Radioaktivní uhlík v kostech dinosaurů

Výsledky mezinárodní konference byly cenzurovány (odstraněny).

Carl Wieland

Wikimedia commons/Julian Fong, LA Natural History museumWikimedia commons/Julian Fong, LA Natural History museum

(Z http://creation.com/c14-dinos přeložil Pavel Kábrt - 7/2013. Vyšlo 22. ledna 2013.)

13. až 17. srpna 2012 vystoupil v Singapuru vědecký tým na Srazu geofyziků Západního Pacifiku. Zde prezentovali výsledky datování pomocí C14 mnoha vzorků kostí z osmi dinosauřích jedinců. Všechny výsledky byly v intervalu od 22000 do 39000 let, tedy hodnoty predikované kreacionisty. (1) Pokud by dinosauři byli skutečně milióny let staří, tyto kosti by neměly obsahovat ani jeden atom C14.

Toto byl společný výzkum Americké geofyzikální unie (AGU) a Geovědecké společnosti Asijské Oceánie (AOGS). Je patrné, že vědci přistoupili k tomuto úkolu s velkou profesionalitou, včetně velké pečlivosti vyloučit jakýkoliv možný podnět pro znečištění vzorků kostí moderním uhlíkem C14. Vedoucím projektu byl Dr Thomas Seiler, německý fyzik, který obdržel PhD na Technické univerzitě v Mnichově. Video s jeho prezentací je na YouTube právě ve chvíli, kdy je psána tato zpráva.

Vypadá to, že tito vědci jsou v spojení se skupinami katolických kreacionistů, kteří o konferenci podali zprávu dřív a s mnohem větším ohlasem než to udělali evangeličtí kreacionisté. Jedna z těchto zpráv také informuje, že poté „byl celý obsah odstraněn z webových stránek konference dvěma předsedy, protože neunesli tyto výsledky. Nebyli ochotni otevřeně napadnout zjištěné závěry výzkumu, ale jen prostě vymazali tyto informace, aby nebyly veřejnosti přístupné, aniž by o tom alespoň řekli autorům či představitelům AOGS před nějakým dalším prověřením těchto výsledků. Vymazaný text už nebude obnoven.“ (2)

Každý však může vidět on-line zachycené snímky programu. Půjdete-li ale na oficiální webové stránky konference, diskuze je tam zcela jasně odstraněna. (Jděte na: Wednesday, room Leo 2, klikněte dvakrát na BGO2, zde je oddíl s prezentací. Čísla jsou od 4 do 6, vynechaná je 5, což byla právě prezentace o C14 v kostech dinosaurů). Chtěli jsme zde tímto informovat o údajné vědecké otevřenosti vůči faktům. Každý může jasně vidět, jakou sílu má dogma.

Dva spoluautoři fyziků, kteří studii uvedli, Profesor Dr Robert Bennett a Dr. Jean de Pontcharra, který byl až donedávna ve francouzské komisi výzkumného centra pro atomovou energii v Grenoblu, apelují na svoje kolegy, aby si udělali svůj vlastní výzkum uhlíkového datování dinosauřích kostí. Říkají, že media by měla povzbuzovat vědce k této práci a prezentovat výsledky otevřeně a čestně na podobných konferencích. Mělo by to být v zájmech vědecké pravdy – zvláště poté, co jsou znovu a znovu nalézány měkké tkáně v dinosauřích kostech, a dokonce nyní už naprosto potvrzená DNA ve vzorcích dinosauřích jedinců. (3) Veřejnost má právo znát skutečné datování dinosaurů a pravdivou historii země.

Počítejte s tím, že obecně lidé, které znáte, většinou nikdy neslyšeli tuto šokující informaci z regulérních zdrojů. My sami jsme znovu a znovu překvapeni, když cestujeme a sloužíme lidem poznat pravdu, jak málo lidí ví třeba i jen o tom, že běžní vědci nalézají měkké tkáně v dinosauřích kostech. Žijeme ve skutečně velmi vzrušující době pro kreacionismus, a to jak proto, že lze získávat tyto informace, tak i proto, že je můžeme předávat dál. Proto je tak důležité být nejen fanouškem, ale aktivním podporovatelem kreacionistických organizací, ne těch, které se zabývají senzacemi, ale těch organizací, které mají svoje renomé a zabývají se právě těmito důležitými úkoly. Prosíme, podporujte nás bránit a vyhlašovat skutečnou historii, jak ji líčí Bible, protože na ní závisí dokonce i samotná důvěryhodnost evangelia.

Odkazy

1. U vzorku, který podporuje fakt, že pochází z období Potopy, nemusíme nutně očekávat „radiouhlíkové stáří“ kolem 5000 let, ale naopak spíše kolem 20000 až 50000 let. To je totiž naprosto konzistentní i s tím, co nalézáme u vzorků ropy, plynu a fosilního dřeva z vrstev údajně starých „milióny let“. Tím důvodem je toto: radiokarbonové datování předpokládá, že současný poměr 14C/12C, který je kolem jedné biliontiny (už po korekci s přihlédnutím k průmyslové revoluci), byl také tím poměrem, se kterým se má počítat u předmětů, které jsou datovány. Jenže před Potopou byl tento poměr o mnoho nižší, protože událost Potopy odstranila téměř všechen uhlík v žijících organizmech z biosféry tím, že tyto organizmy pohřbila. Protože předměty před a při Potopě začaly s počátečním poměrem 14C/12C mnohem nižším, tím pádem naměřené množství, které změříme dnes, bude též nižší, a bude chybně interpretováno jako vyšší stáří. Podívejte se na What about carbon dating? Kapitola 4, The Creation Answers Book.

2. Tisková zpráva „Dinosauří kosti daly pomocí C14 méně jak 40000 let stáří – Cenzurovaná zpráva mezinárodní konference“ a další informace, newgeology.us/presentation48.html, z 27 prosince 2012.

3. Viz Sarfati, J., 11. prosinec 2012, DNA and bone cells found in dinosaur bone, a seznam souvisejících článků dole pod článkem.

PřílohaVelikost
00570-1.2.2013-radioaktivni_uhlik_v_kostech_dinosauru.doc83 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

A "zásadní hloupost" je to proč, krom toho, že si to Nosotonda a jeho oblíbenci myslí ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Jura

Milý příteli!
Tebe, Anonyma 2, Sribera a další ohlupovat nikdo nemusí. Vy právě patříte mezi ty, co permanentně "skáčou na špek". Nejhorší je, že si to, co vám náleží myslíte o těch druhých.
Zásadní hloupost je myslet si, že schopnost poznávat, abstraktní myšlení, vůle, stud, vědomí, svědomí, city, schopnost vytvářet nástroje z více dílů, uspokojování kulturních potřeb a smysl pro humor vytvořila samovolně hmota, která se podle vás opět vytvořila samovolně. To si fakt může myslet pouze ten, který to nedokáže pozorovat přírodu, odmítá učení otců, tvrdí, že filosofie není základem všech ostatních věd, nemá zdravý rozum a pokoru před tím, co nás přesahuje. Na počátku byla Inteligence, která předala informaci a s láskou vytvořila svět. Tuto pravdu snáze pochopí analfabeti, než pyšní tvůrci nevědeckých a pro lidstvo skázonosných teorií velkého třesku, evoluce, samovolného oživení neživé hmoty a samovolného vytvoření informace a inteligence hmotou. Těmto navíc chybí základní pochopení principu podle nich samovolných dějů, neboť pro vytváření složitějšího z jednoduššího je nutná zpětná vazba. A nutnost zpětné vazby popírá samovolné děje. Tito jsou pyšní na svou inteligenci, kterou degradují nejen svými názory, ale především její hodnotu o sobě samovolným vznikem. Přitom každý, kdo chce poznat pravdu si přece musí uvědomovat, že samovolně vědomosti nezíská, že pro hledání vztahů mezi jsoucny musí postoupit diskuse a že jeho cestu k pravdě lemují omyly a tvrdá práce.
Už by vás prznitele vědy konečně měla společnost vykázat do nějaké rezervace, kde byste si mohli hlásat ty vaše hlouposti. Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Tváří v tvář Bohu poznáte, jak nesmyslné byly vaše názory na skutečnost. Tím nevyhrožuji, ale zasílám varování, neboť Bůh má s každým nějaký plán a vysloveně se mu nelíbí odsuzování bližního. Naopak my křesťané máme šířit lásku nejen mezi sebou, ale i vůči nepřátelům a máme odpouštět ne několikrát za den, ale sedmasedmdesát krát...

Vlasto,

Ale Juro, jak dobrý "trik" by byl, kdyby Bůh vytvořil někoho, kdo by nemohl nic poznávat, nic vnímat, nic zkoumat? To mohl rovnou nechat planetu holou a nic by nebylo, ne? V.S.

To samozřejmě nebyl "dobrý trik" boha nýbrž jeho "tvůrců". Tedy těch, co si ho vymysleli, aby mohli ohlupovat jednoduché lehkověrné lidičky. A dodnes to perfektně funguje. Stále jim dost lidiček "skáče na špek".

Pro Jura

Ale Juro, jak dobrý "trik" by byl, kdyby Bůh vytvořil někoho, kdo by nemohl nic poznávat, nic vnímat, nic zkoumat? To mohl rovnou nechat planetu holou a nic by nebylo, ne? V.S.

Vlasto,

Proč asi Anonyme si Bůh Izraele nepřál být zpodobňován?

Protože to byl dobrý trik. Smile

Pro Anonym

Proč asi Anonyme si Bůh Izraele nepřál být zpodobňován?
Proč asi si nepřál, aby Ho lidé se lidé neklaněli něčemu, ci by si sami vymysleli? V.S.

Vlasta

Bůh mluví někdy přímo, jako k Mojžíšovi. Někdy nepřímo, jako k prorokům, a někdy tak, že člověk musí dobře poslouchat srdce.

Takže opět jen k biblickým literárním postavám nebo tak, že si to člověk musí vsugerovat a věřit tomu, že k němu mluví bůh. To jsi mě moc nepřesvědčil.

Takový důkaz nikdy neexistoval a nikdy existovat nebude.

Jak tedy můžeš tvrdit, že k tobě bůh mluví, když pro to nemáš žádný důkaz? Je to jen tvůj pocit a přání, nikoliv fakt.

Pro Anonym

Bůh mluví někdy přímo, jako k Mojžíšovi. Někdy nepřímo, jako k prorokům, a někdy tak, že člověk musí dobře poslouchat srdce.

Důkaz, který Anonyme stále chcete nikdy nebude moci nikdo dodat. Pochopil jste?
Takový důkaz nikdy neexistoval a nikdy existovat nebude.

Přesto existuje důkaz o tom, že lidé mají problém s vnímáním, ale je to z té knížky, kterou označujete za knihu bájí a pověstí, takže tímto důkazem Vás zatěžovat nebudu. Žijte blaze. V.S.

Vlasta

To, že Bůh mluví, a člověk odpovídá.

Ptal jsem se, jak technicky k tobě bůh mluví. Takže důkazem toho, že bůh k tobě mluví je to, že bůh mluví a člověk odpovídá? Nějak mi to hlava nebere...

Nepřítel čas. Anebo přítel?

Jestlipak jsem si to nemyslel?

Juro, já myslím, že.......
No, raději myslet nebudu. Lepší je, když budete myslet sám. Protože dobře se rozmyslet je třeba. A k tomu je třeba čas. K tomu je třeba čas, i když je ho tak málo. Možná proto je tak vzácný a možná proto si ho člověk tak váží, že ho má. V.S.

Customize This