Proč psí tlapky na ledu nezmrznou

Speciální psí evoluce, zkameněliny se nezachovaly-commentary by PKSpeciální psí evoluce, zkameněliny se nezachovaly-commentary by PK

(Z časopisu Creation, Vol. 34, No. 4, 2012, přeložil M. T. – 10/2012, autor článku neuveden, informace dle: How dogs can walk on ice without freezing their paws, Physorg.com, 13 January 2012. Functional anatomy of the footpad vasculature of dogs: scaning electron microscopy of vascular corrosion casts, Veterinary Dermatology 22(6):475-481, 2011.)

Psi mohou běhat dlouho po sněhu i ledu, aniž jim omrznou tlapky, ale proč? Badatelé nedávno prostudovali tlapky čtyř dospělých psů a zjistili, že na tepny zásobující je krví navazuje těsně propojená síť četných žilních kapilár. Tento systém funguje jako protiproudový výměník tepla. Teplou krev přivádějí do tlapek tepny a její teplo je předáváno žilám těsně s nimi propojeným, které udržují krev teplou i při návratu do těla.

Podobný design nalézáme u mnoha různých druhů organizmů jako třeba u rybích žáber, velrybích jazyků i veverčích ocasů. Takovéto designové vzory jsou označovány jako konvergentní – velmi podobné designy nalézané ve zcela nepříbuzných kontextech. Evolucionisté musejí tvrdit, že se tento systém vyvinul u různých tvorů nezávisle. To je však mimořádně slabé vysvětlení. Mnohem větší smysl dává vysvětlení, že vše svědčí o jediném plánovači života, který vybavil živé organizmy jednotnými strukturami, které vylučují materialistická vysvětlení.

Poznámka:
Podobný vaskulární systém má též vlk šedý,
který má ještě navíc speciální dvojitou kožešinu – Pozn. Pavel Kábrt.

Vlk šedý

PřílohaVelikost
00552-4.10.2012-proc_psi_tlapky_na_ledu_nezmrznou-1-creation.doc122 KB
Průměr: 3.7 (3 votes)

Anonym 6

dostanete odpověď že to nejde ,protože by na sebe šili past.

Cituj příspěvek, ve kterém jsi tuhle odpověď dostal a uveď autora. Nebo to je zase tvůj výmysl?

Je to jenom můj názor .Celkově je kladistika šita na míru evoluci když něco nesedí prostě se předefinuje pojetí klasifikace a jede se vesele dál .

KLM

dostanete odpověď že to nejde ,protože by na sebe šili past.

Cituj příspěvek, ve kterém jsi tuhle odpověď dostal a uveď autora. Nebo to je zase tvůj výmysl?

Vlasta-druh -neznáma definice

vlasto mate pravdu .Evolucionisté si tu svoji obháji třeba tvrzením :
Definujte správně pojmy.
A zároveň pojmy definuji jak se im chce třeba "druh" je vlastně nesmysl nelze tak katalogizovat živočichy . A i když bychom požadovali nějakou logickou nomenklaturu aby se dal pozorovat vývoj ,dostanete odpověď že to nejde ,protože by na sebe šili past.

Vlasta

Jeden člověk, který skutečně přemýšlel

Jeden člověk, který podle tvé ideologie skutečně přemýšlel, se vyskytuje jen v bajce.

Vlasta

Ten dobrý základ, je pravdivý základ.

Pak nechápu, proč věříš v boha a kreaci.

Jeden člověk, který skutečně přemýšlel

Jeden takový člověk kdysi existoval a velmi jasně se postavil proti lidské nerozumnosti. Když po ukřižování Krista židé přemýšleli o tom, co s křesťany, neboť se stále dál "množili", tak přivedli před soud některé apoštoly:

Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: „Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi. Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého vy jste pověsili na kříž a zabili; toho Bůh vyvýšil jako vůdce a spasitele a dal mu místo po své pravici, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů. My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ Když to velekněží slyšeli, rozlítili se a chtěli apoštoly zabít. Tu vstal ve veleradě farizeus jménem Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby je na chvíli vyvedli ven, a řekl: „Dobře si rozmyslete, Izraelci, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Theudas a tvrdil, že je Vyvolený; přidalo se k němu asi čtyři sta mužů. Když byl zabit, byli všichni jeho stoupenci rozprášeni a nakonec z toho nebylo nic. Po něm povstal ve dnech soupisu Judas Galilejský a strhl za sebou lid; také on zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Proto vám teď radím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Pochází-li tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo; pochází-li z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit – nechcete přece bojovat proti Bohu.“ Dali mu za pravdu; zavolali apoštoly, poručili je zbičovat, zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšovu a pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostnou myslí, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš.

Tento člověk si uvědomil, že existují jen dvě možnosti. Jak sám řekl, buď ti lidé vymřou sami časem, anebo ne. V tom druhém případě to bude však znamenat, že to je skutečně dílo Boží. Rozumný člověk. Mimo jiné zde zmínil určitý princip. Jak funguje dílo Boží a dílo lidské. V.S.

Ten dobrý základ, je pravdivý základ.

Jak je psáno, všechny naše postoje a názory budou vyzkoušeny a projdou tříbením. Pokud je to založeno na pravdě, pak to obstojí, pokud je to založeno na lži, tak to nebstojí. Nebude to nic složitého, bude to naopak velmi jednoduché. Složité bude to, jak těžké to bude pro člověka, který si jednoho dne už bude "muset" uvědomit, co vlastně považoval za pravdu. Proto je třeba pro pravdu udělat všechno, čeho je člověk schopen, aby věděl, kam jde, a co ho čeká. V.S.

Hrábě - Hlavobol evolucionistů

Jsi dobrý v ctrlC a ctrlV. Jenže blafy pana Běhala jsou, jako všechny kreacionistické, samozřejmě překroucené a lživé.

Obrázek uživatele Šriber

KLM

jednoduchou otázku proto se ještě jednou ptam:

Já žádnou nevidím...

co tím autor myslel tím :

Myslel jsem tím, že existovali dlouho před ostatními a budou existovat dlouho po ostatních - nic složitého...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Hrabě

nebyl zjištěn vznik žádného nového druhu,

Prokazatelná lež. Několikrát jsme vám tu dokázali, že ke vzniku nových druhů (podle Mayrovy definice) došlo. Dokonce chudák Foton, musel rychle měnit své vlastní pojetí druhu, aby to mohl shodit ze stolu Laughing out loud. No a pak, operovat pojmem druh u asexuálních mikroorganismů je poněkud zavádějící.

Customize This