Přiznáváme, že evoluce je náboženství a doufáme, že Bůh neexistuje

Vyšlo na stránkách CMI

(Z http://creation.com/amazing-admission-lewontin-quote?utm_media=email&utm... a z http://creation.com/michael-ruse-evolution-is-a-religion a z http://creation.com/thomas-nagel-i-hope-there-is-no-god přeložil M. T. - 3/2014.)

Přeložení článku do češtiny stálo 148 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

1. Udivující přiznání

Profesor Richard Lewontin, genetik (a marxista, jak sám o sobě prohlásil), je určitě jedním z čelných představitelů světové evoluční biologie. Napsal toto následující odhalující doznání (kurzíva byla již v originálu). Dokládá implicitní filozofickou předpojatost proti stvoření podle Genesis – bez ohledu na to, zda je fakta podporují či ne.

„Naše ochota přijímat vědecká tvrzení, která jsou proti zdravému rozumu, je klíčem k pochopení probíhajícího boje mezi vědou a nadpřirozenem. Stojíme na straně vědy navzdory vyložené absurditě některých jejích konstrukcí, navzdory tomu, že nenaplnila mnohé ze svých extravagantních slibů ohledně zdraví a života, navzdory tomu, že vědecká komunita toleruje neopodstatněné hypotézy, protože vycházíme ze zásadní věrnosti, zásadní oddanosti materializmu.

Není to tím, že by nás metody a základní principy vědy jaksi nutily přijímat materialistický výklad jevového světa, nýbrž, naopak, že jsme doháněni svou apriorní orientací na materiální příčiny k vytváření takového badatelského aparátu a pojmové soustavy, které produkují materialistická vysvětlení, ať už jakkoli nelogická ve smyslu přirozené logiky, jakkoli matoucí pro nezasvěceného. Ba co víc, onen materializmus je pro nás svrchovanou a jedinou pravdou, neboť nemůžeme připustit, aby nám do dveří vešel Bůh.

Eminentní kantovec Lewis Beck říkával, že ten, kdo dokáže věřit v Boha, je schopen uvěřit čemukoli. Dovolávat se všemohoucího božstva znamená připouštět, že v kterékoli chvíli mohou být zrušeny přírodní zákony, že se mohou dít Zázraky.

Odkaz

Richard Lewontin, Billions and billions of demons (review of The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark by Carl Sagan, 1997), The New York Review, p. 31, 9 January 1997.

2. Čelný antikreacionistický filozof připouští, že evoluce je náboženství

„Evoluce je propagována svými vyznavači jako něco víc než jen pouhá věda. Evoluce je prohlašována za ideologii, světské náboženství – plnoprávnou alternativu ke křesťanství dávající člověku smysl života i mravní zásady. Jsem nadšeným evolucionistou a bývalým křesťanem, ale musím připustit, že v této konkrétní námitce – a pan (sic) Gish je jen jedním z mnoha, kdo ji vznášejí – mají zastánci doslovného chápání Bible plnou pravdu. Evoluce je náboženstvím. Platilo to o evoluci v jejích počátcích, a platí to o evoluci i dnes.

...Evoluce skutečně vznikla jako druh světské ideologie, vědomá náhrada křesťanství.“

Michael Ruse byl profesorem filozofie a zoologie na univerzitě v Guelphu, Kanada (nedávno se přesunul na Floridu). Byl čelným antikreacionistickým filozofem, jehož (pochybné) argumenty, jak se zdá, přesvědčily předpojatého soudce, aby zamítl návrh zákona státu Arkansas o „vyváženém vyučování“ (stvoření a evoluce na školách) v letech 1981/2. U soudu pak on i další antikreacionisté nadutě popírali tvrzení, že evoluce je náboženstvím jdoucím proti Bohu.
(Proč asi pořád opakuji, že evolucionisté jsou lháři prolhaní? – Pozn. Pavel Kábrt)

Odkaz

Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000.

3. „Doufám, že Bůh neexistuje!“

Thomas Nagel

„Mluvím z vlastní zkušenosti, protože mne samého zachvacuje tento panický strach: chci, aby měl pravdu ateismus a zneklidňuje mě fakt, že někteří z nejinteligentnějších a nejinformovanějších lidí, které znám, věří v Boha. Nejde jen o to, že nevěřím v Boha, a tudíž samozřejmě doufám, že se ve svém přesvědčení nemýlím. Jde o to, že doufám, že Bůh neexistuje! Nechci, aby existoval Bůh; nechci žít v takovémhle vesmíru. Řekl bych, že onen problém kosmické autority není ničím výjimečným a že je odpovědný za velkou část scientizmu a redukcionizmu naší doby. Jednou z tendencí, které podporuje, je absurdní nadužívání evoluční biologie k vysvětlování všeho o lidském životě včetně všeho o lidské mysli...Tohle je trochu směšná situace...Je stejně iracionální být ovlivňován ve svých postojích nadějí, že Bůh neexistuje, jako nadějí, že Bůh existuje.“

Odkaz

Nagel, Thomas, The Last Word, pp. 130–131, Oxford University Press, 1997. Dr Nagel (1937– ) is Professor of Philosophy and Law at New York University.

PřílohaVelikost
00649-22.3.2014-priznavame_ze_evoluce_je_nabozenstvi_a_doufame_ze_buh_neexistuje.doc38.5 KB
Průměr: 5 (2 votes)

Re: simpansky

Hod konkretni knihu, kapitolu nebo verš z Bible, jinak to nepada na vahu, brácho.

simpansky

Kterej klaun zastávající teorii evoluce tady psal, že se dočetl v Bibli, že je Země placatá??!

Nevim sice, zda zastava evoluci, ale docetl se to tam napriklad jisty Robert J. Schadewald. A kdyby jenom ze je placata!

When I first became interested in the flat-earthers in the early 1970s, I was surprised to learn that flat-earthism in the English-speaking world is and always has been entirely based upon the Bible. I have since assembled and read an extensive collection of flat-earth literature. The Biblical arguments for flat-earthism that follow come mainly from my reading of flat-earth literature, augmented by my own reading of the Bible.

Except among Biblical inerrantists, it is generally agreed that the Bible describes an immovable earth. At the 1984 National Bible-Science Conference in Cleveland, geocentrist James N. Hanson told me there are hundreds of scriptures that suggest the earth is immovable. I suspect some must be a bit vague, but here are a few obvious texts.

Cely clanek ZDE.

Hrábě

Nevezmu.

Zato ty se pokoře nenaučíš nikdy.
Tongue

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Lidé většinou volají Boha,

až když jim "teče" do bot...

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

Daniela beru zpět.

No vidíte. Možná se zde ještě naučíte pokoře. Jen tak dál. Smile

Ty vezmi zpět pokoušení Krista na Měsíci nebo na Merkuru.

Nevezmu. Velmi vysoká hora pokud by byla umístěna na jiném vesmírném tělese, by umožnila ukázat všechna království našeho světa. Vždyť i na Zemi se staví vesmírné dalekohledy a observatoře na vyvýšených místech. Ne snad ??? A pomocí optiky lze mapovat celý povrch dalších objektů ve sluneční soustavě. Takže Ďábel mohl vzít Krista na velmi vysokou horu třeba na Měsíci a za 24 hodin mohl, pomocí výkonného dalekohledu, ukázat Božímu Synu všechna království světa.

Fakticky to není nikterak nereálné.

Smile

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Hrábě

Daniela beru zpět. Ty vezmi zpět pokoušení Krista na Měsíci nebo na Merkuru.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Kdyby ta vysoká hora byla třeba na Měsíci. Nebo na Merkuru, tak by všechna království našeho světa, šla velmi dobře ukázat.

Ale jdi ty. Viděl jsi někdy, jak vypadá Země z Měsíce?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

KTE

Doslovně chápaná první kapitola Genesis je v příkrém rozporu s pozorováním reality.

To těžko, neb vy jste u velkého třesku plesku osobně nebyl, tudíž jste ho ani nepozoroval a tudíž ani nemůžete vědět zda je v rozporu s realitou.

Je tedy na místě ji také vyložit jako sen.

Nikoliv. Musíte si ujasnit styl argumentace. Argumentujete-li samotným Biblickým textem, který je však jasně uveden jako sen. Pak nemůžete následně odbíhat k argumentaci "přírodovědecké". Zkrátka běháte od plotu k plotu. To nelze.

Sečteno podtrženo: Váš argument pro placatou zemi u Daniela v kapitole čtvrté, jest argumentem neplatným!

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

simpansky

Představ si, že jsou mezi námi lidé, kteří jako "ranní tisk" vykládají výsledky přírodních věd za poslední asi dvě staletí. A to přesto, že o přírodních vědách nevědí téměř nic.

Hrábě

Doslovně chápaná první kapitola Genesis je v příkrém rozporu s pozorováním reality. Je tedy na místě ji také vyložit jako sen.

Customize This