Přiznáváme, že evoluce je náboženství a doufáme, že Bůh neexistuje

Vyšlo na stránkách CMI

(Z http://creation.com/amazing-admission-lewontin-quote?utm_media=email&utm... a z http://creation.com/michael-ruse-evolution-is-a-religion a z http://creation.com/thomas-nagel-i-hope-there-is-no-god přeložil M. T. - 3/2014.)

Přeložení článku do češtiny stálo 148 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

1. Udivující přiznání

Profesor Richard Lewontin, genetik (a marxista, jak sám o sobě prohlásil), je určitě jedním z čelných představitelů světové evoluční biologie. Napsal toto následující odhalující doznání (kurzíva byla již v originálu). Dokládá implicitní filozofickou předpojatost proti stvoření podle Genesis – bez ohledu na to, zda je fakta podporují či ne.

„Naše ochota přijímat vědecká tvrzení, která jsou proti zdravému rozumu, je klíčem k pochopení probíhajícího boje mezi vědou a nadpřirozenem. Stojíme na straně vědy navzdory vyložené absurditě některých jejích konstrukcí, navzdory tomu, že nenaplnila mnohé ze svých extravagantních slibů ohledně zdraví a života, navzdory tomu, že vědecká komunita toleruje neopodstatněné hypotézy, protože vycházíme ze zásadní věrnosti, zásadní oddanosti materializmu.

Není to tím, že by nás metody a základní principy vědy jaksi nutily přijímat materialistický výklad jevového světa, nýbrž, naopak, že jsme doháněni svou apriorní orientací na materiální příčiny k vytváření takového badatelského aparátu a pojmové soustavy, které produkují materialistická vysvětlení, ať už jakkoli nelogická ve smyslu přirozené logiky, jakkoli matoucí pro nezasvěceného. Ba co víc, onen materializmus je pro nás svrchovanou a jedinou pravdou, neboť nemůžeme připustit, aby nám do dveří vešel Bůh.

Eminentní kantovec Lewis Beck říkával, že ten, kdo dokáže věřit v Boha, je schopen uvěřit čemukoli. Dovolávat se všemohoucího božstva znamená připouštět, že v kterékoli chvíli mohou být zrušeny přírodní zákony, že se mohou dít Zázraky.

Odkaz

Richard Lewontin, Billions and billions of demons (review of The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark by Carl Sagan, 1997), The New York Review, p. 31, 9 January 1997.

2. Čelný antikreacionistický filozof připouští, že evoluce je náboženství

„Evoluce je propagována svými vyznavači jako něco víc než jen pouhá věda. Evoluce je prohlašována za ideologii, světské náboženství – plnoprávnou alternativu ke křesťanství dávající člověku smysl života i mravní zásady. Jsem nadšeným evolucionistou a bývalým křesťanem, ale musím připustit, že v této konkrétní námitce – a pan (sic) Gish je jen jedním z mnoha, kdo ji vznášejí – mají zastánci doslovného chápání Bible plnou pravdu. Evoluce je náboženstvím. Platilo to o evoluci v jejích počátcích, a platí to o evoluci i dnes.

...Evoluce skutečně vznikla jako druh světské ideologie, vědomá náhrada křesťanství.“

Michael Ruse byl profesorem filozofie a zoologie na univerzitě v Guelphu, Kanada (nedávno se přesunul na Floridu). Byl čelným antikreacionistickým filozofem, jehož (pochybné) argumenty, jak se zdá, přesvědčily předpojatého soudce, aby zamítl návrh zákona státu Arkansas o „vyváženém vyučování“ (stvoření a evoluce na školách) v letech 1981/2. U soudu pak on i další antikreacionisté nadutě popírali tvrzení, že evoluce je náboženstvím jdoucím proti Bohu.
(Proč asi pořád opakuji, že evolucionisté jsou lháři prolhaní? – Pozn. Pavel Kábrt)

Odkaz

Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000.

3. „Doufám, že Bůh neexistuje!“

Thomas Nagel

„Mluvím z vlastní zkušenosti, protože mne samého zachvacuje tento panický strach: chci, aby měl pravdu ateismus a zneklidňuje mě fakt, že někteří z nejinteligentnějších a nejinformovanějších lidí, které znám, věří v Boha. Nejde jen o to, že nevěřím v Boha, a tudíž samozřejmě doufám, že se ve svém přesvědčení nemýlím. Jde o to, že doufám, že Bůh neexistuje! Nechci, aby existoval Bůh; nechci žít v takovémhle vesmíru. Řekl bych, že onen problém kosmické autority není ničím výjimečným a že je odpovědný za velkou část scientizmu a redukcionizmu naší doby. Jednou z tendencí, které podporuje, je absurdní nadužívání evoluční biologie k vysvětlování všeho o lidském životě včetně všeho o lidské mysli...Tohle je trochu směšná situace...Je stejně iracionální být ovlivňován ve svých postojích nadějí, že Bůh neexistuje, jako nadějí, že Bůh existuje.“

Odkaz

Nagel, Thomas, The Last Word, pp. 130–131, Oxford University Press, 1997. Dr Nagel (1937– ) is Professor of Philosophy and Law at New York University.

PřílohaVelikost
00649-22.3.2014-priznavame_ze_evoluce_je_nabozenstvi_a_doufame_ze_buh_neexistuje.doc38.5 KB
Průměr: 5 (2 votes)

Ondro

Nechci ze sebe dělat nějakého odborníka na Bibli, ale tato pasáž se bere spíše alegoricky. Takže to asi není vhodný příklad.

Dokud nebudou kreacionisté podobně alegoricky vykládat i úvodní kapitoly Genesis, tak příklad s placatou Zemí samozřejmě JE vhodný příklad. Názor, že vesmír je starý pár tisíc let, je na na podobné mentální úrovni jako že Země je placatá nebo že děti nosí čáp.

Evangelista

Evangelista je podle mě Purkyně!

Vlasta

Evangelista je ten, kdo evangelizuje, je snad na tom něco divného?

To spis "evangelizator".

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Jako nechápu Georgi, proč apoštol Petr nebyl evangelista.

Třeba proto, že nenapsal evangelium, navíc takové, které by by se stalo kanonickým. Pokud tohle nechápeš, tak by mě zajímalo, co chápeš, jestli tedy vůbec něco...

Evangelista je ten, kdo evangelizuje, je snad na tom něco divného?

Ani ne tak divného, jako nepravdivého...

Je fakt, že jsem měl spíše napsat apoštol

To jsi napsal - evangelista apoštol Petr. Petr byl apoštol, ale evangelista opravdu ne...

No jak je vidět, tak to asi nestačilo......

Myslíš, že když jí budu číst třeba třeba stokrát, tak se mi změní struktura mozku natolik, abych ji považoval za slovo Boží?

Jediné na co to zřejmě stačilo, je to, že mě tady taháte za nějaké označení, které ten, kdo ví, co znamená, tak dokáže pochopit

Já vím, co to znamená. A tahám tě za to, že jsi křesťan, který se tu neustále ohání Biblí, ale neznáš základní pojmy vlastního náboženství...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

No jak je vidět, tak to asi nestačilo......

Já si ji přečetl celou několikrát V.S.

Jediné na co to zřejmě stačilo, je to, že mě tady taháte za nějaké označení, které ten, kdo ví, co znamená, tak dokáže pochopit. To ale zřejmě Váš případ asi není.

Jako nechápu Georgi, proč apoštol Petr nebyl evangelista.

On snad nezvěstoval Krista? Seděl doma na zadku a četl si evangelia? Evangelista je ten, kdo evangelizuje, je snad na tom něco divného? Je fakt, že jsem měl spíše napsat apoštol, no, ale tak už jsem to napsal, a smazat to nemůžu. V.S.

Já zas se o tohle nehodlám nějak popotahovat, jestli je evangelista ten, kdo napsal evangelia, nebo ten, kdo zvěstuje Krista. Stejně tak je to i misionář, nebo já nevím, zvěstovatel. Prostě je to možné ho takto označit, mimo jiné. Ale měl jsem napsat apoštol. To je fakt.

Drsoňmane, to už je přece od Vás známé ne? Chodíte s dřívím do lesa. Nejste proto spíše hloupý Vy?

Obrázek uživatele Šriber

George

Ano, uvádí se 2. století...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Sriber

Ono sice existuje apokryfní "Petrovo" evangelium, jenže to zaprvé těžko napsal Petr...

No to se rika i o "Petrovych listech", takze nic noveho pod sluncem. Ale tusim, ze to datovani Petrova evangelia je vcelku zmatene, podle Serapiona by to vychazelo na cca polovinu II. stoleti...

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Já si ji přečetl celou několikrát. Na Petrovo evangelium jsem v ní nenarazil ani jednou, křesťane. Co ty jsi přečetl kromě Bible? Doporučuji ti učebnici přírodopisu pro základní školy...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

No nic. Musím Vás tady nechat vašemu osudu

a jít o kousek dále. Doufám, že věříte alespoň v dobrý osud. V.S.

Customize This