Rychlá skála

Neočekávaná aplikace receptu na tvrdou skálu

Z http://creation.com/rapid-rock přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 24(2):38-39 v březnu 2002. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Grand Canyon

Wikimedia Commons/Tobias Alt

Většina lidí má dojem, že k tomu, aby se vytvořila sedimentární hornina, je třeba miliónů let. Je to spojeno s představami, které nám dává kultura současné doby. Kvůli tomuto dojmu mnoho lidi zavrhuje Bibli a její tvrzení popisující stvoření během šesti rotací Země asi před 6 000 roky.

Jenže někteří australští vědci vyvinuli nový revoluční chemický proces, který nezpevněný volný sediment promění v horninu během dní.1,2 Tento objev nevyužívá nějaké cizí, syntetické materiály, ale napodobuje přírodní procesy. Pro některé to může být obtížné k uvěření, ale je tomu tak. V rozporu s běžným dojmem, aby vznikla sedimentární hornina /skála/, nejsou potřeba žádné milióny let. Jediné, co je potřeba, jsou správné podmínky.

Co to je sedimentární hornina?

Sedimentární hornina (skála), jako třeba pískovec, je složena ze zrn tmelených k sobě pojivem. Tato zrna mohou být úlomky jiných hornin, nebo minerálů jako je třeba křemen či vápenec. 3 Úlomky mohou být nepatrné, něco jako bláto, nebo větší, jako je písek, oblázky či dokonce balvany. Hornina může být tvořena částicemi o podobné velikosti (‘dobře uspořádanými’) nebo být směsí různých velikostí (‘ne moc uspořádanými’). Technické označení pro tyto části se nazývá klastická částice a horninám se říká klastické horniny.

S výjimkou jemně zrněných hornin typu jílovec, klastické horniny jsou obvykle porézní. Prostory nebo póry mezi zrny mohou obsahovat kapaliny jako je voda, které se mohou uvnitř horniny pohybovat. V podzemí je též takto uchovávána ropa, plyn nebo voda.

V přírodních horninách může k sobě zrna pojit mnoho minerálů. Běžná pojiva obsahují vápenec, křemen nebo železité minerály. Různá pojiva vytváří horniny o rozličné síle a rozličných barev. Například železité horniny vytvářejí červené skály.

Někdy je sediment velmi dobře stmelen, kdy vznikne tvrdá jednolitá skála, jejíž hornina je ceněna stavbaři pro stavební materiál, jako je například Hawkesbury Sandstone nedaleko Sydney. Někdy je pojivo nerovnoměrné a kvalita horniny se různí—na některých místech je tvrdá, na jiných drolivá. Občas je pojivo soustředěno do malých kapes a tvoří konkrece neobvyklých tvarů.

Když je hornina stmelena jen málo, inženýři zjistí, že základy takové budovy klesají a podloží se hroutí. Běžný způsob, jak posílit základy, je zvýšit podíl pojiva v hornině. Na to přišel nový výzkum kolem rychlého vzniku horniny a jak to funguje.

Chemické řešení

Nový objev je lehce využitelný k využití. Je pouze potřeba rozptýlit dva roztoky do porézního písku, zeminy nebo horniny. Roztok na bázi vody pronikne do materiálu a nahradí dosavadní tekutinu v porézním materiálu. Nebo je možné vstříknout roztoky do materiálu. Protože mají roztoky dobrou roztékavost, něco jako voda, sediment je rychle saturován. Nejsou toxické, takže nepředstavují žádné riziko pro zdraví či životní prostředí.

Jakmile se dostanou dovnitř pórů, chemikálie reagují s výsledkem vzniku krystalů vápníku na povrchu každého zrna sedimentu. Vápník stmelí zrna k sobě a dá sedimentární hornině potřebnou pevnost. Rychlost reakce může být řízena od jednoho do sedmi dnů, aby tak došlo k míře proniknutí do sedimentu dle žádané potřeby.

Protože pojivo pokrývá pouze povrch zrn, prostory mezi zrny zůstávají otevřeny. Tím pádem poréznost horniny je snížena jen trochu a proudění vody není bráněno. To pak znamená, že roztok může být aplikován několikrát na ten samý sediment a může i nadále pronikat mezi póry a přidávat další pojivo. Sediment tak může být přeměněn na téměř pevnou horninu, ve které jsou póry téměř vyplněny, což ale vyžaduje mnohonásobné aplikace a trvá to několik měsíců. Obyčejná voda nezměkčí vápenec, takže pojivové vazby mohou zůstat pevné bez omezení. 2

Řada různých použití

Objev rychlé skály má mnohá praktická využití, včetně posílení slabých základů budov, zpevnění náspů a tunelů. Jedním z prvních projektů byla oprava tunelu v Západní Austrálii; ten tunel byl nebezpečný a pro veřejnost uzavřený. Po pouhých třech aplikacích byl tunel zesílen a tato metoda ušetřila mnoho peněz.

Podzemní dráha v Londýně testovala tuto metodu pro potřebu stabilizace některých násepů. Výsledkem byla velká výhoda možnosti stabilizace daných materiálů přímo na místě. I historické památníky mohou být touto metodou zachovány.

471-Rychl225_sk225la

Chemické sloučeniny proniknou prostory v pórech a reagují tak, že na povrchu zrn vytvoří krystaly vápníku. Když se stmelí pojivem, sediment je tvrdou skálou. Tento proces napodobuje, jak se sedimentární horniny tvoří v přírodě.

Opakovaná aplikace vyústí v další tvoření vápenatého pojiva kolem zrn. Způsob, jakým se na daném místě vysráží vápník (CIPS) napodobuje přírodní krystalizaci kolem částic, což zlepšuje stabilitu.

‘Tohle neříkejte kreacionistům’

Jedním z neočekávaných aspektů tohoto výzkumu je to, že to dramaticky ukazuje na skutečnost, že skály nepotřebují ke svému vzniku milióny let. Pro jednoho z objevitelů této metody to byl skutečný šok.

Když CMI v Austrálii poprvé o tomto objevu slyšela, napsali jsme doktorovi Ed Kucharskému, aby nám poskytl více detailů. Nedostali jsme však žádnou odpověď a tak jsme usoudili, že buď už na tomto projektu nepracuje nebo jsme použili špatnou emailovou adresu.

Představte si naše překvapení, když jsme se pak dočetli v článku publikovaném v UK o tomto procesu, kde byla o dr. Kucharském zpráva, že řekl: ‘Obdrželi jsme nějaké dotazy, které byly dost podivné. Když jsem si je prohlížel, uvědomil jsem si, že jsou od skupiny kreacionistů, kteří se snaží zpochybnit evoluční teorii Charlese Darwina. Nereagoval jsem na to. ’4 Je zřejmé, že to byly naše dotazy.

CMI má snahu rozptýlit populární špatné představy lidí, které brání zvážit Boha stvořitele z Bible. Jednou takovou nepravdivou představou je, že zemské skály a horniny se musely tvořit milióny let. Toto tvrzení je nepravdivé. Nový výzkum velmi přesvědčivě ukazuje, že se za správných podmínek mohou horniny vytvářet velmi rychle.

Klíčem je celosvětová potopa. Během této katastrofy vody potopy, proudící přes celou zemi, nanesly ohromné množství sedimentů. A ty samé vody potopy rozpustily chemikálie, které velmi rychle stmelily sedimenty v horninu. Objev australských vědců velmi mocně demonstruje, jak se mohly sedimentární horniny velmi snadno vytvořit během 6 000 let popsaných v Bibli.

Odkazy a poznámky

  1. Kucharski, E., Price, G., Li, H. and Joer, H.A., Laboratory evaluation of CIPS cemented calcareous and silica sands, Proceedings of the 7th Australia New Zealand Conference on Geomechanics, South Australia, pp. 102–107, 1996. Zpět.
  2. Kucharski, E., Price, G., Li, H. and Joer, H., Engineering properties of sands cemented using the calcite in situ precipitation system (CIPS), Exploration and Mining Research News 7:12–14, January 1997. Zpět.
  3. Vápenecové (CaCO3) krystaly mají rozlišitelný tvar hranolů a dají se škrábat nožem. Křemen (SiO2) je tvrdší než nůž. Korály a lastury jsou z vápence, stejně jako většina krápníků v jeskyních. Vápenec je běžně bezbarvý nebo bílý, může být ale také žlutý, růžový, hnědý nebo zelený. Zpět.
  4. Thompson, P., Scientists’ spray has proven rock steady, Construction News 6737:36, 11 October 2001. Zpět.


PřílohaVelikost
1016-24.4.2017-rychla_skala.doc128.5 KB
Průměr: 4 (1 vote)

Re: Prosba

V souladu s vaší prosbou:

Kreacionisté něco tvrdí. Jejich tvrzení údajně dokládá vědecký výzkum. Avšak autor toho výzkumu, který z logiky věci ví o dané problematice více než kdokoli jiný, jejich tvrzení odmítá.

Prosba

Prosím, pod tento článek vkládejte jen věcné komentáře, které se přímo týkají argumentů a myšlenek v článku, nikoli hodnocení diskutérů a jejich příspěvků. K tomu je určena všeobecná diskuze. Vše ostatní zde budu mazat. Děkuji za pochopení. PK

Treviso

Gratuluji vám k životnímu úspěchu, Člověk, který má při nejlepším průměrné znalosti geologie a je líný něco googlit vám nedokázal odpovědět. Nežil jste nadarmo.

Děkuji Vám za "odbornou" diskuzi. Z mé strany ji končím. Samozřejmě, vyhrál jste. PK

Re: Pavel Kábrt

Video nebylo určené vám. Bylo pro nezaslepené a těm ho vřele doporučuji.

Gratuluji vám k životnímu úspěchu, Člověk, který má při nejlepším průměrné znalosti geologie a je líný něco googlit vám nedokázal odpovědět. Nežil jste nadarmo.

Re: - rafaelova myslenka

Mohu Vas ujistit rafaeli, ze myslenkou to nebylo. Ale Buh umi mluvit rafaeli........ - jenomze Buh neni takovy mluvka jako rafael. Kdyz neco rekne, tak se neco dobreho deje...... V.S.

Re: Rychlá skála

pouhou myslenkou boha se to stalo....

Treviso

Klasika: místo, aby evoluční tlučhuba Treviso jasně odpověděl na můj komentář - to prostě neumí - tak sem šoupne přiblblé video nějakého evolucionistického vypatlance, který žvatlá, že z deště nemohly vzniknout oceány vody na této zemi, které zakryly současné nejvyšší hory - to také nikdo netvrdí z kreacionistů, že oceány vznikly pouze z deště a že současné hory byly před potopou. Nemá cenu vůbec se tím zabývat. Chemické a fyzikální zákony prý popírají potopu - no, hlavně že nepopírají evoluční teorii, jak nic bouchlo a pak se bláto přeměnilo na živou přírodu a lidi - to je vše v souladu s chemií i fyzikou - chacha. To jsou ale prolhanci, co? A kdyby nám ještě evoši sdělili, jak se tedy na Zemi, která byla původně žhavá, dostalo oněch 1,3 mlrd. km3 vody? To nám asi evoluční sekta nesdělí. PK

Re: Rychlá skála

Pro ty, kteří nejsou zcela zaslepení, vysvětlení proč je mýtus o Noemově arše naprostý nesmysl. (nebudu to tady přežvýkávat, pouze bych to zkomolil)

https://www.youtube.com/watch?v=vWZtbZGtiGA&list=PLXJ4dsU0oGMJP95iZJqEjm...

Evoluční tlučhubové v čele s Trevisem

To by nám měli říci kreacionističní tlučhubové, když tyto procesy probíhají velice rychle a jsou ověřená přímým pozorováním (jako všechno co tvrdí kreacionistická věda)

Neprorokoval jsem to, že evoluční tlučhuba místo jasné odpovědi, kde dnes pozorujeme, že příroda připravuje další Grand Canyon nebo nové Alpy, bude jen kecat hlouposti?

1. žádný kreacionista neříká, že stvoření či potopa je DNES pozorovatelný jev, jak kecá lhář Treviso, právě naopak, byly to JEDINEČNÉ NEOPAKOVATELNÉ UDÁLOSTI v dějinách. Proto také netvrdíme, že kreacionistické učení patří do tvrdé vědy - nepatří, patří do vědy historické, stejně jako evoluční báchorka.

2. Jde pouze u obou hypotéz (evoluce a kreace), která z nich je analogicky pozorovatelný jev dnes. Kde pozorujeme, že řeka nanáší na hromadu ryby a ty kamení, fozilizují? Až jich tam bude třeba miliarda za dlouhý čas? Kde pozorujeme, že vzniká uhlí, postupně tak, až tam jednou za milióny let bude uhelná vrstva 30 metrů? Kde pozorujeme, že se padesát či sto let něco stává stále složitější a složitější, až to třeba ožije? Kde pozorujeme padesát či sto let probíhající evoluci a ne spíše degeneraci, úpadek, erozi a rozpad struktury?

3. Ano, tyto jevy (nebo jejich pravý opak) analogicky pozorují dnes kreacionisté: při výbuchu hory St. Helens ve státě Washington vznikl Malý Grand Canyon - náhle, rychle vznikly tisíce milimetrových vrstviček, rychle vznikla stmelená skála, jak to učí tento článek, čili analogicky, ve velkém, to mohlo náhle vzniknout při potopě - ale pozor: tento kaňon už se dále "nevyvíjí", "neevolvuje", nepřidávají se do výšky nové a nové nánosy, aby z toho jednou byl VELKÝ GRAND CANYON, něco jako je v Arizoně. Vzniklo to jednorázově ve třech dnech A KONEC! Žádný "vývoj" k většímu a většímu kaňonu.

Proto je evoluce blábol a lež, protože nepozorujeme procesy, kterými by geologické útvary nebo biologické soustavy EVOLVOVALY - naopak, procesy kolem nás jsou JEDNORÁZOVÉ UDÁLOSTI, po který následuje nikoli evoluce, ale stárnutí, rozpad, degenerace, žádný samovývoj k vyššímu či složitějšímu. Některé hory sice mírně elevují, ale eroze je tak silná, že za nějakou dobu by celá zeměkoule byla znivelizovaná, plochý povrch! Žádná evoluce horstev do větších výšek se nekoná, probíhá jen v prolhaných palicích evošů. Proto Treviso na moji jasnou otázku neumí odpovědět, jen mlží a kecá nesmysly, jak o kreacionistické teorii tak o evolučním blábolu. Evoši jsou banda darwinovských slepců - sami se oslepili svým fanatizmem a postulují do dváné minulosti procesy, které dnes v přírodě nepozorujeme - ano, kreacionisté pozorují DNES procesy, které analogicky podporují jejich hypotézu jednorázového stvoření-jednorázové potopy-degenerace-smrti-vymírání druhů-hromadění škodlivých mutací v genomech a celkového úpadku. Kreacionistická hypotéza o minulosti je dnes analogicky pozorovatelný jev - evoluční vývoj je směšný blábol v porovnání s tím, co DNES POZORUJEME.
PK

Re: Evoluční tlučhubové

Možná by nám ještě evoluční tlučhubové mohli sdělit svoje služební tajemství, kde dnes vznikají takové formace, jako je třeba Grand Canyon nebo Alpský masiv. Keců místo jasné odpovědi asi bude dost, anebo mlčení. PK

To by nám měli říci kreacionističní tlučhubové, když tyto procesy probíhají velice rychle a jsou ověřená přímým pozorováním (jako všechno co tvrdí kreacionistická věda)

Customize This