Rychlá skála

Neočekávaná aplikace receptu na tvrdou skálu

Z http://creation.com/rapid-rock přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 24(2):38-39 v březnu 2002. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Grand Canyon

Wikimedia Commons/Tobias Alt

Většina lidí má dojem, že k tomu, aby se vytvořila sedimentární hornina, je třeba miliónů let. Je to spojeno s představami, které nám dává kultura současné doby. Kvůli tomuto dojmu mnoho lidi zavrhuje Bibli a její tvrzení popisující stvoření během šesti rotací Země asi před 6 000 roky.

Jenže někteří australští vědci vyvinuli nový revoluční chemický proces, který nezpevněný volný sediment promění v horninu během dní.1,2 Tento objev nevyužívá nějaké cizí, syntetické materiály, ale napodobuje přírodní procesy. Pro některé to může být obtížné k uvěření, ale je tomu tak. V rozporu s běžným dojmem, aby vznikla sedimentární hornina /skála/, nejsou potřeba žádné milióny let. Jediné, co je potřeba, jsou správné podmínky.

Co to je sedimentární hornina?

Sedimentární hornina (skála), jako třeba pískovec, je složena ze zrn tmelených k sobě pojivem. Tato zrna mohou být úlomky jiných hornin, nebo minerálů jako je třeba křemen či vápenec. 3 Úlomky mohou být nepatrné, něco jako bláto, nebo větší, jako je písek, oblázky či dokonce balvany. Hornina může být tvořena částicemi o podobné velikosti (‘dobře uspořádanými’) nebo být směsí různých velikostí (‘ne moc uspořádanými’). Technické označení pro tyto části se nazývá klastická částice a horninám se říká klastické horniny.

S výjimkou jemně zrněných hornin typu jílovec, klastické horniny jsou obvykle porézní. Prostory nebo póry mezi zrny mohou obsahovat kapaliny jako je voda, které se mohou uvnitř horniny pohybovat. V podzemí je též takto uchovávána ropa, plyn nebo voda.

V přírodních horninách může k sobě zrna pojit mnoho minerálů. Běžná pojiva obsahují vápenec, křemen nebo železité minerály. Různá pojiva vytváří horniny o rozličné síle a rozličných barev. Například železité horniny vytvářejí červené skály.

Někdy je sediment velmi dobře stmelen, kdy vznikne tvrdá jednolitá skála, jejíž hornina je ceněna stavbaři pro stavební materiál, jako je například Hawkesbury Sandstone nedaleko Sydney. Někdy je pojivo nerovnoměrné a kvalita horniny se různí—na některých místech je tvrdá, na jiných drolivá. Občas je pojivo soustředěno do malých kapes a tvoří konkrece neobvyklých tvarů.

Když je hornina stmelena jen málo, inženýři zjistí, že základy takové budovy klesají a podloží se hroutí. Běžný způsob, jak posílit základy, je zvýšit podíl pojiva v hornině. Na to přišel nový výzkum kolem rychlého vzniku horniny a jak to funguje.

Chemické řešení

Nový objev je lehce využitelný k využití. Je pouze potřeba rozptýlit dva roztoky do porézního písku, zeminy nebo horniny. Roztok na bázi vody pronikne do materiálu a nahradí dosavadní tekutinu v porézním materiálu. Nebo je možné vstříknout roztoky do materiálu. Protože mají roztoky dobrou roztékavost, něco jako voda, sediment je rychle saturován. Nejsou toxické, takže nepředstavují žádné riziko pro zdraví či životní prostředí.

Jakmile se dostanou dovnitř pórů, chemikálie reagují s výsledkem vzniku krystalů vápníku na povrchu každého zrna sedimentu. Vápník stmelí zrna k sobě a dá sedimentární hornině potřebnou pevnost. Rychlost reakce může být řízena od jednoho do sedmi dnů, aby tak došlo k míře proniknutí do sedimentu dle žádané potřeby.

Protože pojivo pokrývá pouze povrch zrn, prostory mezi zrny zůstávají otevřeny. Tím pádem poréznost horniny je snížena jen trochu a proudění vody není bráněno. To pak znamená, že roztok může být aplikován několikrát na ten samý sediment a může i nadále pronikat mezi póry a přidávat další pojivo. Sediment tak může být přeměněn na téměř pevnou horninu, ve které jsou póry téměř vyplněny, což ale vyžaduje mnohonásobné aplikace a trvá to několik měsíců. Obyčejná voda nezměkčí vápenec, takže pojivové vazby mohou zůstat pevné bez omezení. 2

Řada různých použití

Objev rychlé skály má mnohá praktická využití, včetně posílení slabých základů budov, zpevnění náspů a tunelů. Jedním z prvních projektů byla oprava tunelu v Západní Austrálii; ten tunel byl nebezpečný a pro veřejnost uzavřený. Po pouhých třech aplikacích byl tunel zesílen a tato metoda ušetřila mnoho peněz.

Podzemní dráha v Londýně testovala tuto metodu pro potřebu stabilizace některých násepů. Výsledkem byla velká výhoda možnosti stabilizace daných materiálů přímo na místě. I historické památníky mohou být touto metodou zachovány.

471-Rychl225_sk225la

Chemické sloučeniny proniknou prostory v pórech a reagují tak, že na povrchu zrn vytvoří krystaly vápníku. Když se stmelí pojivem, sediment je tvrdou skálou. Tento proces napodobuje, jak se sedimentární horniny tvoří v přírodě.

Opakovaná aplikace vyústí v další tvoření vápenatého pojiva kolem zrn. Způsob, jakým se na daném místě vysráží vápník (CIPS) napodobuje přírodní krystalizaci kolem částic, což zlepšuje stabilitu.

‘Tohle neříkejte kreacionistům’

Jedním z neočekávaných aspektů tohoto výzkumu je to, že to dramaticky ukazuje na skutečnost, že skály nepotřebují ke svému vzniku milióny let. Pro jednoho z objevitelů této metody to byl skutečný šok.

Když CMI v Austrálii poprvé o tomto objevu slyšela, napsali jsme doktorovi Ed Kucharskému, aby nám poskytl více detailů. Nedostali jsme však žádnou odpověď a tak jsme usoudili, že buď už na tomto projektu nepracuje nebo jsme použili špatnou emailovou adresu.

Představte si naše překvapení, když jsme se pak dočetli v článku publikovaném v UK o tomto procesu, kde byla o dr. Kucharském zpráva, že řekl: ‘Obdrželi jsme nějaké dotazy, které byly dost podivné. Když jsem si je prohlížel, uvědomil jsem si, že jsou od skupiny kreacionistů, kteří se snaží zpochybnit evoluční teorii Charlese Darwina. Nereagoval jsem na to. ’4 Je zřejmé, že to byly naše dotazy.

CMI má snahu rozptýlit populární špatné představy lidí, které brání zvážit Boha stvořitele z Bible. Jednou takovou nepravdivou představou je, že zemské skály a horniny se musely tvořit milióny let. Toto tvrzení je nepravdivé. Nový výzkum velmi přesvědčivě ukazuje, že se za správných podmínek mohou horniny vytvářet velmi rychle.

Klíčem je celosvětová potopa. Během této katastrofy vody potopy, proudící přes celou zemi, nanesly ohromné množství sedimentů. A ty samé vody potopy rozpustily chemikálie, které velmi rychle stmelily sedimenty v horninu. Objev australských vědců velmi mocně demonstruje, jak se mohly sedimentární horniny velmi snadno vytvořit během 6 000 let popsaných v Bibli.

Odkazy a poznámky

  1. Kucharski, E., Price, G., Li, H. and Joer, H.A., Laboratory evaluation of CIPS cemented calcareous and silica sands, Proceedings of the 7th Australia New Zealand Conference on Geomechanics, South Australia, pp. 102–107, 1996. Zpět.
  2. Kucharski, E., Price, G., Li, H. and Joer, H., Engineering properties of sands cemented using the calcite in situ precipitation system (CIPS), Exploration and Mining Research News 7:12–14, January 1997. Zpět.
  3. Vápenecové (CaCO3) krystaly mají rozlišitelný tvar hranolů a dají se škrábat nožem. Křemen (SiO2) je tvrdší než nůž. Korály a lastury jsou z vápence, stejně jako většina krápníků v jeskyních. Vápenec je běžně bezbarvý nebo bílý, může být ale také žlutý, růžový, hnědý nebo zelený. Zpět.
  4. Thompson, P., Scientists’ spray has proven rock steady, Construction News 6737:36, 11 October 2001. Zpět.


PřílohaVelikost
1016-24.4.2017-rychla_skala.doc128.5 KB
Průměr: 4 (1 vote)

Výuka kreacionismu

Vypadá to, že v hodinách geologie budou kreacionisté kromě "to bůh" vyučovat ještě "to potopa".

Sampis

Tak ještě jednou. Jsou zkameněliny ze stejného, nebo jiného materiálu jako je zbytek sedimentu?

Tak ještě jednou, mějte se hezky, srandu si dělejte z někoho jiného, kašpare Darwinův. PK

Re: PK

Tak ještě jednou. Jsou zkameněliny ze stejného, nebo jiného materiálu jako je zbytek sedimentu?

Sampis

Tedy tvrdíte, že zkameněliny jsou z naprosto jiného materiálu, než podloží. To ovšem neodpovídá skutečnosti. Ergo, váš popis fosilisace neodpovídá skutečnosti. Odtud je celý váš příspěvek v rozporu s pozorovanou realitou.

Byl jste moc rychle hotov s mým příspěvkem, který dost vysvětloval věci kolem fosilizace - příliš rychle jste jej smetl se stolu. Co myslíte tím "podložím"? Zkameněliny jsou pod nánosy sedimentů, o jakém podloží mluvíte? A minerály, které proniknou do zkamenělin, jsou samozřejmě z těchto sedimentů, nechcete se nejdříve trochu vzdělat než se mnou začnete diskutovat? Jakéže to skutečnosti neodpovídá to, co říkám? Zkuste být konkrétní, jestli si myslíte, že bez vzdělání a informací všechno jen tak z vody Vaše hlava uvaří, tak jste na velkém omylu, plácáte jen jalové žvásty. No, a ten závěr, je úžasný: a tak je celý můj příspěvek mimo realitu. Vy jste borec ledoborec. Nemohl byste mi na oplátku Vy popsat, jak se třeba v Jižní Africe mohlo na jednom místě nahromadit asi 800 miliard zkamenělin? Zkuste ten proces nějak srozumitelně popsat, pěkně krok za krokem, jestli to udělala nějaká řeka, nebo místní zátopa, kde se všichni ti plazi tam vzali? a jak to, že zkameněli? - děkuji. Nebo mi zkuste popsat, jak se mohla dostat pomalými procesy, bez světové potopy, na jedno místo v Kalifornii miliarda sleďů a tam zkamenět. Pěkně krok po kroku. A nezapomeňte ukázat, kde se něco podobného postupně koná dnes. Těším se na podrobný popis, jak ho Vaše moudrá hlavička vyprodukuje "jen tak z vody" Vaší nevědomosti. Děkuji. PK

Re: KP

Ergo, amen, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Na rozdíl od Vás a Vašich blábolů já jsem mimo realitu. Kašpare! PK

Můžete prosím upřesnit, s čím konkrétně nesouhlasíte, prosím?

Sampis

Tedy tvrdíte, že zkameněliny jsou z naprosto jiného materiálu, než podloží. To ovšem neodpovídá skutečnosti. Ergo, váš popis fosilisace neodpovídá skutečnosti. Odtud je celý váš příspěvek v rozporu s pozorovanou realitou.

Ergo, amen, se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Na rozdíl od Vás a Vašich blábolů já jsem mimo realitu. Kašpare! PK

Re: PK

Tedy tvrdíte, že zkameněliny jsou z naprosto jiného materiálu, než podloží. To ovšem neodpovídá skutečnosti. Ergo, váš popis fosilisace neodpovídá skutečnosti. Odtud je celý váš příspěvek v rozporu s pozorovanou realitou.

Sampis

Nejsem sice odborník, ale neznamenalo by, pokud by vznikly tyto horniny náhle při potopě světa, že by nemohly v žádném případě vzniknout zkameněliny? Ty, pokud vím, potřebují jednak mít zamezen přístup vzduchu [ANO] a jednak potřebují pomalý tlak okolních hornin [NE], kdy okolní materiál pomalu nahradí stávající rozpadající se biologický materiál, takže převezme jeho tvar [ANO i NE]. Při rychlém ztuhnutí vrstev by a) došlo k rozdrcení těl živočichů [ANO, TO TAKÉ V MNOHA PŘÍPADECH DOŠLO] b) nedošlo by k nahrazení biomateriálu horninou.[ŽÁDNÝ BIOMATERIÁL NENÍ ŽÁDNOU HORNINOU NAHRAZOVÁN, DO KOSTÍ NEBO MĚKKÝCH TKÁNÍ PRONIKAJÍ MINERÁLY A PŘEMĚŇUJÍ KOST ČI MĚKKOU TKÁŇ NA KÁMEN]

Je to tedy právě naopak: milióny let nemohou vytvořit žádné hromady a hřbitovy zkamenělin (tvor by se dávno rozložil bakteriálním působením, mrchožrouty či erozí) - žádné takové pomalé procesy fosilizace dnes nepozorujeme. Když nejste odborník, tak si zapátrejte na internetu nebo něco přečtěte na našich stránkách a nefantazírujte, je tam toho o potopě a principech fosilizace dost. Tafonomie je vědecký obor, zkameněliny vznikají PŘEDEVŠÍM PŘI JEDNORÁZOVÝCH KATASTROFÁCH, jako jsou třeba potopy či výbuchy vulkánů nebo jiné JEDNORÁZOVÉ UDÁLOSTI. Žádné pozvolné procesy při tekoucích řekách, nic takového. Žádné pozvolné procesy v tichých tůních a jezerech, nic takového. Asi jste nečetl, že například zkameněliny dinosaurů téměř bez výjimky vykazují zlomení vazu při uhynutí utopením (jsou to suchozemská zvířata, chachacha) za velmi drsných podmínek, se zvrácenou hlavou dozadu a často jsou tyto kosti rozdrcené a roztrhané na maděru a samozřejmě zasypané sedimenty - žádné milióny let poklidného "kamenění" a nasávání minerálů, jak si vymýšlíte, nic takového, prudké pohřbení, prudké zasypání bez přístupu vzduchu a bez destrukce živými organizmy. Tyto podmínky nejlépe splnila celosvětová biblická potopa! Tečka.

Zkameněliny jsou též uhlí a ropa a stopy (ichnofosilie) či koprolity - je zajímavé, že je k tomu většinou potřeba voda. Připomíná Vám to něco - obrovské spousty vody po celém světě? Tak to honem zaplašte, ať se na Vás Darwin nehněvá, nebo jeho sekta. PK

Re: Hrabě Monte Cristo 2011

Položil jsi si někdy otázku, proč vyhynul Megalodon (mimochodem, vyhynul při potopě?), zatím co jeho současník, žralok bílý, i nadále brázdí oceány?

Re: Rychlá skála

Nejsem sice odborník, ale neznamenalo by, pokud by vznikly tyto horniny náhle při potopě světa, že by nemohly v žádném případě vzniknout zkameněliny? Ty, pokud vím, potřebují jednak mít zamezen přístup vzduchu a jednak potřebují pomalý tlak okolních hornin, kdy okolní materiál pomalu nahradí stávající rozpadající se biologický materiál, takže převezme jeho tvar. Při rychlém ztuhnutí vrstev by a) došlo k rozdrcení těl živočichů b) nedošlo by k nahrazení biomateriálu horninou.

Customize This