Rorýsi o létání jenom nesní

Rorýsi o létání jenom nesní…

(Swifts Don´t Just Dream of Flying...,
Creation Matters, roč. 12, č. 3, květen – červen 2007, str. 10 Přeložil M. T.).

Rorýsi o létání jenom nesní.jpg
Obrázek: 21. Století

Rorýsi o létání jenom nesní…oni spí v letu. Věděli jste, že rorýsi, letečtí akrobati, spí na křídlech? A to není všechno – přizpůsobují tvar svých křídel tak, že se mohou otočit na pětníku. ScienceDaily shrnul článek na obálce časopisu Nature tento týden (26. dubna 2007), článek, který zkoumal „tvarování křídel“ u rorýsů – jejich schopnost měnit za letu tvar křídel.

Holandští a švédští vědci prováděli v aerodynamických tunelech testy a měřili přitom vztlak a čelní odpor pro různé tvary křídel. Dlouhá křídla se lépe hodí pro klouzavý let, křídla šípová jsou dobrá pro sekání zatáček a rychlý let. Šípová křídla také chrání ptáka před jejich zlomením. Rorýsi získávají trojnásobnou výhodu v letové obratnosti tak, že neustále přizpůsobují tvar svých křídel konkrétním podmínkám letu.

Tvarování křídel je „nejnovějším trendem v letectví“, praví se v článku. NASA experimentuje s malým letadélkem, které umí měnit tvar křídel za letu pro účely leteckých pozorování. Studenti v Nizozemí také napodobují se svým modelem letadla let rorýse. Navíc už bratři Wrightové pozorovali ptáky, aby se naučili, jak postavit křídla pro první letadlo.

V článku se též praví, že rorýsi se ve vzduchu dokonce i páří. Přistanou na svých hnízdech, jež jsou pro ně pouhou zastávkou v tom nejnapínavějším okamžiku života, pouze proto, aby nakladli vejce. Jinak jsou stále ve vzduchu – až 1.5 km vysoko, když za noci „hřadují“ ve vzduchu. Rorýsi obecní (evropští) migrují každý rok do jižní Afriky a zpět. Za život tak rorýs nalétá 4.5 miliónu kilometrů – což je totéž jako 100 cest kolem Země. Rorýsi také spořádají až 20 000 kusů hmyzu za jedinou noc.

Naštěstí tento příběh neznečistily žádné evoluční pohádky. Nikdo se nepokusil tvrdit, že jakýsi Tyranosaurus rex se změnil v rorýse za milióny let. Něco takového by nelétalo ani s křídly, ani pomocí modliteb. Kdo naučil rorýse ten druh aerodynamiky, který obdivuje NASA? Kdo jim dal jak hardware tak software, aby mohli žít ve vzduchu téměř celý život? Kdo jim naprogramoval autopilota, který jim umožňuje spát bez postele?

Použité prameny:

1 Anonymous. “Wing morphing of the swift could inspire new aircraft designs,”
ScienceDaily (29 April 2007).
www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070427113243.htm

PřílohaVelikost
Rorýsi o létání jenom nesní.doc23 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

No to je

No to je ptákovina....Samozřejmě, že některé rostliny se rozmnožují větrem. Proto se jím také říká větrosnubné. Nicméně jiné jsou na hmyzu přímo závislé. Dříve samozřejmě bylo mnoho včelstev. Jak chovaných, tak volně žijících. Důležité je si ale uvědomit, že počet obyvatel našeho kontinentu byl výrazně nižší, než je tomu nyní. Bylo více lesů, méně polí. Tím pádem stačilo méně včel. Naopak problematka včel nahrává evoluci. Po potopě totiž mnoho včelstev zřejmě nepřežilo...kdo opyloval květy? Jako ekolog vám můžu říct, že revitalizace popotopního světa je tak směšná představa, že zdravý člověk nad ní nemůže ani uvažovat. Teda pokud nebude tvrdit ptákoviny, jako že lev byl býložravý. To už je pak ale vážná psychická porucha...

Pro PK

Upřímně, já jsem se před 10 lety o evoluci ještě nezajímal. Vím ale jistě, že sekvenováním se lidé zabývají mnohem déle než 10 let...vždyť před 10 lety byl už téměř hotový celý lidský genom. Ale dobrá, co třeba před 50 lety? Myslím, že budete tehdejší argumentaci znát lépe než já.

Že jsou hádky mezi morfology a molekulárníky, jsem zamlčel, jelikož to považuji za známou věc. Můj názor je takový, že u morfologických znaků je mnohem větší protor pro chybné závěry než u genů - různé povrchní podobnosti, konvergence ap., viz třeba spor kroužkovci+členovci(tradiční představa) vs. kroužkovci+měkkýši(konečné slovo genů).

Pokud se, jak tvrdíte, u genomiky ukáže, že je chybná, tak potom s ní samozřejmě dál argumentovat nebudu. Zatím se genomika staví i za divergenci Darwinových pěnkav. Jinak je samozřejmě pravda, že z Darwina už delší dobu skoro nic neplatí...někdo však ten první krok, tu počáteční aproximaci, udělat musel.

Zdravím.

Pro Filipa

Děkuji Vám za odpověď.

Ptáte se: "Jaké důvody uvádí vaši křesťanští přátelé, že nejsou racionální?"

Jeden z častých důvodů je ten, který jste uvedl na konci Vašeho příspěvku, tzn. "nelíbí se mi, že by můj život neměl mít žádný smysl, proto věřím, že existuje Bůh a jsem tím pádem důležitý". Z pohledu vědy skutečně nenasvědčuje nic tomu, že by vesmír, Země či člověk existovali za nějakým účelem. Věřit, že tomu tak není, může samozřejmě každý (a nedivím se tomu) - není to však ničím podložené - racionální.

K dalším důvodům, se kterými jsem se setkal, patří třeba obtížné životní situace, které se dotyčným podařilo pomocí víry překonat. Dále je velikou motivací příslib posmrtného života. V neposlední řadě je to opora a pocit sounáležitosti, kterou křesťané nalézají uvnit svých "skupinek". Častým argumentem je potom "osobní zkušenost", tzn. prožití určitého stavu opojení, které dotyční považují za setkání s Bohem (a osobně věřím, že mnozí skutečně něco takového zažili, tyto náboženské stavy jsou poměrně dobře vědecky zdokumentované). Přirozeně jsem se věřích, které znám, ptal, jestli jsou schopni pravdivost své víry dokázat; odpověď však byla většinou taková, že jde především o víru, ne o důkazy. Proto jsem tedy usoudil, že důkazy v tom velkou roli nehrají.

Co se týče tvrzení, že Ježíšovo zmrtvýchvstání je nejlépe zdokumentovaná událost...můžete mě odkázat, kde se o tom můžu přesvědčit? Tuto informaci neslyším poprvé, ale nikdy se mi nepodařilo žádné důkazy dohledat. K tématu archeologické přesnosti Bible jsem četl pouze knihu "Objevování Bible", která naopak tvrdí o podloženosti základních biblických události přesný opak než Vy, tak nevím..

Zdravím Q.

Trochu zmatek

Viťasi,
to jsem psal já, ne Filip. Vůbec to není Vaše chyba, ale moje, Filipovi totiž nefunguje vkládání komentářů, a vkládám mu je já ze svého počítače, a když jsem vkládal svůj, omylem jsem tam nechal Filipovo jméno. Ale podle mé hrubosti jste to mohl poznat, že je to Kábrt...

Jinak musíte víc přemýšlet a lépe číst. Já píšu, že žádné nohy rybám nenarůstají - Vy o něčem víte? Já nepíšu, že jsou všelijací bizarní tvorové, které mohou evolucionisté považovat za...za co? Snad ne za mezičlánky (ptakopysk?).

Stručně: moje pointa je, že bizarní tvorové, chcete-li napůl ryba napůl obojživelník, se rodí pořád a jen jako bizarní tvorové, třeba "chodící sumec z Floridy" je pořád ten samý chodící sumec z Foloridy. Mezičlánek to určitě není, že? Chápete to? Neznám příklad přeměny ploutve na nohy...já vím, miliony let to chce, jenže v tom je právě ta pointa, jak víme, že to stačí?
P. K.

Obrázek uživatele vitas

Re: žádné rybě nikdy žádné nohy nenarostly

Zdravím Filipa,

Píšete: "žádné rybě nikdy žádné nohy nenarostly."

Udivuje mne, že neznáte lezce: http://www.youtube.com/watch?v=p_JDMrZvDLU

Píšete: "Viděli, že ryby plodí zase jen ryby, obojživelníci obojživelníky, plazi plazy, ptáci ptáky a savci savce a lidi lidi."

A kokršpanělům se rodí jen kokršpanělé. Vidíte, kde je ve vaší úvaze chyba?

S pozdravem

viťas
@;;

Jen připomenutí Queenovi, napsal Pavel Kábrt

Toto napsal Pavel Kábrt, ne Filip, omlouvám se:
Abychom pro stromy nepřestali vidět les, Queene. Jen bych Vám zdvořile připomenul, že Vaše "strohá fakta" byla objevena kdy? Před pěti roky? Nebo deseti? Déle to nebude. A předtím, mohu vědět, jak jste věděl, že vše živé je geneticky/příbuzenecky spojeno se vším? Mohu to vědět? Z čeho jste tak sebejistě věděli, vy evolucionisti, že kočka a petržel mají společného předka? Docela by mne to zajímalo, snad mi nenapíšete, že si jsou podobni a plodí plodné potomstvo.

A Vy se mě prosím, zeptejte, jak kreacionisté předtím věděli, než se sekvenovaly geny, že vše živé spojeno není, není to příbuzné (kromě přes svého stvořitele). A já Vám odpovím. Věděli to ze živé přírody a ze zkamenělin.

Viděli, že ryby plodí zase jen ryby, obojživelníci obojživelníky, plazi plazy, ptáci ptáky a savci savce a lidi lidi. A ve zkamenělinách viděli co? Ryby, obojživelníky, plazy, savce, ptáky a lidi. Takže jim z toho vyšlo - dle Vás asi špatná logika - že jsou to oddělené skupiny, no, a když si přečetli v Bibli (navíc!) od lidí, kteří k počátkům tohoto světa byli blíž, že tyto skupiny Bůh stvořil odděleně, tak už to bylo víc než betonové.

A že to nebyl jen "nábožensky pokřivený" obraz kreacionistů plyne jasně z toho, že toto trápilo už i Darwina - proč je příroda tak stupňovitá, a proč jsou zkameněliny tak diskrétně uspořádané, a ne v jemných odstupňovaných liniích. O tom se tu nechci bavit, to už tu proběhlo, jen Vám připomínám, abyste pro stromy (tím myslím současný, teprve velmi mlhavý! pohled na funkci genů) nepřestal vidět les (to, jak to skutečně a na první pohled, i druhý, pohled, i třetí pohled v přírodě vypadá), té živé i zkamenělé přírodě.

A jaké zkušenosti mají po tisíciletí chovatelé: jestli si mohou křížit co se jim zachce s čím se jim zachce - protože hranice jsou velmi široké (vždyť je to evoluční strom, že?) anebo prostě medvěda s koněm nezkřížíte, i když evolučně zas tak vzdáleni od sebe nejsou - takže spíš než nejasné nukleotidové sekvence, o které jsou neustálé hádky (to zde taktně zamlčujete, velmi vážné! spory uvnitř Vaší komunity mezi morfology a molekulárními genetiky) vidíme přírodu nespojitou, ale dost zřetelně tvořenou oddělenými skupinami.

Byla by to však asi s Vámi zbytečná debata, každý bychom si mluvili "tu svou", Vy máte brýle jediného obrovského stromu, kde je vše v živém spojení přes časové ohromné úseky, já mám brýle stvoření, kde žádné rybě nikdy žádné nohy nenarostly. Jen jsem chtěl upozornit, že pohled na přírodu nemusí být jen přes genomiku, která je teprve v začátcích, i když toto tvrzení budete popírat a stejně jako Darwin věřit, že vše důležité je v genomice už dostatečně jasné a co není jasné, vyjasněno bude - samozřejmě, evolučně. Jak se Darwin ve svých jednotlivých pohledech šeredně mýlil, jak příšerně zjednodušoval, to snad zde nemusím opakovat - zbyla z něj už jen tak "úžasná" myšlenka vývoje přírodním výběrem. Všechno ostatní byla jen zbrklá, předčasná neoprávněná extrapolace. Flegr při jedné přednášce zopakoval, že z Darwina skoro už nic neplatí...

Tak ať se Vaše sebejistota neukáže za chvíli stejná i v oblasti genomiky - ať to nejsou jen další "Darwinovy useknuté malíčky, které se samozřejmě dědí!!", anebo vyvíjející se galapážské pěnkavy, jak můžeme jasně prokázat z variability jejich zobáčků" - tedy "strohá queenovská fakta", dnes v hávu genomiky.
P. K.

Od Filipa pro Q.

Pro Q.

Možná jsem se nevyjádřil přesně, tak dobrá, můžete je hodnotit. Spíš jsem myslel, podle čeho usoudíte, že důvod víry je iracionální? Jaké důvody uvádí vaši křesťanští přátelé, že nejsou racionální?

A jaké racionální důvody mě dovedly ke křesťanství?
Nejdřív to nebylo křesťanství, ale obecně víra v Boha Stvořitele, inteligentní a mocnou bytost (mohl jsem si ho představovat jakkoli). Racionální důvody byly z oblasti přírodních věd - biologie, chemie, fyzika, ale i geologie. Byly to tytéž důvody, o kterých uvažuje celá škála vědců (nebo chcete-li dříve "filosofů přírody"). Není zde prostor na nějaké konkrétní a obsáhlé příklady, i když byste asi raději to. Přesto uvedu jen jeden příměr, kterým bych přiblížil moje "racionální" uvažování:
Máte za úkol zjistit příčinu požáru domu, na jehož spáleništi stojíte. Vy byste (jako zastánce naturalismu) patrně hledal jen přirozené příčiny - zapařenou slámu na půdě, blesk, závadu na elektroinstalaci.... Kanystr od benzínu nalezený na místě vás nechá v klidu. Ale ne tak mě, já z toho usuzuju na "inteligentní" příčinu, čili úmysl, záměr žháře. (Tím kanystrem jsou např. systémy bohaté na informace, které nacházíme v buňkách).

V tu dobu jsem se pravda mohl dát na různé náboženské směry - ale žiju v křesťanském prostředí, tak jsem nejvíce "přičuchl" k tomu. A právě zde je druhá velká skupina racionálních důvodů - historická a archeologická data. Ta mi potvrzují, že Bible je pravdivá, i když psána lidmi, subjektivně a z jejich úhlu pohledu, kterému už dnes nemusíme rozumět. Stále se dozvídám nové a nové skutečnosti, které biblické výpovědi potvrzují, a to jak z mimobiblických zdrojů, tak zkoumáním biblických textů (jejich rozborem). A to nejpodivnější, čím se křesťanství zásadně odlišuje od jiných náboženství, je Ježíš Kristus. On byl a je jediným uznávaným náboženským vůdcem, autoritou a charakterem, který o sobě prohlašoval, že je Bůh. Za toto byl také ukřižován. Kdyby nebyl Bůh a přesto se za toto obvinění nechal ukřižovat, musel by to být buď šílenec (schizofrenik, kt. neví, kdo je), nebo lhář, podvodník a pokrytec, který se za Boha jen vydával (ale vlastně i šílenec, protože jeho lež mu přinesla neskutečné utrpení a smrt). Nevím o ničem, z čeho bychom mohli usuzovat na blázna. A pak je tu jeho vzkříšení - patrně nejlépe historicky zdokumentovaná a dosvědčená událost. To, co se stalo potom a děje dodnes, si bez skutečného vzkříšení nelze snad ani představit - jaká moc by ovládala mysl tolika lidí, že jsou pak ochotni pro svou víru ve vzkříšeného Krista úplně změnit život, dokonce jej i položit? (Snad mi nyní nepředhodíte sebevražedné islámské radikály, to byste mě nepochopil).

Závěr: Ve světle Kristovy smrti a vzkříšení mi dává smysl Tóra i Proroci (Starý zákon), z pohledu křesťanství mi dává smysl existence a stav světa. Poznatky přírodních a historických věd skládají jasný a smysluplný obraz. To se nedá říct o evolučním pohledu, z něhož plynou taková prohlášení, jako od Quentin Smithe (1993, Oxford, Clarendon Press): "Nejrozumnější je názor, že jsme vznikli z ničeho, pomocí ničeho a pro nic." To spíš toto mi připadá iracionální. Tak se nedivte, že se přikláním k následujícímu:

Bible, Židům 11,3: "Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného.„

Mám dotaz

"ale my víme, že stvořil jen model pravčelstva"

Jak to VÍTE??? Mluvíte teď o faktu, který by se dle Vás mohl učit ve škole nebo je to jen vaše domněnka. Protože slovo VÍME evokuje představu, že to skutečně beze vší pochybnosti VÍME.

Obrázek uživatele howto

Článek o fylogenezi baramin včela nevyvrací

Přesně jak jste to řekl, článek vůbec kreaci pravčely nevyvrací. Ono je totiž každému chovateli jasné, že např. mezi dnešním včelstvem a např. divokým lesním je obrovský rozdíl, takže určitě k diverzifikaci docházelo.

Zvláště mě zaujal bod o výzkumu hostování včelstev na rostlinách. Kdyby totiž v současnosti zanikli včelaři, tak by možná měli zemědělci problém s opilováním. Ale ruku na srdce vědci - ve středověku byl med vzácnost a přesto pšenka kvetla? Takže k opilování asi může dojít i jinak (vítr, jiný hmyz, apod.) Jinak by musel Bůh stvořit včelstva v milionových kusech an počátku, ale my víme, že stvořil jen model pravčelstva, jehož populace postupně rostla.

Závěrem tedy otázka: "Vyvinula evoluce na počátku jeden úl a nebo hned mimiliony a miliony úlů?"

Včelky

Tady si můžete přečíst článek o fylogenezi včel založené na analýze morfologické a molekulární (5 genů).

http://www.pnas.org/content/103/41/15118.full.pdf+html

Všiměte si zejména výsledných evolučních stromů a čísel připsaných u jednotlivých větví - je to téměř samá 100vka, to znamená, že je u většiny větvení 100%-ní jistota, že k němu skutečně došlo. To vychází ze statistiky, o které tu byla řeč již tolikrát. Výsledný strom je s velikou pravděpodobností skutečným rodokmenem zkoumaných druhů a kdo se nechce znemožnit, to musí uznat.

Ale počkat! Včely jsou 1 baramin! To znamená, že s tím kreacionisté mít problém nebudou, protože všech 16+ tisíc druhů včel pochází z jedné stvořené dokonalé pra-včely. Takže kreacionista lehce vysvětlí, proč ta analýza dopadla, jak dopadla - je to výsledek post-kreační diverzifikace.

Už ale nevysvětlí, proč stejná metodologie dává stejně jisté výsledky i u mezibaraminových analýz Smile Je jen jediné vysvětlení - žádné baraminy reálně neexistují a společného předka sdílejí každé 2 organismy na zemi. Není to tedy žádná "evoluční víra", "fantasmagorie" atd, pouze striktní fakta. Evoluční strom je možná jako celek elegantně pohřbíván, ale to, že pro geny nepodléhající HGT platí, zůstává nezměněno.

Customize This