Procházka s dinosaury

Dr. Dennis Swift, ThD.

(Z http://www.dinosaursandman.com/research/WALKING_WITH_DINOSAURS.pdf přeložil M. T. - 5/2011)

Procházka s dinosaury.jpg

Občas pronikají z Ruska do světa zprávy, že se ve vzdálených divokých horách jihovýchodního Turkmenistánu nacházejí v jurských horninách společně stopy dinosaurů i otisky lidských nohou.

Blízko vesnice Khodja Pil Ata (Svatý otec slonů) je náhorní plošina s více než 3 000 dinosauřích stop. A právě tam byly nalezeny i stopy lidské, jak napsaly Moscow News, 1983 (č. 24, str. 10). Stalo se tak během období, kdy komunisté přísně kontrolovali ideologickou stránku všech publikací, takže takový článek mohl být zveřejněn pouze s oficiálním komentářem představitele státem řízené vědy. Tenhle tehdejší komentář zněl takhle:
„Kdoví, ale možná skutečně žili naši velmi vzdálení předkové společně s dinosaury.“

Je skutečně ohromující, že v ateistické komunistické říši lpící na evolucionistickém dogmatu připustili vědci možnost, že se po zemi procházeli společně lidé a dinosauři.

Turkmenský vědec Kurban Amanjazov vedl na dinosauří plató tři vědecké výpravy a našel otisky lidských nohou společně se stopami dinosaurů. Dinosauří plató je přibližně 400 metrů dlouhé a 300 metrů široké. Je na něm přes 3 000 dobře zachovaných dinosauřích stop. Na ploše velké jako fotbalové hřiště je 1 253 dinosauřích stop patřících 65 různým druhům. Nejmenší tříprsté stopy jsou 18 – 20 cm dlouhé, zatímco největší stopa je dlouhá 70 cm; jde o stopu megalosaura stejně velkou jako jiné jeho stopy objevené v jurských horninách.

Člen turkmenské expedice profesor Plutalov zhotovil mapu dinosauřích stop na plošině. Je na ní 31 cest, které dinosauři vyšlapali, mezi nimi i nejdelší cesty na světě. 26 cest tam vyšlapali megalosauři. Ty nejdelší tvoří cesta číslo 14 dlouhá 195 m, číslo 18 dlouhá 226 m, číslo 22 dlouhá 266 m, a vůbec nejdelší cesta číslo 21 dlouhá 311 m. Dřívější rekord držela cesta v Portugalsku dlouhá 147 m.

Profesor Kurban Amanjazov píše v článku, který se objevil v ruském vědeckém časopisu „Kolem světa“ o zmíněné náhorní plošině, a představuje si, jaké to asi muselo být vidět dinosaury „kráčet jinanovým lesem: zelená stěna se náhle rozestoupí a na širou otevřenou lagunu vyjde velký dinosaurus.“ Amanjazov sní o tom, jaké by to bylo spatřit 15 m vysokého dinosaura vystrčit hlavu z jinanového lesa.

Dr. Amanjazov prostě žasne, že ve vrstvě jurské horniny staré podle jeho odhadu 200 milionů let se našly stopy člověka či tvora člověku podobného. Jednu ze stop popisuje slovy:

„…podíváme-li se na tuhle lidskou stopu, zanechal ji tu člověk či zvíře člověku podobné. Neuvěřitelné je, že ji nalézáme na téže plošině, na které jsou také stopy dinosaurů. Můžeme říci, že není stará 5 nebo 10, nýbrž minimálně 150 milionů let.“

Měří 26 cm, což je ruská velikost 43 (americká 9.5) a předpokládáme, že ať už ji tam zanechal kdokoli, byl vyšší než my.

Ruský novinář Alexandr Bušev napsal v Komsomolské Pravdě z 31. ledna 1995, že podnikl cestu do pohoří Kugitang v Turkmenistánu a viděl pohromadě fosilizované stopy dinosaurů a lidí. To je, jak říká, v přímém rozporu s evoluční teorií; myslelo se, že dinosauři vymřeli dávno předtím, než se na zemi objevili lidé. Bušev konstatoval, že každý metr půl kilometru širokého pásu horniny je pokryt tříprstými stopami obřích dinosaurů, kteří si vyšli ráno či večer na procházku po pradávném mořském břehu. Dále napsal: „Avšak nejzáhadnějším faktem je, že mezi stopami dinosaurů byly nalezeny stopy bosých lidských nohou!“ Bušev má za to, že jelikož „víme, že se lidé objevili mnohem později než dinosauři“, šlo o „mimozemšťana, který se procházel v plavkách na břehu.“

Vědec Kurban Amanjasov, který Buševovi naleziště ukázal, říká, že by věda možná mohla souhlasit s tím, že lidé a dinosauři žili v téže době: „Dokáže-li se, že stopy patří opravdu humanoidovi, pak by šlo o revoluci ve vědě o člověku. Lidstvo by ‚zestárlo‘ na třicetinásobek a jeho dějiny by se prodloužily minimálně na 150 milionů let.“

Tyhle zprávy zůstávaly západnímu světu téměř skryty; jejich vize lidských a dinosauřích stop nalézaných společně jsou však mučivé. Nikdo je nemohl ověřit, protože stopy nikdo nevyfotografoval a nikdo ze západního světa nenavštívil jihovýchodní Turkmenistán, aby si jejich naleziště prohlédl.

V srpnu 2000 byl Dr. Dennis Shift z Institutu pro výzkum dinosaurů oficiálně pozván turkmenistánskou vládou i akademií věd, aby prozkoumal dinosauří naleziště v Kugitangu. Dostal povolení k provedení četných testů a ke zhotovení latexových odlitků dinosauřích i lidských stop. Doprovázel ho profesor Halmuad Kudajkulijev z Geologického institutu Turkmenistánské akademie věd. Výpravy se zúčastnili též Hemra Duridijev, Iškabulov Nuridin a Narbajev Hudajhazar.

Odjeli ruským džípem na místo v pohoří Kugitang blízko dinosauří plošiny. V nadmořské výšce cca 2700 m na zrádném svahu strže tvořené několika vrstvami jurské šedé horniny našli otisk lidské nohy a dinosauří stezku.

Asi před 25 lety zde odkryli kamennou tabuli přibližně 10 metrů dlouhou a 5 metrů širokou. Na téhle tabuli je 6 lidských stop mířících zleva doprava. Čtyři z nich jsou velmi zřetelné a mají ruskou velikost 42E. Z dalších dvou stop jsou patrné poloviny. Stezka míří týmž směrem jako stopy a je od nich vzdálena přibližně půl metru. Prozkoumána byla poprvé v 80. letech 20. století a profesor Kudajkulijev ji zkoumal již dvakrát. Geologové určili celou lokalitu jako jurskou, starou 150 až 200 milionů let. Stezka byla nazvána Swiftovou stezkou na počest Dr. Swifta, který byl prvním zahraničním vědcem, který lokalitu prozkoumal. V okolí je asi 50 dinosauřích stop. Přibližně 100 metrů pod touhle lokalitou je další dlouhá úzká jurská vrstva, kde byla objevena dobře zachovaná osamocená lidská stopa.

Jurská vrstva se jak se zdá táhne mnoho kilometrů na západ a leží na různých stupních pod povrchem pohoří Kugitang. Ve vzdálenosti čtyřista metrů od zmíněného naleziště lidských a dinosauřích stop je další šedá vrstva jurské horniny s četnými stopami dinosaurů.

Náš tým strávil 3 dny na dinosauří plošině, což je rovina s pozoruhodně dobře zachovanými fosilizovanými stopami dinosaurů. Plošina leží v nadmořské výšce 2700 metrů a svažuje se zhruba pod úhlem 40 stupňů. Obrovská šedá plošina vyčnívá nápadně nad okolní terén a je obklopena olivově hnědými kopci. Je možno dojet pod ni džípem a pak je třeba k ní pracně vyšplhat.

Na dinosauří plošině jsou 2 zřetelné lidské stopy mezi tisíci stop dinosauřích. Uvedené stopy označil za lidské či humanoidní ruský vědec Kurban Amanjazov i členové Turkmenské akademie věd. Profesor Kudajkulijev autorovi tohoto článku sdělil, že mezi dinosauřími stezkami na dinosauří plošině se vyskytovaly i fosilizované kozí stopy. O jejich existenci se v rozhovoru s Dr. Swiftem zmínil i ředitel celé přírodní rezervace. Výprava vedená Dr. Swiftem se tedy na dinosauří plošinu vrátila a našla několik fosilizovaných otisků kozích kopýtek. Tyto kozí stopy obklopují stopy tříprstých dinosaurů neznámého teropodního druhu. Kozí stopy byly určeny jako stopy koz se šroubovitými rohy, které dosud žijí v pohoří Kugitang. Odborníci z Národního historického muzea Kugitangu informovali Dr. Swifta, že zmíněných koz žije v horách asi 200. Potvrdili mu také, že nalezené fosilní stopy patří skutečně těmto kozám.

Geologický institut a Turkménská akademie věd pak pozvali Dr. Dennise Swifta z Institutu pro výzkum dinosaurů k další spolupráci při společném úsilí vědecky probádat zmíněná důležitá naleziště. Dali Dr. Swiftovi k dispozici všechny články, fotografie i další výsledky výzkumu uskutečněného Geologickým institutem. Stařešinové vesnice Kugitang ho také pozvali k další návštěvě v dubnu 2001 a slíbili mu, že ho doprovodí na koních na další dinosauří plošinu. Tu dosud neviděl nikdo jiný než několik vesničanů. Nikdy tam nebyl žádný vědec. Tak chtěla vesnice poděkovat autorovi tohoto článku.

Zmíněné objevy přinesly ohromující zjištění: to, že nalézáme pohromadě lidské a dinosauří stopy na 2 místech, zasadilo vládě evolucionizmu tvrdou ránu; fakt, že ruští a turkménští vědci našli lidské stopy, je těžko pominutelným důkazem; další těžkou ranou evoluční teorii jsou kozí stopy nalezené spolu se stopami lidskými a dinosauřími. Všechny uvedené stopy jsou v téže jurské vrstvě staré údajně 200 milionů let. Tyhle důkazy bourají chatrnou evolucionistickou chronologii a zbledl by z nich kterýkoli paleontolog.

Institut pro výzkum dinosaurů usiluje o to být průkopníkem bádání v oblastech, kam ještě člověk nevkročil, aby odtamtud přinesl důkazy, které podpoří speciální stvoření.

PřílohaVelikost
Procházka s dinosaury.doc257.5 KB
Průměr: 2.8 (14 votes)

Foton

v ktorých hrá náhoda len podružnú úlohu. (...čiže boli naplánované a vytvorené tvorcom. (...mimochodom - ako každý iný, aj nebiologický mechanizmus...))

Patří mezi tebou zmiňované nebiologické mechanismy(kdy náhoda hraje podružnou úlohu) třeba chování tvých jmenovců při doputování k oknu,kdy 95% fotonů projde oknem a 5% fotonů se odrazí? Je předpověditelné (a podle tvé logiky tedy tvůrcem naplánované),pokud shromáždíš jakékoli množství fyzikálních údajů,které konkrétní fotony se odrazí a které oknem projdou?

Foton

Tvrdenie bez dôkazu.

To neni zadne tvrzeni bez dukazu - to je dano proste tim, ze transpozony se chteji replikovat a je jim pritom uplne jedno co zpusobi. Pri preskoku do exonu dojde s nejvetsi pravdepodobnosti k negativni mutaci a to ze proti transpozonum existuje silna selekce je holy fakt. Bunka se "brani" napr. methylaci bazi.

Pomocou "argumentum ad hominem" zatĺkaš svoju neschopnosť na ten článok reflektovať, a vyvrátiť tie argumenty.
(...rozumim článku moc dobre...)

Nehodlam reagovat na dalsi clanek v situaci, kdy jsi (prozatim) nebyl schopen vyjadrit se ani k tomu prvnimu a zodpovedet me doplnujici dotazy. S takovou bych totiz za chvili nedelal nic moc jineho.


Na ktoré som ti neodpovedal majstre logických klamov?

Existuje pět transponovatelných prvků na plasmidu pOAD2. Jsou-li aktivovány, transpozázové enzymy jimi kodované způsobí genetickou rekombinaci. Stres vnějšího prostředí jako třeba vysoká teplota, vystavení jedu, či hladovění mohou aktivovat transpozázy. Přítomnost transpozáz v takovém množství na plasmidu naznačuje, že plasmid se má přizpůsobit, je-li bakterie stresována.

Moje dotazy:

Jelikoz se na ten text odvolavas opakovane a predpokladam ze tomu rozumis, prosim o dovysvetleni.

1) co presne je mineno pojmem "transponovatelne prvky"?
2) "jsou-li aktivovany" mi nestaci, prosil bych presny popis te aktivace. U vsech peti soucasne nebo jen u nekterych?
3) "transpozazove enzymy" - jake presne, transpozaza samotna je enzym, takze tuto formulaci take prilis nechapu...
4) "zpusobi genetickou rekombinaci" - to mi nestaci, rad bych opet presny "postup". Co presne se stane a kde? Preskoci do intronu/exonu?
5) posledni veta - proc to podle vas naznacuje prave tohle, kdyz proti transpozomum obecne vzato existuje silna selekce (predevsim pak proti tem, ktere umi "skakat" do exonu) a jine enzymy se je spis snazi z genomu "vystrihat", nez ze by si je chteli "pestovat" na jednom miste?
6) bavime se o DNA transpozonech nebo retrotranspozonech? Ve vsech pripadech nebo je to nejak "nakombinovane"?

Tj. pro zacatek asi vse, dalsi doplnujici otazky kdyztak polozim pozdeji.

Obrázek uživatele Foton

Telesto

.

Citát:
já jen, už to tady zapadlo ta má odpověď. Tak jestli se k tomu dostaneš:

Odpoveď:
Nooo pokúsim sa. (...treba občas debatovať aj s ďaľšími kandidátmi na kreacionizmus. -So všetkými sa naraz nedá...) Smile

Citát:
Už bych to nějak konečně uzavřel a rád shrnul ty tvé argumenty pro celosvětovou katastrofu z oblasti geologie...

Odpoveď:
Veď zas tam nemáš žiadne poriadne argumenty....
.....
To uzavřeme vtedy, keď sa ty staneš kreacionistom.
(...kedy, záleží na tebe...) Smile

Obrázek uživatele Telesto

Fotonovi

Zdravím Fotone,

já jen, už to tady zapadlo ta má odpověď. Tak jestli se k tomu dostaneš: http://www.kreacionismus.cz/content/tak-tam-se-fosilie-dinosauru-necekaly

Už bych to nějak konečně uzavřel a rád shrnul ty tvé argumenty pro celosvětovou katastrofu z oblasti geologie...

„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich

Obrázek uživatele Foton

George

.

Citát:
George nedokázal, že činnosť transpozáz nieje mechanizmus.
.....Ono to mily Fotone tak nejak plyne uz z podstaty toho co transpozony vlasnte jsou - hodne "tvrde" receno de facto takovi paraziti, proti kterym se bunka brani.

Odpoveď:
Tvrdenie bez dôkazu.
....Sú to mechanizmy. Wink (...pôvodný výrok platí...)

Citát:
A stale mi mimochodem dluzis odpoved na vsechny me otazky, bez kterych o tomto co tvrdis nelze zacit ani premyslet.

Odpoveď:
Tak nejak to zapadlo prachom, ale evidujem to.

Citát:
K tomu dalsimu Pavlovu clanku - zase si jen zbytecne nabihas, protoze tomu rozumis stejne jako tomu predchozimu odkazovanemu clanku.

Odpoveď:
Pomocou "argumentum ad hominem" zatĺkaš svoju neschopnosť na ten článok reflektovať, a vyvrátiť tie argumenty.
(...rozumim článku moc dobre...)

Citát:
Kterym sice dokazes "argumentovat", ale jakmile te pozadam o vysvetleni nekterych konkretnich pasazi, tak rychle vyjde najevo, ze vlastne vubec netusis ktera bije

Odpoveď:
Na ktoré som ti neodpovedal majstre logických klamov?

Citát:
- respektive ze sam nevis co vlastne autor tim textem myslel.

Odpoveď:
Opäť "argumentum ad hominem", pomocou ktorého zatĺkaš, že niesi schopný vyvrátiť moje argumenty v skorších príspevkoch popisujúce biomechanizmy, v ktorých hrá náhoda len podružnú úlohu. (...čiže boli naplánované a vytvorené tvorcom. (...mimochodom - ako každý iný, aj nebiologický mechanizmus...)) Wink

Citát:
Takze misto objasneni a konkretizovani se dockam reci o tom jak kreacioniste vlastne tomuhle rozumet nepotrebuji, nemusi atd. (samozrejme, ze tomu drtiva vetsina z nich nerozumi ja vim uz davno).

Odpoveď:
Ja som nepovedal, že rozumieť nepotrebujú, ale že určité veci popisovať netreba, lebo v ich popisovaní nespočíva gro dôkazu, že sa jedná o mechanizmy. (...inak od majstra logických klamov je prekrucovanie typické...) Smile -Je to niečo podobné, ako keby na dôkaz toho, že listy stromov sú v lete zelené, bolo treba popisovať štruktúru celulózy. Smile
Wink

Obrázek uživatele Foton

Queek

.

Citát:
... pozůstatky lovců mamutů nacházíme nehluboko a to dokonce v těch vrstvách, které měly vzniknout obyčejnou sedimentací až po potopě?
Myslím že to je dost dobrá otázka.

Odpoveď:
Lebo to boli už popotopný ľudia. -Bližsí výklad ku tomu najdeš tu:
http://www.tlg.estranky.sk/stranka/biblicka-chronologia
(...zhruba v poslednej tretine textu...)

Obrázek uživatele Foton

Withson

.

Citát:
Takže jsi se podíval co ti geologové (kterým jinak ale nevěříš) říkají o stáří jednotlivých útvarů a vzhledem k tomu, že pode tebe všechno udělaly erupce tak jsi jen tak mýrnyxtýrnyx rozhodl že to co je označováno jako starohory byly erupce a lahary první a tak dále až po nejmladší erupce a lahary - vše samozřejmě v průběhu jednoho roku:) LOL

Odpoveď:
Geológovia o tom nerozhodujú o moc inak, než ja. Smile (...pričom ja mám viac dôkazov z reality, než oni...)
....Nebolo to len v priebehu jedného roka. -Mnoho z toho bolo nanesené aj po potope. (...a v malej miere je nanášané až po dnes - viď. Helena...) Smile

Citát:
Vnímáš třeba rozdíl mezi hlubinnými a povrchovými magmatickými horninami?

Odpoveď:
Hlbinné, to boli ešte dozvuky tých povrchových, ktoré boli už prekryté sedimentom. -Boli to také ich "posledné kŕče". Smile

Citát:
Když všechno překryly ty tvoje laháry - jak to, že třeba takové pozůstatky lovců mamutů nacházíme nehluboko a to dokonce v těch vrstvách, které měly vzniknout obyčejnou sedimentací až po potopě?

Odpoveď:
Lebo to boli už popotopný ľudia. -Bližsí výklad ku tomu najdeš tu:
http://www.tlg.estranky.sk/stranka/biblicka-chronologia
(...zhruba v poslednej tretine textu...)

Obrázek uživatele Foton

VV

.

Citát:
Tak vezmem to rychle – s nicim novym nebo konkretnim, co by podporovalo vase tvrzeni a vyvracelo standarndi stale nejak neprichazite, ackoli prispevky mate cim dal delsi.

Odpoveď:
1. Klam daný vylúčením
2. Lenivá indukcia

Citát:
Nevim, co je divneho na pozadavku na potvrzeni a overeni platnosti vaseho “modelu” - dokud nejste schopen ukazat, ze vase teorie/model je funkcni, ze je v souladu s pozorovanou realitou a z jste schopen cinit predikce, ktere pak potvrdite dalsimi pozorovanimi, tak v podstate ani o zadne teorii/modelu nemuzete hovorit - mate jen nepotvrzene hypotezy a spekulace…

Odpoveď:
Platnosť bola ukázaná minimálne v tej miere, v akej majú evolucionisti doloženú svoju rozprávku.
-Tvyšok citátu je opäť len "lenivá indukcia" z predošlých príspevkov, kde to bolo dostatočne vysvetlené. (...dostatočne aspoň v takej v tej miere, v akej to majú aj evolucionisti. (...prečo by som mal mať ja viac?...))
(...čiže zas logický klam...) Wink

Citát:
Tvrdite, ze jste jeho platnost ukazal – a ja opravdu porad nevim kde a cim. Stejne jako nevim, kde jste vyvratil standardni model?

Odpoveď:
Vy nečítate moje odpovede? Shock

Citát:
Tim, ze vyvrele prip. metamorfovane horniny nazvete pozustatky sopecne cinnosti a vulkanismu, sedimenty pak budto jako mysteriozni lahary co vypadaji jako nelahary, ty dalsi pak jako pozsutatky sedimentace pri zaplavach nebo vznikle dalsimi procesy. Hm, tak to jste to te klasicke geologii opravdu natrel (teda az na ty nejasnosti o laharech z vasi strany).

Odpoveď:
Výrok: "tak to jste to te klasicke geologii opravdu natrel", nieje dôkaz o mylnosti mojich argumentov.

Citát:
A jo, zapomnel jsem na to nejdulezitejsi – vsechno se to odehralo prakticky vcera a v rychlem sledu za sebou! A dukazy? Eeee… zahadologicke video?

Odpoveď:
A? Puzzled

Citát:
A dukazy? Eeee… zahadologicke video?

Odpoveď:
Aha.... -Ľaľa... Laughing out loud -A máme tady premiéru ďaľšieho logického klamu "red herring" (falošná stopa). Smile -V diskusiách sa jedná o odvedenie pozornosti od merita veci k podružnostiam. (...nevšímate si vecnú podstatu argumetov, ktoré uviedol Veith, ale ako argument uvádzate len akési vlastné smiešne predsudky...)
....Podstatu klamu elegantne vystihuje známa anekdota:
USA: Koľko je v ZSSR priemerný plat kvalifikovaného robotníka?
ZSSR: A vy zasa bijete černochov!
Smile

Citát:
Strawman, ktereho jste si postavil? Tim myslim konkretne vase tvrzeni o tom, ze klasicka geologie vylucuje katastroficke udalosti, pri kterych by dochazelo k depozici velkeho mnozstvi materialu nebo k rychlemu pohrbeni organismu.

Odpoveď:
To nebol strawman, lebo ja netvrdím, že ich vylučuje. -Prijíma ich, i keď protirečia ich štandardnému modelu. (...to som tvrdil...) -Totiž tam, kde sa to vďaka polystrátom nedá odbyť - tvrdia, že to bolo rýchlo. -AVŠAK geologické vrstvy okolo tých polystrátov majú tie isté charakteristiky a textúry, ako inde, kde niet polystrátov. -Tam inde sa to však štandardne vysvetľuje (po starom) pomalou sedimentáciou. ....O tomto som hovoril.)

Citát:
Jisteze nevylucuje, k vybuchum sopek, povodnim, lavinam, zemetresenim, sesuvum, bahnotokum apod. jsme svedky i dnes a stopy podobnych udalosti lze vysledovat i v minulosti, nikdo nerika, ze ne

Odpoveď:
1. Polystrátové kmene sa však často nachádzajú vo vrstvách, ktoré nemajú charakteristiky a textúry dnešných povodni, lavin, zemetreseni, sesuvu, bahnotoku. (treba na ty bahnotoky jsem vam tu daval odkazy)
.......
2. Izomorfizmus alebo homomorfizmus medzi súčasnými povodniami, lavínami, zemetraseniami, zosuvmi, bahnotokmi - a tými počas celosvetovej potopy, nieje možné nájsť. -Je možné nájsť jedine homologickú súvislosť, lebo tie dnešné zemetrasenia, zosuvy a bahnotoky, neboli aplikované v prostredí celosvetovej povodňovej katastrofy. (...homologická súvislosť však stačí, ako úvod do dôkazov...)

Citát:
– pouze nikdo netvrdi, ze by k tomu doslo najednou po celem svete pred par tisici lety, jako to zcela neoduvodnene delate vy.

Odpoveď:
Z ideologických dôvodov. (...nie na základe dôkazov...) Smile

Citát:
Takze pokud TVRDITE, ze geologie neco takoveho nepripousti a ze jsou s ni tyto udalosti a fenomeny (otisky mekkych casti organismu) v rozporu, tak o tom laskave podejte DUKAZ vy – jinak vam jde na vrub dalsi “Tvrzeni bez dukazu”.

Odpoveď:
Evolučný geológovia ponad to prechádzajú mlčaním s predpokladom, čiže DUKAZ, "ze geologie neco takoveho nepripousti", nieje mozne z tohto dôvodu podať. (...skoro nijak sa nevyjadrujú a nevysvetľujú to...) -Jedine občas nejakou sporadickou zmienkou, poprípade nezmyselným poukazovaním na špeciálne prostredia ako rašelina, zmrznutá pôda, a podobne. (...čo je na vysvetenie tak širokej palety prostredí, v akých "mäkké" fosílie nachádzame, príliš nedostatočné...)

Citát:
Jo, abych nezapomnel na vas vrcholny argument – “Čiže na moje argumenty už nemáte viac spoľahlivú odpoveď. (...ďakujem tak za potvrdenie mojej teórie...)”. No, jestli se vase “teorie” potvrzuje tim, jestli na ni ja mam nebo nemam namitky, tak to teda klobouk dolu.

Odpoveď:
Je mi cťou - pane. Hat
Smile

Citát:
Lebo máme príklad vzniku geologických vrstiev z praxe. (...st.Helens, Pinatubo, atď...)
Ano, jsou to priklady vrstev urciteho typu, ktere jsou odlisne od tech vzniklych jinymi a pomalymi procesy, ktere probihaji i dnes -

Odpoveď:
Tie "ktere probihaji i dnes ", sú ďaleko menej podobné geologickým horninám (napr. v Grand Canyone), než vrstvy st.Helens, Pinatubo, atď.. (...preto sú moje dôkazy (prinesené z reality) 5x lepšie, než tie evolucionistické...)
..........
-Tie "ktere probihaji i dnes " niesu dokonca ani horniny, kdežto st.Helens sú už spevnené horniny. -Homologicky u nich lepšie sedí aj textúra, plošný tvar, atď, atď.... (...máte čo doháňať...) Smile

Citát:
opet vas odkazuji sem, pripadne vas kamarad geolog by mohl disponovat i dalsi podrobnejsi literaturou: http://geologie.vsb.cz/Sedimentologie/textova%20cast/Textov%C3%A1%20%C4%...

Odpoveď:
Literatúru som od neho už mal, a už aj vrátil. (...knížočky, ktoré sa nedajú bežne zohnať. -Niektoré však boli ešte z čias totality, kde sa tvrdia také veci, ktoré by dnešný geológ už ani len nespomenul. -Teórie sa menia ako ponožky. Len z faktami to majú horšie...) Wink

Citát:
Keď v laháre chýba sopečný popol a láva, tak sa sopečný pôvod priamo rozpoznať nedá. (...i keď bol sopečný...) -Iba nepriamo, skúmaním najbližšieho zdroja vyvretých hornín a toku starodávneho materiálu tej fácie od zdroja po skúmaný bod.
.....Jak se z toho nejblizsiho zdroje vyvrelych hornin odvodi, ze prave on zpusobil i vznik laharu-nelaharu? Protoze to reknete?

Odpoveď:
1. Pri preskúmaní 3D mapy sa dá vidieť, kam ktorá fácia tiekla, a odkiaľ. -Je to podobné, ako v prípade vrstiev st. Helens (viď. satelitnú mapu):
http://www.tlg.estranky.sk/fotoalbum/nezarazene/helens/original/145
...v prípade potopných lahárov sú však omnoho väčšie, pričom erupcie neprebiehali vždy v podobe kopcovej sopky. -Problém vysledovať tok býva sťažený ešte spretŕhaním fácie eróziou. (...nieje to však nemožné...)

Citát:
Anebo se takova vrstva pozna napr. podle toho ze plynule prechazi do vrstvy s ulomky lavy - odpovida toto realite?

Odpoveď:
Prečo nie? -V praxi je známych veľa fácii, do ktorých sú na určitých miestach plynule a postupne zamontovávané vyvreté horniny. (...čiže eruptívneho pôvodu...)

Citát:
Stačí, že som predložil horniny ktoré obsahujú viacero organizmov naraz, a VŠETKY sú so zachovanými mäkkými časťami tiel.
(....viac ani predkladať netreba. -Tým je dôkaz dokonaný. Katastrofický model platí....)
....Nic neni dokonany. Jak jsem psal uz vyse - ukazuje to na mozny vznik pri “katastroficke” udalosti, s tim ale nikdo nepolemizuje.

Odpoveď:
Dôležité je to, že tie katastrofické vrstvy (ktoré uznala aj geológia), sa v ničom nelíšia od tých údajne "nekatastrofických". -Nelíšia sa v týchto bodoch:
1. V zložení horniny
2. V textúre profilu
3. Plošným a 3D tvarom fácie
4. Výskytom fosílii
5. Stupňom diagenézy
(...toto je tá moja 5 násobná pravdivosť...) Smile Laughing out loud
Wink

Citát:
Problem je s vasi verzi o nedavne celosvetove katastrofe, kterou to dokazuje cim?

Odpoveď:
1. 75% pevniny tvoria sedimentárne horniny.
2. Geologické vrstvy nevznikajú pomalými procesmi. (...neexistuje dôkaz, že by dnes vznikali pomalým procesom podobné vrstvy, ako napr. tie v Grand Canyon....)
3. Máme príklady katastrofického vzniku geologických vrstiev z praxe v malom merítku. (...st.Helens, Pinatubo, atď...)

Citát:
100 percentný obsah fosílii mäkkých častí v jedinej hornine, ktorá obsahuje viacero rýb, je vygooglený?
......Asi si nerozumime – ja mluvil o tom, ze z celkoveho nalezeneho poctu fosilii – ze vsech lokalit a vrstev ze vsech obdobi z celeho sveta (rozumime si?) je tech se zachovalymi otisky mekkych casti zivocichu naprosto nepatrny zlomek.

Odpoveď:
Tvrdenie bez dôkazu.

Citát:
A ze tento pomer nijak neovlivnite tim, kolik fotek “mekkych fosilii” tady nalinkujete. Ja vam sem muzu nahazet stovky odkazu na fotky eskymaku, klidne i osadu s jejich 100% vyskytem, ale tim se podil eskymaku na svetove populaci nijak nezvysi.

Odpoveď:
Eskymáci obývajú len určité miesta. -Fosílie celých tiel rýb však naproti tomu nachádzame po celom svete vo veľkom percente ich zastúpenia oproti kostrovým. (...pričom ani kostra samotná dlho nevydrží ležať na povrchu v pôvodnom tvare, pokiaľ ju rýchlo neprekryje sediment. -Čiže VŠETKY fosílie sú dôkazom rýchleho prísunu sedimentu....) Wink

Citát:
-Keby však predsa došlo k zaplaveniu, sedimentárne horniny by boli z kontinentu odnásané preč do abysálu. (...a nie ukladané nové...)
A nerikate vy, ze morske sedimenty na kontinentech jsou pozustatkem potopy / katastrof? Proc tedy nejsou odnasene do abysalu ve vasem pripade?

Odpoveď:
Pretože v mojom prípade pôvodný predpotopný povrch rozorvali na mnohých miestach erupcie, ktoré sa týmto stali zdrojom materiálu pre sedimenty. -Celý proces pritom trval iba krátku dobu. (...čiže sedimenty sa nestihli odplaviť do abysálu....) -Naproti tomu vaše "milióóóny rokov" zaplavenia sú dostatočne dlhá doba na to, aby sa značná časť existujúcich sedimentov odplavila do abysálu. (...nové totiž neprichádzajú. Nemajú odkiaľ. (...podľa vášho modelu...) -Pozrite sa, čo je zdrojom sedimentov pre oceány v súčasnej dobe, a porovnajte to...)

Citát:
Odkiaľ by ste potom nabral nový materiál pre sedimentáciu na pevnine? Transport nieje prísun nového materiálu.
......Nekde se eroduje, pak se transportuje, jinde zase deponuje.

Odpoveď:
Pôvodne tu bola reč o zaplavenej pevnine: Vysvetlite mi, ako sa na oceánom zaplavenú pevninu dostane nový sediment? -Zdroj sedimentov pre oceány sú predsa hlavne nezaplavené pevniny, z ktorých ich tam splavujú rieky. (...v zanedbateľnej miere ešte kozmický a sopečný prach podmorských erupcii...) -Ako sa teda sediment dostane z abysálu "do kopca" na tú zaplavenú pevninu (počas toho, keď bola zaplavená oceánom)?
-Odkiaľ sa dostane na zaplavenú pevninu nový sediment? -Ako? -Akým spôsobom eroduje pevnina, keď sa nachádza po hladinou oceánu? -Čo spôsobuje jej eróziu?

Citát:
Nerika se tomu sedimentarni cyklus?

Odpoveď:
Pod zaplavenou pevninou oceánom prebieha sedimentarni cyklus? Shock

Citát:
Kde brala material vase potopa/supervulkany?

Odpoveď:
Predpotopný povrch rozorvali na mnohých miestach erupcie, ktorý sa týmto stal zdrojom materiálu pre sedimenty.
Praktické príklady:
-St. Helens
-Pinatubo
-Nevado del Ruiz
-Vezuv vs. Herculaneum

Citát:
Tam, kde vyúsťujú rieky....
To jako cela plocha pokryta sedimentem o velikosti stredozemniho more by se timto ricnim mechanismem presunula do abysalu?

Odpoveď:
Tieto mäkké sedimenty by sa časom postupne presúvali riekami do oceánu, pričom po odkrytí stredozemného mora by sme našli tieto charakteristické tvary sedimentov a korýt:
http://clasticdetritus.files.wordpress.com/2008/03/hellerimage.jpg
(...ani zďaleka nepripomínajúce geologické horninové útvary napr v Grand Canyon...)

Citát:
Uz jste to zkousel propocitat, jakou rychlosti a jak dlouho by to trvalo?

Odpoveď:
V prípade mäkkých sedimentov (aké sú na dne stredozemného mora), pár storočí.

Citát:
Co pokud by se vyschnute more stalo bezodtokou panvi?

Odpoveď:
Tak by tam zostali hordy vyschnutého bahna. (...nie horniny...)

Citát:
sedimenty sú dnes na pevnine prevážne v nespevnenom stave, a ich hrúbka je v porovnaní s geologickými vrstvami veľmi tenká
......Nechapu. Rikate, ze sedimenty by z pevniny po ustupu more musely sjet do abysalu – a ony na pevnine jsou – zpevnene, nezpevnene, v ruznych tloustkach. A proc nejsely do abysalu po ustupu potopy, kdyz tak podle vas musely ucinit po ustupu more?

Odpoveď:
Lebo na tomto mieste som hovoril o sedimentoch, nanesených teprve v současnosti. (...tj. po potope...)
(....sediment nerovnása hornina...) Smile

Citát:
Ziadne neboli. Druhy boli od počiatku stvorené oddelene. (...to, že vy tam kdesi medzi nimi vidíte "vývoj" (usudzovaný len podľa podobnosti), je váš problém. (...vaša kreslená rozprávka...))… Tridy obratlovcu boli odpočiatku stvorená každá oddelene. -Neexistoval (a neexistuje) žiaden vývoj od jednoho k druhému.
........Nejde jen o “podobnosti”, ale spis o to, ze vsechny organismy jsou modifikaci usporadani, ktere sdileli se spolecnym predkem

Odpoveď:
Tvrdenie bez dôkazu. -Žiaden spoločný predok dvoch druhov nebol. Ten tretí je tiež samostatný druh, iba s nejakými podobnosťami. To je všetko (...spoločný tvorca...)

Citát:
– toto je videt jak na dnes zijicich organismech a to na ruznych urovnich (anatomie, embryologie, biochemie, molekularni biologie) tak i ve fosilnim zaznamu, kde je zcela zretelny vyvoj od jednoho k druhemu a propojeni vsech organismu ve "stromu zivota".

Odpoveď:
Žiadne prepojenia neexistujú. -Existuje len usporiadanie rôznych podobností do stromovej štruktúry, ktorá bola vymyslená evolucionistami.

Citát:
....preto, že je to jediný vývoj, ktorý existuje. (...tj. obmeny...)
Ano, podstatou evoluce jsou obmeny existujiciho. O zadne zevseobecneni se nejedna, opravdu se mi nevybavuje nikdo s veci obeznameny, kdo by zpochybnoval puvod ze spolecneho predka (cili makroevoluci), kteryzto se zaklada na skutecnostech uvedenych vyse.

Odpoveď:
Podstatou teórie evolúcie sú iba logické klamy od unáhleného zovšeobecňovania, až po ergo propter hoc.
....Obmeny existujúceho, nerovná sa vývoj nových biomechanizmov. (...tj. novej štruktúry funkcie oka, pľúc, pohybového mechganizmu, a pod....) -Nikdy nebolo pozorované. (...teória evolúcie je postavená na veciach, ktoré nikdy neboli pozorované...) =rozprávka

Citát:
Vôbec nie v "ruznych dobach", ale rôzne miesta v profile geologických vrstiev sú záznamom z rôzneho prostredia: -Z morského dna, mora, riek, pobreží a súše.
Ano, a z ruznych obdobi.

Odpoveď:
Jasné. V prípade st. Helns laháru to bolo 18. mája, a potom ešte v lete a na jeseň roku 1980. (...pár týždňové rozdiely....)
(...v pr=ipade potopy mesačné rozdiely...) Smile
Wink

Citát:
Dva organizmy patria do rovnakého druhu vtedy, keď majú rovnakú štruktúru oka, ucha, obličiek, končatín, atď... (...a líšia sa len proporcie...)
....Zkuste to uplatnit pro trideni organism v praxi a uvidime, k cemu dojdete… bez ohledu na to, jake organy nebo znaky budete posuzovat, tak dojdete k hierarchickemu usporadi organismu - presne jak predpoklada evolucni teorie.

Odpoveď:
Tu mám pre vás jedno triedenie: Smile
http://www.youtube.com/watch?v=LeQ3SzHzKWw

Pro Evu

Abych pravdu řekl, tak zrovna o těchto stopách si nějaký závažný názor dělat nepotřebuji. Zkusil jsem googlovat heslo "Dr. Dennis Shift" a "Dinosaur Institute", ale v souvislosti s jmenovaným jsem narazil pouze na kreacionistické a záhadologické weby. Navíc dotyčný podle všeho není žádný paleontolog, ale velebníček, čímž se důvěryhodnost informací uváděných v článku blíží k nule. Opravdu není třeba zkoumat každou hloupost, to by člověk nemohl dělat nic pořádného.

Možná trochu zajímavé jsou stopy koz. Co je pravděpodobnější? Že se na planině kdysi proháněly kozy spolu s dinosaury? Nebo že hornina nějakým způsobem umí zaznamenat recentní stopy? Např. když bouřka na okraj plošiny naplaví bahno? Jsou kozí stopy více promíchány se stopami člověka nebo se stopami dinosaurů? Tady mám pocit, že článek něco tají.

Kte

geny pro kedlubnu musely být stvořeny třetího dne Hospodinem, protože evolucí se vyvinout nemohly, víme?
................
Hmmm .....koukám, že tu konverzi bereš dost vážně....ať Ti to neublíží...

No ALE prosimtě : jak Ty si vysvětluješ ty společné stopy dinosaurů a člověka? Mě to pořád leží v hlavě, a tak nějak se to tu zahrálo do autu...????....Jak to je ???? Má to nějaký háček ????

Customize This