět živé dinosaury.“

  10130-Schovan237_pod_kobercem_katedr225ly_v_Carlisle-dinosau345i_-z225v283re269n253_obr225zek  Podobné články v angličtině

  Pro další studium v angličtině

  Odkazy a poznámky

  1. Bell, P., Bishop Bell’s brass behemoths! Creation 25(4):40–44 2003, creation.com/bb. Zpět
  2. Note that there were far fewer kinds than named ‘species’, and they were also probably taken on board as juveniles, before their massive growth spurt. See Sarfati, J., How did dinosaurs grow so big? And how did Noah fit them on the Ark? Creation 28(1):44–47, 2005; creation.com/dinogrowth. Zpět
  3. For more, see: creation.com/coexist. Zpět

PřílohaVelikost
00764-27.4.2015-schovani_pod_kobercem_katedraly_v_carlisle-dinosauri-english-10079-czech-10130.doc1.78 MB
Průměr: 3.5 (6 votes)
Štítky:

Jak vypadá takový měřič času KTE?

Ne, nerozhodl jsem to já, ani není stáří dinosauřích fosilí určováno aklamací, stáří dinosauřích fosilií bylo jednoduše změřeno, což zde zaznělo už nesčetněkrát.

Když tvrdíte, že bylo něco změřeno? Na to je také nějaký přístroj s ocejchovanou stupnicí a přepínačem rozsahu let?

Nikdy jsem o takovém přístroji neslyšel. Měl by jste specielně pro mě nějaký obrázek toho měřícího přístroje a tu stupnici, kde se odečítají ty roky? Děkuji KTE. V.S.

Pokus

Have a nice day. Please excuse my English. On the site creation.com I found mention of the brass engravings allegedly stored in your cathedral (http://creation.com/concealed-under-carlisle-cathedral-carpet-dinosaurs). I failed the internet to find not a single reputable source that would corroborate the existence of those engravings. I would like to ask if engravings really exist, or how old they are. Thank you for answer.

Minulý týden v pátek jsem se pokusil dotázat ohledně diskutovaných mosazných rytin, bohužel můj dotaz zůstal do dnešního dne bez odpovědi. Nezkusíte to někdo další?

http://www.carlislecathedral.org.uk/contact_us

Pavel Kábrt

Lidé a dinosauři žili pospolu. To je jasné každému, kdo není lhář prolhaný.

Velmi věcná poznámka v diskusi pod článkem. Moc děkujeme.

Pokud jde ale o kosti tyranosaurů, apatosaurů, ceratopsidů & spol., ty jsou opravdu staré více jak 60 milionů let. - rozhodl KTE a jeho ideologická skupina většinovým hlasováním, neboli vědeckým konsensem.

Ne, nerozhodl jsem to já, ani není stáří dinosauřích fosilí určováno aklamací, stáří dinosauřích fosilií bylo jednoduše změřeno, což zde zaznělo už nesčetněkrát. Nemohu za to, že kreacionisté radiometrické metody z ideologických důvodů fanaticky nenávidí a jejich nenávist jim zatemňuje mozek.

Obrázek uživatele Šriber

Pavel Kábrt

1. Hlavně, že ten tvůj komentář, na který reaguji, přímo přetéká argumenty...
2. Proč by to nevadilo, už tu několikrát padlo. Chceš, abych ti to zopakoval?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šriber

Jsi úplně vedle Pavlíku - kdyby neptačí dinosauři a lidé žili pospolu, vůbec by to nevadilo a vůbec by to nevyvrátilo existenci druhohor a třetihor...

Jen připomínám kreacionistům a sobě, že nemá smysl mařit čas odpovídáním na sentence, které jsou jen výroky bez faktických argumentů, zde tomu říkáme např. "šriberování", ale samozřejmě to není jen způsob Šribera, to bychom mu křivdili, on je v tom však mistr - nedávat žádná fakta a vysvětlení, jen argumentovat stylem "ne, tak to není"..."to by vůbec nevadilo"..."je to jinak"..."jsi vedle" případně "argumentace" protiotázkami a podobně prázdnými výštěky bez jediného faktu nebo byť jen slušné a férové snahy aspoň trochu vysvětlit: proč je to jinak, proč jsem vedle, proč by to nevadilo, proč to tak není? PK

Lidé?

Jsi úplně vedle Pavlíku - kdyby neptačí dinosauři a lidé žili pospolu, vůbec by to nevadilo a vůbec by to nevyvrátilo existenci druhohor a třetihor...

Jací lidé? Takovíhle? - http://leccos.com/index.php/clanky/homo-sapiens

KTE

Nenašel jsem ani jediný trochu seriózní informační zdroj o těch rytinách, rytiny jsou zmiňovány pouze na stránkách kreacionisticko-záhadologických. Ani na oficiálních stránkách katedrály není po rytinách ani stopy.

A tudíž jde o podvod? Klasická evoluční rétorika: psali o tom v Science či Nature? Nepsali, nestojí to za řeč. A není to ani na oficiálních stránkách katedrály, není o čem mluvit, jen záhadologové se tím zabývají a nýmand Kábrt.

Ono totiž, KTE, pokud to nevíte, Darwin byl Angličan a současná Anglie je darwinistická, i bratři papaláši z katedrály asi budou darwinisti a nechtějí být spojováni s kreacionisty, nevím, nechci jim křivdit, ale anglikánská církev samozřejmě je darwinistická. Ty Vaše evoluční hovadiny žel přijali i hloupí věřící. V článku máte konec konců odpověď toho kaplana, co si myslí o těch dinosaurech ("Kaplan podotkl, že to jsou mytičtí tvorové...") Myslíte, že je to vše vylhané? Nevím o tom, že by kreacionisti lhali jako evolucionisti. Že to tam tedy není? Stačí do googlu zadat to, co jsem udělal já: "carlisle cathedral dinosaurs" a vyjede toho spousta, např., např. atd.

Tak co, zajedeme si tam spolu se podívat? Asi ne, jak Vás znám, pro jistotu ne, co kdyby se ukázala pravda, ó, ta hrůza. Nebojte, ona se pravda nakonec ukáže, ale možná o ní nebudou psát ani v Science ani v Nature ani v jiných peer-review časopisech! PK

Obrázek uživatele Šriber

Pavel Kábrt

Jsi úplně vedle Pavlíku - kdyby neptačí dinosauři a lidé žili pospolu, vůbec by to nevadilo a vůbec by to nevyvrátilo existenci druhohor a třetihor...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

KTE

Pokud jde ale o kosti tyranosaurů, apatosaurů, ceratopsidů & spol., ty jsou opravdu staré více jak 60 milionů let. - rozhodl KTE a jeho ideologická skupina většinovým hlasováním, neboli vědeckým konsensem.

KTE, přečtěte si Řád pro kreacionistické diskuze, určitě tam nenajdete položku, kde byste byl vyzýván, že se ke všemu pod články za každou cenu musíte vyjadřovat. Tedy i k tomu, k čemu nemáte žádné znalosti, vzdělání či vyčtená fakta. Samozřejmě, není Vám v tom ani bráněno, já jen podotýkám pro Váš dobrý pocit svobody: opravdu se nemusíte vyjadřovat k věcem, kde nevíte, co byste kloudného k tomu řekl, kromě jalových prázdných frází, byť rétoricky doplněných o zajímavě vypadající a působivé termíny či cizí slova, ale bez věcné argumentační hodnoty.

Toto neberte jako urážku, jen pro ulehčení Vašeho života, jste úžasný vědec, o tom jistě nikdo na této planetě nepochybuje, ale uznejte, že nemůžete znát všechno. Já se vyjadřuji ke všemu, ale přiznávám, že jsem laik, že mnoho věcí prostě jen zkopíruji k danému tématu nebo někde vyčtu od chytřejších, Vy, jako vědec a supervzdělanec opravdu nepotřebujete "kábrtovat" a kecat do všeho. To Vám moc radím, abyste se neshazoval, když o věci nic nevíte a jste i navíc líný, na rozdíl ode mne, něco si o tom tématu zjistit, promyslet a krátce a věcně to sem napsat ve formě důrazné a pádné argumentace.

Tak, nic ve zlém. Samozřejmě toto, co píšu, se týká i Vlasty i mne i Hraběte i Václava a každého z nás, kteří nevěříme, že se šutry mohou změnit na lidi, pokud se namočí do vody a miliardy let se na ně nechá svítit sluníčkem a foukat větříčkem, takže moje informace a doporučení není jen pro Vás, evolucionisty. PK

...

Nenašel jsem ani jediný trochu seriózní informační zdroj o těch rytinách, rytiny jsou zmiňovány pouze na stránkách kreacionisticko-záhadologických. Ani na oficiálních stránkách katedrály není po rytinách ani stopy.

Customize This