Přiznáváme, že evoluce je náboženství a doufáme, že Bůh neexistuje

Vyšlo na stránkách CMI

(Z http://creation.com/amazing-admission-lewontin-quote?utm_media=email&utm... a z http://creation.com/michael-ruse-evolution-is-a-religion a z http://creation.com/thomas-nagel-i-hope-there-is-no-god přeložil M. T. - 3/2014.)

Přeložení článku do češtiny stálo 148 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

1. Udivující přiznání

Profesor Richard Lewontin, genetik (a marxista, jak sám o sobě prohlásil), je určitě jedním z čelných představitelů světové evoluční biologie. Napsal toto následující odhalující doznání (kurzíva byla již v originálu). Dokládá implicitní filozofickou předpojatost proti stvoření podle Genesis – bez ohledu na to, zda je fakta podporují či ne.

„Naše ochota přijímat vědecká tvrzení, která jsou proti zdravému rozumu, je klíčem k pochopení probíhajícího boje mezi vědou a nadpřirozenem. Stojíme na straně vědy navzdory vyložené absurditě některých jejích konstrukcí, navzdory tomu, že nenaplnila mnohé ze svých extravagantních slibů ohledně zdraví a života, navzdory tomu, že vědecká komunita toleruje neopodstatněné hypotézy, protože vycházíme ze zásadní věrnosti, zásadní oddanosti materializmu.

Není to tím, že by nás metody a základní principy vědy jaksi nutily přijímat materialistický výklad jevového světa, nýbrž, naopak, že jsme doháněni svou apriorní orientací na materiální příčiny k vytváření takového badatelského aparátu a pojmové soustavy, které produkují materialistická vysvětlení, ať už jakkoli nelogická ve smyslu přirozené logiky, jakkoli matoucí pro nezasvěceného. Ba co víc, onen materializmus je pro nás svrchovanou a jedinou pravdou, neboť nemůžeme připustit, aby nám do dveří vešel Bůh.

Eminentní kantovec Lewis Beck říkával, že ten, kdo dokáže věřit v Boha, je schopen uvěřit čemukoli. Dovolávat se všemohoucího božstva znamená připouštět, že v kterékoli chvíli mohou být zrušeny přírodní zákony, že se mohou dít Zázraky.

Odkaz

Richard Lewontin, Billions and billions of demons (review of The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark by Carl Sagan, 1997), The New York Review, p. 31, 9 January 1997.

2. Čelný antikreacionistický filozof připouští, že evoluce je náboženství

„Evoluce je propagována svými vyznavači jako něco víc než jen pouhá věda. Evoluce je prohlašována za ideologii, světské náboženství – plnoprávnou alternativu ke křesťanství dávající člověku smysl života i mravní zásady. Jsem nadšeným evolucionistou a bývalým křesťanem, ale musím připustit, že v této konkrétní námitce – a pan (sic) Gish je jen jedním z mnoha, kdo ji vznášejí – mají zastánci doslovného chápání Bible plnou pravdu. Evoluce je náboženstvím. Platilo to o evoluci v jejích počátcích, a platí to o evoluci i dnes.

...Evoluce skutečně vznikla jako druh světské ideologie, vědomá náhrada křesťanství.“

Michael Ruse byl profesorem filozofie a zoologie na univerzitě v Guelphu, Kanada (nedávno se přesunul na Floridu). Byl čelným antikreacionistickým filozofem, jehož (pochybné) argumenty, jak se zdá, přesvědčily předpojatého soudce, aby zamítl návrh zákona státu Arkansas o „vyváženém vyučování“ (stvoření a evoluce na školách) v letech 1981/2. U soudu pak on i další antikreacionisté nadutě popírali tvrzení, že evoluce je náboženstvím jdoucím proti Bohu.
(Proč asi pořád opakuji, že evolucionisté jsou lháři prolhaní? – Pozn. Pavel Kábrt)

Odkaz

Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000.

3. „Doufám, že Bůh neexistuje!“

Thomas Nagel

„Mluvím z vlastní zkušenosti, protože mne samého zachvacuje tento panický strach: chci, aby měl pravdu ateismus a zneklidňuje mě fakt, že někteří z nejinteligentnějších a nejinformovanějších lidí, které znám, věří v Boha. Nejde jen o to, že nevěřím v Boha, a tudíž samozřejmě doufám, že se ve svém přesvědčení nemýlím. Jde o to, že doufám, že Bůh neexistuje! Nechci, aby existoval Bůh; nechci žít v takovémhle vesmíru. Řekl bych, že onen problém kosmické autority není ničím výjimečným a že je odpovědný za velkou část scientizmu a redukcionizmu naší doby. Jednou z tendencí, které podporuje, je absurdní nadužívání evoluční biologie k vysvětlování všeho o lidském životě včetně všeho o lidské mysli...Tohle je trochu směšná situace...Je stejně iracionální být ovlivňován ve svých postojích nadějí, že Bůh neexistuje, jako nadějí, že Bůh existuje.“

Odkaz

Nagel, Thomas, The Last Word, pp. 130–131, Oxford University Press, 1997. Dr Nagel (1937– ) is Professor of Philosophy and Law at New York University.

PřílohaVelikost
00649-22.3.2014-priznavame_ze_evoluce_je_nabozenstvi_a_doufame_ze_buh_neexistuje.doc38.5 KB
Průměr: 5 (2 votes)
Obrázek uživatele Samain

šťoura

Grünbach usvědčen z otcovství Němého Bobše.
Odpovědět

HA........ Big smile Big smile Big smile ...odtud větry vanou. A mně to hned přišlo kapku Cimrmanózní.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Stoura

Re: šťoura

Fakt? A jak pořešil mt geny?

To nevím. Popravdě řečeno si myslím, že se jednalo o podobný typ krevní zkoušky, jako byla ta, pomocí níž byl baron Grünbach usvědčen z otcovství Němého Bobše.

Re: KTE

Pokud bych vyrazil do nějakého důkládného klání, nespokojil bych se s jedním zdrojem. Malý mně připadá celkem objektivní, i když nelze vyloučit, že trochu straní katolické cíkrvi. Možná, jedinou chybkou je jeho společný publikační prostor s blouznivcem Hájkem.

Pacák

Obrázek uživatele Ondra

Re: Pche

Zasadit strom, postavit dům, zplodit potomka

Přibrat cca 8 kilo, dodělat školu, ochutnat humra, navštívit Filipíny,......

Obrázek uživatele Samain

Re: Pche

Konec světa musí ještě počkat. Mám nějaké povinnosti, které musím dotáhnout do zdárného konce...

Zasadit strom, postavit dům, zplodit potomka Smile

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Ondra

Re: Pche

To se blíží už od sedmdesátého roku. Když to půjde dál tímhle tempem,nemusíš zoufat. Dožiješ se v klídku pravnoučat.

No právě.

Konec světa musí ještě počkat. Mám nějaké povinnosti, které musím dotáhnout do zdárného konce... Smile

Obrázek uživatele Samain

Pche

Hned mi bylo řečeno, že už se to blíží. Tak jestli jsem připravený.

Tož asi tak.

To se blíží už od sedmdesátého roku. Když to půjde dál tímhle tempem,nemusíš zoufat. Dožiješ se v klídku pravnoučat.

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Samain

šťoura

Bible bude opět mít hmotný důkaz - podobně jako když Ron Wyatt prokázal rozborem krve z Grálu Ježíšovu monoploidnost.

Fakt? A jak pořešil mt geny?

Dancing with the moonlight knight.

Obrázek uživatele Ondra

Konec světa (na vědomí zdejším jedincům)

Tak jsem potkal na Andělu Svědky Jehovovi, kteří tam mají již svůj tradiční stánek. Zastavil jsem se na pokec. Hned mi bylo řečeno, že už se to blíží. Tak jestli jsem připravený.

Tož asi tak.

Pacák

Ten článek je hodně tendenční, nejen kvůli katolickému zdroji, ale především kvůli osobě autora (Radomír Malý hojně publikuje na stránkách šílence Petra Hájka). Galilea Galilei někteří nemají rádi především proto, že stál u počátků moderní vědy a byl jedním z jejích nejdůležitějších spolutvůrců. Takového člověka popírači moderní vědy a nejrůznější náboženští šílenci z principu nemohou vnímat objektivně.

Pokud se chceš o Galileim dozvědět něco opravdu rozumného, zkus Antikrist Galileo.

Customize This