Přiznáváme, že evoluce je náboženství a doufáme, že Bůh neexistuje

Vyšlo na stránkách CMI

(Z http://creation.com/amazing-admission-lewontin-quote?utm_media=email&utm... a z http://creation.com/michael-ruse-evolution-is-a-religion a z http://creation.com/thomas-nagel-i-hope-there-is-no-god přeložil M. T. - 3/2014.)

Přeložení článku do češtiny stálo 148 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

1. Udivující přiznání

Profesor Richard Lewontin, genetik (a marxista, jak sám o sobě prohlásil), je určitě jedním z čelných představitelů světové evoluční biologie. Napsal toto následující odhalující doznání (kurzíva byla již v originálu). Dokládá implicitní filozofickou předpojatost proti stvoření podle Genesis – bez ohledu na to, zda je fakta podporují či ne.

„Naše ochota přijímat vědecká tvrzení, která jsou proti zdravému rozumu, je klíčem k pochopení probíhajícího boje mezi vědou a nadpřirozenem. Stojíme na straně vědy navzdory vyložené absurditě některých jejích konstrukcí, navzdory tomu, že nenaplnila mnohé ze svých extravagantních slibů ohledně zdraví a života, navzdory tomu, že vědecká komunita toleruje neopodstatněné hypotézy, protože vycházíme ze zásadní věrnosti, zásadní oddanosti materializmu.

Není to tím, že by nás metody a základní principy vědy jaksi nutily přijímat materialistický výklad jevového světa, nýbrž, naopak, že jsme doháněni svou apriorní orientací na materiální příčiny k vytváření takového badatelského aparátu a pojmové soustavy, které produkují materialistická vysvětlení, ať už jakkoli nelogická ve smyslu přirozené logiky, jakkoli matoucí pro nezasvěceného. Ba co víc, onen materializmus je pro nás svrchovanou a jedinou pravdou, neboť nemůžeme připustit, aby nám do dveří vešel Bůh.

Eminentní kantovec Lewis Beck říkával, že ten, kdo dokáže věřit v Boha, je schopen uvěřit čemukoli. Dovolávat se všemohoucího božstva znamená připouštět, že v kterékoli chvíli mohou být zrušeny přírodní zákony, že se mohou dít Zázraky.

Odkaz

Richard Lewontin, Billions and billions of demons (review of The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark by Carl Sagan, 1997), The New York Review, p. 31, 9 January 1997.

2. Čelný antikreacionistický filozof připouští, že evoluce je náboženství

„Evoluce je propagována svými vyznavači jako něco víc než jen pouhá věda. Evoluce je prohlašována za ideologii, světské náboženství – plnoprávnou alternativu ke křesťanství dávající člověku smysl života i mravní zásady. Jsem nadšeným evolucionistou a bývalým křesťanem, ale musím připustit, že v této konkrétní námitce – a pan (sic) Gish je jen jedním z mnoha, kdo ji vznášejí – mají zastánci doslovného chápání Bible plnou pravdu. Evoluce je náboženstvím. Platilo to o evoluci v jejích počátcích, a platí to o evoluci i dnes.

...Evoluce skutečně vznikla jako druh světské ideologie, vědomá náhrada křesťanství.“

Michael Ruse byl profesorem filozofie a zoologie na univerzitě v Guelphu, Kanada (nedávno se přesunul na Floridu). Byl čelným antikreacionistickým filozofem, jehož (pochybné) argumenty, jak se zdá, přesvědčily předpojatého soudce, aby zamítl návrh zákona státu Arkansas o „vyváženém vyučování“ (stvoření a evoluce na školách) v letech 1981/2. U soudu pak on i další antikreacionisté nadutě popírali tvrzení, že evoluce je náboženstvím jdoucím proti Bohu.
(Proč asi pořád opakuji, že evolucionisté jsou lháři prolhaní? – Pozn. Pavel Kábrt)

Odkaz

Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000.

3. „Doufám, že Bůh neexistuje!“

Thomas Nagel

„Mluvím z vlastní zkušenosti, protože mne samého zachvacuje tento panický strach: chci, aby měl pravdu ateismus a zneklidňuje mě fakt, že někteří z nejinteligentnějších a nejinformovanějších lidí, které znám, věří v Boha. Nejde jen o to, že nevěřím v Boha, a tudíž samozřejmě doufám, že se ve svém přesvědčení nemýlím. Jde o to, že doufám, že Bůh neexistuje! Nechci, aby existoval Bůh; nechci žít v takovémhle vesmíru. Řekl bych, že onen problém kosmické autority není ničím výjimečným a že je odpovědný za velkou část scientizmu a redukcionizmu naší doby. Jednou z tendencí, které podporuje, je absurdní nadužívání evoluční biologie k vysvětlování všeho o lidském životě včetně všeho o lidské mysli...Tohle je trochu směšná situace...Je stejně iracionální být ovlivňován ve svých postojích nadějí, že Bůh neexistuje, jako nadějí, že Bůh existuje.“

Odkaz

Nagel, Thomas, The Last Word, pp. 130–131, Oxford University Press, 1997. Dr Nagel (1937– ) is Professor of Philosophy and Law at New York University.

PřílohaVelikost
00649-22.3.2014-priznavame_ze_evoluce_je_nabozenstvi_a_doufame_ze_buh_neexistuje.doc38.5 KB
Průměr: 5 (2 votes)

pro KTE

Ty mě bavíš...jestli chceš Bibli ,,číst,, jako ranní tisk tak se ani neobtěžuj.

simpansky

Pohled na kousek vesmíru máme například zde: Hubbleova nová ultrahluboká pole překonávají všechna přechozí.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

Takovéhle stromy rostou na Měsíci nebo na Merkuru?

Nikoliv. Takové stromy existují jen ve snech.

Já, Nebúkadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy ve snu na lůžku, vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnily hrůzou. (Daniel 4:1-2)

Wink

A takové sny byly od Boha a něco měly znázorňovat! Byl to tedy sen, vidění, které bylo symbolem něčeho, co bylo předmětem výkladu.

Vydal jsem rozkaz, aby ke mně byli uvedeni všichni babylónští mudrci, aby mi sen vyložili. (Daniel 4:3)

Jediný Daniel, byl schopen sen vyložit. Z toho průměrně inteligentní člověk pochopí, že samotný sen nebyl faktickým, strohým popisem, nýbrž že měl něco znázorňovat.

Tento sen jsem viděl já, král Nebúkadnesar, a ty, Beltšasare, mi řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však jsi toho schopen, neboť v tobě je duch svatých bohů.“ (Daniel 4:15)

A jaký byl tedy výklad králova snu:

Toto je výklad, králi: Je to rozhodnutí Nejvyššího, které dopadlo na krále, mého pána. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Za pokrm ti dají rostliny jako dobytku a nechají tě skrápět nebeskou rosou. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce.
(Daniel 4:21-22)

Takže Karlíku nesmíte matlat páté přes deváté. Když je v Bibli uvedeno vidění či symbolika, je to jasně řečeno. V tomto případě máme zcela jasnou zprávu o tom, že sen bylo třeba vyložit. Nic takového však nemáme uvedeno v první kapitole Genesis. Tedy něco o tom, že by to měl být sen či nějaký symbol či vidění. Naopak jedná se o faktický popis událostí.

Takže jak říkám: Nesmíte motat páté přes deváté, nýbrž se prvně, dřív než něco plácnete, více nad Biblickým textem zamyslet.

Smile Smile Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: simpansky

Taková drzost, jména a adresy sem.

Vesmír, toť široký pojem.

Hrábě

Veliký byl strom ten a mocný, a výsost jeho dosahovala až k nebi, a patrný byl až do končin vší země. (Daniel 4-8)

Takovéhle stromy rostou na Měsíci nebo na Merkuru?

simpansky

Placatá Země je ještě docela v pohodě, ale představ si, že někteří týpci z bible vyčetli i to, že vesmír je starý nějakých šest tisícíletí.
Smile

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

Zkus si najít pasáž, kde ďábel pokouší Krista a z vysoké hory mu ukazuje všechna světová království. Něco takového, jak známo, funguje jen na placaté Zemi.

Omyl. Kdyby ta vysoká hora byla třeba na Měsíci. Nebo na Merkuru, tak by všechna království našeho světa, šla velmi dobře ukázat.

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Re: Přiznáváme, že evoluce je náboženství a doufáme, že Bůh ...

Kterej klaun zastávající teorii evoluce tady psal, že se dočetl v Bibli, že je Země placatá??!
;-D ;-D ;-D

Obrázek uživatele Ondra

KTE

Dokud nebudou kreacionisté podobně alegoricky vykládat i úvodní kapitoly Genesis, tak příklad s placatou Zemí samozřejmě JE vhodný příklad. Názor, že vesmír je starý pár tisíc let, je na na podobné mentální úrovni jako že Země je placatá nebo že děti nosí čáp.

OK. Tak to se ale načekáme... Smile

KTE,

ono by vůbec svatým knihám obecně nejvíce prospělo, kdyby se vše, co v nich je v rozporu s prokázanou skutečnosti, bylo bráno alegoricky. A nebo rovnou všechno. Ono by toho stejně asi moc neubylo, tak by to zase taková újma nebyla. Pohádky se také stále čtou a stále povídají a nikomu nevadí, že nejsou pravdivé. Poučení v nich je a to je asi nejdůležitější.
Smile

Customize This