Rozhovor s vědeckým pracovníkem Geofyzikálního ústavu Slovenské akademie věd RNDr. Petrem Vajdou, PhD.

Zdroj:
http://projektizrael.cz/index.php?page=99&vim_video=52923829

Tvůrci pořadu Biblická lupa zvou ke sledování dalšího dílu, ve kterém je analyzován vztah evoluce a kreace a potažmo vztah vědy a křesťanství. Hostem pořadu je vědecký pracovník Geofyzikálního ústavu Slovenské akademie věd RNDr. Petr Vajda, PhD. Tento díl Biblické lupy bylo možné shlédnout na kabelové televizi Český Těšín, Třinec a Bystřice ve dnech 6. -13. listopadu 2012 a na internetu na stránkách projektizrael.cz od 6. listopadu 2012.
Geologové tvrdí, že hornina je stará 200 milionů let, protože obsahuje fosílii, která žila před 200 miliony let. Paleontologové zase tvrdí, že fosílie je stará 200 milionů let, protože leží v hornině, která vznikla před 200 miliony let. Jak to vlastně je? Argumenty v uzavřeném kruhu?

BIBLICKÁ LUPA 4.dí­l / Ateismus vs. křesťanství­ / RNDr. Peter Vajda PhD. from Projekt Izrael on Vimeo.

Rozhovor s autorem na téma stáří světa ZDE.

Průměr: 3.5 (8 votes)

šribrosau...

Jako je třeba přímé stvoření...

A co je vůbec podle tebe přímé stvoření?!

Ano. Když třeba Patrik říká, že lidé spoustě věcí věří bez ověření, neznamená to, že to tak musí být...

Jistě že když já něco říkám,tak to automaticky neznamená,že to tak musí být,a já jsem o sobě nikdy toto netvrdil,ale tohle přece platí o každém člověku,včetně tebe!

Co to znamená pro čtenáře, je irelevantní...

Jak muže být irelevantní to,co pro čtenáře znamená to čtené?Kdo je stanovitelem toho,co je a co není irelevantní?Já ti jednoduše odvětím tak,že je irelevantní,když nějaký šribr napíše,že je něco irelevantní.

Nemám vůbec problém to pochopit, jelikož to naprosto chápu. Přu se s tebou o nutnosti...

Věřit je často nutné k tomu,aby si některé věci mohl pochopit a přijmout je,život je na tomto totiž ve svém základu postaven.Nelze pochopit bez toho aniž bys uvěřil,že el.proud je tok volných elektronů,pokud jsi tento tok volných elektronů nikdy na vlastní oči neviděl.Zřejmě pořád nechápeš co je míněno tím,když se řekne pochopení skrze víru.Zeptám se tě,jak jsi pochopil,že el.proud je tok volných elektronů?A zkus svojí odpověď trochu více rozvinout,ne jí v městnat do jedné nic neříkající věty.

Nerozumím otázce. Co je "svědek pozorování toho, že el. proud je tok volných elektronů" ?

Na mojí otázku,jak víš že el.proud je tok volných elektronů jsi nedávno odpověděl,

Přečetl jsem si to v odborné literatuře a bylo mi to řečeno několika povolanými osobami...

Povolané osoby jsou v tomto případě kdo,a proč by k tomu měli být povolané?Tyto osoby můžou svědčit o tom,že viděli tok volných elektronů?

Tvé shrnutí je komický pokus srovnat naše přesvědčení na stejnou úroveň...

Komickým pokusem to nazýváš ty,ale to ještě zdaleka neznamená,že to tak je.

Špatně. Nejprve bylo pochopení, teprve pak uvěření...

Aristoteles taky chápal,že nebeská tělesa jsou na povrchu průzračných koulí Smile,co myslíš,jak to že to chápal?Předpokládáš snad,že nemusel první uvěřit,že ty průzračné koule existují,aby pak mohl pochopit,že nebeská tělesa jsou na jejich povrchu?On nevěděl,že ty průzračné koule skutečně existují,ale věřil tomu,a na základě toho pak mohl pochopit,že nebeská tělesa jsou na povrchu těchto průzračných koulí,a vše mu pak dávalo smysl.Pochopil na základě toho,že před tím něčemu uvěřil.Člověče,ty opravdu nerozumíš tomu,že lidé mnohdy chápou věci proto,protože před tím něčemu uvěřili?

Hlásám snad, že je pravda pravdoucí, že život vzešel z neživého ?

Nehlásáš,a věříš tomu,že to tak bylo?

S tvým rozumem. S tím mým ano...

Dobrá,uveď co je v Bibli v rozporu s tvým rozumem?

V tom, že se Rudé moře rozdělilo vedví...

V čem se podle tebe svědek této události mýlí,když byl svědkem této události?

Samozřejmě, že můžeš, pokud to píšeš generace potom, co se to mělo odehrát...

V tomto případě pisatel o této události kterým byl Mojžíš,nepatřil do generace po této události,ale byl přímým svědkem.Takže se znovu ptám,v čem se Mojžíš pletl,když tuto událost v Bibli popisuje?

To je tvrzení bez důkazů...

Jsi si tím jistý?

Ne. Můžu namítat, že Boží vnuknutí není prokázáno. Co by to mělo být, chápu...

Jsi si jistý tím,že Boží inspirace není prokázána?A co by podle tebe mělo být prokázáním Božího sdělení,inspirace?

Jejich přečtení není nutné, záleží jen na tom, co to je...

Pro mě abych aspoň nějakým způsobem mohl zjistit o co zhruba jde,je nutné abych si to přečetl,pokud tuto možnost mám.

Potopa světa jako řešení lidské zkaženosti, Noemova záchranná mise, Kristova spasitelská mise...

A co ti na tom nedává smysl?

Mojžíš jako Plováček (nebo Sargon Akkadský)...

Proč by měla být pohádka,když žena vloží dítě chlapce do papyrové schránky,potřené živicí a smolou,a dá tuto schránku s dítětem do rákosí,u břehu řeky Nilu,právě na takovém místě,kde se chodí koupat faraónova dcera,což je ženě tohoto dítěte věc dobře známá,přičemž sestra toho chlapce bude hlídat opodál toho místa,aby se dítěti nic nestalo,a aby se dostal do těch správných rukou,v tomto případě rukou faraónovi dcery?Je to jako by nějaká žena odložila svoje dítě,o které se sama nemůže či neumí postarat do babyboxu,či u vchodu do nemocnice.Řekni mi,co ti na tom připadá jako pohádka?

To byl plurál (ty generace), což je patrné z tvaru přísudku...

Co tě přimělo použít výraz generace géniů,čili ptám se,proč géniové?Je génius takový člověk,který vydává nějakou věc za skutečnou,jejíž pravdivost ale nelze normálními prostředky dokázat,a navíc je daná věc v principu nesmyslem,vyplívajícím s pozorování přítomnosti?

Předvádíš důkaz kruhem. Bavili jsme se o tom, proč nevěřím Bibli (takže i tomu, co píše o Bohu), přičemž ty to vysvětluješ Božími vlastnostmi (o kterých se píše v Bibli)...

Byl by pro tebe kámen úrazu,když by si Bůh vybral malý,chudý národ k tomu,aby se právě skrze takový lid prokázal?

Realita je nezávislá na tom, komu co dává do života smysl...

Realita,čili skutečnost?Dokázal by si jednoznačně definovat,co je ve své podstatě skutečnost?A je člověk schopen jí za všech okolností poznat?Jestli ano tak jak?

Fajn, tak si to jinak vyskloňuj. Je ryba kaprem, nebo kapr rybou ?

Je úplně fuk jak to skloňuju.Můžeš to skloňovat jak chceš,ale skloňováním význam věci nepopřeš.A ano,ryba je i kaprem,proč by nebyla?Je snad ryba pandou?Zkus si představit,že jedinou rybou na zemi je a vždycky byl kapr jestli ti to pomůže.A s tím svým skloňováním si to zkus třeba u člověka takto.Japonec je člověkem,takže z toho vyplívá,že člověk už Japoncem není,je teda spíše kaprem?Jehovah je Bohem,ale Bůh už Jehovou,čili Tím Prokazovatelem Toho,Kým se Prokazuje Být,už není?Vypadá to,že pravidla českého jazyka jsou ti na obtíž k pochopení podstaty věci,dokonce bych řekl,že jsou ti kamenem úrazu.

Jiný život než hmotný není prokázán, za to jiná hmota než živá známá je...

Touto větou si řekl víc,než si možná chtěl.Uznáváš tedy,že existuje hmota,která je prokazatelně nositelkou života,čili živá hmota,a že naproti tomu existuje hmota,která nositelkou života není,čili neživá hmota.Zeptám se tě tedy,když hmota která je nositelkou života čili živá hmota,přestane živou hmotou být,čili normálně řečeno když něco,či někdo uhyne,či zemře,o co ta hmota,která byla před tím nositelkou života,živou hmotou,vlastně přišla?Kdybys odpověděl,že v ní přestali probíhat chemicko-biologické procesy,jako projevy života,nijak bys mi tímto neodpověděl,zeptal bych se tě totiž jinak,proč,z jaké primární příčiny v této hmotě tyto chemicko-biologické procesy přestali probíhat,a co bylo vůbec jejich podstatou,primární příčinou toho,že vůbec probíhali?A dále se dá uvést,když v hmotě tyto procesy přestali probíhat,znamená to,že dané procesy nejsou nedílnou součástí této hmoty,takže když přestali probíhat,museli logicky kdysi začít probíhat,nebo chceš snad říct,že se živá hmota vyskytuje na zemi odjakživa?Máš teda odpověď na to kdy a z jaké primární příčiny tyto procesy začali probíhat?Jinými slovy,viděl jsi někdy jak se neživá hmota stala v jeden okamžik živou,nositelkou života,aniž by tato hmota nevycházela z hmoty,která již nositelkou života je?

Život mimo hmotu existuje ve své základní primární podstatě,v hmotě je pouze jako host,a nikdy nemůže nijak zaniknout,protože je věčný.Prosím,nepleť si to s pojmem duše.Živá duše je totiž živý organismus jako takový,ať už hmotný,nebo duchovní.Životní síla je něco,co nemá a nemůže mít hmotnou podstatu,co přivádí do života další a další živé duše,ale životní síla nejsme my,není to naše vědomí,naše myšlení,naše tělo,my jsme tím kým jsme,jenom tehdy,když tuto životní sílu,podstatu života dostaneme,to se týká naprosto každé živé duše,a to nejenom zde na zemi.Týká se to jak nás,tak i duchovních bytostí jako jsou andělé,o kterých se píše v Bibli,a vůbec všech bytostí,které Bůh kdy kde stvořil.Aby něco žilo,či někdo mohl žít,musel k životu dostat od věčného Boha,životní sílu,Bez této životní NEZANIKNUTELNÉ síly nemůže být žádná živá duše živou.Když něco žít přestává,jinými slovy umírá,tak se tato životní síla vrací zpět k tomu,Kdo jí dal,NEZANIKÁ,zaniká pouze živá duše,která jen díky této životní síle mohla žít,ale protože o ní přišla,žít přestala.1.Mojžíšova 2:7, A Jehovah Bůh,pak vytvořil člověka z prachu zemské půdy a vdechl do jeho chřípí dech života,a člověk se stal živou duší.Dech života zde představuje životní sílu,o které ti celou dobu píšu.Kazatel 12:7, Potom se prach vrátí do země,právě jak byl,a duch sám se vrátí k pravému Bohu který jej dal.V tomto případě je duch životní síla,dech života,který Bůh kdysi v dechnul do chřípí člověka,vytvořeného z prachu zemské půdy.Tato životní síla Boha,tento dech živého Boha,ve skutečnosti nemůže nikdy zaniknout,a není omezena množstvím,je nekonečná,zanikají pouze živé duše,které o tuto životní sílu přijdou,protože bez ní prostě a jednoduše žít nemohou,jejich život končí,ale tím nekončí životní síla,ta tu zůstává,je tu věčně.Tohle si lidé velmi těžko uvědomují,přitom je to jediná pravda,která o životě Je,a sice,že Život prostě Je!Nikdy nezačal být,a nikdy nemůže skončit.ON TU PROSTĚ JE!Jenže lidem je kamenem úrazu to,že jsou přesvědčeni o tom,že kdysi život nebyl,a někdy existovat začal,ale to je naprostá zhovadilost.To co někdy začalo,je život člověka a život dalších živočichů na této planetě,ale nikoliv Život ve své podstatě.Ten počátek NIKDY neměl.Kdyby byla naše planeta jedinou ve vesmíru,na které by existoval život,a tato planeta by zanikla,nezanikl by tím Život jako takový,protože ten není touto planetou a vesmírem nijak vázán.On existuje mimo čas i mimo prostor,je vázán pouze Sebou Samým,Svou věčností.Více ti o tom už psát nebudu,neboť bych se už stále jenom opakoval,pokud nerozumíš podstatě toho,co jsem se ti zde ohledně života snažil dle svého svědomí a vědomí vysvětlit,není momentálně v mých silách,abych ti to vysvětlil jinak.Nenutím ti,abys to co jsem ti napsal přijal jako pravdu,máš stejně jako já svoje svědomí,a tohle používej v přijímání pravdy především.Pokud to co ti píšu ti nějaký smysl přece jenom dává,ale je to v rozporu s tvým svědomím,nepřijímej to.Mě to co ti ohledně života píšu dává nanejvýš smysl,a věřím že nejenom mě,i když těch lidí bude asi menšina,myšleno z celkového počtu,navíc to skutečně není ani v rozporu s tím,co jsem schopný svými smysli kolem sebe v životě vnímat,ale co je pro mě taky velmi zásadní,není to ani v žádném rozporu s mým svědomím.Čili to co ti o životě píšu,je v naprostém souladu se vším,s čím to v mém životě v souladu být může,a proto mi to přináší Obrovské poznání do života.Tím poznáním je to,že Život nemá počátek,což znamená že Je tu věčně,že je to Život který tvoří,myslí,má život skutečně rád,prožívá,pamatuje si,a že se chce o Svůj Život upřímně dělit s druhými,a to po celou Svojí věčnost.Toto nikdy nemělo začátek,Je to věčně.Existuje nezměrné množství životů,a člověk,muže být jedna z jeho forem,pokud bude člověk sám chtít.Záleží tedy na každém člověku osobně,zda-li se chce opravdu skutečně věčně sdílet s tímto Životem,či zdali se chce proti tomuto sdílení se s Tímto věčným Životem postavit,a tím se s tímto věčným Životem zároveň taky rozloučit.V rozhodnutí o tomto je tu absolutní svoboda.Čti prosím Bibli trpělivě a pozorně,je to tam všechno napsáno,a pokud se pak budeš i dobře dívat ve svém životě,uvidíš že Bible v ničem nelže.Každý kdo o to bude stát,může poznat a porozumět Pravdě o životě.Není to jenom o inteligenci,a vědomostech,ale zejména o chtění.

Když pominu, že kdyby měly všechny fosilní druhy žít najednou, tak se na Zemi nevejdou,

Tohle si nějak spočítal?

je tu skutečnost, že fosilie vznikají strašně dlouho. Déle než podle mladozemců existuje svět...

Vůbec ne!Není přece potřeba dlouhé doby k tomu,aby něco s fosilizovalo,tohle je právě velká lež.V závislosti na druhu materiálů,na jeho poréznosti,a na daných podmínkách,to nemusí ani zdaleka trvat tak dlouho,jak se obecně uvádí.Během pár tisíců let,zkamení ve vhodných podmínkách veškeré organismy,a je možné si to normálně dokázat,stačí nasimulovat vhodné podmínky,a nemuseli bychom se o tom slovně nijak přít.

Viděl jsem jich spoustu, nebudu ti je vypisovat. Přesvědčil mě o tom fakt, že jsou to šutry...

A to je všechno?Jak už jsem psal výš,aby se stal z mrtvého organismu kámen,není k tomu vůbec potřeba miliónů let.A není opravdu moc složité,si to dokázat.Seber nějaké mrtvé zvíře,ponoř jej do vhodného horninového roztoku,za,ez tomu,aby k tělu neměl přístup vzduch,a nechej pracovat čas.Pokud budou tebou vytvořené podmínky k fosilizaci dobré,budeš mít zkamenělinu v závislosti na tom,o jaký druh organismu půjde třeba i za setky let,nebo i dříve.Takže opakuji,záleží na podmínkách v nichž dochází k fosilizaci,a na druhu organismu,milióny let nejsou k fosilizaci jakéhokoliv organismu vůbec potřeba.

Jaký ?

Potopa světa.Ježíš Kristus.Člověk sám.Mohl bych rozvádět proč,ale tohle teďka dělat nebudu.Víš,ty jsi mi taky vůbec nezdůvodnil,proč by měli být fosilie důvodem si myslet,že na zemi je tu život strašně dlouhou dobu,tím že jsou fosilie čili zkameněliny šutry,si mi vlastně neřekl vůbec nic.Já ti rovněž nebudu podrobně vysvětlovat jak věci myslím,když ty to neděláš prakticky nikdy.Vesměs odpovídáš jako robot stroze,stručně,a způsobem,abych si pouze sám domýšlel.Buď nejsi schopen myšlenku volně rozvést a srozumitelně popsat,nebo toho schopen jsi,ale z nějakého důvodu to neděláš,napsat strohou větu a tři tečky zatím je mizérie,protože to co je skryto za těma třema tečkama může mít mnohem větší vyovídací hodnotu,než právě to,co je napsáno před těma tečkama.Takže od této chvíle tě žádám,abys své myšlenky rozváděl do potřebných a jasných podrobností,abych mohl přesně rozumět tomu,jak dané věci myslíš,jestli je teda vůbec nějak myslíš,a pokud to neuděláš,bude to překážkou v další komunikaci mezi námi dvěma.Takže vrať se ještě k těm fosiliím,a rozveď víc,proč tě nějaké fosilie které jsi viděl na vlastní oči přesvědčili o tom,že jsou pozůstatkem života,který tu byl před nezměrně dlouho dobou?Rozveď to!

To, že ho nepotřebuje, neznamená, že ho nemůže použít. Je vskutku komické, když nás kritizujete, pokud Boha posuzujeme dle lidských měřítek, přičemž se toho sami dopouštíte, když trváte na tom, že použil tu nejsnadnější metodu...

Mě např.přijde komická a naprosto směšná ET,a když vidím filmy v televizi,které popisují evoluční proces,tak nevím jestli se mám smát a za břicho se popadat,nebo spíše plakat nad lidskou pošetilostí.ET potažmo evoluční myšlení je pro mě jeden z důkazů toho,že inteligence není jedno a totéž jako rozum.Protože ET a evoluce je z rozumem neslučitelná,při tom ale ET a evoluci zastává spousta inteligentních lidí.

Matouš 14:17-21

Jak to souvisí krom toho, že se jedná o jídlo ?

Tys to vážně nepochopil?

Takže je idi.ot ?

Není!

Je všemocný, pro něj není nic nenávratně ztraceno...

Ztraceno je to,co se samo definitivně rozhodne ztraceno být.Už jsem ti kdysi vysvětlil,že Bůh do života nikoho nutit nemůže,tohle by bylo s principu života úplně špatně.Bylo by to jako nechtěný ale neustále vnucovaný dar.Zkus si představit,že ti chce někdo něco dát,ale ty to nechceš s vlastní vůle přijmout,ale ten někdo bude za tebou neustále chodit,a vnucovat ti to,pochopil jsi ten příklad?V tomto případě tu je skutečně něco ztraceno,ale ne díky Tomu,který obdarovává,ale díky tomu,který nepřijímá.

Když se nad tím člověk opravdu zamyslí, tak rozhodně něco takového nepochopí, protože je to nesmysl. Kvůli jednomu druhu zaplavovat svět, když ho může jedinou myšlenkou zlikvidovat bez vedlejších škod, je stupidní...

To co si uvedl nijak a ničím nezdůvodňuje,že potopa světa byla stupidní,stupidní to pro tebe je jenom proto,protože si tomu ještě neporozuměl.Už jsem ti vysvětlil,že Bůh chce,aby člověk rozuměl Jeho skutkům.Zničit lidi myšlenkou by nemohlo pomoct k pochopení lidem,kteří zde začali žít po potopě světa.Nemohli by nijak poznat,co se stalo a proč.Bůh dělá věci tak,aby se jim rozumět dalo,pokud o to člověk bude stát.Je to jako se samotným životem,máš možnost žít,pokud o to budeš sám upřímně stát.Všechno dává normálnímu zdravému rozumu normální smysl.

Štěňátka a koťátka byla také zkažená...

Jistě,stejně jako děti lidí.1.Mojžíšova 6:5, Bůh tedy viděl,že špatnost člověka na zemi je hojná a že každý sklon myšlenek jeho srdce je po celou dobu jenom špatný. Nevím jak tomuhle dokážeš porozumět ty,ale pro mě je to úplně jasné.Na zemi už nebyla možnost,přesvědčit lidi nenásilnou formou o tom,aby se obrátili zpět k životu.Jakmile se špatnost dostala nejenom do skutků lidí,ale i do jeho myšlení a srdce,stal se tak člověk veskrze špatným,a beznadějným.Pro zvířata to platilo rovněž,protože jsou nedílnou součástí tohoto světa,a pokud se něco děje v lidech,děje se to i ve zvířatech,které tu s námi a pro nás žijí.Dokonce i půda,a to co se na ní děje,s naším srdcem a myslí a skutky souvisí,čili stav člověka má vliv na celou planetu.Pokud je to s námi hodně zlé,pak se to zlé bude projevovat ve všem.Jenom pošetilý a slepý člověk nevidí co se kolem něho děje.Otevři oči člověče,dívej se,a pak porozumíš!

Tak to se mu tedy vůbec nepovedlo, protože stopa po celosvětové potopě není ani jedna jediná...

Otevři oči,a uvidíš jich spoustu.

Aby je dostal z Egypta bez vedlejších ztrát na životech...

Jak už jsem psal,Bůh jedná tak,aby tomu lidé mohli rozumět.Nejedná podle lidských hloupých představ,ale tak,aby to zdravému rozumu mohlo dávat smysl,a aby to pochopil.

Co egyptští rolníci ? Co egyptští prvorození ?

To je to samé,jako když by ses zeptal,co děti lidí před potopou.Pokud se děje bezpráví v takové míře,že již není nijak možné žít svobodný život,je sjednání tohoto práva nad všechno,neboť absolutní bezpráví je naprostou zhoubou svobodného života.Egypťané měli dostatek možností Hebrejce propustit,než se tohle stalo,jenom si to v té Bibli všechno dobře přečti.Faraón byl jenom člověk,kdyby se egyptský lid sám vzbouřil proti faraónu,protože by viděli,že se těm Hebrejcům dělá něco zlého,a oni to vidět museli,faraón by proti tomu nic nezmohl,a musel by Hebrejce z otroctví propustit,a k poslední ráně by nikdy nedošlo.Takže když zemřeli děti,byli to děti těch,kteří měli možnost dát najevo,že s daným bezprávím nesouhlasí protože to jasně viděli.Nikdo se však proti tomu nevyjádřil,všichni se na to jenom dívali,nebo do toho byli aktivně zapojeni.Když došlo k té poslední ráně,všichni ti,kteří přišli o své dítě si v tu chvíli moc dobře uvědomili,že udělali skutečně něco velmi špatného.Nemohli Bohu nic vyčítat.Co se píše v Bibli?2.Mojžíšova 12:33, A Egypťané začali naléhat na lid,aby je rychle poslali pryč ze země, ,,protože,“ řekli, ,,jsme všichni jako mrtví!“.Teprve až sami o něco přišli,až tu svojí špatnost pocítili na vlastní kůži,si uvědomili co těm Hebrejcům vlastně všechno udělali.Nečetl jsi snad v Bibli, 1.Mojžíšova 1:15, Později řekl egyptský král hebrejským porodním bábám – z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá se jmenovala Pua,ano šel tak daleko že řekl: ,, Když pomáháte Hebrejkám rodit a opravdu je vidíte na porodní stoličce,jestliže je to syn,pak ho usmrtíte,ale jestliže je to dcera,pak bude žít.1.Mojžíšova 1:22,Nakonec farao přikázal všemu svému lidu a řekl: ,,Každého novorozeného syna máte hodit do řeky Nilu,ale každou dceru zachovat naživu.Všechny rány které na Egypt přišli byli spravedlivé,kdyby nepřišli,tak by si Egypťané o sobě nikdy neuvědomili,jak špatně na tom ve svých skutcích,ve své mysli a srdci jsou.Během druhé světové války byla spousta nacistů,spousta Němců a spousta dalších lidí z jiných národů kteří se k nim přidali přesvědčena o tom,že dělají věci po právu,a čím více je dělali a nikdo jim v tom nebránil,tím více se o svém právu na své chování a způsob bytí přesvědčovali,teprve až jejich stejné chování dopadlo i na jejich životy,se začali probouzet ze svého odporného opojení,do kterého se sami vlastním chtěním dostali,a teprve až potom si začali uvědomovat,jak neskutečně druhým ubližovali.Žel lidé na tomto světě znovu upadají do svého opojení!

1. Většina Egypťanů jim nezpůsobila žádné bezpráví a utrpení...

Jsi úplně mimo!Za to,že bylo obrovské množství Hebrejců drženo v otroctví 430 let!nemohl pouze jeden faraón.Stejně tak za to,že se mučilo,znásilňovalo,a systematicky vraždilo milióny lidí nemohl jenom Hitler.Probuď se člověče!

2. Kdyby najednou všichni Židé zmizeli pryč, bylo by jasné, že se jedná o Boží zásah a nedovolili by si riskovat...

Najez se trochu,protože patrně píšeš z hladu.

Tys ho slyšel, že by tě tak označil ?

Ano!

To je dobrá odpověď. Proč ti tedy dělá problém věřit paleontologii či astronomii, které pracují s důsledky a tím, co se dochovalo, nikoliv však s různými biblickými událostmi, u kterých nic takového nemáme ?

Já nejsem v rozporu s paleontologií či astronomií,ale pouze s tím,co se z nálezů paleontologie či pozorování astronomie mnohdy vyvozuje!A jak to,že po Biblických událostech,se nám nedochovali důsledky?Není to spíš tak,že ty důsledky ty raději ani nechceš vidět?

Platí to i v případě jiných "pokud" ? Takových, ze kterých by vyplynulo, že jsi to ty, koho život potažmo jeho podstata a smysl nezajímá ?

Že mě nezajímá smysl?Ty jsi mi nikdy nenapsal nic o podstatě a smyslu života.To co jsi mi napsal na to,když jsem ti uváděl,že tvůj život evidentně žádný smysl nemá bylo,no a?Co ty mě ještě chceš psát a nějaké podstatě či smyslu něčeho!Když ani nechápeš co je podstatou a smyslem života?!Ty smysle!

To nikterak nepopírám. Ovšem já v ně věřím kvůli tomu, co se po nich dochovalo, kdežto ty, kvůli knize, o které věříš, že ji napsala bytost, ve kterou věříš...

Jsi znovu mimo.Kolik času bych s tebou musel strávit,abych ti všechno vysvětlil způsobem,abys to pochopil i ty?!Navíc pochopení,ke kterému dojde člověk ´´sám´´,si váží mnohem víc,tak se taky sám trochu snaž!Nejsem tu od toho,abych jednoho člověka vodil za ručičku,ale abych tě přiměl jít sám.Pokud ale sám jít nechceš,nemusíš,to je jako s tím darem života,dárce za tebou nebude chodit do nekonečna,když ten dar přijmout nechceš.Nechceš,nechoď,nechceš,nepřijímej.

Přímé stvoření, mluvící had, rozestoupení moře, zdroj nadlidské síly ve vlasech, zmrtvýchvstání...

Přímé stvoření,jak ho chápeš?Mluvící had?Když může Bůh mluvit skrze člověka,může satan mluvit skrze hada.Zdroj nadlidské síly ve vlasech?Nad lidskou sílu je i život sám.Zmrtvýchvstání?No před nějakými dvěma tisíci lety to na vlastní oči vidělo dost lidí,kteří pak o tom mluvili.A o čem se dochovali i písemné záznamy,v tomto případě evangelia.Chceš snad zpochybňovat historickou doložitelnost Ježíše Krista?

Hned první věta a skončil jsi...

Rozveď to!

Je hloupé si myslet, že lze myšlenkou stvořit objekt. Vidíš ? Taky to umím.

Neumíš.Neboť když chceš postavit objekt,postavíš ho jen tak,bez myšlení?Jsi v háji!

Mohl bys vysvětlit, proč je to hloupé, tedy krom toho, že to Patrik řekl...

Není to hloupé proto,protože to říká Patrik,hloupé je to v samotném principu,který jaksi nechápeš,asi proto že jsi génius.

Proč musí ? Tedy krom toho, že to Patrik řekl...

Ne proto,že to říká Patrik,ale pro to,že to tak v principu v životě je.Např.mravenec je složitější mechanismus,než mraveniště.Pták je složitější mechanismus než hnízdo.Člověk je složitější mechanismus než cokoliv,co kdy člověk v životě udělal.A Bůh převyšuje nezměrně všechno,co kolem sebe vidíš.

Samozřejmě, že je to jinak možné - více bohů, třeba ti olympští...

A tys ty např.olympské bohy v životě někdy poznal?Víš,já mám na mysli Boží princip bytí.Co se ti v mysli honí hlavou,když řekneš Bůh?Popiš mi to úplně bezprostřední,nezaobalené nějakými mýty a bájemi.Honí se ti tam vůbec něco bezprostředního?

vybral jsi tuto část z mého příspěvku ,Jinak řečeno,neexistuje žádné jiné vysvětlení pro to,co kolem sebe vidíš a vnímáš

tvá reakce na to Vlastně jich existuje nekonečně mnoho, takže víc jsi se už seknout nemohl...

Vytrháváš z kontextu,ale tohle je ti docela vlastní,jak sem si všiml,chybí tam totiž,aby to navíc bylo i v souladu s rozumem a zároveň i srdcem.

A pro tohle skutečně neexistuje nekonečně mnoho vysvětlení,jak si bezmyšlenkovitě uvedl.Neříkej mi,že máš skutečně tak omezené a jednoduché myšlení,jak dáváš tímto najevo?!

Jakým způsobem a k jakým dobrým výsledkům si ty osobně ve svém životě došel?A jak sis své výsledky,ke kterým jsi došel,ověřil?

Nechápu souvislost...

Nechápu,proč nechápeš souvislost.Otázka je vyjádřena docela prostě a srozumitelně,a souvisí přímo s tím,co jsi před tím uvedl.

Mísení v rámci druhu je taky evoluce.

Jak víš?Jak víš,že ryba není jenom ryba?Viděl jsi snad někdy rybu jako nerybu?

Evoluce znamená vývoj a vývoj je soustavný proces, během něhož dochází ke změně stavu...

Evoluce probíhá pouze v lidské fantazii,a jak známo,té se meze nekladou.

Mým cílem není dělat na tebe dojem...

A máš vůbec v této diskuzi nějaké cíle,jestli ano jaké prosím?

Přečti si to ještě jednou - pozornost věnuj zejména začátku...

Přečetl jsem,takže?Rozveď to.

To ano, ale vzájemným mísením se budou rozdíly stírat...

Jak se budou stírat rozdíly mezi skupinami lidí,kteří se spolu nikdy mísit nebudou?A dále,pokud by se přece jenom stírali rozdíly v rámci nějaké uzavřené společnosti,co z toho?

V jaké pošahané realitě posuzuje kreacionista, což je "evoluční vývoj, jak se patří" ?

Tak jednak určitě ne v pošahané,jednak nejsem kreacionista,ale člověk jménem Patrik,a evoluční vývoj jak se patří,je příklad toho jak to dopadne s lidskou fantazií,když nemá žádné mantinely.

To bych sice mohl, ale jelikož nemám dostatečné znalosti, byl by můj odhad velká fabulace. Zeptej se třeba George...

Fabulace = Evoluce.George,který ani není schopen definovat hranici mezi živým a neživým,a který život bere jen jako projev hmoty se ptát zcela jistě nebudu,to by bylo úplně o ničem.Jeho pohled na věci jsem pochopil,ale žádný smysl,který by byl v souladu s tím co vidím kolem sebe,mi to nedává,a to mluví za všechno.

Já se rovněž bavím o významu slova...

Tak v čem je problém?

Takže ta víra je podle tebe ve všech čtyřech případech stejná, krom předmětu víru ?

Ano!

Existuje více druhů aut. Pořád jsou to auta, protože mají společné znaky, které je dělají auty, ale navzájem se od sebe liší...

Liší se ale nikoliv ve své podstatě.Ať už je to stará škodovka či nejnovější BMW,je to v základní podstatě pořád auto.Pokud je auto autem,je to pořád auto,ať už vypadá jak chce.Samozřejmě,že projet se v luxusním sporťáku,ve mně může zanechat jiné dojmy,než se projet ve staré sto dvacítce.Stejně tak mít víru v Boha který Je,ve mně zanechá úplně jiné dojmy,než mít víru v politika,o kterém se později prokáže,že krom toho,aby si pro sebe a své příbuzné nahrabal peněz kolik byl jenom schopný za dané období nakrást,ho nezajímalo vůbec nic a nikdo!

Dle dějin...

Opravdu?Jací mnozí lidé to byli?

Jsi si jist,že skutečně chápeš pojem věčnost?

Ano. Je to nekonečně dlouhá doba...

To není úplně přesné vyjádření.Proč by to měla být zrovna jenom doba?A když nekonečně dlouhá,proč dlouhá?Proč by věčnost měla existovat v čase,totiž v jakém čase,v čase koho?Proč by věčnost nemohla být teď,a nikdy jindy?Čili ne včera,a ne zítra,ne před biliónem let,ani za bilión biliónů let,ale nyní,prosté bytí,bez počátku,teď jsem,rozumíš!Pokud se budeš dívat na události,které se stali před tolika a tolika lety,a které se stanou za další roky,nemáš šanci pochopit co to je věčnost.Věčnost totiž nezná pojem času,a nezná ani pojem nekonečně dlouhá doba.Vím že to nemusí být jednoduché pochopit,ale když to přece jenom někdy pochopíš,co mám jako Věčnost oprvadu na mysli,třeba se potom i zasměješ.Lidská mysl je zaneřáděna spoustou marasmu,než aby byla schopna věci chápat jednoduše a čistě,nejsou ve stavu,aby si byli schopni uvědomit,Kdo je VĚČNOST!

Pokud dochází k nějaké kauzalitě (odehrávají se děje), pak musí plynout. Připadá mi, že si pleteš "čas neplyne" a "čas nemá význam"...

Já si v tomto skutečně nic nepletu.Věčnost nezná pojem času,ne že by čas neměl význam,ale čas a zde píšu záměrně v Něm,neexistuje!Zeptám se tě,v jakém čase,si kdysi neexistoval,a v jakém čase si existovat začal?

Má jak - stejně jako mimo věčnost, má kam - dál...

Dál?Kam to dál je?To dál je totiž všude a nikde zároveň.

Pokud ve věčnost neexistuje čas, pak ve věčnosti neexistuje ani kauzalita a není možné, aby se v ní odehrával nějaký děj...

Je pouze bytí Věčnosti,a v tomto Bytí vše Je,a nic mimo Něj.Ve věčnosti se nic neodehrává,ale pouze v Něm všechno ´´jenom´´ je.

Myslel jsem si správně. Podle tebe to, co nemá význam, není ? Pořádně se nad tím zamysli...

Ne,nejde jenom o to,že čas ve věčném bytí nemá význam,ten čas tam skutečně žádný není,pořád mi nerozumíš?

Tvé vysvětlení je nesmyslné...

Mé vysvětlení není nesmyslné,ale zatím mu prostě jenom nerozumíš.

Slovo život má více než jeden význam - život jednotlivce (třeba tvůj život) a život jako takový. Oba jsou mi jasné...

Všechny životy mají stejný primární význam,a tím významem není nic jiného,než žít.

Chápeš sebe jako věc,nebo osobu,bytost?

Oboje. Nevylučuje se to navzájem...

Ale vylučuje,věc je něčím,co o sobě neví,bytost je někdo,kdo si sám sebe vědom je.

Rozum poskytuje výhodu pro přežití tím, že je to prostředek k pochopení věcí...

Rozum je prostředek k pochopení toho,jaký význam život má.

Ne, nohy se vyvinuli, o čemž máme fosilní, anatomické a genetické důkazy...

Až na to,že ty důkazy nosíš pouze ve své hlavě.

Podle toho, jak jsi to napsal, ano...

K nekonečné posloupnosti jsi dospěl ty sám.Já jsem tě naváděl k nečemu přesněji k Někomu úplně jinému.Že to nechceš vidět,je tvoje záležitost.

Dává mi smysl, že jsi dáváš přednost dlouhodobějšímu jistějšímu zisku před krátkodobým riskantnějším...

Cože?Jaký zisk plyne z toho,když zabiji?!Když můžu stejně žít,aniž bych musel zabít?A jaký zisk plyne z toho,když budu druhým životům dávat jasně znát,že si jejich života nevážím?Nevrátí se mi snad toto jednání zpátky i s úroky?Zisk je v mnoha případech hodně relativní pojem.

Psal jsem ti to - život je založen na sobeckosti. Organismům jde o vlastní přežití...

To si sice psal,ale to co píšeš,je holý nesmysl,a v praxi života je to úplně k ničemu,ať už se to týká člověka,či jiných živočichů na této zemi.Jen si vzpomeň na ty příklady,které jsem uvedl,jak to dopadá,když se lidé k sobě začnou chovat sobecky,je to ve své podstatě svévolná sebedestrukce.Ale jak se to v momentě změní,když začne žít jeden pro druhého?!!!Pak žiješ,aniž bys musel bojovat o přežití,protože každý žije z každým,a pro každého,absolutní a normální žití.Život pro život.Dokážeš tomu porozumět?Ty píšeš,že je to úplně naopak,než jak to ve své podstatě opravdu je a skutečně funguje!Probuď se!

On ale nechce ničit, to ničení je vedlejší efekt...

Myslíš vážně to co píšeš?Řekni mi,jsi si vůbec vědom zodpovědnosti za svůj život?A jsi si taky vědom své zodpovědnosti k životu těch druhých?Pokud ano,tak nepochybuj o tom,že pro život těch druhých platí v životě ta samá zodpovědnost.

Evoluce je lež a hloupost, protože ji nerozumíš/nelíbí se ti ? Fascinující logika...

Evoluce je hloupost,protože žádnou logiku nemá.Logicky se tudíž pochopit nedá,ani rozumem,a srdcem ani nemluvím.

Já ve všem nevidím vědomé cílené jednání, takže to evidentně jde...

Nevidíš,protože možná vidět ani nechceš.

"Prostě tam být má" není smysl, ale jiné vyjádření toho, že má smysl...

Když nějaký člověk odloží nářadí na nějakém místě,aby bylo nářadí právě tam kde ho dá,a ten člověk ví,proč ho dal právě tam,kde ho dal,tak v danou chvíli pro toho člověka má nářadí na tom místě kde jej zanechal smysl,a tím smyslem je,aby bylo tam,kde ho právě dal.Jestli toto nářadí potom ještě k něčemu použije,už je věc druhá.Každopádně smyslem toho,proč je nářadí na daném místě je to,že ho právě tam člověk vědomě zanechal,protože to sám chtěl,ho tam zanechat,aby ho pak třeba znovu mohl později použít.Naše planeta je rovněž zanechána na daném místě ve vesmíru,v patřičné vzdálenosti od slunce,a od ostatních planet,aby se pak později mohla použít k dalšímu účelu.

Ano, jenže to neznamená, že má účel...

Bez účelně se děje jen to,co od počátku účel nemá.Ale to co vidím kolem sebe smysl určitě má.Takže když to má účel,smysl,evidentně teď,musí to mít smysl odjakživa.

To by platilo, pokud by ho tak kvůli tomu někdo umístil...

Samozřejmě.

Nebo to je prostě důsledek několika podmínek...

Jak jsem řekl,nic se neděje bez účelně,podmínky se od účelu neoddělují.Když člověk vystřelí projektil na asteroid,aby pak v kráteru který po tom vznikne mohl zkoumat složení asteroidu,byl tento proces rovněž bez účelný,a nevyužilo se při tom panujících podmínek?Kdyby byl někdo na povrchu toho asteroidu,a viděl pouze letící projektil,jak dopadá na asteroid,mohl by rovněž mylně usoudit,že se tak stalo bez účelně.Kdyby pak někde odešel,a neviděl ani jak k místu dopadu přistává sonda,která by toto místo prozkoumala,jen ztěží by tento pozorovatel mohl pochopit smysl toho,co viděl,přesto to všechno co viděl smysl pro někoho mělo,ale pro něj by zůstal skryt.

Vzhledem k tomu, že není prokázána existence ničeho, co je schopna chápat, kromě člověka, prakticky ano...

Vzhledem k tomu,že už se člověku dávno prokázalo,že není ani zdaleka jediný,kdo je schopný chápat,dokonce se prokázalo že Je tu Někdo,kdo je schopen chápat nesrovnatelně víc,není a nemůže být smyslem jenom to,co je schopen pochopit člověk.

Být silnější, než zemřu, dává smysl...

Až budeš těsně před svou smrtí,řekni si,mělo pro mě smysl,být nyní silnější.A klidně si to můžeš říkat od teď každou chvíli,protože každou chvíli si smrti blíž a blíž.

Když se zamýšlí, přehodnocuje a následně se rozhoduje, pak nestagnuje...

Byla to stagnace pouze v daném směru,nikoliv celková.A skutečně to byla stagnace,uváznutí,zastavení.Stagnace v daném směru byla příčinou toho,že tento dotyčný dostal možnost,získal čas o tom směru jinak přemýšlet,vidět ho v jiném světle,a následně si takto uvědomit že je chybný,v konečném důsledku zvolit směr jiný,a tentokrát třeba již správný.

S životem jako takovým...

Je to neslučitelné s životem nikoho,ani s životem jako takovým.Protože život jako takový je život každého.

To jistě může. A ?

Pak si odpověz tak,jak jsem ti uvedl.

Někdo mu brání ?

Ano,člověk.

Pro to něco,co po tobě zůstane bude platit to samé nic,co platí pro tebe,je to tedy udržování naprosto ničeho.

Nechápu...

To je potom těžké.

Nejde o pochopení, ale přijetí/uvěření...

Tak pak už je to jenom na tobě.

Takže odpověď zní "ne" - neuvědomuješ si to vždy...

Rozhodně si uvědomuji,když jsem při vědomí,při nevědomí si neuvědomuji zhola nic.

Abych si byl vědom toho,že žiji.

Ty jíš, piješ, dýcháš, abys si byl vědom toho, že žiješ, nebo abys žil ?

Já dýchám,piji,mluvím,směji se,cítím bolest,přemýšlím,sportuji,sdílím se z druhýma atd.protože žiji,ne proto,abych žil,ale abych si byl života vůbec nějak vědom.Když vůbec nic z toho dělat nebudeš,pak i kdyby si žil,tak jako bys byl mrtvý.Abys mohl skutečně žít,musíš si být života taky nějak vědom.A sby sis byl života vědom,musíš v tom životě taky vědomě něco dělat,konat,fyzicky,duševně atd.Ale nepředpokládám,že mě v tomto pochopíš,jak to vlastně myslím.

Jak se postavili proti životu samému ?

Tak že se vědomě rozhodli žít na úkor života druhých,aniž by museli.A to je porušení zákona Života.Každý kdo dostal možnost žít,má taky právo žít,nikoliv však život ničit,a to v žádném ohledu!

Vy jste světlo světa.

Jestliže i světlo ve vás bude temné, jak velká bude potom tma? V.S.

Pro Patrika

Každá zkušenost druhého člověka toho druhého povzbudí. A ten, kdo klesá na mysli si uvědomí, že to přece není k zahození, i když to tak dlouho trvá. Kéž ti Bůh dává sílu ke svědectví a vede tvoje kroky. Ať máš nejenom srdce otevřené, ale také moudrost, jak komu odpovědět. Neboť si myslím, že dobře odpovědět je třeba. Aby druhý člověk mohl v tom světle uvidět věci, které by mu jinak zůstaly skryty. Bůh Tě posvěcuj.

Ano. Zdraví Vlasta.S.

Člověk pláče nad tím, že má málo, a přece to u Boha zrovna může znamenat velmi mnoho.

Obrázek uživatele Šriber

Patrik

Právě naopak,to co tvrdí Bible,se měnit nikdy nemuselo a ani nemusí,ta stojí pevně v základech,to co se tak max.mění je její nepřesné a scestné chápání člověkem.

Jako je třeba přímé stvoření...

To že někdo říká,že něco je,ještě neznamená,že to tak musí být.

Ano. Když třeba Patrik říká, že lidé spoustě věcí věří bez ověření, neznamená to, že to tak musí být...

To že je v odborné knížce napsáno,že el.proud je tok volných elektronů ještě pro čtenáře neznamená,že el.proud je tok volných elektronů.

Co to znamená pro čtenáře, je irelevantní...

Nevím proč máš takový problém s pochopením toho,že spoustu věcí vůbec nevíš,ale věříš v ně.

Nemám vůbec problém to pochopit, jelikož to naprosto chápu. Přu se s tebou o nutnosti...

Jak víš,že byl někdo svědkem pozorování toho,že el.proud je tok volných elektronů?

Nerozumím otázce. Co je "svědek pozorování toho, že el. proud je tok volných elektronů" ?

Tak abych shrnul tuto větu co jsi vyplodil

Tvé shrnutí je komický pokus srovnat naše přesvědčení na stejnou úroveň...

Ne že nepotřebuješ,ale jelikož jsi tomu již uvěřil,dává ti dané vysvětlení smysl.

Špatně. Nejprve bylo pochopení, teprve pak uvěření...

Není spolehlivě a exaktně zaznamenán ani jediný případ,že by život vzešel s naprosto neživého

Hlásám snad, že je pravda pravdoucí, že život vzešel z neživého ?

Ale má víra v Boha,o kterém píše Bible,v rozporu s rozumem určitě není

S tvým rozumem. S tím mým ano...

Aspoň že zde dokážeš přiznat,že máš víru v to,že to tak je.

To zní jako bys se divil či byl překvapen...

V čem se podle tebe pisatelé mýlí u sdělení,že Rudé moře se rozdělilo ve dvý?

V tom, že se Rudé moře rozdělilo vedví...

Mýlit se můžeš tak akorát v tom,proč se tak stalo,ale nikoliv v tom,že se to stalo.

Samozřejmě, že můžeš, pokud to píšeš generace potom, co se to mělo odehrát...

Pokud pisatelé Biblických spisů psali o událostech,které sami nezažili,psali o nich pod Boží inspirací

To je tvrzení bez důkazů...

Můžeš namítnout,že nechápeš co je to Boží vnuknutí,či inspirace,protože jsi to nikdy neviděl na vlastní oči

Ne. Můžu namítat, že Boží vnuknutí není prokázáno. Co by to mělo být, chápu...

Nemám je přečtené,pouze jsem o některých z nich něco slyšel,či četl,takže víc se k tomu vyjadřovat nebudu.

Jejich přečtení není nutné, záleží jen na tom, co to je...

Dobrá,uveď konkrétně,co ti nedává smysl?

Potopa světa jako řešení lidské zkaženosti, Noemova záchranná mise, Kristova spasitelská mise...

Dobrá,uveď,co konkrétně na tebe působí jako pohádka

Mojžíš jako Plováček (nebo Sargon Akkadský)...

Generaci géniů neznám,kde jí vidíš?

To byl plurál (ty generace), což je patrné z tvaru přísudku...

Bůh si často vybírá slabé,zmrzačené,nemocné,chudé,prosté,a jiné k tomu,aby se skrze ně dával lidem znát

Předvádíš důkaz kruhem. Bavili jsme se o tom, proč nevěřím Bibli (takže i tomu, co píše o Bohu), přičemž ty to vysvětluješ Božími vlastnostmi (o kterých se píše v Bibli)...

No když to tomu někomu bude do života dávat zcela jasný a absolutní smysl,má to mít.

Realita je nezávislá na tom, komu co dává do života smysl...

Když ryba není kapr,tak kapr nemůže být rybou.

Fajn, tak si to jinak vyskloňuj. Je ryba kaprem, nebo kapr rybou ?

A když se bavíš o nadřazeném a podřazeném významu,jakým způsobem určíš,co je nadřazené a podřazené ve vztahu život/hmota.

Jiný život než hmotný není prokázán, za to jiná hmota než živá známá je...

Proč by měli být fosilie důvod k tomu si myslet,že život na zemi existuje strašně dlouho?

Když pominu, že kdyby měly všechny fosilní druhy žít najednou, tak se na Zemi nevejdou, je tu skutečnost, že fosilie vznikají strašně dlouho. Déle než podle mladozemců existuje svět...

Ale prosím,ať to trochu zkrátíme,které fosílie jsi ty osobně kdy kde viděl,a co tebe osobně tě na nich přesvědčilo o tom,že jsou důkazem strašně starého života?

Viděl jsem jich spoustu, nebudu ti je vypisovat. Přesvědčil mě o tom fakt, že jsou to šutry...

Je!

Jaký ?

Nepotřebuje k tomu žádný zdlouhavý vývojový proces.

To, že ho nepotřebuje, neznamená, že ho nemůže použít. Je vskutku komické, když nás kritizujete, pokud Boha posuzujeme dle lidských měřítek, přičemž se toho sami dopouštíte, když trváte na tom, že použil tu nejsnadnější metodu...

Matouš 14:17-21

Jak to souvisí krom toho, že se jedná o jídlo ?

Bůh není sadista

Takže je idi.ot ?

´´Zničil´´ to,co už ale v danou chvíli bylo stejně nenávratně ztraceno

Je všemocný, pro něj není nic nenávratně ztraceno...

A když by ti nebylo jasné,proč zvolil potopu jako způsob odklizení ztraceného světa,tak když se nad tím člověk opravdu zamyslí,pochopí,že zvolil jeden z nejlepších způsobů,jaký vůbec mohl.

Když se nad tím člověk opravdu zamyslí, tak rozhodně něco takového nepochopí, protože je to nesmysl. Kvůli jednomu druhu zaplavovat svět, když ho může jedinou myšlenkou zlikvidovat bez vedlejších škod, je stupidní...

Neboť vodou nezničil zemi,ale pouze zkažený život na zemi

Štěňátka a koťátka byla také zkažená...

navíc to byl způsob,který mohl zanechat pro budoucí generace lidí stopy,aby pro ně bylo patrné,že se tato událost opravdu stala

Tak to se mu tedy vůbec nepovedlo, protože stopa po celosvětové potopě není ani jedna jediná...

Proč by je teleportoval?

Aby je dostal z Egypta bez vedlejších ztrát na životech...

Člověk musí vidět důsledek svého špatného života,jinak by si svůj špatný život nikdy neuvědomil,a nemohl by se změnit.

Co egyptští rolníci ? Co egyptští prvorození ?

Vždyť by si tak egypťané nijak neuvědomili,že těm hebrejcům způsobili hodně bezpráví a utrpení

1. Většina Egypťanů jim nezpůsobila žádné bezpráví a utrpení...
2. Kdyby najednou všichni Židé zmizeli pryč, bylo by jasné, že se jedná o Boží zásah a nedovolili by si riskovat...

Říkej si jak chceš,já si říkám člověk proto,protože mě Bůh takto označil.

Tys ho slyšel, že by tě tak označil ?

Dochované pamětihodnosti z té události,mapy,historické zápisy,dochované spisy o vůdčích postavách,které se v této bitvě střetli,následné mocenské a uzemní důsledky po této bitvě,a jiné.

To je dobrá odpověď. Proč ti tedy dělá problém věřit paleontologii či astronomii, které pracují s důsledky a tím, co se dochovalo, nikoliv však s různými biblickými událostmi, u kterých nic takového nemáme ?

Pokud Bůh Je,a ty máš možnost to poznat,ale z vlastní vůle to nepoznáš,pak tím vědomě dáváš najevo,že tě život potažmo podstata a smysl života nezajímá

Platí to i v případě jiných "pokud" ? Takových, ze kterých by vyplynulo, že jsi to ty, koho život potažmo jeho podstata a smysl nezajímá ?

Píšeš,že pointa tvé otázky byla v tom,že evidentně věřím ve věci z minulosti,které jsem neviděl,ano věřím,stejně tak,jako v ně věříš i ty.

To nikterak nepopírám. Ovšem já v ně věřím kvůli tomu, co se po nich dochovalo, kdežto ty, kvůli knize, o které věříš, že ji napsala bytost, ve kterou věříš...

Ale když už věřím ve věci,které se v minulosti měli odehrát,kterou sem ale sám osobně nezažil,tak v ně věřím proto,protože si jejich podstatu,působení a skutečnost můžu dokázat i v době ve které sám žiji.

Přímé stvoření, mluvící had, rozestoupení moře, zdroj nadlidské síly ve vlasech, zmrtvýchvstání...

Např.,jednoduchý mechanizmus proti složitějšímu mechanismu může být nižší v tom smyslu

Hned první věta a skončil jsi...

Je hloupé si myslet,že složité mechanizmy vznikají samovolně bez vědomé vůle aby vznikali

Je hloupé si myslet, že lze myšlenkou stvořit objekt. Vidíš ? Taky to umím. Mohl bys vysvětlit, proč je to hloupé, tedy krom toho, že to Patrik řekl...

Pokud existují složité mechanizmy,musí existovat něco vyššího,než-li jsou tyto mechanismy.

Proč musí ? Tedy krom toho, že to Patrik řekl...

Bůh existuje,protože jinak to ani není možné.

Samozřejmě, že je to jinak možné - více bohů, třeba ti olympští...

Jinak řečeno,neexistuje žádné jiné vysvětlení pro to,co kolem sebe vidíš a vnímáš

Vlastně jich existuje nekonečně mnoho, takže víc jsi se už seknout nemohl...

Jakým způsobem a k jakým dobrým výsledkům si ty osobně ve svém životě došel?A jak sis své výsledky,ke kterým jsi došel,ověřil?

Nechápu souvislost...

Tohle co si právě teďka popsal není evoluce,ale normální mísení v rámci jednoho druhu.

Mísení v rámci druhu je taky evoluce. Evoluce znamená vývoj a vývoj je soustavný proces, během něhož dochází ke změně stavu...

Tímto si na mě teda moc velký dojem neudělal.

Mým cílem není dělat na tebe dojem...

A navíc,asi ani to co si uvedl nebude zřejmě pravda,jelikož nikdy nedáš všechny lidi vzájemně dohromady,aby se navzájem mísily,jsou oddělení jak prostorově,tak sociálně,charakterově,a jinak

Přečti si to ještě jednou - pozornost věnuj zejména začátku...

Vždycky tu budeš mít různě vypadající lidi,z různou barvou vlasů,očí,kůže,z různými rysi ve tváři atd.atd.

To ano, ale vzájemným mísením se budou rozdíly stírat...

Zkusil bys teda uvést jiné příklady tentokrát ale již evolučního vývoje jak se patří

V jaké pošahané realitě posuzuje kreacionista, což je "evoluční vývoj, jak se patří" ?

Mohl by ses zkusit odvázat

To bych sice mohl, ale jelikož nemám dostatečné znalosti, byl by můj odhad velká fabulace. Zeptej se třeba George...

Já se ale nebavím o tom,že víra se může vztahovat k různým věcem,já se bavím o významu slova víra.

Já se rovněž bavím o významu slova...

Já mám víru v Boha,ty máš víru třeba ve vědu,někdo jiný má víru v politiku,a ještě někdo jiný sám v sebe,ale i když každý věříme v něco jiné,význam slova víra je stejný.

Takže ta víra je podle tebe ve všech čtyřech případech stejná, krom předmětu víru ?

I když může být síla lásky,její úroveň na různých stupních,bude to pořád láska.

Samozřejmě, že je to pořád láska, jinak by se tomu tak neříkalo, ale je to jiná láska...

Dobře,tak jí vysvětli.

Existuje více druhů aut. Pořád jsou to auta, protože mají společné znaky, které je dělají auty, ale navzájem se od sebe liší...

Dle čeho tak soudíš?

Dle dějin...

Jsi si jist,že skutečně chápeš pojem věčnost?

Ano. Je to nekonečně dlouhá doba...

Mě zase není známo,že čas ve věčnosti může plynout

Pokud dochází k nějaké kauzalitě (odehrávají se děje), pak musí plynout. Připadá mi, že si pleteš "čas neplyne" a "čas nemá význam"...

Pokud teda budeme výchazet z toho,že pojem plynout má význam ubíhat,utíkat,pak čas ve věčnosti nemůže nikam a nijak ubíhat,ani utíkat,nemá totiž jak,a nemá kam.

Má jak - stejně jako mimo věčnost, má kam - dál...

čas ve věčnosti jednoduše neexistuje

Pokud ve věčnost neexistuje čas, pak ve věčnosti neexistuje ani kauzalita a není možné, aby se v ní odehrával nějaký děj...

Ve večném bytí či nebytí ale čas postrádá jakýkoliv váznam,takže není

Myslel jsem si správně. Podle tebe to, co nemá význam, není ? Pořádně se nad tím zamysli...

Pokud ti tohle jako vysvětlení nestačí

Tvé vysvětlení je nesmyslné...

Abys jednou nebyl překvapen ty!

Proč ? Mně by nevadilo být překvapen, naopak by to bylo zajímavé...

Vypadá to,že ti uníká význam slova život.

Slovo život má více než jeden význam - život jednotlivce (třeba tvůj život) a život jako takový. Oba jsou mi jasné...

No pokud život nemá smysl aby byl žit,pak nemá smysl aby vůbec byl,neboť je nazdařbůh,nemá žádné opodstatnění,a v takovém případě nemá smysl ani rozmnožování.Jinak řečeno rozmnožování něčeho co nemá samo o sobě smysl,rovnež smysl nemá,vše je zcela beze smyslu

No a ?

Zeptám se tě,chápeš život jako něco neosobního?

To závisí na tom, který význam slova "život"...

Chápeš sebe jako věc,nebo osobu,bytost?

Oboje. Nevylučuje se to navzájem...

Rozum neposkytuje výhodu pro přežití,ale je to prostředek k pochopení věcí

Rozum poskytuje výhodu pro přežití tím, že je to prostředek k pochopení věcí...

Nohy se nevivinuli

Ne, nohy se vyvinuli, o čemž máme fosilní, anatomické a genetické důkazy...

Nedostáváme se k nekonečné posloupnosti

Podle toho, jak jsi to napsal, ano...

Nutnost dělat něco,abych mohl žít.

Např. dýchat, jíst, pít. Vidíš ? Bojuješ o přežití...

To není jedno a totéž.

Takže podle tebe je normální snažit se zemřít ?

Normální je např.žít na úkor druhého,ale jaký to má např.smysl ve vztahu obecně žít?Proč bych měl žít na úkor druhého,když je možné žít,aniž bych druhého využíval?Dává ti to smysl?Proč mám zabíjet někoho,abych mohl přežít,když můžu přežít i bez toho,aniž bych musel zabíjet?

Dává mi smysl, že jsi dáváš přednost dlouhodobějšímu jistějšímu zisku před krátkodobým riskantnějším...

A navíc,jaký smysl má zabíjení aby něco mohlo žít,když při tom zároveň něco žít přestává?

Psal jsem ti to - život je založen na sobeckosti. Organismům jde o vlastní přežití...

Život nemůže chtít žít,ale zároveň při tom chtít život ničit,to je úplný nesmysl.

On ale nechce ničit, to ničení je vedlejší efekt...

A proto je evoluce ve své nejzákladnější podstatě naprostá lež,a hloupost.

Evoluce je lež a hloupost, protože ji nerozumíš/nelíbí se ti ? Fascinující logika...

Tohle nejde nevidět.

Já ve všem nevidím vědomé cílené jednání, takže to evidentně jde...

Smysl má např.ten,že tam prostě ležet má

"Prostě tam být má" není smysl, ale jiné vyjádření toho, že má smysl...

je to důsledek něčeho

Ano, jenže to neznamená, že má účel...

Dalším smyslem může být to,že ho může někdo k něčemu použít,vidět ho,atd.

To by platilo, pokud by ho tak kvůli tomu někdo umístil...

Když se tak nerozhodl ten kámen,rozhodlo o tom něco jiného

Nebo to je prostě důsledek několika podmínek...

Je smyslem pouze to,co je schopen pochopit člověk?

Vzhledem k tomu, že není prokázána existence ničeho, co je schopna chápat, kromě člověka, prakticky ano...

Pointa je,že to nedává smysl.

Být silnější, než zemřu, dává smysl...

Takže to co jsem popisoval,spadá do smyslu zastavení,což je jeden z významů slova stagnace.Přečti si ještě jednou,co jsem popisoval.Bylo to myšleno např.tak,že když jde člověk někdy v nějakém smyslu špatným směrem je dobré se v takovém případě pozastavit,či raději úplně zastavit,či uváznout,což mi může poskytnout možnost,čas k tomu,abych se nad svým směrem kterým doposavaď jdu,mohl lépe zamyslet,přehodnotit ho,a následně se pak třeba i rozhodnout,ho úplně změnit.

Když se zamýšlí, přehodnocuje a následně se rozhoduje, pak nestagnuje...

S životem koho?

S životem jako takovým...

Ano,i u něj se ti může stát mnou popisovaná případ.

To jistě může. A ?

´´Fór´´ je v tom,že On za to skutečně vůbec nemůže

Někdo mu brání ?

Pro to něco,co po tobě zůstane bude platit to samé nic,co platí pro tebe,je to tedy udržování naprosto ničeho.

Nechápu...

Život hmotu k existenci nepotřebuje,pokud je totiž věčný,jako že věčný být musí,protože život vychází pouze ze života,a zničeho jiného,a hmota věčná není,pak život nemůže být hmota

Ta věta je krásnou ukázkou logických klamů...

Že je pro tebe skutečně těžké to pochopit?

Nejde o pochopení, ale přijetí/uvěření...

Pokud chci,tak ano!

Takže odpověď zní "ne" - neuvědomuješ si to vždy...

Abych si byl vědom toho,že žiji.

Abych si byl vědom toho,že žiji.

Ty jíš, piješ, dýcháš, abys si byl vědom toho, že žiješ, nebo abys žil ?

Ti lidé se vědomě postavili proti životu samému,tím si zvolili že žít nechtějí

Jak se postavili proti životu samému ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

pro Vlasťu

Řekl bych to přesně tak, a my dva budeme vědět jak to každý z nás myslí. Přesto někteří budou hledat nějaké definice, které jsou napsané na wikipedii a porovnávat to, co není třeba nějak upřesňovat a zařazovat do nějakých složitých výkladů. Je to přece jednoduché. V.S.

My dva jistě víme,co máme na mysli Vlastiku.Ale jde ještě o to,a vím že jsi si toho taky dobře vědom,aby to věděli i další.Dělá mi obrovskou radost,když jeden z mnoha někdy nějak pochopí.Před pár dny jsem to zažil s jedním člověkem osobně,s člověkem,kterého by většina lidí povrchním a pokryteckým pohledem ve svých očích odsoudila.Nevím co s ní dále bude,protože tu ženu zřejmě už asi neuvidím,ale každopádně dle toho,jak dokázala v sobě přemýšlet,co všechno ve svém životě prožila,a jakým způsobem reagovala na to,o čem jsme spolu mluvili,věřím,že má své dveře pro Boha otevřené,moc jí přeju,aby poznala pravdu o životě,protože se mi stala blízkou.Prožil jsem s ní jeden s biblických příběhů na vlastní kůži,zkušenost s ní mi pomohla k ještě hlubšímu uvědomění si pravdy,kterou Kristus člověku sdělil a neustále sděluje,ta pravda je tak živá,jako Bůh Sám.Kdyby lidi poznali jak to Boží slovo neomylně v životě funguje!Jsem vděčný Bohu za to,že mě naučil dívat se na lidi srdcem,protože mi to k mnoha lidem otevírá cestu,abych pak Bohu nebránil v tom,aby konal svůj záměr.Tohle už v sobě nikdy nechci ztratit,protože i díky tomu jsem schopen mít lidi kolem sebe skutečně rád,i když mi způsobují bolest,i když vidím,jak se k sobě navzájem chovají mnohdy skutečně bezcitně,hrubě,sobecky,chladně,přesto chci mít k lidem dveře stále otevřené,jako je mám otevřené sám k sobě,a k Bohu.Já můžu Bohu jenom děkovat,děkovat a děkovat,za všechno,co pro mě udělal,protože to co pro mě udělal,pro mě neudělal nikdy nikdo.A vím,že to co udělal pro mě,je připravený udělat pro každého člověka.Tohle chci lidem sdělovat,dokud budu moct.

Díky Bohu za nespokojenost naší duše. Kdyby nebyla nespokojená, nikdy bychom nemohli poznat, že nám něco schází a tím pádem bychom ani nemohli něco hledat. A to, že potřebujeme něco najít je jedna z nejsilnějších pohnutek k tomu, abychom mohli dojít k Bohu. V.S.

Šťastní jsou ti,kteří si uvědomují svojí duchovní potřebu,protože jim patří nebeské království.Člověk nebude žít ze samotného chleba,ale z každého výroku,který vychází z Božích úst.

Pouhé dva verše,spousta povrchních čtenářů je přejde jako by nic,ale při tom říkají tak MNOHO!Jak obrovskou příčinou mnoha problémů u lidí je jejich honba za tím chlebem.Kolik lidí upřelo pozornost na žádosti těla?Starost o jídlo,ošacení,bydlení,vlastnit spoustu věcí,mít krásnou sexy postavu,být tělesně fit,sex.Kolika lidem se pouze toto stalo hlavní náplní a smyslem v životě?Jednoduchá odpověď,je to většina.A kolika lidem toto přineslo skutečné naplnění života?Kolik lidí v životě uspokojili potraviny?Kolik lidí v životě uspokojilo nějaké oblečení?Kolik lidí v životě uspokojilo nějaké byť sebe luxusnější bydlení?Kolik lidí uspokojilo přehnané starání se o svou postavu?Kolik lidí v životě uspokojil sex?Odpověď?Nikoho!Každý kdo se něčeho nají,má dřív či později stejně zase hlad,každý kdo si koupí nějaké nové oblečení,chce dřív či později zase nějaké jiné,každý kdo si opatří bydlení,byť sebekrásnější,mu stejně časem zevšední,každý kdo prožije s někým sex,ho chce stejně potom zas,atd.Takže nic z tohoto nezapříčiní,aby byl člověk v životě skutečně šťastný,spokojený a opravdu naplněný.Lidé se tu naprosto marně snaží život uspokojit a naplnit něčím,čím to prostě a jednoduše nejde.
Takže souhlasím s tebou,Bůh dal do člověka určitou potřebu,tys psal nespokojenost,kterou nelze zaplnit,uspokojit,tím,co jsem uvedl,nikdy!Pokud ne všichni,tak drtivá většina lidí na světě určitě tuhle potřebu v sobě má,a většina lidí se jí snaží uspokojit něčím,čím to ale nikdy nepůjde.Bůh dal člověku rozum a srdce,aby na to mohl přijít,problém v člověku ale nastane tehdy,když se vědomě rozhodne tyto věci,rozum a srdce ignorovat,či něčím přebít.

Blaze vám, kteří žízníte po spravedlnosti, neboť budete nasyceni

Pozemský život ti přijde jako málo, z mého pohledu jsi nenažraný...

Díky Bohu za nespokojenost naší duše. Kdyby nebyla nespokojená, nikdy bychom nemohli poznat, že nám něco schází a tím pádem bychom ani nemohli něco hledat. A to, že potřebujeme něco najít je jedna z nejsilnějších pohnutek k tomu, abychom mohli dojít k Bohu. V.S.

Když vede slepý slepého, oba dva spadnou do jámy

Tohle nejde nevidět.

Naprostá pravda, to opravdu nejde nevidět. V.S.

Pro Patrika

Dobře, Bůh ti žehnej Patriku, Bůh ti žehnej....přijatelnější?

Mě zase není známo,že čas ve věčnosti může plynout.Pokud teda budeme výchazet z toho,že pojem plynout má význam ubíhat,utíkat,pak čas ve věčnosti nemůže nikam a nijak ubíhat,ani utíkat,nemá totiž jak,a nemá kam.Nemá začátek,ani konec,ani střed ani průběh,čas ve věčnosti jednoduše neexistuje,věčně může něco být,nebo nebýt.Ve večném bytí či nebytí ale čas postrádá jakýkoliv váznam,takže není,a tudíž nemůže ani plnynout,ubíhat,utíkat.Pokud ti tohle jako vysvětlení nestačí,tak už ti to asi lépe vysvětlit nedokážu.

Řekl bych to přesně tak, a my dva budeme vědět jak to každý z nás myslí. Přesto někteří budou hledat nějaké definice, které jsou napsané na wikipedii a porovnávat to, co není třeba nějak upřesňovat a zařazovat do nějakých složitých výkladů. Je to přece jednoduché. V.S.

pro Vlasťu

Moc děkuju Vlastiku.Jenom bych tě poprosil,aby si nepoužíval velká písmena při psaní zájmen na mou osobu,pochop,nemyslím to nijak zle.Bůh žehnej i tobě!

šribrosau...

Jako třeba přímé stvoření...

Právě naopak,to co tvrdí Bible,se měnit nikdy nemuselo a ani nemusí,ta stojí pevně v základech,to co se tak max.mění je její nepřesné a scestné chápání člověkem.

Nevím, co je tak těžkého na pochopení rozdílu mezi "je" a "musí být". To, že to neudělám, neznamená, že to nemůžu udělat...

To že někdo říká,že něco je,ještě neznamená,že to tak musí být.To že je v odborné knížce napsáno,že el.proud je tok volných elektronů ještě pro čtenáře neznamená,že el.proud je tok volných elektronů.Až si čtenář osobně ověří,že el.proud je tok volných elektronů,může pak tvrdit,že el.proud je tok volných elektronů,pokud to ale neudělá,tak do té doby neví,ale jen tomu věří,nebo nevěří.Nevím proč máš takový problém s pochopením toho,že spoustu věcí vůbec nevíš,ale věříš v ně.

Jak víš, že byli přímými svědky ?

Věřím Mojžíšově zprávě.Jak víš,že byl někdo svědkem pozorování toho,že el.proud je tok volných elektronů?

Protože odborná kniha je napsána odborníkem,přičemž oboje je pečlivě kontrolováno, není jen jedna, nepotřebuji uvěřit, abych to pochopil, a dané vysvětlení mi dává smysl.

Tak abych shrnul tuto větu co jsi vyplodil.Protože odborná kniha je napsána odborníkem…Lépe řečeno,protože věříš,že odborná kniha je napsána odborníkem,a protože ještě navíc věříš tomu,že odborník je jasně daný člověk,který se může povolaně vyjadřovat k tomu,o čem se vyjadřuje.Dále,přičemž oboje je pečlivě kontrolováno…Lépe řečeno,protože věříš tomu,že oboje je pečlivě kontrolováno,navíc kontrolováno,naprosto spolehlivými lidmi,u kterých neexistuje možnost se mýlit,či možnost uvádět vědomě nepravdivé informace,a věříš navíc tomu,že se na tohle všechno můžeš naprosto spolehnout.Není jen jedna…v tomto případě nehraje roli jestli jich je víc,dám příklad,je jedno jestli je klamán určitým způsobem jeden,nebo je klamáno stejným způsobem třeba deset,všichni by byli v dané věci klamáni úplně stejně.V době Aristotelově,si myslelo mnoho lidí,co se danou problematikou zabývalo,že nebeská tělesa jsou na povrchu průzračných koulí,a mohli o tom psát všichni stejně,neboť o tom byli všichni stejně přesvědčeni.Nepotřebuji uvěřit,abych to pochopil,a dané vysvětlení mi dává smysl.Ne že nepotřebuješ,ale jelikož jsi tomu již uvěřil,dává ti dané vysvětlení smysl.Aristotelově hypotéze uvěřila spousta lidí,a dávala jim pak rovněž smysl,ale jak vidno,smysl můžou lidem dávat i takové věci,které pravdou nejsou.Vidím,že jsi z mého příkladu moc nepochopil,je to patrné z toho,co jsi nyní napsal.

V případě přechodu přes moře jde o to, že není spolehlivě zaznamenán jediný případ, za to je však známa spousta důvodů, proč by to nešlo.

Není spolehlivě a exaktně zaznamenán ani jediný případ,že by život vzešel s naprosto neživého.Pokud se má Bůh prokázat zaslepeným lidem,kteří jej nedokáží vnímat skrze běžné dění kolem nich,je potřeba udělat něco,co se běžně kolem nich neděje,aby si toho tito zaslepení lidé vůbec nějak všimli.To že se běžně tyto skutky nedějí,nic nedokazuje o tom,že se dít nemůžou,když to Bůh uzná za nutné,či nanejvýš vhodné.A dokonce k vykonání zázraku nemusí porušit platné zákonitosti,ale může je překonat.Když byli kdysi lidé přesvědčeni o tom,že nemohou létat ve vzduchu,protože nemají křídla jako ptáci,neuvědomovali si,že při použití určitých sil,můžou létat taky,aniž by k tomu potřebovali vlastní křídla.To že se člověk dostal na měsíc rovněž neznamená,že porušil přírodní zákony,ale že je při použití určitých sil dokázal působením těchto sil pouze překonat.To že nevíme,jakým způsobem Bůh rozdělil Rudé moře,ještě neznamená,že to není možné učinit.Bůh nic nemusel porušit,ale použitím určitých sil,působení sil panujících na této zemi pouze překonal,to že to zatím my neumíme neznamená,že to není možné,a že to neumí nikdo.

To samé platí o dalších zázracích...

Ano,to co jsem uvedl platí i o dalších zázracích.A ještě k tomu slovu zázrak.Zázraky existují pro nás,nikoliv pro Boha.

a to,že se to stalo můžeš přijmout vírou

Já přijímám věci rozumem. I ten proud elektronů musí dávat mému rozumu smysl, abych tomu uvěřil...

Já s rozumem rovněž nemám problém.Pokud bych uvěřil něčemu,co by bylo v rozporu z rozumem,opustil bych to.Ale má víra v Boha,o kterém píše Bible,v rozporu s rozumem určitě není,a to ať už se to týká stvoření vesmíru,země,života na této planetě,včetně člověka,konání různých skutků tohoto Boha na této zemi,potopy světa,a dalších skutků,a následně příchod Božího Syna na zemi,Jeho působení zde,Jeho skutků,Jeho umučení,a zmrtvýchvstání,vše to dává jasný smysl,a není to v rozporu s rozumem,naopak,je to v naprostém souladu.

Stejně jako chápeš vírou,že el.proud je tok volných elektronů

Já to chápu rozumem, vírou věřím, že je to tak...

Aspoň že zde dokážeš přiznat,že máš víru v to,že to tak je.

Proč by měli pisatelé Bible v tom co píší a způsobem jak to píší lhát,co by tím asi tak skutečně získali?

1. Nemuseli lhát, ale mýlit se...

V čem se podle tebe pisatelé mýlí u sdělení,že Rudé moře se rozdělilo ve dvý?Mýlit se můžeš tak akorát v tom,proč se tak stalo,ale nikoliv v tom,že se to stalo.V čem se podle tebe mohli mýlit svědkové Kristových skutků?Mohli se mýlit ve vysvětlení toho,jak to že Kristus byl těchto skutků schopen,ale nikoliv v tom,že ty skutky konal.A máš pravdu,mýlit se člověk skutečně může,ale Bůh nikoliv.Pokud pisatelé Biblických spisů psali o událostech,které sami nezažili,psali o nich pod Boží inspirací,jako prostí zapisovači toho,co jím Bůh sděloval,a proto se mýlit nemohli,neboť to nebyla jejich záležitost,ale záležitost Boha.Můžeš namítnout,že nechápeš co je to Boží vnuknutí,či inspirace,protože jsi to nikdy neviděl na vlastní oči,a nezažil jsi to,a já ti to ani nebudu vyčítat,já tohle totiž chápu skrze víru,že Bůh je tohoto schopný,že je schopný svoje informace přenést do člověka,pokud je k tomu člověk skutečně zcela otevřený,ale to zcela zdůrazňuji.Je to něco jako když chceš přijmout určitou radiovou frekvenci,musíš radiový přijímač na tuto frekvenci taky přesně nastavit,jinak jí nebudeš moci správně přijmout.Ti lidé,co byli schopni vnímat co jím Bůh sděloval,byli přesně v rozpoložení,v jakém bylo možné,aby Ho slyšeli.

2. Říká ti něco Konstantinova donace, Rukopis královédvorský, rukopis zelenohorský, Píseň vyšehradská, či Protokol sionských mudrců ?

Nemám je přečtené,pouze jsem o některých z nich něco slyšel,či četl,takže víc se k tomu vyjadřovat nebudu.

Mému rozumu to smysl nedává, zřejmě proto, že ho používám před vírou...

Dobrá,uveď konkrétně,co ti nedává smysl?

Mně to jako pohádka mnohdy působí, čímž padá tvoje "v žádném případě"...

Dobrá,uveď,co konkrétně na tebe působí jako pohádka?

Protože k jednomu dospěli generace géniů dlouholetým výzkumem s pomocí důkazů, kdežto druhé napsali příslušníci nepříliš vyspělého národa v době železné...

Generaci géniů neznám,kde jí vidíš?Bůh si často vybírá slabé,zmrzačené,nemocné,chudé,prosté,a jiné k tomu,aby se skrze ně dával lidem znát,má to svůj účel,žel je to pak kamenem úrazu mnohým lidem,ale jinak to možná nejde,a asi to ani jiné nebude.

To je na stejné úrovni, jako kdyby někdo svým vědomím, svým přemýšlením o sobě, o životě, který je kolem něj, četbou Necronomiconu a důvěrou v Prastaré došel k tomu, že Cthulhu čeká na dně oceánu, až budou hvězdy správně...

No když to tomu někomu bude do života dávat zcela jasný a absolutní smysl,má to mít.

Není to vůbec protimluv. Vy jste ve škole neprobírali slova nadřazená a podřazená ? Ryba není kapr, ale kapr je ryba...

Když ryba není kapr,tak kapr nemůže být rybou.Ryba je štika,ryba je losos,ryba je tuňák.Tuňák je ryba,štika je ryba,losos je ryba.Když kapr = ryba,pak musí platit i to,že ryba = kapr.Pokud ryba nerovná se kapr,pak ani kapr nerovná se ryba.Pokud hmota nerovná se život,pak ani život,nerovná se hmota.Buď je hmota = život,a stejně tak život = hmota,nebo hmota není život,a život není hmota.Mě jde o podstatu,nikoliv o to,co je zde nadřazené,a co podřazené.A když se bavíš o nadřazeném a podřazeném významu,jakým způsobem určíš,co je nadřazené a podřazené ve vztahu život/hmota.

Fajn, ber to tak, že já pod pojmem "život" myslím hmotný život, organismy, ten prokazatelně existující...

Já vím jak to bereš,šlo mi o to,abys pochopil,jak život ve své nejprimárnější podstatě chápu já.

1. Je spousta důvodů si to myslet, jedním z nich jsou fosilie...

Proč by měli být fosilie důvod k tomu si myslet,že život na zemi existuje strašně dlouho?Ale prosím,ať to trochu zkrátíme,které fosílie jsi ty osobně kdy kde viděl,a co tebe osobně tě na nich přesvědčilo o tom,že jsou důkazem strašně starého života?

2. Není důvod si to nemyslet...

Je!

To, že je něco dle Bible, neznamená, že vše ostatní automaticky padá...

Nepotřebuje k tomu žádný zdlouhavý vývojový proces.

Já taky nepotřebuji k tomu, abych si udělal večeři, zdlouhavý proces vaření, ale to neznamená, že nevařím...

Matouš 14:17-21, Řekli mu: ,,Nic tady nemáme kromě pěti chlebů a dvou ryb.“ Řekl: ,Přineste mi je sem.“ Dále zástupům přikázal,aby spočinuly na trávě,a vzal pět chlebů a dvě ryby,vzhlédl k nebi a vyslovil požehnání,a když rozlámal chleby,rozdělil je učedníkům a učedníci zase zástupům.Tak všichni jedli a nasytili se a sebrali přebytek úlomků,dvanáct plných košů.A přece těch,kteří jedli,bylo asi pět tisíc mužů kromě žen a malých dětí.

Já ti to tedy napíšu trochu víc srozumitelněji,On k tomu nepotřebuje vůbec žádný proces.Udělá všechno….TEĎ!

Ano, místo toho, aby všem hříšným lidem zastavil srdce myšlenkou, zaplavil celý svět vodou a zničil celou biosféru. Ty vážně věříš, že je Bůh vulgarita? Nebo sadista ?

Bůh není sadista,ale člověk mnohdy ano,Bůh není vrah,ale člověk mnohdy ano,Bůh není špatný,ale člověk je veskrze špatný.´´Zničil´´ to,co už ale v danou chvíli bylo stejně nenávratně ztraceno,On to v podstatě jenom uklidil,aby mohli lidé dostat další šanci.Až tento svět znovu dospěje do toho samého nezvratného stavu,do jakého dospěl svět kdysi před potopou,a že do tohoto stavu dospěje,je víc než jisté,bude Bůh zase nucen odklidit tento stav,aby život dostal znovu šanci žít.Bůh není zlí,ale je původcem života,a proto musí být taky jeho ochráncem,když to nikdo jiný za Něj neudělá.A když by ti nebylo jasné,proč zvolil potopu jako způsob odklizení ztraceného světa,tak když se nad tím člověk opravdu zamyslí,pochopí,že zvolil jeden z nejlepších způsobů,jaký vůbec mohl.Neboť vodou nezničil zemi,ale pouze zkažený život na zemi,a navíc to byl způsob,který mohl zanechat pro budoucí generace lidí stopy,aby pro ně bylo patrné,že se tato událost opravdu stala.Bůh si totiž přeje,aby lidé mohli věcem rozumět.

Ano, místo toho, aby Izraelce teleportoval myšlenkou, stíhal nevinné obyvatele Egypta, protože jejich vládce odmítal Izraelce propustit. Ty vážně věříš, že je Bůh vulgarita? Nebo sadista ?

Proč by je teleportoval?Člověk musí vidět důsledek svého špatného života,jinak by si svůj špatný život nikdy neuvědomil,a nemohl by se změnit.Jak dáš do pořádku špatný stav,když nemáš ani ponětí o tom,že opravdu špatný je?
K čemu by bylo,že by ty hebrejce jen tak bez povšimnutí přenesl z Egypta někam jinam?Vždyť by si tak egypťané nijak neuvědomili,že těm hebrejcům způsobili hodně bezpráví a utrpení,oni se museli sami rozhodnout,že je propustí,zde mám na mysli zejména faraóna,jako nejvyššího lidského představitele Egypta,a navíc i pro samotné hebrejce bylo důležité,aby si prošli určitou cestu,aby mohli Boha opravdu poznat,a tohle nešlo udělat jenom jedním pro člověka nepochopitelným zázrakem,např.tebou uvedenou teleportací,to by bylo celkem k ničemu.Uvědom si,kolik těch zázraků Bůh pro hebrejce udělal,ale oni se přesto dokázali od Boha zase odklonit,a nevěřit Mu.

Je. Mohli bychom si říkat třeba mulhakové, nebo slovem "člověk" označovat vše, co má dvě nohy...

Říkej si jak chceš,já si říkám člověk proto,protože mě Bůh takto označil.

Tvá specifikace stojí a padá s Boží existencí. To není dobrá specifikace...

Mě tato specifikace plně dostačuje,a dává mi do života zdravý smysl.

Věřím že ano

Proč ?

Dochované pamětihodnosti z té události,mapy,historické zápisy,dochované spisy o vůdčích postavách,které se v této bitvě střetli,následné mocenské a uzemní důsledky po této bitvě,a jiné.

To samé platí pro mě a velký třesk, evoluci a další. Totéž platí i pro věci, ve které nevěřím, jako je nadpřirozeno...

U Boha jako podstaty života,si troufnu říct,že to neplatí.Pokud Bůh Je,a ty máš možnost to poznat,ale z vlastní vůle to nepoznáš,pak tím vědomě dáváš najevo,že tě život potažmo podstata a smysl života nezajímá.Máš možnost se rozhodnout nežít,ale pak Původci života nevyčítej,že ses tak rozhodl,když ti několikrát dával šanci k tomu,aby si žil.

To těžko. Pointa mé otázky byla v tom, že evidentně věříš ve věci z minulosti, které jsi neviděl, přestože jsi argumentoval tím, že jsi neviděl lidské předky z dávné minulosti výrazně se lišící od člověka. Ty se mě ptáš, zda jsem viděl věci, ve které nevěřím...

Původně ses zeptal,zda jsem viděl bitvu u Slavkova,na to jsem jednoduše odpověděl že Ne!Nic jiného jsem taky odpovědět nemohl,aby to nebyla lež.Neptal ses mě zároveň,jestli i věřím,že se odehrála?Proto mé otázky zda si viděl Ježíše Krista,jeho skutky,zda si slyšel jeho slova …mohli mít v danou chvíli stejnou pointu,jako tvoje otázka na bitvu u Slavkova.Tvá otázka se dá chápat naprosto jednoduše,bez pointy a sice,jestli jsem viděl něco,co jsem neviděl.Teprve až potom ses mě zeptal,jestli se domnívám,že se odehrála?Ale to už je samostatná otázka,na kterou taky samostatně odpovídám.Ale abychom to nějak vyřešili.Píšeš,že pointa tvé otázky byla v tom,že evidentně věřím ve věci z minulosti,které jsem neviděl,ano věřím,stejně tak,jako v ně věříš i ty.Ale když už věřím ve věci,které se v minulosti měli odehrát,kterou sem ale sám osobně nezažil,tak v ně věřím proto,protože si jejich podstatu,působení a skutečnost můžu dokázat i v době ve které sám žiji.

Když v mnoha, tak jmenuj tři...

Např.,jednoduchý mechanizmus proti složitějšímu mechanismu může být nižší v tom smyslu,že bude schopný vykonávat mnohem méně funkcí,či práce.Dám příklad,můžeš mít stroj s jednou kladkou,a následně proti tomu stroj který bude mít několik kladek,pák,ozubených soukolí,včetně hydraulického zařízení a elektroniky dohromady.Ten první jednodušší stroj je nižší např. v tom smyslu,že je schopen vykonávat mnohem méně práce,než ten stroj složitější,a taky mnohem pomaleji atd..Když bude mít člověk jednoduché myšlení,a zredukuje svůj život pouze na vykonávání svých tělesných žádostí či potřeb,čili bude žít pouze pro jídlo,pití,spánek,sex,rozmnožování,hmotné věci,a tak pořád dokola,bude život takového člověka pouze a jenom o těchto věcech a nikdy ne o něčem jiném,bude to naprosto jednoduchý,stereotypní,nízký život.Naproti tomu,když si člověk uvědomí i další věci nad tyto,muže se v životě těšit nejenom z těchto ale ještě z mnoha jiných věcí,a pokud se rozhodne poznávat stále dál,bude postupně přicházet na to,že možnosti poznání jsou v podstatě nekonečné.Takový to člověk bude moci žít na mnohem vyšší úrovni než pouze tělesné,neboť se rozhodl proto,nežít pouze jednoduchý tělesný život.Dále ti dám příklad s jednoduchým myšlením.Pokud bude myšlení příliš jednoduché/nízké,nebude schopné pochopit to příliš složité/vyšší.Dám ti příklad s matematikou.Jestli nějaké dítě nebude moci pochopit matematiku na základní/jednoduché úrovni,je prakticky jisté,že jí nebude moci pochopit i na úrovni složitější/vyšší.Jednoduchý/nízký stupeň bytí slimáka je někde úplně jinde,než složitý/vyšší stupeň bytí člověka.

Bůh neexistuje. Vidíš ? Taky to umím...

Je hloupé si myslet,že složité mechanizmy vznikají samovolně bez vědomé vůle aby vznikali.A složitých mechanizmů je v životě patrných mnoho.Pokud existují složité mechanizmy,musí existovat něco vyššího,než-li jsou tyto mechanismy.Pokud existují extrémní energie,musí existovat příčina této extrémní energie.Jinými slovy,energie není původcem sebe samé.Původcem složitých mechanismů,které jsou nám patrné,a které nemůžeme nijak popírat,a stejně tak původce neuvěřitelných energií je Někdo,a to Někdo říkám záměrně,neboť aby vznikali složité mechanizmy,je potřeba myšlení,a myslet nemůže nemýslící něco,ale myslící Někdo,stějně jako nemůže mít rádo necitelné něco,ale citelný Někdo,atd.,kdo svojí podstatou toto všechno viditelné a smysli vnímatelné přesahuje.Ať se ti to libí nebo ne,původce toho všeho je Bůh,o kterém ti celou dobu píšu.Bůh existuje,protože jinak to ani není možné.Jinak řečeno,neexistuje žádné jiné vysvětlení pro to,co kolem sebe vidíš a vnímáš,aby to navíc bylo i v souladu s rozumem a zároveň i srdcem,o kterém jsem přesvědčený,že ho máš i ty!

Používá se ten způsob, který se osvědčil tím, že má dobré výsledky...

Jakým způsobem a k jakým dobrým výsledkům si ty osobně ve svém životě došel?A jak sis své výsledky,ke kterým jsi došel,ověřil?

Odhadnout ji můžeš, ale nikoliv vidět či znát...

No člověk jak vidno v tom evidentně tápe.Ovšem Bůh nikoliv.

Dané podmínky v budoucnosti nejsou známy. Lze odhadnout, jak se dále bude vyvíjet nějaký organismu pokud X. Byly o tom natočeny i spekulativní dokumenty, které byly ze strany kreacionistů kritizovány, protože je prý bl.bost, abychom věděli, jak to bude v budoucnosti...

Jeví se mi vskutku jako logické,že pokud znám dobře procesy,jaké probíhali v minulosti,na jakých principech probíhali a stále probíhají,měl bych být schopen s jistou dávkou pravděpodobnosti určit do budoucnosti,jak tyto procesy dál budou probíhat,když budou podmínky např. takové či makové.

Takže povídej,u koho,kam,kdy,jak?!

Fajn. U lidí bude s velmi vysokou pravděpodobností docházet k stále častějšímu mísení, což bude mít za následek vzrůstající homogenitu populace a mimo jiné to způsobí postupný zánik blond a zrzavé barvy vlasů...

To je všechno?Tohle co si právě teďka popsal není evoluce,ale normální mísení v rámci jednoho druhu.Tímto si na mě teda moc velký dojem neudělal.A navíc,asi ani to co si uvedl nebude zřejmě pravda,jelikož nikdy nedáš všechny lidi vzájemně dohromady,aby se navzájem mísily,jsou oddělení jak prostorově,tak sociálně,charakterově,a jinak.Vždycky tu budeš mít různě vypadající lidi,z různou barvou vlasů,očí,kůže,z různými rysi ve tváři atd.atd.Spíš budou vznikat další nové a nové variety,co se týká vzhledu lidí,typizace,ale pořád to budou lidé,ať už s těma nebo jinýma vlasama,očima,ušima atd.

Zkusil bys teda uvést jiné příklady tentokrát ale již evolučního vývoje jak se patří,teda aspoň v tom smyslu,jaký se nám předkládá z minulosti,a to jak u člověka tak jiných živočichů?Zatím teda nic moc.Mohl by ses zkusit odvázat,a odhadnout,jak by se mohli různí živočichové evolučně vyvíjet,např. při extrémních změnách prostředí?Ze stop v minulosti je přece čitelné,jak se mnohdy radikálně měnili podmínky na zemi,a jaký vliv to mělo mít na živočichy tehdy žijící,jinými slovy,na evoluční proces,v nich probíhající.Takže,z těchto znalostí bys mohl vycházet pro odhad vývoje,při daných podmínkách i do budoucnosti,protože předpokládám,že evoluce by měla fungovat stále na stejných principech jako fungovala před x milióny lety,pokud je tedy znáš,a pozoruješ je,měl bys být schopen o budoucnosti mnoho sdělit.

já ti ukazuji,že víra potřeba je,jinak některé věci nepochopíš

Nějak se ti to nedaří...

Jen jestli něco úmyslně nepřehlížíš.

Chceš se snad divit tomu,že spousta lidí žijících před 2 000 a více lety nejsou historicky doložení či doložitelní?

Pokud jsou to tak důležití lidé, pak ano. U Římanů, Germánů, Keltů, Řeků, Thráků, Makedonců, Peršanů, Chetitů, Mittanců, Asyřanů, Babyloňanů, Akkadů, Egypťanů, Sumerů, Indů, Číňánů, Núbijců, Féničanů a mnoha dalších to zase takový problém není...

No,ono je ještě otázka,co znamená doložené.

Správně, znamená to, že se mi to nezdá...

Ano!

Až na to, že čočka může být rostlina, optický prvek, těsnící vložka, část oka, horninové těleso...

Já se ale nebavím o tom,že víra se může vztahovat k různým věcem,já se bavím o významu slova víra.Víru si můžu vztáhnout k čemu chci,ale na tom,že to bude pořád víra,se stejně nic nezmění.Když řeknu čočka,a někomu nebude jasné,k čemu tento pojem vztahuji,upřesním mu to,když řeknu víra,a někomu nebude jasné k čemu svou víru vztahuji,rovněž mu to můžu upřesnit.Ale samotná víra zůstane vírou,a ničím jiným.Já mám víru v Boha,ty máš víru třeba ve vědu,někdo jiný má víru v politiku,a ještě někdo jiný sám v sebe,ale i když každý věříme v něco jiné,význam slova víra je stejný.

Na co?

Na různé druhy lásky. To bys ale měl ty vědět lépe než já, ty lásku cítíš, já ne. Nepředpokládám však, že bys všechno, co miluješ, miloval stejně...

Samozřejmě že všechno nemám rád stejně.To ale znovu nic nemění na významu slova láska.Můžu mít lásku k ženám,můžu mít lásku k penězům,můžu mít lásku k autům,můžu mít lásku k rodičům,k manželce,k dětem,můžu mít lásku sám k sobě,a můžu mít lásku k Bohu.I když může být síla lásky,její úroveň na různých stupních,bude to pořád láska.To,jestli ale člověk věnuje svojí lásku něčemu,co v něm tuto lásku bude také dále rozvíjet,třeba i k něčemu jinému,je už věc druhá.Když např.budu mít lásku k těm zmiňovaným penězům,nepředpokládám,že mi tato láska pomůže k tomu,abych měl k vůli lásce k penězům,taky upřímnou lásku k druhým lidem.Když budu mít lásku k Bohu,který miluje člověka,bude velmi pravděpodobné,že mi skutečná láska k Bohu pomůže v tom,abych měl lásku i k druhým lidem,neboť když si uvědomím,že tak jak Bůh miluje mě,stejně tak miluje i ostatní lidi,a budu mít zároveň rád jako člověka i sám sebe,nebudu mít důvod nemít rád druhé lidi kolem sebe.Zde si prosím nepleť to,že bych měl mít rád všechny lidské skutky,nikoliv,ani u sebe nejsem za všechny skutky,kterých jsem se v životě dopustil rád,přesto ale žádný z těch skutků nebyl důvodem k tomu,abych se přestal mít rád.Ten samý postoj,mám mít i k druhým lidem,čili nemám je mít rád pro jejich skutky,ale pro to,že jsou to lidi,stejně jako Bůh má člověka rád k vůli tomu,že je člověk,nikoliv pro jeho skutky.Protože kdyby nás měl mít rád jenom k vůli našim skutkům,asi by nás nemohl mít rád,neboť naše skutky nás vesměs usvědčují z toho,že jsme špatní,a v takovém případě by musel mít rád špatnost.Stejně tak bychom se nemohli ani my sami mít rádi kvůli svým skutkům,protože jsme si vědomi svých skutků,přesto se ale rádi máme,i když si jsme vědomi toho,že jsme špatní.

Jistě!Záleží na člověku,s čím se spokojí.

Uniká ti pointa...

Dobře,tak jí vysvětli.

Ne tak dávno nemohli dle svého žít mnozí...

Dle čeho tak soudíš?

Kam asi tak plyne ve věčnosti?

Dál...

Jsi si jist,že skutečně chápeš pojem věčnost?

V tom prvním plyne, v druhém neplyne. Není mi známo, že by "plynutí času" mělo více než jeden smysl...

Mě zase není známo,že čas ve věčnosti může plynout.Pokud teda budeme výchazet z toho,že pojem plynout má význam ubíhat,utíkat,pak čas ve věčnosti nemůže nikam a nijak ubíhat,ani utíkat,nemá totiž jak,a nemá kam.Nemá začátek,ani konec,ani střed ani průběh,čas ve věčnosti jednoduše neexistuje,věčně může něco být,nebo nebýt.Ve večném bytí či nebytí ale čas postrádá jakýkoliv váznam,takže není,a tudíž nemůže ani plnynout,ubíhat,utíkat.Pokud ti tohle jako vysvětlení nestačí,tak už ti to asi lépe vysvětlit nedokážu.

Ne, to tedy není. Aby to mohlo být zárukou, musel bys mít něco na porovnání...

To taky mám,a sice všechno ostatní,co lidé napsali.I když spisy které Bible obsahuje,jsou napsány rovněž lidskou rukou,z toho co je v těchto spisech uvedeno lze poznat,že to nenapsala pouze lidská mysl,neboť lidská mysl není schopna popsat zcela pravdivě věci minulé,které nikdy neviděla,a stejně tak není schopna popsat naprosto pravdivě i věci budoucí.Lidská mysl může hádat,předpokládat,vypočítávat,ale nikoliv jistě vědět.Sám si mi to např.dokázal tím,jak jsi se snažil popisovat odhad toho,jak by se měla do budoucna vyvýjet evoluce.Kdybych se tě zeptal na to,jakým způsobem se bude do budoucna vyvíjet klima na zemi,asi mi taky předložíš jenom nějaké odhady,ale nikoliv jisté fakta,kdybych se tě dále zeptal na to,jakým způsobem se do budoucna budou k sobě lidé navzájem chovat,zřejmě by si mi i v tomto případě nedokázal předložit nic víc,než jen nějaké své odhady,,nikoliv jasně dané fakta.Ale v případě Bible,nejde co se týká neznámé minulosti či budoucnosti jen o nějaké odhady,ale o jasně dané věci,fakta.Jinak řečeno,Bible,Boží slovo,si nárokuje znát jasně danou skutečnost,ať už se to týká dávné minulosti,či budoucnosti,neříká člověku,že co je v ní uvedeno jsou jenom jakési odhady toho,co bylo,je a bude,ona přímo říká,že to co se v ní píše,jasně bylo je a bude!A tohle je to,co má usvědčovat skutečného autora Bible.I člověk sice může říct,že ví přesně,co kdysi v dávné době bylo,a co bude v budoucnosti,až na to,že ve skutečnosti to vědět nemůže.Takže pokud se u Bible prokazuje,že má v tom co tvrdí o minulosti a budoucnosti pravdu,jednoznačně to znamená jedno jediné,a sice že není napsána lidskou myslí.A pokud tedy není napsána lidskou myslí,ale myslí Toho,kdo se v ní Sám chce nějakým způsobem označovat,tak mi nedělá problém Ho i takto označovat,protože On sám si to takto přeje.Píšu ti to dost srozumitelně?

Jediný pravý Bůh je Crom. Vidíš ? Taky to umím...

Klidně si jej můžeš nechat,pokud se ti v životě opravdu dokáže.

Abys ještě nebyl překvapen...

Abys jednou nebyl překvapen ty!

Smyslem života je rozmnožit se...

Vypadá to,že ti uníká význam slova život.

Pokud život nemá smysl,nemá smysl,aby byl žit.

No a ?

No pokud život nemá smysl aby byl žit,pak nemá smysl aby vůbec byl,neboť je nazdařbůh,nemá žádné opodstatnění,a v takovém případě nemá smysl ani rozmnožování.Jinak řečeno rozmnožování něčeho co nemá samo o sobě smysl,rovnež smysl nemá,vše je zcela beze smyslu.

Života koho?

Života jako takového...

Zeptám se tě,chápeš život jako něco neosobního?Chápeš sebe jako věc,nebo osobu,bytost?

Rozum poskytuje svému nositeli výhodu pro přežití. Tvoje argumentace je nesmyslná - evoluce rovněž nemá nohy, přesto se nohy postupně vyvinuly...

Rozum neposkytuje výhodu pro přežití,ale je to prostředek k pochopení věcí,to je hlavní smysl rozumu.Nohy se nevivinuli,ale byli udělány ke svému účelu.

Původcem rozumu je někdo, kdo sám rozum má ? Takže i rozum toho původce rozumu má původce, čímž se dostáváme k nekonečné posloupnosti...

Nedostáváme se k nekonečné posloupnosti,ale k absolutnu.

Co je podle tebe "boj o přežití" ?

Nutnost dělat něco,abych mohl žít.

Tvá otázka je nesmyslná, jelikož snažit se nezemřít a normálně žít je jedno a totéž.

To není jedno a totéž.

Normální je dělat věci, které tě udrží naživu a vyhýbat se věcem, které tě zabijí...

V tomto světě je ´´normální´´ spoustu věcí,které ale normální ve své podstatě nejsou.Normální je např.žít na úkor druhého,ale jaký to má např.smysl ve vztahu obecně žít?Proč bych měl žít na úkor druhého,když je možné žít,aniž bych druhého využíval?Dává ti to smysl?Proč mám zabíjet někoho,abych mohl přežít,když můžu přežít i bez toho,aniž bych musel zabíjet?A navíc,jaký smysl má zabíjení aby něco mohlo žít,když při tom zároveň něco žít přestává?Život je přece život.Život nemůže chtít žít,ale zároveň při tom chtít život ničit,to je úplný nesmysl.A proto je evoluce ve své nejzákladnější podstatě naprostá lež,a hloupost.

Zkus se nad tím opravdu trochu zamyslet.

Zkus to ty. Dost by pomohlo, kdyby jsi ve všem neviděl vědomé cílené jednání...

Tohle nejde nevidět.

Nebo ho prostě nemá. Jaký smysl má kámen ležící v blízkosti mého domu ?

To je to samé,jako s tím meteoritem.Smysl má např.ten,že tam prostě ležet má,je to důsledek něčeho.Dalším smyslem může být to,že ho může někdo k něčemu použít,vidět ho,atd.

A proč by neměl smysl?

Protože ho nikdo na tu Zemi neposlal a on se tak sám nerozhodl...

Když se tak nerozhodl ten kámen,rozhodlo o tom něco jiného.

Další slovo, jehož význam bys si měl najít - "smysl(účel)"...

Je smyslem pouze to,co je schopen pochopit člověk?

Slabší...

No dobrá tedy.Já jen vím,že některé vědění člověka může i oslabit,a v některých případech může dokonce život i definitivně zničit,ale tohle s tebou už asi více probírat nebudu.

Hotovo. Pointa ?

Pointa je,že to nedává smysl.

Ano, jenže to, co jsi popisoval, nebyla stagnace...

Stagnace může být zastavení,ustrnutí,uváznutí.Takže to co jsem popisoval,spadá do smyslu zastavení,což je jeden z významů slova stagnace.Přečti si ještě jednou,co jsem popisoval.Bylo to myšleno např.tak,že když jde člověk někdy v nějakém smyslu špatným směrem je dobré se v takovém případě pozastavit,či raději úplně zastavit,či uváznout,což mi může poskytnout možnost,čas k tomu,abych se nad svým směrem kterým doposavaď jdu,mohl lépe zamyslet,přehodnotit ho,a následně se pak třeba i rozhodnout,ho úplně změnit.

Pozemský život ti přijde jako málo, z mého pohledu jsi nenažraný...

Tohle je s životem už dávno sloučeno...

S životem koho?

Jak se pro něj dokázal obětovat ? Smrtí na kříži ? Vždyť potom zase obživl. Kdybych se já uměl vzkřísit, tak se obětovávám v jednom kuse...

On se obětovává od té doby,co člověk žije,už tím že člověka i přesto co tu na zemi všechno dělá stále snáší,a dokonce ho má stále rád,což je prakticky neuvěřitelné a těžko pochopitelné,ale pochopit to přece jenom jde.A to,že byl vzkříšen z mrtvých nic nemění na tom,co všechno pro člověka před tím než zemřel,vytrpěl,a že obětoval svůj dokonalý život proto,abychom ho my mohl dostat zpět.A s principu to co udělal Kristus na téhle zemi,není potřeba opakovat po druhé.Člověku už teď jenom stačí porozumět tomu proč to udělal,a přijmout to do svého srdce.

Mám dítě své sestry...

Ano,i u něj se ti může stát mnou popisovaná případ.

Pokud by kvůli tobě tvé dítě i všichni jeho potomci museli trpět a ty to nezastavil, přestože bys mohl, tak bys si mohl sám za to, kdyby to pro něj nic neznamenalo, i kdyby tě nenávidělo...

´´Fór´´ je v tom,že On za to skutečně vůbec nemůže,a dokud tohle člověk nepochopí,nemůže tomu člověku nikdo a nic pomoct.

Pro mě žádný. Něco po mě však zůstane a to před mou existencí neexistovalo...

Pro to něco,co po tobě zůstane bude platit to samé nic,co platí pro tebe,je to tedy udržování naprosto ničeho.

Život je hmota. Je to jedna z jejích mnoha forem...

Píšeš to opravdu špatně,život není hmota,ale život je v hmotě,což je ale rozdíl,který si momentálně nejsi schopný uvědomit.Život hmotu k existenci nepotřebuje,pokud je totiž věčný,jako že věčný být musí,protože život vychází pouze ze života,a zničeho jiného,a hmota věčná není,pak život nemůže být hmota.A v takovém případě nemá život ani nějakou formu,On/Život jí nepotřebuje,neboť je nehmotné podstaty.On/Život prostě Je.Že je pro tebe skutečně těžké to pochopit? Smile

1. Opravdu vždy, když jsi při vědomí, tak si to uvědomuješ ?

Pokud chci,tak ano!

2. Proč tedy ? Otázka platí i pro jídlo, pití a mytí...

Abych si byl vědom toho,že žiji.

Ti lidé si sami zvolili, že nechtějí žít ?

Ti lidé se vědomě postavili proti životu samému,tím si zvolili že žít nechtějí.Pokud tohle nechápeš,není to můj problém.

Customize This