Problém s pylem

pollenZ http://creation.com/pollen-problem přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 8/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(2):56 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Badatelé referovali o nálezu několika druhů pylu z kvetoucích rostlin v ‘dinosauří hornině’ (střední trias).1 Na evoluční časové lince to stanoví počátek kvetoucích rostlin ‘ o 100 milionů let dříve ’ než se předpokládalo do tohoto nálezu.

I když k takovému natahování při datování fosilií dochází docela často,2 tohle popírá dlouho zastávané dogma evolučních dějin. Je tomu tak proto, že tyhle fosilie by znamenaly, že kvetoucí rostliny byly přítomny i na počátku éry dinosaurů.

V důsledku toho by měla dioramata (modely různých historických scenérií) v muzeích i dětské knihy o dinosaurech ukazovat, že kvetoucí rostliny žily v téže době jako dinosauři. Zatím byste však měli velké potíže, kdybyste hledali takováto vyobrazení jakýchkoli kvetoucích rostlin, protože se všechny opírají o falešnou představu, že dinosauři žili ve zcela odlišném ‘jiném světě’.

Bible nám říká, že ke stvoření rostlin (včetně kvetoucích rostlin) došlo v 3. den Stvořitelského týdne, tedy vlastně dříve, než ke stvoření dinosaurů v 6. den. A horninové vrstvy s fosiliemi nepředstavují řadu vzniků a vymření po miliardy let, jak by tvrdilo evoluční paradigma, nýbrž místo toho odrážejí řadu pohřbení během a počínaje globální Potopou za dnů Noe (Genesis 6-9; srov. Luke 17:26), zhruba před pouhými 4 500 lety.

Není divu, že nalézáme pyl kompletně v celých prekambrických vrstvách (údajně více než miliardu let před dinosaury!).3 Pyl i mnoho dalších fosilií, očividně ‘ na evolučně nevhodném místě ’, poměřujeme-li to údajnou evoluční ‘časovou tabulkou’, to vše představuje velký problém pro obhájce Darwinových myšlenek.

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Odkazy a poznámky

  1. Hochuli, P. and Feist-Burkhardt, S., Angiosperm-like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland), Frontiers in Plant Science, 1 October 2013 | doi: 10.3389/fpls.2013.00344. Zpět.
  2. Oard, M.J., Further expansion of evolutionary fossil time ranges, Journal of Creation 24(3):5–7, 2010; creation.com/fossil-range-expansions. Zpět.
  3. Stainforth, R., Occurrence of pollen and spores in the Roraima Formation of Venezuela and British Guiana, Nature 210(5033):292–294, 1966. However, evolutionists have steadfastly refused to allow that chronological extension to the ‘fossil range’. For an analysis of the controversy, see Silvestru, E., and Wieland, C., Pollen paradox: Evolutionists have ‘allergic’ reaction to Precambrian pollen—South American fossils more than a billion evolutionary years ‘out of date’, Creation 33(3):16–17, 2011; creation.com/pollen2. Zpět.


PřílohaVelikost
00789-15.8.2015-problem_s_pylem-english-10198.doc54.5 KB
Průměr: 3 (2 votes)
Štítky:

Problém s pylem je samozřejmě na místě.

Také s něčím, co rostliny umí opylovat, atd. atd.

Customize This