Proč psí tlapky na ledu nezmrznou

Speciální psí evoluce, zkameněliny se nezachovaly-commentary by PKSpeciální psí evoluce, zkameněliny se nezachovaly-commentary by PK

(Z časopisu Creation, Vol. 34, No. 4, 2012, přeložil M. T. – 10/2012, autor článku neuveden, informace dle: How dogs can walk on ice without freezing their paws, Physorg.com, 13 January 2012. Functional anatomy of the footpad vasculature of dogs: scaning electron microscopy of vascular corrosion casts, Veterinary Dermatology 22(6):475-481, 2011.)

Psi mohou běhat dlouho po sněhu i ledu, aniž jim omrznou tlapky, ale proč? Badatelé nedávno prostudovali tlapky čtyř dospělých psů a zjistili, že na tepny zásobující je krví navazuje těsně propojená síť četných žilních kapilár. Tento systém funguje jako protiproudový výměník tepla. Teplou krev přivádějí do tlapek tepny a její teplo je předáváno žilám těsně s nimi propojeným, které udržují krev teplou i při návratu do těla.

Podobný design nalézáme u mnoha různých druhů organizmů jako třeba u rybích žáber, velrybích jazyků i veverčích ocasů. Takovéto designové vzory jsou označovány jako konvergentní – velmi podobné designy nalézané ve zcela nepříbuzných kontextech. Evolucionisté musejí tvrdit, že se tento systém vyvinul u různých tvorů nezávisle. To je však mimořádně slabé vysvětlení. Mnohem větší smysl dává vysvětlení, že vše svědčí o jediném plánovači života, který vybavil živé organizmy jednotnými strukturami, které vylučují materialistická vysvětlení.

Poznámka:
Podobný vaskulární systém má též vlk šedý,
který má ještě navíc speciální dvojitou kožešinu – Pozn. Pavel Kábrt.

Vlk šedý

PřílohaVelikost
00552-4.10.2012-proc_psi_tlapky_na_ledu_nezmrznou-1-creation.doc122 KB
Průměr: 3.7 (3 votes)

Drsonman

Mayr tu definici ale tusim jen "cituje" ne? Puvodne je to buffonovska koncepce, myslim.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

NELŽU!
Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

KLM

Chybou takového dělení si vysvětlujete chybějíci mezičlánky.

Cože? Co tím chcete říct? Jaká chyba dělení? Jak to souvisí s definicí druhu? Já vám nevidím do hlavy, abych analyzoval, co jste asi chtěl sdělit. Stručný sylabus vašich myšlenek mi na to fakt nestačí.

numerickou taxonomii se zjednodušuje klasifikace mikroorganizmů ,aby se zavedl pojem nový druh

A?

Hrábě

Je třeba si též uvědomit, že evoluční ideologie je v naprostém rozporu s Božím slovem! Je to z toho důvodu, že ET je od ďábla!

Živě vidím třeba Bobliga, jak pronáší tahle zanicená slova a posílá lidi na hranici. Pokud je tvoje tvrzení pravdivé, pak jsi ďábě, neboť evoluční ideologii jsi vymyslel ty, abys měl proti čemu dštít síru.

Bible říká, že tento svět měl inteligentního tvůrce!

Kde to bible píše? Cituj ten text. Kromě toho žádný takový tvůrce (světa a života) neexistuje.

Bible říká, že Stvořitel stvořil tento svět rychle, neboli v sedmi dnech!

V šesti, přičemž sedmý den odpočíval. Někteří pánbíčkáři ovšem tvrdí, že pro boha může být jeden den zmiňovaný v bibli dlouhý několiki tisíc či milionů let. Dohodněte se. Vycházíte přece z jedné knihy.

Bible říká, že smrt do Božího stvoření nepatří, že smrt jest negativní prvek!

Který zavedl ten inteligentní stvořitel jako trest za snězené jablko nejen pro viníky, ale pro všechny jejich potomky až do konce světa a pro vše živé na Zemi. Přitom dobře věděl, co dělá, protože je vševědoucí a věděl dopředu, že ho zavede.

Bible říká, že člověk má pro Boha cenu

Takovou cenu, že bůh sám nemilosrdně trestá a vraždí, nabádá k nenávisti a vraždění i jiné.

Bible říká, že si nemáme dělat modly z hmoty a hmotných těles, ať na zemi či v nebi neb nad hmotou je Absolutní Bůh

Přičemž jste si již vyrobili spoustu "svatých", prahnete po celé lidské dějiny po penězích, stavíte si obrovské stavby...

Důvod je zřejmý, evoluční ideologie je dílo ďábla, který se v posledních dnech snaží lidi vehnat do záhuby, prostřednictvím evolucionistů!

Tak proč to děláš?

A další kardinální otázka, proč v našem světě vůbec existuje něco jako Boží slovo, tedy Bible??

Nejspíš proto, že ji nějací lidé napsali. To bys při své omezenosti mohl pochopit i ty.

Proč existují všechny ty poučné příběhy?

Poučných příběhů jsou mraky i mimo bibli, ta v tom není žádnou výjimkou.

A proč máme o tomto Spasiteli v Bibli zprávu?

Proč je v koránu zmínka o spasiteli - Mahdím?

Zkrátka proč existuje diametrálně odlišné filozofické pojetí lidského života, od toho jak to předkládají evolucionisté?

Ano, odpověď je prostá. Protože ho vymysleli lidé k ovládání jiných, z touhy po moci a majetku.

prolhané Hrábě

Evolucionisté si naproti tomu, ze smrti a zmaru udělali svůj fetiš a bohyni! Adorují smrt jako nejvyšší konstruktivní sílu své věrouky.

NELŽI!

Evolucionisté naopak hodnotu lidského života postavili na roveň bakterií, prasat, ptáků a dar života degradovali na kupu hnoje!

NELŽI!

Evolucionisté naopak postavili projevy hmoty a hmotu samotnou na piedestal absolutního božstva, se kterým se radí, naslouchají a vyzvídají od nich svá moudra.

NELŽI!

Drsňoman

Vám, jako laikovi, to možná divné připadá, jenomže ona ta evoluční biologie opravdu není tak jednoduchá jako pár demagogických článků na záhadologických webech.

Většinou se druh definuje podle Mayra:"groups of actually or potentially interbreeding natural populations, which are reproductively isolated from other such groups"

Chybou takového dělení si vysvětlujete chybějíci mezičlánky.

Velmi podobně pojem druh chápou i kreacionisté. Jenomže uznáte snad sám, že tuto definici nelze použít na organismy, které se sexuálně nerozmnožují, což platí pro drtivou většinu mikroorganismů. Třeba druhy bakterií se stanovovaly (nevím, jestli to ještě platí) podle podobnosti jejich genomů a to čistě arbitrálně, prostě se řeklo, že do takové a takové podobnosti je to ještě jeden druh a od takové a takové podobnosti už jsou to druhy dva.
numerickou taxonomii se zjednodušuje klasifikace mikroorganizmů ,aby se zavedl pojem nový druh

Pojetí druhu existuje celá řada a každé z nich má svůj smysl v určitém (např. fylogenetickém či taxonomickém) kontextu.

Kreacionisti tohle rádi opomíjejí nebo neznají a pak není divu, že jsou rozčarovaní, když dostanou důkaz o pozorovaném a doloženém vzniku druhu, ať už pojetí druhu překroutili jakkoli.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Vlasta

Je třeba si též uvědomit, že evoluční ideologie je v naprostém rozporu s Božím slovem! Je to z toho důvodu, že ET je od ďábla!

Srovnejme několik tvrzení, která jsou diametrálně odlišná!

Bible říká, že tento svět měl inteligentního tvůrce!

Evoluční ideologie, naopak, že se vše udělalo samo!

Bible říká, že Stvořitel stvořil tento svět rychle, neboli v sedmi dnech!

Evoluční ideologie naopak tvrdí, že vše trvalo extrémně dlouho, miliardy let!

Bible říká, že smrt do Božího stvoření nepatří, že smrt jest negativní prvek!

Evolucionisté si naproti tomu, ze smrti a zmaru udělali svůj fetiš a bohyni! Adorují smrt jako nejvyšší konstruktivní sílu své věrouky.

Bible říká, že člověk má pro Boha cenu a že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby mohli být lidé zachráněni ze svého padlého postavení.

Evolucionisté naopak hodnotu lidského života postavili na roveň bakterií, prasat, ptáků a dar života degradovali na kupu hnoje!

Bible říká, že si nemáme dělat modly z hmoty a hmotných těles, ať na zemi či v nebi neb nad hmotou je Absolutní Bůh

Evolucionisté naopak postavili projevy hmoty a hmotu samotnou na piedestal absolutního božstva, se kterým se radí, naslouchají a vyzvídají od nich svá moudra.

Čili nabízí se otázka, proč takový rozpor a úporná snaha očernit tisícileté Boží slovo v klíčových tvrzeních ze lži, tvrzeními diametrálně opačnými v posledních 150-letech? Důvod je zřejmý, evoluční ideologie je dílo ďábla, který se v posledních dnech snaží lidi vehnat do záhuby, prostřednictvím evolucionistů!

A další kardinální otázka, proč v našem světě vůbec existuje něco jako Boží slovo, tedy Bible?? Proč existují všechny ty poučné příběhy? Proč přišel na svět Kristus? A proč máme o tomto Spasiteli v Bibli zprávu? Proč existuje Kniha a je nám přístupná, která má ambici sdělit, že Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi?

Zkrátka proč existuje diametrálně odlišné filozofické pojetí lidského života, od toho jak to předkládají evolucionisté?

Odpověď je prostá! Milující Bůh nám vše podstatné řekl a čeká jak se rozhodneme? Zda pro Něho, který jest skutečným života dárcem, či zda zvolíme ďábelský evoluční koncept věčné záhuby!?

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Anonym 6 a další konceptopravci

Přeli jsme se o chápaní světelných těles dle bible ,(protože tato otázka vznikla z textu bible) ,každý ze zdejších fyziků
věděl že se jedná o chápaní pojetí "světelné telesá" pro čtenáře bible tedy i lidí dávnověků kteří ,si ani neuměli představit co je měsíc a co slunce .Aby jste si dokázali svoji pravdu začali jste obhajovat primitivní pohled na světlo, a jednoduché chápani odrazu světla . Ten stejný postup ale v opačném významu se používá na obhajobu evolučních dedukcí , třeba když nesedí biologické pojetí druhu ,tak se poukáže na jiné dělení které se právě hodí konceptu klasifikace je dost.

KLM

A zároveň pojmy definuji jak se im chce třeba "druh" je vlastně nesmysl nelze tak katalogizovat živočichy . A i když bychom požadovali nějakou logickou nomenklaturu aby se dal pozorovat vývoj ,dostanete odpověď že to nejde ,protože by na sebe šili past.

Vám, jako laikovi, to možná divné připadá, jenomže ona ta evoluční biologie opravdu není tak jednoduchá jako pár demagogických článků na záhadologických webech.

Většinou se druh definuje podle Mayra: "groups of actually or potentially interbreeding natural populations, which are reproductively isolated from other such groups"

Velmi podobně pojem druh chápou i kreacionisté. Jenomže uznáte snad sám, že tuto definici nelze použít na organismy, které se sexuálně nerozmnožují, což platí pro drtivou většinu mikroorganismů. Třeba druhy bakterií se stanovovaly (nevím, jestli to ještě platí) podle podobnosti jejich genomů a to čistě arbitrálně, prostě se řeklo, že do takové a takové podobnosti je to ještě jeden druh a od takové a takové podobnosti už jsou to druhy dva.

Pojetí druhu existuje celá řada a každé z nich má svůj smysl v určitém (např. fylogenetickém či taxonomickém) kontextu.

Kreacionisti tohle rádi opomíjejí nebo neznají a pak není divu, že jsou rozčarovaní, když dostanou důkaz o pozorovaném a doloženém vzniku druhu, ať už pojetí druhu překroutili jakkoli.

KLM

Je to jenom můj názor .Celkově je kladistika šita na míru evoluci když něco nesedí prostě se předefinuje pojetí klasifikace a jede se vesele dál .

Takže sis to vymyslel. Kdybych se nezeptal, mlčky by se předpokládalo, že ti takhle nějaký evolučník odpověděl. Klasická lež krecíka.

Customize This