Programy v přírodě

Napsal Foton (MP)
(Ze slovenštiny přeložil Pavel Kábrt – 6/2015)

Přírodní procesy jsou schopny vyprodukovat buď opakující se vzor, náhodný vzor, nebo směs obou. Takový vznik v přírodě pozorujeme. To, co nepozorujeme, je vznik promyšleného programu bez předešlého programu nebo inteligence.

....Řekněme, že chceme získat taková celá čísla, která nejsou dělitelná žádným jiným číslem kromě sama sebou a jedničkou. Čili prvočísla. – Protože lidé jsou inteligentní bytosti, mohou vymyslet postup (program), jak na to. Např.:

1. Napíšu si na papír čísla od 2 do 100.
2. Vezmu první číslo z nich – tj. 2.
3. Všechny násobky čísla 2 z napsaných čísel vymažu. Tj. 4, 6, 8, 10, 12 atd. ...
4. Vezmu následující číslo, které zůstalo, tj. 3.
5. Všechny násobky čísla 3 ze zbývajících čísel vymažu. Tj. 9, 15, 21 atd. ... (čísla 6, 12, 18 už vypadla předtím)
6. Vezmu následující číslo za trojkou – tj. číslo 5. (čtyřka už vypadla, takže tam není)
7. Všechny násobky čísla 5 ze zbývajících čísel vymažu.
8. Atd., atd. ...

....Postup opakuji až do čísla 100.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Animation_Sieb_des_Er...

- Tímto postupem (programem) získám prvočísla od 1 do 100. Ti, kteří ovládají nějaký programovací jazyk, si ho můžou napsat v něm.

Vznik takovýchto postupů či jakýchkoliv jiných programů v přírodě nepozorujeme. (....tj. bez předešlého programu nebo inteligence). – Existují však lidé, kteří potřebují, aby v přírodě vznikaly programy i spontánně. Rozhodli se proto tvrdit, že ano – vznikají. Říkáme jim Evolucionisti. Potřebují tímhle podpořit svůj dopředu vymodelovaný závěr, že život vznikl čistě přírodními procesy.

Průměr: 4 (1 vote)
Obrázek uživatele JHK

Re: Čiže keď to zhrnieme:

1. V přírodě nejsou fitness funkce konstantní, ale mění se v čase.
2. V přírodě je tolik různých fitness funkcí, kolik je různých prostředí v celém Vesmíru.

Lze tedy celkem dobře předpokládat, že ten programátor vytvořil před miliardami let tolik funkcí, aby náhodou některé vedly i k vývoji různých forem života.

Obávám se, že přírodní podmínky jsou všude ve Vesmíru stejné. Tedy by ve Vesmíru velmi pravděpodobně měl být naprosto stejný život jako zde na zemi... V.S.
- tedy pokud tam někde jinde nějaký vůbec je.

Obrázek uživatele JHK

K čemu potřebujeme fitness?

Na co nám je, když víme, že člověk je jeden druh? Proč říkáme o někom, že nemá třeba žádné fitness? A proč o někom říkáme, že má velké fitness? Slouží to nějak tomu člověku, či zvířeti? Znamená to snad, že kdo má velké fitness, je něco více, než ten, kdo nemá žádné? K čemu to vědci potřebují, zdali má někdo fitness větší, a někdo menší? Je to snad nějakým zvláštním důkazem pro evoluci? V.S.

Vlastík alias JHK - problematická funkce

Problém bude ve funkci, podle které obíhá Slunce Zem 2* za 24 hodin, v noci se schovává do stanu a přitom v tu samou chvíli svítí na opačné polokouli Země Vlastíku…

Obrázek uživatele JHK

Programování, aspoň co vím, je řečí čísel Telesto.

Jenže v programování je rozdíl mezi tím, co funkce dělá a co vrací. Udělat může hromadu věci a přesto nemusí nic vrátit. Návratová hodnota (tedy to co funkce vrací) je v programování jasný termin, který nelze zaměňovat s tím, co funkce provádí (vykonává).

Počítač, který by myslel jako člověk, takový zatím neznám. Ani nějaký, který by si řekl, že ten červený míč je hezčí než ten zelený. V čem je tedy problém/zádrhel? V.S.

Obrázek uživatele JHK

Ano, souhlasím, ale dodal bych ještě jednu věc a to že -

Skúsme fitness funkciu generovať náhodne a celý genetický algoritmus sa zrazu rozpadne.

zkusme tuto schopnost/fitness dostat jen čistě přírodními procesy z neživé hmoty... V.S.

Zatím to totiž nikdo nedoložil, že může neživá hmota ožít a vytvořit replikující se organismus. Náznaků je sice spousty, rozdávají se za to Nobelovky, ale zatím kde nic, tu nic. Fitness v tomto bodě zatím zůstává na bodu mrazu a ještě i tak je dost horko.

Obrázek uživatele Telesto

JHK

Jenže v programování je rozdíl mezi tím, co funkce dělá a co vrací. Udělat může hromadu věci a přesto nemusí nic vrátit. Návratová hodnota (tedy to co funkce vrací) je v programování jasný termin, který nelze zaměňovat s tím, co funkce provádí (vykonává).

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele JHK

A to je která funkce, která nic nedělá?

Funkce může provádět celou řadu operací nemusí vracet vůbec nic...

Pokud vím, tak funkce vždy něco dělá. Minimálně udělá nějaký graf. A tím pádem z té funkce vyjdou nějaká čísla. V.S.

Obrázek uživatele Foton

Okolojdoucí

1. Ty "hrubé sily" jsou jen hrubým lidským zjednodušením velmi dlouhého a složitého působení.

V neživej prírode pozorujeme pôsobenie. Fitness funkcia je program. Dve naprosto odlišné veci.

2. Asi máme různé definice fitnes funkce. Podle mne je to funkce, která má na vstupu a)organismus

Ano, organizmus je tou zložitou funkciou (programom), ktorá dokazuje tvorcu.

b) působení prostředí na ten organismus během jeho života.

To už je len pôsobenie. Hrubá sila, sama o sebe neschopná naprogramovať akýkoľvek program.

Na výstupu ta funkce vrací číslo - míru vlastnosti, která je vyžadována.

Bez programátora, ktorý naprogramoval a vytvoril živý organizmus by nevracala nič zmysluplné.

Jak je to podle Fotona?
V přírodě je tou požadovanou vlastností schopnost plodit životaschopné potomky. Mírou (číslem) může být třeba počet vnuků.

Podľa reality je to tak, že ako každý iný zložitý zmysluplný a funkčný algoritmus, aj schopnosť plodiť má svojho tvorcu. Podobne genetický algoritmus by si bez pracne naprogramovanej fitness-funkcie ani neškrkol.

Obrázek uživatele Telesto

Václavovi

Pozn.: Přitom výraz „vrací“ je ošklivý – přesto že se používá. Danou větu přeložíme do češtiny: „Daná funkce vykonává řetězec“ nebo lépe: „Daná funkce vytváří (vytvoří) řetězec“

Funkce "vrací" je přesný termín. Váš překlad do češtiny je nešťastný a hlavně neodpovídá skutečnosti. Funkce může vytvářet řetězec, ale přesto vracet číslo. Funkce může provádět celou řadu operací nemusí vracet vůbec nic...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Funkce

Termín „funkce“ je nutné používat s péčí o správný = příslušný význam a ne skákat od jednoho významu k druhému nebo významy míchat dohromady. (To se týká i "fitness" funkce").
Význam slova „funkce“
1. činnost, kterou něco typicky vykonává
o Tento stroj má mnoho funkcí.
2. úřad, pozice spojená s nějakou činností
o Zastával funkci prezidenta 5 let.
3. (v matematice) zobrazení jednoznačně přiřazující číslo nebo vektor
o Ve škole jsme se dnes bavili o goniometrických funkcích.
4. (programování) podprogram, úsek kódu, který lze opakovaně volat a který vykonává určitou činnost
o Tahle funkce vrací řetězec.
Pozn.: Přitom výraz „vrací“ je ošklivý – přesto že se používá. Danou větu přeložíme do češtiny: „Daná funkce vykonává řetězec“ nebo lépe: „Daná funkce vytváří (vytvoří) řetězec“

Customize This