Pro stromy nevidí les

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/8994# přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 28. října 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Definice evoluční teorie, na které se od dob Charlese Darwina nic nezměnilo:

Evoluční teorie je věda o tom, CO SE NIKDY NESTALO.

Na 75. výročním zasedání Společnosti pro paleontologii obratlovců konaném letos v centru Dallasu představili přední experti na fosilie množství přehledů svých výzkumných prací. Badatelé popisovali vymřelé obří savce z Argentiny, jedinečné ptačí fosilie z Číny a staré dobré severoamerické klasické dinosaury. Je s podivem, že téměř všechny tyto popisy fosilií zahrnovaly diagramy fylogenetických (evolučních) rodokmenů. U dnešních paleontologů pozorujeme téměř náboženské nadšení pro zařazování nálezů do evolučního rodokmenu. A se stejně zarážející pravidelností popisují problémy s tímto procesem konstrukce evolučních stromových rodokmenů. Jsou tyto problémy dost závažné na to, aby vrhly stín pochybnosti na celou tuto praxi?

Jeden diskuzní příspěvek popisoval kachnozobého dinosaura (hadrosaura) zvaného Tanius z Číny a nabídl dvě různé možnosti fylogenetických stromů - bezděčné, ale otevřené přiznání, že evolucionisté ve skutečnosti nevědí, který scénář je správný. Možná ani jeden. Autoři příspěvku napsali, "Tanius sinensis vykazuje komplex odvozených a primitivních znaků, což zakládá závažný spor ohledně povahy zvířete a ústí do ztráty orientace v taxonomii nehadrosauridních hadrosauroidů."1 Jinými slovy, místo toho, aby nález zapadal mezi ostatní evoluční formy, vypadal Tanius zcela netradičně.

Podobně nabídl jeden badatel nový pohled na evoluci jednoho vymřelého tvora podobného kočce.2 Naneštěstí pro ty, kdo si představují, že všichni tvorové zapadnou hladce do vyfabulovaných rodokmenů, vyplynul z této studie rovněž víc než jeden diagram fylogenetických vztahů. A jejich rozdíly byly založeny nikoli na znacích dotyčného tvora, nýbrž na statistické metodě užívané k umístění tvora do různých rodokmenů.

Stejný druh problémů postihl pokusy o zařazení Europasaura do evolučního stromu.3 Tento drobný sauropod, dlouhý v dospělosti méně jak šest metrů, vypadá vedle svých příbuzných, kteří běžně dosahovali mnohem větší délky, jako trpaslík. Jeden z přednášejících užil jeden dobře zachovaný exemplář k demonstrování toho, jak a kde byly uloženy sauropodovy hlavové nervy. Různí autoři navrhli různá místa pro Europasaura v různých evolučních stromech, ale z jedinečného uspořádání nervů tohoto tvora vyplývá nutnost vypracovat ohledně jeho taxonomie ještě jiný evoluční strom.

Tyto tři příklady ilustrují tucty přepracovaných evolučních rodokmenů, což bylo velkým tématem na tomto zasedání. Zdá se, že lze konstruovat různé fylogenetické stromy buď na základě různých znaků či statistických metod užívaných ke zhodnocení znaků.

A kdo rozhoduje o tom, které znaky mají být v těchto konstrukcích použity? Zdá se, že je celý proces rozhodování založený na subjektivních domněnkách. A jsou-li rodokmeny stále měněny, vypadá to, že evoluční badatelé nikdy nedospějí k ustálené verzi rodokmenu pro žádného tvora. Proč se tolik těchto expertů tak zapotí při určování, co se vyvinulo z čeho?4

Vytváření rodokmenů nikdy neskončí, pokud bude vládnout neomezená víra ve velký obraz evoluce.

Přijetí stvoření by vyřešilo většinu zmatků, protože by se nastolilo jiné uvažování. Pokud Bůh stvořil všechny základní druhy tvorstva jako jedinečné, pak neexistuje jejich společný předek. Každý druh by pak totiž představoval unikátní sadu stvořených znaků. Není pak divu, že se žádný z těchto úžasných tvorů nehodí do evolučního rodokmenu - nikdy se totiž nevyvinuli.5

V kreačním modelu by badatelé mohli kategorizovat tvory podle pravděpodobných stvořených druhů místo aby si představovali, že jsou všichni tvorové příbuzní. Pokračující neúspěchy v hledání harmonické fylogeneze - po více než 150 letech - ukazují na selhávání evolučních předpokladů, na kterých toto hledání staví a které učí takové věci, jako že se Triceratops a T. rex vyvinuli z nějakého neznámého plaza. Dosahovali by badatelé lepších výsledků, kdyby se ptali ve smyslu kreacionistického názoru třeba na to, kolik rohů zdobilo kterou varietu (někdy nazývanou "zoologickým druhem") ve stvořeném druhu (kind) ceratopsidae?

Dokud nebude vládnoucí evoluce vypískána z jeviště, budou její zastánci nuceni handrkovat se ve svém marasmu o stále se měnící a věčně problematické fylogenetické rodokmeny, které papouškují evoluční příběhy, které se ve skutečnosti nikdy nestaly.

Poznámky a odkazy

1. Borinder, N.H. et al. 2015. Postcranial anatomy and phylogenetic affinities of Tanius Sinensis (Ornithopoda; hadrosauridea) from the Late Cretaceous of China. Poster no. B109. Dallas, TX: Society of Vertebrate Paleontology 75th Annual Meeting.
2. Barret, P.Z., C.A. Boyd, and D.C. Pagnac. 2015. Taxonomic and phylogenetic revisions of North American Nimravidae. Poster no. B75. Dallas, TX: Society of Vertebrate Paleontology 75th Annual Meeting.
3. Schmitt, A., F. Knoll, and E. Tschopp. 2015. Paleoneurology of Eurposaurus holgeri, an insular dwarf sauropod from Northern Germany. Technical session XVII, 2:45pm. Dallas, TX: Society of Vertebrate Paleontology 75th Annual Meeting.
4. Nejzávažnějším problémem na celé věci je to, že myšlení evolucionistů se pohybuje v bludném kruhu. Badatelé nejprve předpokládají, že jistá kolekce fosilních forem sdílí podle standardního evolučního názoru společného předka. Pak vynesou ony formy do diagramu připomínajícího rodinný strom jen proto, aby závěrem byla právě ta premisa, kterou začali - že tito tvorové mají společného předka.
5. See Thomas, B. and F. Sherwin. 2009. Darwin's Withering Tree of Life. Acts & Facts. 38 (5): 16.

PřílohaVelikost
00811-1.11.2015-pro_stromy_nevidi_les.doc106 KB
Průměr: 3 (2 votes)

Tonda

Díky za odpověď, za Vaše napomenutí a poučení na moji adresu i že jste mne ujistil, že zůstanete u svého názoru. To mně signalizuje, jak velkou cenu má Vám něco vysvětlovat a dávat do toho čas. Vše dobré přeje

Pavel Kábrt
(prosím, pokud ještě budete chtít reagovat a nebude to přímo k článku, přejděte na obecnou diskuzi, já ji také čtu. Děkuji. PK)

Re: PK

tím Vám prolhaní evolucionisté proprali mozek
Volíte skvělý začátek diskuze.
No, jestli si myslíte, že po tomto začátku můžete někoho přesvědčit o své pravdě, tak vám můžu říct, že se velmi mýlíte. Výrazně tím upozorňujete na své né zrovna nejlepší vlastnosti.
Tonda

Re: PK

tím Vám prolhaní evolucionisté proprali mozek
To je taková vaše univezální odpověď někomu, kdo má jiný názor.

Všiml jste si, že traktor, auto i kombajn mají čtyři kola, motor a vejfuk?
Tak to je hoooodně slabá odpověď hodná tak vámi zmiňovanému malému dítěti.

Myš žere podobnou potravu jako slon, podobně se pohybuje, dýchá stejný vzduch a potřebuje vidět a slyšet jako slon. Proto MUSÍ mít podobné geny, podobnou kostru, podobné metabolické dráhy, podobné proteiny.
Co se týká stravy s tím snad není problém. Rostliny berou energii ze slunečního světla, živočichové zas z rostlin jiných živočichů. Mě jde o to, že všichni mají v základě shodné kostry i když se pohybují různě. Porovnejre si třeba ptáky, žirafu, lenochoda, psa, krtka a pod. všichni mají dolní končetiny, pánev, páteř, žebra atd. Jak to že třeba zmiňovaná žirafa má stejný počet krčních obratlů jako ostatní? To stejné platí pro ostatní části kostry.

já Vám tu popíšu jedno zvíře, ze kterého byli evolucionisté na mrtvici: Ptakopysk
Opravdu si myslíte, že jsou z toho na mrtvici? Jen neví, k čemu by ho měli přřadit, komu je nejvíc příbuzný.

že taková medúza má podobnou stavbu očí jako člověk

A teď si představte, že taková sépie má jinou stavbu očí. Na sítnici má jinak poskládané vrstvy.

Tondo, přestaňte vyznávat evoluční mýty, pořádně si přečtěte zdejší články a zvažte, čemu jste naletěl a vymaňte se z toho, dokud Vám milostivý Bůh dává čas.
Přečetl jsem si některé články a zůstanu u svého přesvědčení, že Bůh všecho stvořil. Je jsem přesvědčen o tom, že to neudělal tak, jak si myslíte vy. Bůh stvořil život na zemi a prostřednictvím evoluce. Vždyť i v Bibli je napsáno, že člověka vytvořil z hlíny a vdechl mu život. Není to snad potvrzení evoluční teorie.
Bible je o člověku a jeho cestě k Bohu, takže tuto jedinou kapitolu o stvoření světa musíme chápat obrazně. A že vám nesouhlasí časové vymezení? Jinde v Bibli je napsáno: "Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den." 2. Petrův 3.8

Kreacionisté mají jeden problém. Oni totiž nehledají jak vznikl život, nebo jak se vyvíjel. Oni toto přesně ví a jen se marně snaží najít důkazy pro své závěry.

Bůh mě nebude soudit podle toho, jaký mám názor na to, jak tvořil tento svět.

Tonda

Tonda

Nějak stále nevím, proč všichni suchozemští obratlovci mají v základě stejnou kostru. Vypadá to ja kdyby se všichni vyvinuli z jednoho prapředka.

Ne, to tak nevypadá, tím Vám prolhaní evolucionisté proprali mozek, a až poté, co Vám ho proprali, tak si myslíte, že to tak vypadá. Ukažte slona a myš malému dítěti, které ještě nemá propraný mozek evolučními báchorkami, jestli Vám řekne, že se vyvinuli ze společného předka. Určitě Vám takovou blbost neřekne.

Pohled na slona a myš nevnucuje evoluci. Všiml jste si, že traktor, auto i kombajn mají čtyři kola, motor a vejfuk? Myslíte si, že se traktor vyrábí předěláním auta a kombajn předěláváním traktoru? Víte, proč jsou si podobni? Protože to vyžadují zákony stability, základního designu pro funkčnost. Jezdí po podobném povrchu, potřebují zdroj pohybové síly i zdroj energie. Nic o jejich společném původu to nesvědčí, ani to, že jezdí všichny tyto stroje na naftu.

Židle a stůl a štokrle mají čtyři nohy a rovnou desku, ale stolař nevyrábí stoly ze židlí ani štokrlata. Prostě podobná funkce, podobný účel, NEMOHOU NEMÍT nepodobný tvar designu.

To samé platí o organizmech. To, že se podobají, svědčí o jednom konstruktérovi a podobných účelech. Myš žere podobnou potravu jako slon, podobně se pohybuje, dýchá stejný vzduch a potřebuje vidět a slyšet jako slon. Proto MUSÍ mít podobné geny, podobnou kostru, podobné metabolické dráhy, podobné proteiny. Nic nepochopitelné pro toho, kdo není zmrzačen evoluční teorií. A nyní Vám povím překvapení: evolucionisté jsou zoufalí s tím, že mnoho tvorů, kteří vypadají podobně, jak píšete, VŮBEC NEJSOU BLÍZCÍ PŘÍBUZNÍ! To je legrace, co? představte si, že taková medúza má podobnou stavbu očí jako člověk. Tak, Tondo, a nyní mi řekněte, jak je to možné, když vůbec nejsou příbuzní? Jak se vykroutíte, abyste zachoval evoluční báchorku, kterou Vám tato společnost proprala mozek?

Netopýr létá, ale je to savec (divné, neevoluční) a velryba se velmi podobá rybám, ale ryba to není - divné, že? A teď si sedněte na pevnou židli, aby Vám Vaše evolucionistická mysl nezkolabovala, já Vám tu popíšu jedno zvíře, ze kterého byli evolucionisté na mrtvici:

Ptakopysk (Ornithorhynchus) - kam s ním? Bobru podobný ocas, tělem připomíná krtka, plave zdatně i pod hladinou, má kachní zobák s elektrosenzory, kterým umí přijímat slabé elektrické impulzy jako některé ryby a hledat tak kořist i pod bahnem, má prasečí očka, hustou srst, kloaku a jedovou žlázu jako někteří plazi, snáší vejce jako třeba ptáci a je to obojživelný savec!! - slepá vylíhlá mláďata mají mléčné zuby a sají mléko, které prosakuje z mléčných žláz do trsů srsti jejich matky. Dospělí jedinci mají místo zubů kostěné destičky. Na končetinách má ptakopysk drápy a plovací blány, které však na rozdíl od kachny umí srolovat a použít tak jen drápy pro hrabání. Z takového zvířete by evolucionisté měli být na mrtvici, a také dlouho byli.

Je to živý mezičlánek? Ovšemže není - co by asi spojoval? A tak, aby se zbavili nepříjemného tvora, zařadila jej evoluční sekta do zvláštní čeledi: ptakopyskovití, v řádu ptakořitných (dosl. jednootvorových), podtřída vejcorodých v třídě savců. Co s ním? Je to typické mozaikové zvíře, „nehodící se" do evolučního obrazu světa. Kdyby ho byl Bůh nestvořil, evolucionistům by to hodně ulehčilo už tak dost obtížný život.

Tondo, přestaňte vyznávat evoluční mýty, pořádně si přečtěte zdejší články a zvažte, čemu jste naletěl a vymaňte se z toho, dokud Vám milostivý Bůh dává čas. PK

Kostra

Nějak stále nevím, proč všichni suchozemští obratlovci mají v základě stejnou kostru. Vypadá to ja kdyby se všichni vyvinuli z jednoho prapředka.
Vy jste takoví chytří, můžete mi to nějak vysvětlit, že třeaba slon i obyčejná myš mají základy kostry úplně stejné.
Tonda

Vlastik

To, co píšete, opět není vůbec od věci. Evoluční parta není vůbec schopna dokázat společný původ z jedné prabuňky naprosto ničím, čili tzv. monofyletický původ života, takže před několika lety vyrukovali někteří evolucionisti s polyfyletickým původem, čili že rozmanitost druhů v přírodě vznikla z velmi mnoha původních buněk (Bůh ví, kde by se asi ty buňky vzaly, zázrak by byla jedna, natož mnoho buněk vzniklých evolucí). Jenže podobně je to i s hypotézami o polyfyletickém původu člověka, a protože je evoluční teorie zázraků plná, tak už deset či milión navíc nehraje žádnou roli, jen považme tzv. konvergentní evoluci, kdy zázračně vznikají nezávisle na sobě (jen díky podobným podmínkám - chacha - "podobně padaly meteority a podobně svítilo sluníčko a podobně foukal větříček" - chacha) podobné orgány v těle, např. oko. Oko prý vzniklo nezávisle na sobě asi 40 krát - vytvoření oka je pro evoluci už naprostá brnkačka, připravte se všichni na to, že budeme mít jednou oči i na zadku a na konci prstů, takže se snadno podíváme, co má ten druhý člověk nebo my v kapse. Bude to chtít ovšem, a to evoluce zvládne jistě také, vybavit oči i bleskem, protože v kapsách bývá tma.

Zoufalství z toho, že jim jejich teorie nesedí ani na jednom místě skutečné, reálné přírody, vede evolucionisty stále více k zoufalým náhradním hypotézám a mýtům. Jen ať si studenti pošušňají v hodinách biologie vědy pravé, ořechové, darwinistické. PK

Nemůžeme tvořit strom, či cokoli podobného,

když máme špatné základní předpoklady. Ledaže by na počátku bylo několik buněk. Jedna pro stromy a rostliny, jedna pro člověka, jedna pro slony, jedna pro žirafy, jedna pro ptáky, jedna pro mouchy, atd. atd. atd. Pak dejme tomu by něco na té evoluci bylo i rozumného. I když nevím, nevím, možná že ještě že to tak není..... V.S.

Customize This