Programy v přírodě

Napsal Foton (MP)
(Ze slovenštiny přeložil Pavel Kábrt – 6/2015)

Přírodní procesy jsou schopny vyprodukovat buď opakující se vzor, náhodný vzor, nebo směs obou. Takový vznik v přírodě pozorujeme. To, co nepozorujeme, je vznik promyšleného programu bez předešlého programu nebo inteligence.

....Řekněme, že chceme získat taková celá čísla, která nejsou dělitelná žádným jiným číslem kromě sama sebou a jedničkou. Čili prvočísla. – Protože lidé jsou inteligentní bytosti, mohou vymyslet postup (program), jak na to. Např.:

1. Napíšu si na papír čísla od 2 do 100.
2. Vezmu první číslo z nich – tj. 2.
3. Všechny násobky čísla 2 z napsaných čísel vymažu. Tj. 4, 6, 8, 10, 12 atd. ...
4. Vezmu následující číslo, které zůstalo, tj. 3.
5. Všechny násobky čísla 3 ze zbývajících čísel vymažu. Tj. 9, 15, 21 atd. ... (čísla 6, 12, 18 už vypadla předtím)
6. Vezmu následující číslo za trojkou – tj. číslo 5. (čtyřka už vypadla, takže tam není)
7. Všechny násobky čísla 5 ze zbývajících čísel vymažu.
8. Atd., atd. ...

....Postup opakuji až do čísla 100.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Animation_Sieb_des_Er...

- Tímto postupem (programem) získám prvočísla od 1 do 100. Ti, kteří ovládají nějaký programovací jazyk, si ho můžou napsat v něm.

Vznik takovýchto postupů či jakýchkoliv jiných programů v přírodě nepozorujeme. (....tj. bez předešlého programu nebo inteligence). – Existují však lidé, kteří potřebují, aby v přírodě vznikaly programy i spontánně. Rozhodli se proto tvrdit, že ano – vznikají. Říkáme jim Evolucionisti. Potřebují tímhle podpořit svůj dopředu vymodelovaný závěr, že život vznikl čistě přírodními procesy.

Průměr: 4 (1 vote)
Obrázek uživatele Foton

Telesto

Evoluční algoritmy však zcela jasně dokazují, že evoluce funguje. Že díky výběru, dědičnosti a mutacím mohou vznikat složitější systémy.

Dokazuje to, že môžu byť optimalizované štruktúry jedincov len vrámci programu vo fitness funkcii. Ako je naprogramovaná fitness rozhoduje o tom, aký úspešný bude celý GA, a o aký jeho druh vlatne ide. Inteligencia ju dokázala naprogramovať skvele. Organizmy sú v prírode optimalizované vždy len vrámci svojho druhu. Medzidruhová evolúcia je rozprávka na dobrú noc pre deti evolucionistov.

A co víc. Evoluční algoritmy jasně vyvrací některé kreacionistické evergreeny. Například velmi známý o tornádu a boeingu nebo typické hausnumera při výpočtu pravděpodobnosti vzniku složitých systémů.

Jak?

Obrázek uživatele Foton

Okolojdoucí

.

Popis projevu síly a popis té síly samotné jsou různé popisy.

Ne. Popis prejavu sily patrí do popisu sily.

Popis nějakého Fotonova příspěvku v této diskusi a popis Fotona jako takového jsou různé různé popisy.

Popis môjho príspevku je súčasťou popisu mňa ako takého.

Proto ta tovnice nepopisuje sílu, stejně jako věta "Fotonův y-tý příspěvek má x slov" nepopisuje Fotona.

Tá rovnica popisuje silu stejně jako věta "Fotonův y-tý příspěvek má x slov" popisuje mňa, moju schopnosť písať a či mám vo zvyku písať krátke alebo dlhé vety.

Nikde v ní nemusí být uveden ani způsob rozmnožování jednotlivců, ani způsob uchování informací o struktuře organismů, ani další údaje, charakterizující typ genetického algoritmu.

Ak sa jedná napr. o GA pre návrh priemyselného zariadenia, súčasťou fitness funkcie musí byť najprv schopnosť rozpoznať priemyselné zariadenie. Inak by nemohlo dôjst k ohodnoteniu. Táto schopnosť je zložitý program (inteligencia). -Nemôžeš použiť fitness funkciu pre optimalizáciu mobilnej komunikačnej infraštruktúry a pokúšať sa s ňou modelovať dizajn lietadiel. Skús popremýšlať prečo.

Fitness funkce jen ohodnotí, jak konkrétní jedinec uspěje v konkrétním prostředí.

Pýtame sa, ako to robí. Aby to dokázala, musí najprv vedieť rozlíšiť štruktúru, ktorú ohodnocuje. Potom musí mať zadefinované, aké usporiadanie tej štruktúry je lepšie a horšie. Až potom môže byť schopná ohodnocovať. -Toto všetko je zložitý program (inteligencia).

Obecně je ta funkce přesně tak složitá, jak složité je působení prostředí na jedince.

Je ďaleko zložitejšia. To čo popisuješ sú už len výsledky tej funkcie.

V přírodě je to rekurzivní funkce, jejímž výstupem je počet potomků po n generacích. Jestli jsou všechna působení přírody na jedince předem naprogramovaná, nebo nejsou, je z tohoto úhlu pohledu celkem jedno. Odhad složitosti té přírodní fitness funkce klidně proberme dále.

V tejto debate sa pýtame, čo všetko obsahuje fitness funkcia. Došli sme k záveru, že je tam toho ďaleko viac, než len výsledky hodnotenia, ktoré poskytuje. V prírode je súčasťou fitness funkcie živý organizmus = sústava zložitých programov = inteligencia.

Obrázek uživatele Telesto

Shrnutí

Evoluční algoritmy nedokazují evoluci jako takovou. A rozhodně nedokazují žádného stvořitele. Evoluční algoritmy však zcela jasně dokazují, že evoluce funguje. Že díky výběru, dědičnosti a mutacím mohou vznikat složitější systémy.

A co víc. Evoluční algoritmy jasně vyvrací některé kreacionistické evergreeny. Například velmi známý o tornádu a boeingu nebo typické hausnumera při výpočtu pravděpodobnosti vzniku složitých systémů.

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Re: Okolojdoucí

Je. Popisuje jeden z jej prejavov.

Popis projevu síly a popis té síly samotné jsou různé popisy.

Popis nějakého Fotonova příspěvku v této diskusi a popis Fotona jako takového jsou různé různé popisy.

Proto ta tovnice nepopisuje sílu, stejně jako věta "Fotonův y-tý příspěvek má x slov" nepopisuje Fotona.

---
Vo fitness funkcii musí byť však presne zadefinované, o aký typ GA sa jedná.
Nemusí.

Nikde v ní nemusí být uveden ani způsob rozmnožování jednotlivců, ani způsob uchování informací o struktuře organismů, ani další údaje, charakterizující typ genetického algoritmu.

Fitness funkce jen ohodnotí, jak konkrétní jedinec uspěje v konkrétním prostředí.

Obecně je ta funkce přesně tak složitá, jak složité je působení prostředí na jedince.

V přírodě je to rekurzivní funkce, jejímž výstupem je počet potomků po n generacích. Jestli jsou všechna působení přírody na jedince předem naprogramovaná, nebo nejsou, je z tohoto úhlu pohledu celkem jedno. Odhad složitosti té přírodní fitness funkce klidně proberme dále.

Obrázek uživatele Foton

Okolojdoucí

Ne. Síla v té rovnici popsána není.

Je. Popisuje jeden z jej prejavov.

To, jak se jedinec dostal k nějakým vlastnostem, fitness funkce nijak neřeší. Neřeší ani jeho vnitřní strukturu.

V podstate rieši. Genetický algoritmus poskytuje iba náhodné zmeny na jedincoch. Vo fitness funkcii musí byť však presne zadefinované, o aký typ GA sa jedná. Či ide o návrh priemyselného zariadenia, dizajnu alebo elektronického obvodu. Preto musí obsahovať ponajprv algoritmus rozlíšenia toho, čoho si má všímať - či návrhu zariadenia, dizajnu, alebo funkčnosti elektronického obvodu. Na to je potrebný zložitý inteligentný program. V prírode je súčasťou fitness funkcie živý organizmus. (stvorený inteligenciou)

Fitness funkce prostě jen vyčíslí, nakolik jsou ty vlastnosti v souladu s konkrétním prostředím.

To už je len výsledok fitness funkcie. Samotná funkcia je však zložitý program.

K dalším otázkám pokračujme, až si navzájem ujasníme, co je to fitness funkce.

"fitness je definována tautologicky neboli kruhem - fitness určuje míru schopnosti předat své geny dalším generacím, ale co určí, zda jedinec předá své geny, je jeho fitness"
...V skutočnosti je fitness funkcia zložitý program v ktorom je zadefinované konkrétne aplikačné použitie celého genetického algoritmu. Pokiaľ je správne naprogramovaná, je schopná poskytovať správne výsledky fitness jedincov pre daný účel, pre ktorý bol zamýšlaný ten konkrétny GA.

Re: Okolojdoucí

Rovnica h=h0 - 1/2*g*t^2 popisuje fundamentálnu silu
Ne. Síla v té rovnici popsána není.

Pýtame sa, ako jedinec prišiel k novým vlastnostiam, ...

To, jak se jedinec dostal k nějakým vlastnostem, fitness funkce nijak neřeší. Neřeší ani jeho vnitřní strukturu.
Fitness funkce prostě jen vyčíslí, nakolik jsou ty vlastnosti v souladu s konkrétním prostředím.

K dalším otázkám pokračujme, až si navzájem ujasníme, co je to fitness funkce.

Obrázek uživatele Foton

Okolojdoucí

.

Ano. Fitness funkce je modelem toho působení. Model a modelovaná skutečnost jsou opravdu dvě odlišné věci. Je to podobně naprosto odlišné, jako volný pád kamene a rovnice h=h0 - 1/2*g*t^2

Rovnica h=h0 - 1/2*g*t^2 popisuje fundamentálnu silu. Biologický "materiál" je však zmes najrôznejších - často vzájomne prepojených programov. V takom prípade sa už teda nejedná len o model a modelovanú skutočnosť. -Zo zoznamu praktických aplikácii genetického algoritmu sa k tomu najbližšie hodia "Automated design of industrial equipment...", "Artificial creativity" alebo "Automated design of mechatronic systems...".

Jenže to je pro fungování fitness funkce naprosto nepodstatné. Ta funkce modeluje interface mezi organismem a prostředím. Vnitřní struktura organismu, ani to, jak ta struktura vznikla, ta fitness funkce neřeší.

Pýtame sa, ako jedinec prišiel k novým vlastnostiam, ktoré mu dávajú v danom prostredí výhodu pred ostatnými. Nová "vlastnosť" je v prípade živého organizmu zložitý program, a nie iba fundamentálna sila. GA používa náhodné mutácie. Náhodné zmeny v programe sú niečo ako náhodné zmeny vo vete. Kaziaci účinok. Znaky musia byť špecificky usporiadané, aby mala význam (program funkčnosť). Len samotné sledovanie výsledného efektu v interakcii s prostredím by nikam neviedlo, pretože existuje ďaleko viac sekvencii symbolov informačného systému, ktoré nemajú žiadny význam , funkčnosť. Ohodnocovacia funkcia by v takom prípade dávala na výstupe NULL. Keby sa nahodou aj trafila sekvencia s nenulovým výsledkom a uskutočnil by sa jej výber, ďalšie zmeny na takej sekvencii by opäť viedli k výsledku NULL. (lebo kaziaci účinok náhodných zmien)

Re: Okolojdoucí

V neživej prírode pozorujeme pôsobenie. Fitness funkcia je program. Dve naprosto odlišné veci.

Ano. Fitness funkce je modelem toho působení. Model a modelovaná skutečnost jsou opravdu dvě odlišné věci.

Je to podobně naprosto odlišné, jako volný pád kamene a rovnice h=h0 - 1/2*g*t^2

Na druhou stranu: model může pomoci nějak vyjádřit tu skutečnost.

---
Ano, organizmus je tou zložitou funkciou (programom), ktorá dokazuje tvorcu.

Jenže to je pro fungování fitness funkce naprosto nepodstatné. Ta funkce modeluje interface mezi organismem a prostředím. Vnitřní struktura organismu, ani to, jak ta struktura vznikla, ta fitness funkce neřeší.

Re: JHK - Čiže keď to zhrnieme:

JHK píše: Obávám se, že přírodní podmínky jsou všude ve Vesmíru stejné.

Opravdu jsou stejné podmínky na povrchu Slunce jako na úpatí Řípu?

Dovolil bych si tvrdit, že bychom při troše snahy nějaké rozdíly mohli najít.

Jakmile jsou mezi dvěma místy nějaké rozdíly, tak všude ve Vesmíru stejné podmínky nejsou a ta obava je zbytečná.

Obrázek uživatele JHK

To by ale nebyla náhoda.

Lze tedy celkem dobře předpokládat, že ten programátor vytvořil před miliardami let tolik funkcí, aby náhodou některé vedly i k vývoji různých forem života.

A krom toho, proč by to mělo být zrovna takhle? Proč raději nevytvořit něco, co bude v souladu s těmi přírodními podmínkami, které budou naprojektovány aby byly na těchto přírodních podmínkách závislé a s těmito podmínkami byly ve vzájemném "souladu" ve smyslu, že člověk jako biologický tvor bude "fungovat" v souladu s těmi biologickými procesy, které jsou založené na přírodních zákonitostech.

Pokud něco má vést k něčemu - není to náhodné, ale určené k tomuto vývoji. A pokud něco takového proběhlo, neměl by být problém ukázat, jak něco takového může i začít. V.S.

Customize This