Přiznáváme, že evoluce je náboženství a doufáme, že Bůh neexistuje

Vyšlo na stránkách CMI

(Z http://creation.com/amazing-admission-lewontin-quote?utm_media=email&utm... a z http://creation.com/michael-ruse-evolution-is-a-religion a z http://creation.com/thomas-nagel-i-hope-there-is-no-god přeložil M. T. - 3/2014.)

Přeložení článku do češtiny stálo 148 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

1. Udivující přiznání

Profesor Richard Lewontin, genetik (a marxista, jak sám o sobě prohlásil), je určitě jedním z čelných představitelů světové evoluční biologie. Napsal toto následující odhalující doznání (kurzíva byla již v originálu). Dokládá implicitní filozofickou předpojatost proti stvoření podle Genesis – bez ohledu na to, zda je fakta podporují či ne.

„Naše ochota přijímat vědecká tvrzení, která jsou proti zdravému rozumu, je klíčem k pochopení probíhajícího boje mezi vědou a nadpřirozenem. Stojíme na straně vědy navzdory vyložené absurditě některých jejích konstrukcí, navzdory tomu, že nenaplnila mnohé ze svých extravagantních slibů ohledně zdraví a života, navzdory tomu, že vědecká komunita toleruje neopodstatněné hypotézy, protože vycházíme ze zásadní věrnosti, zásadní oddanosti materializmu.

Není to tím, že by nás metody a základní principy vědy jaksi nutily přijímat materialistický výklad jevového světa, nýbrž, naopak, že jsme doháněni svou apriorní orientací na materiální příčiny k vytváření takového badatelského aparátu a pojmové soustavy, které produkují materialistická vysvětlení, ať už jakkoli nelogická ve smyslu přirozené logiky, jakkoli matoucí pro nezasvěceného. Ba co víc, onen materializmus je pro nás svrchovanou a jedinou pravdou, neboť nemůžeme připustit, aby nám do dveří vešel Bůh.

Eminentní kantovec Lewis Beck říkával, že ten, kdo dokáže věřit v Boha, je schopen uvěřit čemukoli. Dovolávat se všemohoucího božstva znamená připouštět, že v kterékoli chvíli mohou být zrušeny přírodní zákony, že se mohou dít Zázraky.

Odkaz

Richard Lewontin, Billions and billions of demons (review of The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark by Carl Sagan, 1997), The New York Review, p. 31, 9 January 1997.

2. Čelný antikreacionistický filozof připouští, že evoluce je náboženství

„Evoluce je propagována svými vyznavači jako něco víc než jen pouhá věda. Evoluce je prohlašována za ideologii, světské náboženství – plnoprávnou alternativu ke křesťanství dávající člověku smysl života i mravní zásady. Jsem nadšeným evolucionistou a bývalým křesťanem, ale musím připustit, že v této konkrétní námitce – a pan (sic) Gish je jen jedním z mnoha, kdo ji vznášejí – mají zastánci doslovného chápání Bible plnou pravdu. Evoluce je náboženstvím. Platilo to o evoluci v jejích počátcích, a platí to o evoluci i dnes.

...Evoluce skutečně vznikla jako druh světské ideologie, vědomá náhrada křesťanství.“

Michael Ruse byl profesorem filozofie a zoologie na univerzitě v Guelphu, Kanada (nedávno se přesunul na Floridu). Byl čelným antikreacionistickým filozofem, jehož (pochybné) argumenty, jak se zdá, přesvědčily předpojatého soudce, aby zamítl návrh zákona státu Arkansas o „vyváženém vyučování“ (stvoření a evoluce na školách) v letech 1981/2. U soudu pak on i další antikreacionisté nadutě popírali tvrzení, že evoluce je náboženstvím jdoucím proti Bohu.
(Proč asi pořád opakuji, že evolucionisté jsou lháři prolhaní? – Pozn. Pavel Kábrt)

Odkaz

Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000.

3. „Doufám, že Bůh neexistuje!“

Thomas Nagel

„Mluvím z vlastní zkušenosti, protože mne samého zachvacuje tento panický strach: chci, aby měl pravdu ateismus a zneklidňuje mě fakt, že někteří z nejinteligentnějších a nejinformovanějších lidí, které znám, věří v Boha. Nejde jen o to, že nevěřím v Boha, a tudíž samozřejmě doufám, že se ve svém přesvědčení nemýlím. Jde o to, že doufám, že Bůh neexistuje! Nechci, aby existoval Bůh; nechci žít v takovémhle vesmíru. Řekl bych, že onen problém kosmické autority není ničím výjimečným a že je odpovědný za velkou část scientizmu a redukcionizmu naší doby. Jednou z tendencí, které podporuje, je absurdní nadužívání evoluční biologie k vysvětlování všeho o lidském životě včetně všeho o lidské mysli...Tohle je trochu směšná situace...Je stejně iracionální být ovlivňován ve svých postojích nadějí, že Bůh neexistuje, jako nadějí, že Bůh existuje.“

Odkaz

Nagel, Thomas, The Last Word, pp. 130–131, Oxford University Press, 1997. Dr Nagel (1937– ) is Professor of Philosophy and Law at New York University.

PřílohaVelikost
00649-22.3.2014-priznavame_ze_evoluce_je_nabozenstvi_a_doufame_ze_buh_neexistuje.doc38.5 KB
Průměr: 5 (2 votes)
Obrázek uživatele Šriber

KTE

Carl von Linné, kterého nám kreacionisté naopak dávají za vzor.

Asi nevědí, že to byl on, kdo zařadil lidi mezi primáty...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Pacák

Nemyslím si, že by byl Galileo Galilei arogantnější než např. Carl von Linné, kterého nám kreacionisté naopak dávají za vzor. Galileo Galilei prostě dělal věci a šířil názory, které se mnohým potentátům nelíbily.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Jelikož je to proces, tak se musíš dívat nějakou dobu...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

To je to samé, jako když bych se Tě zeptal, jestli je vidět

Ostatne ukaz mi teba vers, ve kterem se stejne tak vyslovne pise, ze Buh puvodne stvoril vsechny organismy jako nesmrtelne (ve fyzickem smyslu)...

evoluce pouhým okem. Že by se třeba člověk kouknul a hned usoudil, že - jasně, vidím evoluci. Je tomu tak? V.S.

Re: Stoura a KTE

Objektivitu Malého bych již nechal spát. Vcelku máme asi dost podobný názor. Není vyloučeno, že největší Galileiho "provinění" byla arogance. To se hned tak neodpouští a uražený potentát je horší raněného grizlyho.

Údajně systém epicyklů a deferentů poskytoval lepší schodu pozorované a vypočtené polohy než Koperníkův. Důkazem úspěšnosti starověké astronomie je "počítač z Antikythery". Uměl dokonce napodobit kličky planet. Keplerovo "rozbití" sfér vytvořilo trojrozměrný Vesmír. Zajímavé je, do jaké míry to postrčilo Newtona směrem ke gravitačnímu zákonu. To by mu aristotelovská astronomie nedovolila. Pokud by Koperník měl k dispozici Tychonovy tabulky, možná by předešel Keplera, nebo by s heliocentrizmem nevystoupil.

Pacák

Stoura

O počátky moderní vědy jsem se kdysi docela zajímal. Koperníkovým omylem jsem myslel zejména to, že dráhy planet považoval za kruhové, ne za eliptické. V této souvislosti si snadno umím představit kreacionistické podivení, jaktože se s tak nepřesnou a vlastně zcela chybnou hypotézou vůbec odvážil vyjít na veřejnost.

Obrázek uživatele Stoura

Re: KTE - omyly astronomů

Ano, Galileo Galilei se v mnohém mýlil, stejně jako se mýlil Koperník, Newton nebo Einstein.

Při podrobnějším zkoumání je především zajímavý způsob, jak ti lidé uvažovali a také (to se týká především ovdobí od Koperníka po Newtona) jak své myšlenky prezentovali.

Koperník se za svého života vyhnul církevnímu stíhání především tím, že své myšlenky (on sám, nebo možná spíš jeho nakladatel) schoval za matematiku. Matematika byla tehdy chápána jako pomocná a méněcenná věda, která si může budovat libovolné modely, které umožní lépe počítat. Kdyby to prohlásil za filosofii či realitu, měl by zaděláno už on sám, takhle stačil v relativním klidu dožít.
A Koperníkův model skutečně umožnil snazší výpočty. Moc se neví, že udělal i velmi přesná měření. Na není moc známo ani to, že jeho model byl s vysokou pravděpodobností základem Gregoriánské reformy kalendáře. Astronom, který provedl výpočty, to papeži neřekl - ale podle zachovaných materiálů si podle všeho Koperníkovým modelem usnadnil práci na tabulkách, o něž se kalendářová reforma opřela.

George

Simpansky vyřešil diskusi poměrně očekávaným způsobem - evolučníci jsou lháři. Smile

Obrázek uživatele Stoura

Re: Samain - rozbor krve

A mně to hned přišlo kapku Cimrmanózní.

On je Wyatt rozsahem svých objevů spíše prototypem Indiana Jonese.

O té krvi a rozboru mluvil ve zcela vážném tónu - dají se dohledat videa z jeho přednášek. Zkuste Google a ron wyatt christ blood.

Pacák

U Radomíra Malého si všimni například toho, jak zdůrazňuje Galileiho omyly. Ano, Galileo Galilei se v mnohém mýlil, stejně jako se mýlil Koperník, Newton nebo Einstein. Dějinná úloha Galileiho (a ostatních jmenovaných) však nespočívá v jejich omylech (které někteří rádi zdůrazňují), ale v tom, co skutečně vědě přinesli. Galileo Galilei přišel s experimenty, jejichž výsledky matematicky analyzoval. Co nám dnes přijde poměrně samozřejmé, bylo v Galileiho době nezvyklým novátorstvím. O tomhle Radomír Malý píše kde?

Customize This