Proč můj argument nezabírá?

iStockphoto

arm-wrestling

http://creation.com/purpose-for-arguments přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 26. března 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných materialistických mýtů, lží a podvodů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

I když uvedeme solidní důkazy a argumenty ve prospěch Bible, i když je to prezentováno tím nejlaskavějším a nejpečlivějším způsobem, často to skeptici odmítnou okamžitě a bez dalšího přemýšlení. To může dost frustrovat a odradit. Nedáme-li si dost pozor, může to dokonce vést k pochybnostem—někdo si může začít myslet, že ‘odmítání jeho argumentů je možná známkou samotné slabosti křesťanství’. V tomto ohlédnutí se zpět zjišťuje Shaun Doyle, jak správné pochopení našich mezí a také mezí toho, co lze argumenty docílit, může při našem svědectví o pravdě Kristově a o Bibli odlehčit naše břemeno. Leighton W. z Nového Zélandu napsal tento komentář:

    Toto je pro všechny, kterých se to týká:
    Jsem velmi znechucen evolucionisty a jejich jednostranným myšlením. Snažím se jim vysvětlit, že evoluční teorie je fraška, oni to ale nechtějí slyšet. Říkám jim, že stejně i jejich evoluce potřebuje každopádně nějakého boha, protože velkým třeskem vzniklý vesmír začal vlastně zázrakem, a zázraky se nekonají bez boha. Také se jim snažím vysvětlit matematickou stránku a stránku logickou stvoření a evoluce. Dále jim vysvětluji, že uvažujeme-li evoluci ZA PŘEDPOKLADU možnosti změn, šance pro úspěšnou změnu jednoho typu tělního uspořádání na jiný je něco kolem 1 ku 1 miliardě biliónů, a tudíž i za předpokladu časového rozpětí uváděného pro zemi není možné tohoto pravděpodobnostního úspěchu dosáhnout. Pak se jim snažím ještě vysvětlit žirafí krk, ale jejich uši jsou pořád dál zacpané vůči stvoření. Moje otázka zní: co dělat, aby mne to tak neznechucovalo, ta hrozná ignorance v myšlení světských lidí.

Odpovídá Shaun Doyle z CMI:

Je to přirozené, cítit se znechucen, když lidé odmítají uznat to, co my vidíme tak jasně o Bohu, stvoření a Bibli. Musíme si ale pamatovat, že bez Boží milosti stejně nemůžeme počítat s tím, že uvidíme, že lidé naše argumenty uznají. Přestože existence Boha je každému zřejmá, přesto před ní zavíráme svoje oči a Boha nechceme uznat (Řimanům 1:18-23). Musíme si stále pamatovat, že ’je to jen milost Boží, pro kterou já’ mohu někomu ulehčit trápení, které na nás může dolehnout.

A poté, co se setkáme s neochotou přijmout pravdu, už to není nadále náš úkol usvědčovat lidi ze hříchu, spravedlnosti či soudu. To je nadále už úkol ducha svatého. My lidem svědčíme o pravdě, ale nemáme přístup l lidským srdcím takový, jaký ho má svatý duch. To nejlepší, co můžeme udělat, je vysvětlit svoje stanovisko a doporučit lidem, aby to zvážili (a samozřejmě se modlit, aby Bůh pracoval v lidských srdcích a pomohl jim přijmout pravdu). Když tohle jasně víme, může nás to oprostit od břemene nutnosti přesvědčit lidi o víře, protože naše slova mají jen určitou možnost, co mohou udělat, a ne víc.

A jak tedy přesně takový dobrý argument vlastně působí? Nemění lidské srdce a nepřinutí člověka přijmout určité stanovisko. To nejlepší, co může udělat, je ukázat dané osobě, jakou intelektuální cenu musí zaplatit, když ten závěr odmítne, ale ani to není zcela zaručeno. A i když ten člověk vidí, jakou intelektuální cenu musí zaplatit tím, že odmítne nějaký jasný závěr z naší argumentace, i tak může být tato osoba ochotna tuto cenu zaplatit.

Vynikající příklad je, jak většina muslimů odmítá fakt, že Ježíš byl zabit ukřižováním, protože Korán říká, že zabit nebyl (Súra 4:157). Historické i lékařské důkazy Ježíšovy smrti jsou nepopiratelné, ale muslimova oddanost Koránu mu zabrání, aby většinu těchto faktů přijal. Jen zřídka má pro něj vůbec nějakou cenu to, co mu druhý člověk říká; pouhá slova zcela nevyhnutelně muslimy nepřesvědčí, že Ježíš zemřel na následky ukřižování.

Lidé nejsou roboti řízené logickými argumenty. Mají také emoce a předpoklady, což jim může zcela zamlžit správnější posouzení věci, a mají také vůli, která je přirozeně namířena proti Bohu. Proto usvědčit lidi evangeliem vyžaduje obvykle o mnoho víc než jen jednostranná prezentace kvalitních argumentů ve prospěch Boží existence a pro evangelium, a je potřeba mnohem víc věcí k tomu, aby se někdo stal křesťanem, než je v naší moci udělat. To, že si uvědomíme svá omezení, co můžeme a nemůžeme, nezpůsobí nutně, že veškerá naše frustrace zmizí, ale může nám to pomoct vidět tato naše rozčarování ve správném světle.

A k tomu samozřejmě přistupuje běžná praxe—promluvte si o své frustraci s lidmi, kteří vám mohou pomoct; modlete se za svoje zklamání (Filipským 4:6-7); a když už se frustrace dostaví, vytvořte si k celé situaci užitečný nadhled a zaměstnejte svoji mysl něčím odlišným, co vám může pomoct.

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Videa v angličtině k tomuto tématuZjevení nebo rozumové argumenty, co je lepší?

PřílohaVelikost
932-29.3.2016-proc_muj_argument_nezabira.doc100.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Re: Václav Dostál

Ale já opravdu nejsem George de Pauli, tím je tady uživatel George
Pak to ovšem popletl Foton - tím, že vzal Váš citát a domníval se, že jde o G.

Václav Dostál

Musím se Oberona (o němž jsem nevěděl, že je to Georgie de Pauli) zastat.

Ale já opravdu nejsem George de Pauli, tím je tady uživatel George

Re: Proč můj argument nezabírá?

Fotonovi:
Musím se Oberona (o němž jsem nevěděl, že je to Georgie de Pauli) zastat. V nedávné diskuzi se ke mně choval slušně.
Oberonovi:
V minulosti jsem sám „zažil“: "… i když je to prezentováno tím nejlaskavějším a nejpečlivějším způsobem, často to skeptici odmítnou okamžitě a bez dalšího přemýšlení." Jak jsem uvedl Fotonovi, Vaše poslední reakce vůči mně byly slušné – a jsou tedy výjimkou mezi reakcemi jiných oponentů. Můžete takovýmto přístupem i nadále z výjimky dělat pravidlo a nás křesťany zahanbovat.
Václav Dostál
(Pozn. Nefunguje přihlášení.)

Obrázek uživatele Foton

George de Pauli

Tím nejlaskavějším způsobem máte na mysli "tupý lháři prolhaný s krví na rukou"?

Pavel tým myslel tých, ktorí majú s vami ešte tú trpezlivosť a jednajú s vami slušne. Štekáte aj proti nim bez rozdielu. Preto je Pavlov postoj k vám opodstatnený.

Re: Proč můj argument nezabírá?

I když uvedeme solidní důkazy a argumenty ve prospěch Bible, i když je to prezentováno tím nejlaskavějším a nejpečlivějším způsobem, často to skeptici odmítnou okamžitě a bez dalšího přemýšlení.

Tím nejlaskavějším způsobem máte na mysli "tupý lháři prolhaný s krví na rukou"? Smile

Customize This