Převratné objevy ve vesmíru

Creation Matters: ročník 16, číslo 3, květen/červen 2011

(Z http://www.creationresearch.org/membersonly/creation_matters/CM16%2003%2... přeložil M. T. – 7/2011)

Tři různé týmy astronomů ohlásily objevy, které otřásly dlouho zastávanými tezemi. Jaký to bude mít vliv na naši důvěru ve spolehlivost dalších vědeckých teorií?

1. Růst galaxií: přímá výzva. „Předpokládá se, že se galaxie utvářejí díky gravitačním silám mezi malými sub-galaxiemi‘ a jejich shlukování, v procesu, který by podle standardních kosmologických modelů měl stále pokračovat“, konstatovala Královská astronomická společnost (1). „Nová data zjištěná týmem vědců z liverpoolské univerzity Johna Moorese však tuto tezi bezprostředně zpochybňují, jelikož svědčí o tom, že se růst některých nejmasivnějších objektů zastavil před 7 miliardami let, když bylo stáří vesmíru poloviční oproti nynějšímu.“

Jak převratné je tohle tvrzení? „Zastavení růstu nejmasivnějších galaxií znamená zásadní zpochybnění současných modelů vznikání a evoluce velkorozměrových struktur ve vesmíru“, poznamenala Claire Burkeová, členka týmu. „Ze závěrů naší práce vyplývá, že kosmologům, jak se zdá, chybí některá zásadní fakta, která potřebují k tomu, aby pochopili, jak se galaxie od vzdálené minulosti do dneška vyvíjely.“

2. Rotace hvězd: dostává trhliny. Badatelé na Michiganské univerzitě (2) způsobili trhliny ve „staleté astronomické teorii“. Teorie zvaná von Zeipelův teorém „se užívá už téměř století pro předvídání rozdílů v povrchové gravitaci, svítivosti a teplotě mezi rychle rotujícími póly dané hvězdy a jejím rovníkem.“

(von Zeipelův teorém = jas v každém bodě povrchu rotující hvězdy nebo složky dvojhvězdy je úměrný tíži v tomto bodě. Pozn. překl.)

Doktorand Xiao Che a další astronomové ze zmíněného týmu zjistili, že se data z Regula
rozcházejí s teorií. „Překvapuje mě, že von Zeipelův teorém se v astronomii používá už tak dlouho, aniž by se opíral o dostatečné množství solidních důkazů z pozorování.“

(Regulus = česky Princ, Malý král, Srdce lva; nejjasnější hvězda v jarním souhvězdí Lva. Má dva slabé průvodce – osmé a třinácté magnitudy. Pozn. překl.)

3. Nemožně mokrá kometa: převrat v představách. „Podle současných představ nemůže existovat v nitru komety tekutá voda“, konstatuje tisková zpráva Arizonské univerzity (3). A ejhle, v kometě Wild-2 byly sondou Stardust zjištěny nerosty, které mohly vzniknout jedině za přítomnosti vody.

Jde o převratný poznatek: „Poprvé našli vědci přesvědčivý důkaz o přítomnosti tekuté vody v kometě, což vyvrací současnou představu o tom, že se komety nikdy nezahřejí natolik, aby roztál led, který je tvoří (PhysOrg. 4).

Jsou-li otřeseny představy v jednom vědním oboru, může to mít své důsledky i v oborech jiných; závisí to na tom, jak zásadní výchozí převrat byl. Americký filozof Willard Quine konstatoval, že setkají-li se vědci s daty potenciálně vyvracejícími jejich teorie, absorbují často podobné otřesy ve své „věroučné síti“, aniž by na ní cokoli měnili.

Odkazy:

1. Anonymous (2011, April 21). NAM 03: Large galaxies stopped growing 7 billion
years ago. Royal Astronomical Society News Archive. Retrieved June 7,
2011, from www.ras.org.uk/news-and-press/217-news2011/1947-nam-03-
large-galaxies-stopped-growing-7-billion-years-ago
2. Anonymous (2011, April 18). Zoom-up star photos poke holes in century-old
astronomical theory. University of Michigan News Service. Retrieved June
7, 2011, from http://ns.umich.edu/htdocs/releases/story.php?id=8374
3. Stolte, D. (2011, April 5). Frozen comet had a watery past, UA scientists find.
UANews. Retrieved June 7, 2011, from http://uanews.org/node/39041
4. University of Arizona (2011, April 5). Frozen comet had a watery past, scientists
find. PhysOrg. Retrieved June 7, 2011, from
www.physorg.com/news/2011-04-frozen-comet-watery-scientists.html

PřílohaVelikost
Převratné objevy ve vesmíru.doc39 KB
Průměr: 5 (1 vote)

Server v ohrožení

Skoro se bojím pýchy, která mě z toho popadá, Bible totiž říká, že pýcha předchází pád.

Takže pozor, nebuďme ve velmistrovi pýchu, aby mu náhodou nespadl server - to by bylo přeci škoda Smile

333

Zajímalo by mne Death, zda-li také rozumíte Diracově rovnici - jak to je se zápornou energií ? Víte něco o pozitronu ? Wink

Obrázek uživatele Ondra.

...

Nenech se vysmát, TY podemnou...

Prý že lež... Zase jeden žvanil!

VESMÍR

Přeji pěkný den,

zdá se, že někomu v CERN už konečně došlo (nebo se to už konečně nebojí říci), že ať už se v Evropské laboratoři pro fyziku částic snaží polovina všech světových částicových fyziků jak se snaží, tak Energie je prostě fakt opravdu absolutně nestvořitelná a nezničitelná a že Zákon o zachování energie platí vždy, a to bez ohledu na "chtění" některých lidí, kteří by rádi výjimku pro "tvoření".

http://www.novinky.cz/veda-skoly/239567-pocatkem-vseho-je-cerna-dira-uka...
(Host - tento odkaz je tu proto, aby tomu lidé jako jste Vy snáze porozuměli - Smrt z něho však nevychází)

Jako by to tu Smrt už dávno nepsala a jako by to skuteční vědci nezatížení náboženstvím a jakýmsi "počátkem" už nevěděli dávno (tím myslím i dávno před naším letopočtem).

Další hřebíček do rakve nesmyslné lidské "představy tvořícího boha".

Nelze-li energie stvořit, a to nelze, jsou všechna tvrzení o stvoření "všeho" LEŽ.

Obrázek uživatele C.M.L.

Kreacionistické články

Nicméně beze zbytku platí, že čím serióznější jsou zde uváděné informace, tím méně dokazují jakoukoli kreaci.

Každý vedecký popis prírody (článok) dokazuje kreáciu. -Preto treba v týchto vedeckých článkoch donemoty omieľať slová: "vyvinulo sa" a "vzniklo", aby bola táto skutočnosť pred zrakmi ľudí (laikov) zahlušená. (tj. aby si ničoho nevšimli)
-Bežný človek si totiž povie: "Vedci to povedali, preto to musí byť pravda!"
-Za hentakými tvrdeniami, typu: "vyvinulo sa" a "vzniklo", však stojja iba ideologické dôvody, a nie nejaká "veda"! -Veď samotné vedecké popisy prírody dokazujú kreáciu už samé o sebe. -Často nebýva až tak veľký rozdiel medzi popisom funkcie nejakého prístroja (zhotoveného ľuďmi), a popisom fungovania prírody. (čo do zložitosti a dômyselnosti mechanizmov jej fungovania)

Obrázek uživatele Ondra.

KTE

Kreacionistické články jsou především určeny lidem, kteří o praktické vědě nevědí nic nebo jen velmi málo.

Tak to jsem tady správně. Zatímco evolucionistické články jsou určený pro namyšlený lidi, co si myslí, že strčí do kapsy každého..

no ale trochu vážněji......mistr KTE nám chce ASI říct (pokud se nepletu - aspoň mi to tak připadá), že kreacionisté-vědci nemají s vědou nic společného nebo pramálo společného. No pokud to tak myslíš, tak seš prostej žvanil a tlachal!

Povzbuzení

Kreacionistické články jsou především určeny lidem, kteří o praktické vědě nevědí nic nebo jen velmi málo. Mají působit na city potenciálních oveček, jejich smyslem rozhodně není rozumná argumentace. Zrovna tento článek nejspíš otevřeně nelže a popsané objevy byly skutečně učiněny a publikovány v odborném tisku. Nicméně beze zbytku platí, že čím serióznější jsou zde uváděné informace, tím méně dokazují jakoukoli kreaci.

Děkuji všem za povzbuzení

Už hodně dlouho a často, když čtu komentáře pod nějakým článkem, prožívám velkou pýchu. Nyní mě v tom opět utvrdil Ferda a Človíček, ale samozřejmě myslím i na ostatní diskutéry z řad zdejších ateistů, evolučních myslitelů a hlavně kritiků kreacionismu.

Myslel jsem si, že tento web je jen takový spíše podprůměrný, pokud jde o vědecké standardy. Ale vůbec ne, moc jsem se podceňoval. Jen si přečtěte, jaké vědecké kapacity sem chodí diskutovat. Stačí jim jedno letmé přečtení jakéhokoliv článku, a okamžitě člověk pozná, že jejich vědecká erudice a znalosti obrovsky převyšují všechny autory, jejichž články zde jsou uvedeny, i ty citované kapacity, o které se často články opírají. Okamžitě se zdejší diskutéři vypořádají s každým, a nejen kreacionistou, ale i evolucionistou, který by třeba něco zpochybnil.

Děkuji, moc si vážím, že sem chodíte a diskutujete, ani ve snu by mne při spouštění tohoto webu nenapadlo, jaké vědecké kapacity sem budou chodit. Skoro se bojím pýchy, která mě z toho popadá, Bible totiž říká, že pýcha předchází pád a je jedním z největších hříchů. Ale snad poděkovat Vám mohu. PK

Převratné objevy?

To je skutečně podivný článek.
Astronomické teorie se mění, zanikají a rodí rychleji než supernovy. To, že dnes někdo vymyslel, že růst nejmasivnějších vesmírných objektů se zastavil před 7 miliardami let, vůbec nic neznamená. Je to jedna z mnoha teorií. Naprostá většina současných astronomů hovoří o tom, že vesmír je velice dynamickým prostředím, které podléhá neustálým změnám – dnes můžeme ze Země pozorovat miliony různých situací, kdy se jednotlivé hvězdy, hvězdné celky a galaxie srážejí nebo trhají, shlukují nebo rozdělují, přičemž můžeme pozorovat kteroukoli fázi těchto procesů. Tvrdit, že se ve vesmíru něco zastavilo, naprosto neodpovídá tomu, co se dá ve vesmíru pozorovat.

Tento článek uvádí, že existuje jakási současná představa o tom, že "komety se nikdy nezahřejí natolik, aby roztál led, který je tvoří".
Takovou teorii jsem v životě neslyšel, natož aby se ji někdo pokoušel vyvracet. V každé populárně naučné knížce o astronomii se ve skutečnosti můžeme dočíst, že voda je velice univerzální tekutinou a rozpouštědlem a její kapalnost závisí na určitém poměru tlaku a teploty. Voda simůže udržet kapalné skupenství za určitých podmínek nejen na Marsu, ale dokonce i na Měsíci. Voda umožňuje krystalizaci nerostů při jakékoli teplotě – nerosty rozpuštěné ve vodě se z vody uvolňují a srážejí za vysokých mrazů, kdy se voda odpařuje pouze sublimací; i při teplotě stovek stupňů Celsia, kdy voda existuje pouze v podobě tlakové páry.

Takový článek nereprezentuje žádné převratné objevy, natož aby způsobil nějaké "otřesy".

Převratné poznání

„Nová data zjištěná týmem vědců z liverpoolské univerzity Johna Moorese však tuto tezi bezprostředně zpochybňují, jelikož svědčí o tom, že se růst některých nejmasivnějších objektů zastavil před 7 miliardami let, když bylo stáří vesmíru poloviční oproti nynějšímu.“

Jsou-li otřeseny představy v jednom vědním oboru, může to mít své důsledky i v oborech jiných.

Jsem otřesen, vesmír není stár 6000 let, ale 7 miliard let.
Astronomie prožívá otřes, tím pádem prožívá i otřes kreacionistická supervěda.

Customize This