Prezident Václav Klaus odpověděl Fatimě Cvrčkové

Pavel Kábrt - úvod, vysvětlení
V době, kdy jsem pravidelně četl časopis Vesmír, silně evolučně laděný, jsem byl skoro vždy potěšen docela pěknými, evolučně umírněnými a někdy až kriticky laděnými články Fatimy Cvrčkové. Jednou jsem byl též na její přednášce a rozhodl jsem se, že jí koupím dort a kytičku.

Docela mě překvapilo, jak se tato dáma od té doby změnila na evoluční fanatičku a připomnělo mi to, co mi řekl jeden známý: ti evolucionisté nějak přitvrzují, i Flégr se nyní vysmívá náboženství víc, než to dělával dřív.

Fatima byla jedním z hostů, když Petr Hájek z prezidentské kanceláře pronesl svůj dnes už slavný projev proti evoluční teorii na semináři "Darwin a darwinismus - věda, nebo ideologie?", 20. dubna 2009. Projevem Petra Hájka byla silně excitována a panu prezidentovi napsala kritický email. Je k nalezení zde:
http://cvrckova.blog.respekt.cz/blog/4736/81318/hajek_otevreny_dopis.pdf. Kromě toho napsala i pár příspěvků na diskuzní fórum, kde se stále ještě Hájkův článek diskutuje, to je zde:
http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=896 (dole na stránce se musí kliknout na "Zobrazit vše" a objeví se všechny komentáře). A pan prezident paní Cvrčkové nyní odepsal:

http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek_tisk.asp?id=xcEkTnxJQhWv

Článek ze serveru www.klaus.cz

28.5.2009

Odpověď prezidenta republiky na dopis od Fatimy Cvrčkové

Vážená paní docentko,

již delší dobu mám na stole Váš e-mail z konce dubna, ale musel jsem se v posledních týdnech zabývat jinými věcmi než svou doplňkovou aktivitou v Centru pro ekonomiku a politiku. Váš e-mail jsem si pozorně přečetl a podtrhal a vidím, že i Vy jste neskončila tímto e-mailem. Na toto téma jste měla celou řadu mediálních výroků, z čehož dedukuji jednu jedinou věc: a to, že v této věci nejste nezainteresovaným vědcem, ale zapáleným zastáncem určité doktríny. To je důležité zjištění.

V žádném případě nejsem zastáncem každé věty, kterou Petr Hájek na semináři CEPu vyslovil a kdyby se se mnou radil, doporučil bych mu poněkud jinou formu jeho vystoupení. Ale Vaše reakce v médiích mne přesvědčují o tom, že asi tato forma byla nutná. Je velký rozdíl mezi vědou a ideologií, mezi Darwinem a darwinismem, mezi striktními vědeckými postupy a obhajobou jistého (nepochybně vždy časově podmíněného) vědeckého paradigmatu v Kuhnově smyslu. A ve všech těchto případech bych Vás řadil do první půlky této věty a ne do její druhé půlky. A to říkám jako člověk, který se Darwinem a evoluční biologií nikdy nezabýval, i když se vždy zajímal o metodologii vědy a o aplikovatelnost určitých vědeckých teorií na komplexní systémy, jakým je „vývoj druhů“ a nebo ekonomika. Metodologicky je to velmi podobné.

Za úsměvné považuji Vaše vyjádření, že jste se při dubnovém semináři CEPu „mírně nudila“. To mohlo být do značné míry proto, že ten seminář nebyl pro Vás a že vystoupení Vašich kolegů, přírodovědeckých profesorů, jistě bylo něčím, co dobře znáte a co byste případně mohla říkat sama. Proto jste se musela nudit. Tento seminář však nebyl o biologické vědě, ale byl připomenutím Charlese Darwina u příležitosti jeho dvoustého výročí narození. A šlo v něm o to připomenout jeho přínos, ale i alternativní koncepty pro ty, kteří se tím jako svou každodenní činností nezabývají. A očekával bych, že se různí lidé v různých chvílích nudili. Já také. Ale současně si všichni v různých chvílích něco důležitého uvědomili a někteří, jako třeba já, nebyli líní a celou řadu vět si zapisovali pro další přemýšlení. To je smyslem našich seminářů.

Porovnávat vystoupení pana Hájka s vystoupeními zástupců Iránu na konferenci OSN o rasismu v Ženevě je úsměvné. Jeho vystoupení – které ani zdaleka nebylo vystoupením mým, protože na tyto věci mám jiné názory – však v žádném případě nebylo „fanatickým štvavým náboženským kázáním plným nestydatých lží“. Ohánět se „Etickým kodexem výzkumných pracovníků Akademie věd České republiky“ už ukazuje, že žijete ve zcela jiném světě. Nezabývám se konceptem Intelligent Design, ale nemohu si nevšimnout, že v časopisech, které sleduji za úplně jiným účelem, je řada článků tohoto typu a označovat je za triviální hlouposti není možné. Označovat jiné názory za „záměrné obelhávání veřejnosti“ je – ač jsem Váš „etický kodex“ nikdy neviděl – jistě v rozporu s etickým kodexem normálního myslícího člověka.

Se srdečným pozdravem

Václav Klaus

Průměr: 4.5 (2 votes)
Obrázek uživatele howto

Nejde o Davidův web, ale o blog v rámci kreacionismu.cz

Kdo chce diskutovat s Davidem - pište ZDE.

Obrázek uživatele David Protest

Žádné internetové stránky

Žádné internetové stránky jsem si nezaložil anonyme, to co jsem tu kdy psal, jsi vůbec nemusel číst, já jsem taky nečetl komentáře, které mě nezajímaly.

David Protest

Zaplať Pánbú

Myslím, že fanatismu pana Davida bylo na tomhle blogu až až. Hurá, že si založil své internetové stránky.

Obrázek uživatele howto

Halelůja David má svůj guestbook

Tak už jsme se dočkali - teologická témata ala Vatikán prosím pište rovnou do Davidova blogu. Děkuji.

Bůh se dívá lidem do srdcí,

Bůh se dívá lidem do srdcí, ne na to, kam chodí do kostela.

Bůh tu má na světě různou čeládku

Musím říct, že z Davida mám naprosto různé pocity. Některé jeho příspěvky mi mluvily z duše, jiné méně.

Myslím, že ani Howto ani já tu nechceme dělat žádnou cenzuru a něco mazat, dokud by to nepřesáhlo opravdu únosnou mez řekněme nějaké nepřípustné vulgarity, což zatím nepřesáhlo.

Ani mi nevadí, že se tu diskutuje na jiné téma než kreacionismus, pokud to nebude, jak věřím, trvalý trend - snad nějaký budoucí zajímavý článek nás nasměruje jinam, třeba právě probíhající diskuze o Ardipithecovi ramidovi.

Ještě k lidské povaze: ani já si neberu často servítky a evolucionistům se posmívám a nadávám jim. Nicméně je zajímavá věc, nevím, co si o tom kdo myslíte: když se házela vajíčka na socdemokraty, někdo poznamenal, že od vajíček není daleko ke kamenům. A později ten šutr zažili ODS - Topol. (doufám, že tímto zde nerozpoutám politické debaty, pro Boha živého, to raději o těch "pravých církvích"). A někdo tu řekl, že od zlých slov není daleko k činům.

Což je asi pravda obecná, přesto si myslím, že se netýká každého. Já třeba vyznávám: budu na určité názory nadávat, i těm lidem, co je mají (třeba evolučníci), ale nikdy bych se jich fyzicky nedotkl, ale to je málo, vždy bych je chtěl bránit, kdyby je někdo napadl, a položit za ně svůj život - říkám, chtěl bych, je to moje vyznání víry, moje chápání Krista .

Takže to tu říkám na adresu Davida či spíše jeho oponentů, že to není vždy tak jasné, že kdo se hněvá, už by také druhého zabil. Ježíš se nahněval, a přece pak i za ty penězoměnce, kterým převracel stoly a nadával, umírá. Nepřišel třtinu nalomenou dolomit, ale uzdravit. Není to tak jednoduché a přímočaré, že kdo vyhrožuje a láteří, by také zabíjel. To jsem chtěl říct, snad je mi rozuměno. A pak se někdo nahněvá - omlouvám se, ale tyto lidi nazývám "lůzou" - a jde a hází kameny a drancuje obchody a zapaluje auta a někoho ukope k smrti. Tam je od zlých slov velmi blízko ke zlým činům. Ale myslím, že je to jen pro nedostatek víry, já to raději nazývám "ušlechtilé" víry, protože nějakou víru má každý, i ta lůza. Jenže někdo má blbou či hospodskou víru, jiný ji má pevnou a jasnou a podloženou třeba celoživotním hledáním pravdy - pak oba se rozčílí, ale stejně nejednají! Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž.

Omlouvám se, je to spíše zde moje taková samomluva. Tak, ať žije papež a jeho kurie, až tato věta přestane být pravdivou i před Bohem, Bůh ho odvolá, my lidi to nedělejme. Já mám svoji církev, kterou je Armáda spásy, ale nejsem tam členem, ale mám je rád. Byl jsem z rodiny katolíkem, ale živou víru jsem našel až u Svědků Jehovových, kteří mne po několika letech vyhodili - že mám špatnou víru. Pak mě po několika letech požádali, abych se vrátil, že jsem měl tehdy pravdu. Nevrátil jsem se. Pak jsem byl evangelíkem, mám hodně přátel mezi Adventisty, přestože ve mnohém s nimi nesouhlasím, ale mám je rád.

Snad si to Pán Bůh milý nějak přebere. Tak jsem toho zase nakecal. Zdraví
Pavel Kábrt

Viťasovi

Zdravím, jsem rád, že neútočíte jako ostatní a necháte si to vysvětlit. To mne těší.

Napsal, jsem toto "mám chuť všechen řím rozmlátit napadrť" A napsal jsem malé písmeno ve slově řím, vím to.

Povšimněme si slov "mám chuť". Vy jste nikdy neměl chuť udělat něco špatného? Určitě ano a nakonec jste to neudělal. "Mám chuť" je jen pocit, chápejte, že to není úmysl. Když jsem to napsal, tak jsem řekl jen PRAVDU o svých pocitech.
Člověk se neubrání pocitům, to snad každý ví, pocity do člověka přicházejí a zase odcházejí. I v Bibli je napsáno, o tom aby se člověk nenechal ovládnout svými, pocity. Každý má chuť udělat něco špatného ale není to žádný úmysl. Je popsáno mnoho případů, jak se nějaký prorok rozčílil, není to nic hříšného, za to člověk nemůže.
Jistě jste slyšel někdy někoho říkat, že má vztek na celý svět. A četl jste někdy povídku od pana Čapka, kde píše že má někdy chuť vzít samopal a jít střílet lidi? Chápete už o čem mluvím?

Je logické, že člověk většinu svých špatných pocitů nedovede naplnění. Křesťan, by neměl dovést naplnění žádný špatný pocit. A já jsem pouze napsal, jaký pocit mívám, když slyším o ekumenismu, nic více.

Nyní pozor. Když Ježíš s učedníky odcházeli z jednoho města, kde je nikdo nepřijal, Jan se naprosto vážně zeptal Ježíše, jestli má přivolat oheň z nebe aby zničil všechny lidi v tom městě, protože ho to rozzuřilo a nechal se tím ovládnout. Ježíš to samozřejmě zavrhl, ale všimněte si, že Jan to myslel zcela vážně. Bylo pro něj možné to udělat.
Je snad možné abych já zadupal Řím do země? Jistě ne a už z toho zní jasně, že nemluvím vážně. Ani jej zadupat netoužím a kdybych měl tu možnost tak ji nevyužiji. To je ten velký rozdíl mezi pocitem a úmyslem, pocit nemůžete ovlivnit,nemůžete zabránit aby do Vás vcházely pocity. Nesmíte ale nechat pocit, aby ovlivnil vaše úmysly...základy Bible a psychologie. Kdyby ostatní byli prozíraví jako Vy, nedělali by tak zbrklé soudy.

Děkuji mnoho za Váš rozum,
David

Ikdyz se David mozna nechal

Ikdyz se David mozna nechal trosku unest, obsah jeho prispevku je konstruktivni, objektivni a pravdivy a nevim proc ho ma kdo zablokovat. To je absurdni.

Obrázek uživatele howto

Zablokovat Davida či nezablokovat?

Co se týče mne, s Davidem nekomunikuji již od jeho sporné interpretace posledních věcí a hlavně po jeho tvrzení, že NENÍ KREACIONISTA ačkoliv sám ve stvoření věří, což mi nepřišlo normální, ale teď to chápu.

Někdo tady uvedl, že kreacionisté si rozhodně nelibují v obrazných formulacích a myslím, že to je pravda. Pokud tedy David používá nějaká tajůplná vyjádření, která doslovně urážejí, ať si laskavě uvědomí, že my nemůžeme jeho příspěvky číst jako on Bibli, tedy vykládat si text ne tak jak je to doslovně myšleno, ale tak jak to myslí David. Davie

Jako webmaster tedy znovu vyzývám, stejně jako redaktor Pavel Kábrt k tomu, aby se na tomto webu probírala věcná témata a diskuze byla konstruktivní. Pevně doufám, že se David konečně zamyslí, o čem vlastně tento web je a že nebude tedy nutné mu přístup zablokovat.

Ještě je tu jedna možnost. DAVIDE, opravdu Vás vyzývám. Zaregistrujte se a budete pak mít svůj vlastní guestbook a tam si pište, co chcete.

asi ne

Neomluvím se, nic jsem neudělal, jen jsem dal vědět Queenovi co si myslím, on neměl pravdu a naprosto nesmyslě mě tu obviňuje že jsem skoro vrah nebo co, nevím proč. To Křesťan nemůže nikomu říci jiné než milé slovo? Je opravdu naprostá blbost na základě nějaké věty někoho takto nařknout a dělat aféry. Skutečně si myslím, že je tím, co jsem řekl, pokud má takovéto soudy.
Povím vám jak začaly náboženské války v křesťanství. Žádné nebyly dokud nepřišel Konstantin a Katolická církev, protestanté nechtěli nikdy žádné války, i s katolíky chtěli žít v míru, stejně jako já. Protestanté pouze nechtěli s katolíky sdílet svou víru, protože jejich víra je zcela odlišná od katolické, stejně tak se chovala prvotní církev za doby apoštola Pavla. Vždy to byla katolická církev, kdo dělal rozbroje a běda, kdo by o ní řekl křivé slovo. Už byl na hranici. Já jsem Tu řekl jen poznatky z historie a Bible a už mi málem spíláte do fanatiků a vrahů. Omyl. To vy (a Vy) jste mnohem blíže fanatismu, přese vše co jste se dověděl, odmítáte uznat, že katolická církev se nechová podle Bible, to je fanatismus. Kdyby na mém místě seděl Luther, už by asi ztratil trpělivost.
A vůbec, Bible mnohokrát píše, že kdo věří v Ježíše má z víry odpuštění hříchů a spasení. Není tam napsáno "možná má spasení" nebo "možná má odpuštění" je to jisté. Víra bez skutků je mrtvá, ale spasení je z víry, skutky jsou až výsledek víry. Mimoto skutky nejsou spasitelné, skutky jsou jen důkaz. Vzpomínám na Luthera jak se snažil dělat skutky, málem z toho umřel. Až když přestal skutkařit a začal věřit ve zdarma dané odpuštění hříchů, získal pokoj v srdci. Katolická církev to ještě plně nepochopila za těch 500 let.

Takže je mi líto ale neomluvím se, to by znamenalo, že jsem udělal chybu, ale já jsem Queenovi řekl popravdě svůj názor, pokud si on myslí, e mám vražedné myšleny, mám právo mu říci, že jeho soud je hodný blba. A jsem tu za to málem poslán do pekla, to je k zbláznění, uvědomujete si to? Na základě jednoho slova už se tu vynášejí soudy, že jsem zradil křesťanství a kdovíco všechno, Vám to připadá hodno zdravého rozumu? Na těchto stránkách už byli někteří přirovnáváni ke sra..ám a bylo tu mnoho dvojsmyslných pomluv, nikdo z toho ani neškytl, čili toto mi připadá velice pokrytecké. Vám to nepřipadá pokrytecké?
Už jsem řekl, že se tu nebudu hádat o katolické církvi a hodlám to dodržet. Bohužel cítím trochu podivné ironie z Vaší strany, rád bych tedy věděl jestli jsem Vám kdy řekl něco neomaleného a něco, co by nebyla pravda? Pokud ano, povězte a jistě budete mít mou omluvu, protože jste se mnou debatoval slušně. Myslím, že já jsem se také vše vždy snažil povědět velice slušně a nikdy jsem nelhal. Vraha jsem nazval vrahem, antikrista antikristem, to je vše.
Zdravím, David

Customize This