Převratné objevy ve vesmíru

Creation Matters: ročník 16, číslo 3, květen/červen 2011

(Z http://www.creationresearch.org/membersonly/creation_matters/CM16%2003%2... přeložil M. T. – 7/2011)

Tři různé týmy astronomů ohlásily objevy, které otřásly dlouho zastávanými tezemi. Jaký to bude mít vliv na naši důvěru ve spolehlivost dalších vědeckých teorií?

1. Růst galaxií: přímá výzva. „Předpokládá se, že se galaxie utvářejí díky gravitačním silám mezi malými sub-galaxiemi‘ a jejich shlukování, v procesu, který by podle standardních kosmologických modelů měl stále pokračovat“, konstatovala Královská astronomická společnost (1). „Nová data zjištěná týmem vědců z liverpoolské univerzity Johna Moorese však tuto tezi bezprostředně zpochybňují, jelikož svědčí o tom, že se růst některých nejmasivnějších objektů zastavil před 7 miliardami let, když bylo stáří vesmíru poloviční oproti nynějšímu.“

Jak převratné je tohle tvrzení? „Zastavení růstu nejmasivnějších galaxií znamená zásadní zpochybnění současných modelů vznikání a evoluce velkorozměrových struktur ve vesmíru“, poznamenala Claire Burkeová, členka týmu. „Ze závěrů naší práce vyplývá, že kosmologům, jak se zdá, chybí některá zásadní fakta, která potřebují k tomu, aby pochopili, jak se galaxie od vzdálené minulosti do dneška vyvíjely.“

2. Rotace hvězd: dostává trhliny. Badatelé na Michiganské univerzitě (2) způsobili trhliny ve „staleté astronomické teorii“. Teorie zvaná von Zeipelův teorém „se užívá už téměř století pro předvídání rozdílů v povrchové gravitaci, svítivosti a teplotě mezi rychle rotujícími póly dané hvězdy a jejím rovníkem.“

(von Zeipelův teorém = jas v každém bodě povrchu rotující hvězdy nebo složky dvojhvězdy je úměrný tíži v tomto bodě. Pozn. překl.)

Doktorand Xiao Che a další astronomové ze zmíněného týmu zjistili, že se data z Regula
rozcházejí s teorií. „Překvapuje mě, že von Zeipelův teorém se v astronomii používá už tak dlouho, aniž by se opíral o dostatečné množství solidních důkazů z pozorování.“

(Regulus = česky Princ, Malý král, Srdce lva; nejjasnější hvězda v jarním souhvězdí Lva. Má dva slabé průvodce – osmé a třinácté magnitudy. Pozn. překl.)

3. Nemožně mokrá kometa: převrat v představách. „Podle současných představ nemůže existovat v nitru komety tekutá voda“, konstatuje tisková zpráva Arizonské univerzity (3). A ejhle, v kometě Wild-2 byly sondou Stardust zjištěny nerosty, které mohly vzniknout jedině za přítomnosti vody.

Jde o převratný poznatek: „Poprvé našli vědci přesvědčivý důkaz o přítomnosti tekuté vody v kometě, což vyvrací současnou představu o tom, že se komety nikdy nezahřejí natolik, aby roztál led, který je tvoří (PhysOrg. 4).

Jsou-li otřeseny představy v jednom vědním oboru, může to mít své důsledky i v oborech jiných; závisí to na tom, jak zásadní výchozí převrat byl. Americký filozof Willard Quine konstatoval, že setkají-li se vědci s daty potenciálně vyvracejícími jejich teorie, absorbují často podobné otřesy ve své „věroučné síti“, aniž by na ní cokoli měnili.

Odkazy:

1. Anonymous (2011, April 21). NAM 03: Large galaxies stopped growing 7 billion
years ago. Royal Astronomical Society News Archive. Retrieved June 7,
2011, from www.ras.org.uk/news-and-press/217-news2011/1947-nam-03-
large-galaxies-stopped-growing-7-billion-years-ago
2. Anonymous (2011, April 18). Zoom-up star photos poke holes in century-old
astronomical theory. University of Michigan News Service. Retrieved June
7, 2011, from http://ns.umich.edu/htdocs/releases/story.php?id=8374
3. Stolte, D. (2011, April 5). Frozen comet had a watery past, UA scientists find.
UANews. Retrieved June 7, 2011, from http://uanews.org/node/39041
4. University of Arizona (2011, April 5). Frozen comet had a watery past, scientists
find. PhysOrg. Retrieved June 7, 2011, from
www.physorg.com/news/2011-04-frozen-comet-watery-scientists.html

PřílohaVelikost
Převratné objevy ve vesmíru.doc39 KB
Průměr: 5 (1 vote)

Pro Pavla Kábrta

Děkuji Vám za reakci,
je zřejmé, že jsem si plně neuvědomil, kolik úsilí a energie věnujete tomuto mimořádně zajímavému webu, takže je ode mne možná troufalé, že z hlediska vědomostí, morálky a patrně i věku jsem na Vás vztáhnul biblické verše týkající se posměvačů. Zcela určitě máte právo na ironii, ale i tak si myslím, že vzhledem k obsahu mé kritiky, není ironie tak úplně na místě.

Dovolím si tedy i nadále s Vámi polemizovat.

Ve Vámi publikovaném článku uvádíte, že tým vědců tvrdí, že růst některých nejmasivnějších objektů se zastavil před 7 miliardami let, když bylo stáří vesmíru poloviční oproti nynějšímu. Vy na moje kritická slova uvádíte přesně toto: "Takže Vy jste to už předem věděl dřív než vědci z liverpoolské univerzity?".

Nikoli. Nic takového jsem v žádném ze svých příspěvků netvrdil. Kritizoval jsem kontext této informace, který, jak jsem pochopil, má dokazovat nespolehlivost současných kosmologických modelů. Tento poznatek o "zastavení vývoje masivních objektů" podle článku "zásadně zpochybňuje současné modely vznikání a evoluce velkorozměrových struktur ve vesmíru". Uvedl jsem, že takový závěr považuji za velmi přehnaný. I v případě, že by tento poznatek byl správný, tak ve skutečnosti v rámci dvou hlavních kosmologických modelů neznamená nic, protože se dá vyložit různě – například že jde o indicii svědčící pro model, ve kterém vesmír končí v takzvané "tepelné smrti". Tento model počítá s tím, že gravitace nebude mít dostatek sil, aby zastavila rozpínání vesmíru, takže zastavení růstu nejmasivnějších vesmírných objektů reflektuje tuto teorii. I zmíněný článek však říká, že "kosmologům, jak se zdá, chybí některá zásadní fakta". To znamená, že i vedle onoho poznatku může dále existovat kosmologický model "velkého křachu", který počítá s opačnou situací, tedy s tím, že gravitační síly nakonec převáží a vesmír směřuje ke gravitačnímu zhroucení.
Já tedy netvrdím, že jsem to věděl dříve, než ti vědci, já tvrdím, že tento poznatek pro existenci současných kosmologických modelů nic významného neznamená. Navíc tento článek sám naznačuje, že onen poznatek může být v budoucnu zpochybněn právě proto, že vědcům patrně chybějí nějaké zásadní informace.

Článek dále uvádí: "Podle současných představ nemůže existovat v nitru komety tekutá voda" a Vy vůči mně říkáte toto: "Vy jste to, človíčku, už věděl dřív než vědci z Arizonské univerzity?"

Nikoli. Ani náhodou. Já právě tvrdím, že žádná taková současná kosmologická představa NEEXISTUJE. Ti vědci tvrdí, že existuje jakási současná kosmologická představa, že v nitru komet nemůže existovat kapalná voda a dodávají: my jsme objevili něco nového – kapalná voda tam existovat může.

Možná, že kdysi někdo tvrdil, že v kometách nemůže existovat kapalná voda, ale už v populárně naučné knížce "Planety sluneční soustavy", která vyšla před 30 lety v edici "Oko" se píše, že v nitru komet může existovat kapalná voda. Takže když nějací současní vědci tvrdí, že to právě teď objevili, tak to zní prostě divně. Existence kapalné vody v kometách se předpokládá už od doby, kdy lidé pochopili podstatu komet, tedy minimálně desítky let. Navíc v našich televizích už několikrát běžel velmi zajímavý seriál "Zázračná planeta", kde bylo velmi názorně a graficky atraktivně ukázáno, jak se právě komety staly zdrojem vody pro mladý povrch Země a způsobily vznik oceánů. Jde pouze o atraktivní formou zprostředkovanou vědeckou teorii o gigantických zásobách vody v kometárních oblacích na hranicích Sluneční soutavy.

Vzhledem k tomu, že astronomie mne velice zajímá, zaznamenal jsem už nespočet podobných článků, které se snaží široké veřejnosti prezentovat nějaké zajímavosti ze světa vědy. O černých dírách, o superobřích černých dírách, tedy kvasarech, o supernovách, o novách, o galaxiích, kupách galaxií a nadkupách galaxií, o vodě a kyslíku ve vesmíru, o planetách podobných Zemi atd. atd. atd. Ve většině případů jde o doslova primitivní zkratku toho, čím se astronomové zabývají. A dost často jde o zprávy, které jsou záměrně zatraktivněny, aby vědecké výsledky univerzit a vědeckých ústavů měly odezvu mezi co nejširším obecenstvem a veřejnost neztratila zájem o to, aby se do těchto výzkumů investovaly peníze. Takže je naprosto běžné, že pod nespočtem ptákovin a poloptákovin jsou podepsány prestižní vědecké ústavy a kapacity. Což bude patrně i tento případ.
Už z podstaty a charakteru těles, jakými jsou komety, prostě jednoznačně plyne, že voda uvnitř těchto těles může čas od času zkapalnit. V okamžiku, kdy se kometa ocitne v blízkosti zdroje energie (např. Slunce), tak dokonce zkapalnit musí. Ten zdroj energie nemusí mít nutně vnější původ, dokonce může být v samotných horninách komety – zdrojem energie může být rozpad radioaktivních prvků.
Například zdrojem enrgie teplických termálních pramenů není pravděpodobně termální (postvulkanická) energie (jak se všeobecně předpokládá), ale patrně teplo uvolňované rozpadem radioaktivních izotopů ve zdejším mohutném žulovém masivu.
Problém je dokázat, změřit a ověřit existenci kapalné vody v kometách. To ano - protože jestliže je kapaná voda uvnitř komety, tak my to sice může s vysokou pravděpodobností předpokládat, ale dokud nenajdeme metodu, jak to ověřit (například nějakou novou metodou výpočtů radiové astronomie), tak to nevíme jistě. Možná, že právě to se oněm vědcům podařilo.

Takže jak vidíte, skutečně pádných důvodů pro zpochybnění onoho článku se najde dost a bez ironie.

Domnívám se, že existuje velmi mnoho indicií, které svědčí pro to, že za původem vesmíru a veškeré existence stojí Bůh. Ale Bůh nemá žádné mantinely, není omezen dokonce ani časem, natož prostorem. Bible nám přináší tak nesmírně morálně závažné sdělení, že není nutné ji potvrzovat nepříliš kvalitními zprávami a teoriemi jen proto, že ony teorie zpochybňují jiné teorie, které údajně stojí proti Bibli, nebo naopak potvrzují jiné teorie, které se prohlašují za dokonale v souladu s Biblí.

Ale abych nebyl jen kritický, také já děkuji za Váš web a za inspirující prostředí pro diskusi.

Pavel Kábrt

- Ale jak píše Eva, Vaše komentáře jsou místy perfektní
...........................................
Ne - Eva píše

Vaše komentáře jsou perfektní

Nikoliv jen "místy".

Ale človíčku,

jen si klidně polemizujte s obsahem zdejších článků, od toho ty články (také) jsou a od toho je zde diskuze.

Ale dovolte i mně, abych polemizoval s Vaší a ostatní polemikou, a to i ironicky, když se mi to přímo nabízí. Kritizoval jsem Vás a ostatní zdejší kritiky článků z toho, jak jste rychle a prudce v obraze i s článkem, kterému, domnívám se, rozumí ze 100% jen odborníci. Na této své kritice trvám a pozoruji tuto kuriozitu už od vzniku tohoto webu. Příklad: V článku čteme:

„Nová data zjištěná týmem vědců z liverpoolské univerzity Johna Moorese však tuto tezi bezprostředně zpochybňují, jelikož svědčí o tom, že se růst některých nejmasivnějších objektů zastavil před 7 miliardami let, když bylo stáří vesmíru poloviční oproti nynějšímu.“

Takže Vy jste to už předem věděl dřív než vědci z liverpoolské univerzity?

a jinde:

„Podle současných představ nemůže existovat v nitru komety tekutá voda“, konstatuje tisková zpráva Arizonské univerzity (3)

Vy jste to, človíčku, už věděl dřív než vědci z Arizonské univerzity?

Ptám se špatně? Jsem zlý, že se takto ptám? Proč bych byl zlý? Proč bych se proviňoval proti Bibli, že se takto ptám? Mne jen zcela pochopitelně zajímá, proč svoje vědomosti nepřevedete do jazyka anglického a těm zpozdilým vědcům to nenapíšete. To snad je logická otázka. Ovšem, jak jsem napsal, Vaše rychlé odsouzení článku a okamžité uvedení věcí na "pravou míru" (často i proti evolučním názorům fundovaných odborníků) se netýká jen Vás, ale mnoha zdejších kritiků.

V článku jsou tři body, a pokud se nemýlím, zpochybnil jste článek celý. Snad mohu i já zpochybnit Vaše zpochybnění. S trochou ironie a legrácky. Děkuji.

Ale jak píše Eva, Vaše komentáře jsou místy perfektní a jsem za ně vděčný, bez ironie. Zdraví Pavel Kábrt

človíček

Nenechte se otrávit. Vaše komentáře jsou perfektní.

Reakce na příspěvek pana Kábrta

Svým příspěvkem v této diskusi naprosto standardně polemizuji s obsahem článku. Kritizuji obsah tohoto článku, protože na základě níže uvedených skutečností mohu mít oprávněné pochybnosti o smysluplnosti jeho obsahu.
Ale zatím jsem se od pana Kábrta dočkal pouze ironie.

Komety jsou považovány za takzvané "špinavé sněhové koule". V dritvé většině jde o tělesa, která jsou směsí prachu a úlomků hornin, které jsou tmeleny zrmzlými plyny a vodním ledem. Přičemž vodní led může tvořit podstatnou složku těchto těles. Voda může být v horninách komet vázána také chemicky. Je tedy logické, že uvnitř komet čas od času nutně musí dojít k vytvoření podmínek, při kterých se objeví kapalná voda. Mám tedy právo pochybovat o tom, že když někdo hovoří o "mokrých kometách", že nehovoří o ničem novém ani převratném.
Stejné je to s "růstem některých nejmasivnějších objektů", který se dle článku zastavil před sedmi miliardami let. Pochopil jsem, že toto tvrzení má dokazovat nespolehlivost současných kosmologických modelů, podle nichž má růst těchto masivních objektů stále pokračovat. Problém je nejen v tom, jestli lze tento poznatek považovat za spolehlivý, ale i v jeho případném výkladu. V současné době pozorujeme takzvaný "červený posuv", ten dle většiny vědců dokazuje to, že vesmír se (prozatím) rozpíná, a to stále rychleji. Dle kreacionistů je červený posuv důkazem toho, že rychlost světla byla těsně po stvoření vesmíru mnohem vyšší, než dnes (což paradoxně podkopává indicie svědčící pro stvoření, například antropický princip). Jisté je, že nějaký hlavní pohyb ve vesmíru zcela určitě existuje, jen prostě zatím nikdo z vědců neví, jestli v budoucnu převáží pohyb dostředivý (převáží gravitace končící velkým křachem) nebo odstředivý (rozpínání do tzv. tepelné smrti). Nikdo z vědců na celém světě neví, která z variant je správná, čili pokud někdo tvrdí, že růst nejmasivnějších vesmírných objektů se zastavil před sedmi miliardami let a že to znamená "zásadní zpochybnění současných modelů vznikání a evoluce velkorozměrových struktur ve vesmíru", pak je to závěr zcela přehnaný (vpodstatě nesmyslný) a spíše účelový než vědecký.
V článku je citována členka vědeckého týmu claire Burkeová, která říká toto: "Ze závěrů naší práce vyplývá, že kosmologům, jak se zdá, chybí některá zásadní fakta, která potřebují k tomu, aby pochopili, jak se galaxie od vzdálené minulosti do dneška vyvíjely".
Musíte mně prominout, ale tohle je přece všeobecně známý fakt, obecný závěr a doslova velmi stará fráze. Vždyť dodnes vědci hledají ve vesmíru například tzv. "temnou hmotu", která může hrát zcela zásadní roli ve vývoji a fungování nespočtu velkých i malých těles ve vesmíru.
Tohle prostě není závěr hodný nového výzkumu, natož aby byl převratný.

Jednoduše řečeno: pochybovat o obsahu tohoto článku lze s pouhými základními znalostmi.

Začal jsem chodit na tento web, protože mě téma víry v Boha, evoluce a vědy o stvoření nesmírně zajímá. Od autora tohoto webu, tedy pana Kábrta, jsem se však zatím dočkal jen poněkud pohrdavého výsměchu. Zdá se, že v okamžiku, kdy pan Kábrt hledá potvrzení pro své vlastní představy o vesmíru a přírodě, nepotřebuje k jejich potvrzení ani tak Bibli, jako spíše lidi, kteří mají podobné představy jako on a prezentují je. Případně prezentuje názory protistrany, které se dají dobře kvalifikovat jako omyly. Omyly se však týkají jakékoli vědy, mýlit se mohou kreacionisté i evolucionisté. Fundamentální (prosím nechápat pejorativně, ale ve významu "literaristické") chápání Bible může být stejně zcestné, jako odkazování Bible do říše pohádek.

Teď si dovolím i já trochu tvrdší kritiku pana Kábrta. Pokud si mohu dovolit Vás poučovat, pak byste neměl hledat v Bibli jen potvrzení stáří galaxií, ale přečíst si něco skutečně důležitého, co je skutečným obsahem Bible, například to, co se v Bibli píše o posměvačích.

CML

Koukám...že si rád hrajete...

Převratný objev ve vesmíru

Ondra

Nemám nic proti víře ve stvoření. Tato víra je obvyklým atributem většiny náboženství. Náboženství však nesmí ve vědeckých otázkách mít přednost před vědou.

Podle vědecké evidence svět nebyl stvořen před 6 tisíci lety ani nebyly stvořeny již hotové biologické druhy. Například.

Obrázek uživatele Ondra.

KTE

Upřesním. Kreací jsem myslel mladozemskou kreaci (o té jsou totiž tyto stránky), tj. stvoření všeho před zhruba 6 tisíciletími. Řekl bych, že 7 miliard let nerostoucí galaxie, nalezení výjimky z von Zeipelova teorému ani mokrá kometa nic mladozemsky kreacionistického nedokazují.

Taky upřesním (takže se omlouvám)

Takže kreacionisté "staré Země" jsou tedy v poho ? Proti ním nic nemáš ?

C.M.L.

Upřesním. Kreací jsem myslel mladozemskou kreaci (o té jsou totiž tyto stránky), tj. stvoření všeho před zhruba 6 tisíciletími. Řekl bych, že 7 miliard let nerostoucí galaxie, nalezení výjimky z von Zeipelova teorému ani mokrá kometa nic mladozemsky kreacionistického nedokazují.

Customize This