Proč všemohoucí Bůh dovoluje zlo?

Zlo je důsledkem lidského odklonu od Boha a pádu člověka do pýchy, sebestřednosti a hříchu, už v ráji krátce po stvoření. Protože má člověk od Boha svobodu (byl stvořen k jeho obrazu, takže dostal podobnou svobodu, jakou má jeho stvořitel), je mu tak umožněno konat i to, co se Bohu nelíbí, tedy zlo. Zlo je opakem lásky, která by bez svobody a tedy i možnosti konat zlo nebyla možná (skutečná láska je závislá na svobodě a volbě, jinak by to nebyla láska, ale strojový progam). Bůh nad zlem neztratil kontrolu a dokonce si ho i používá k tomu, aby vykonal svůj záměr a oddělil si svůj lid od těch, kteří patří původci zla, satanu ďáblovi. Bible je mimo jiné též velkou kronikou boje dobra se zlem, nejen však kronikou, ale také učebnicí dobra, varováním a popisem, jak nakonec zlo a zlí (lidé, andělé a ďábel) dopadnou, a jaký úděl čeká naopak Boží lid. Na konci světa bude Bůh zlo soudit a ukončí jeho působení. Dá se též říct, že existence zla je velkým důkazem existence Boží a vyvrácením teorie evoluce o neřízeném, samovolném vzniku člověka. Protože jen neuvěřitelně mocný a svobodný Bůh mohl dát svému stvoření možnost postavit se proti němu samotnému a jednat v rozporu s tím, co vede k životu a ke štěstí – přestože ho před touto cestou důrazně varoval. Žádný lidský výrobce nevyrobí výrobek s možností „chceš fungovat podle mého plánu, nebo nechceš, vyber si“. Natož aby tuto možnost dala evoluce. Jen velkorysý Bůh dovolil člověku, aby si vybral osud, který chce – tedy třeba i zlo a smrt. A jen milující Bůh člověka varoval před cestou zla a pobízí na cestu dobra.

Pro další informace:
http://www.memento.junweb.cz/jakse/omyl12.htm
http://kreacionismus.cz/memento/mdeakt2.htm

Customize This