Převratné genetické objevy zpochybňují evoluční teorii od opice k člověku

*

Garrett Haley

(Článek vyšel na http://christiannews.net/2013/06/17/groundbreaking-genetic-discoveries-c... 17. června 2013. Přeložil Pavel Kábrt – 8/2013)

Nové nálezy na poli genetiky jasně zpochybňují další klíčovou evoluční hypotézu: ukazují, že rozdíly mezi lidmi a opicemi nemohou být lehce vysvětleny evoluční teorií.

Nedávný dvanáctistránkový článek v jednom časopisu, který napsali tři vědci ve Španělsku a publikovali v Molecular Biology and Evolution, rozebírá detaily výsledků pečlivé analýzy lidské a šimpanzí DNA. Poté, co porovnali a proti sobě postavili tisíce ortologních genů lidí a šimpanzů, vědci u výsledných dat zjistili veliké rozpory s evoluční teorií. Dokonce dali svému článku titulek „Rychlosti rekombinací a genomové míchání u člověka a šimpanze – nový zvrat v teorii chromozomové speciace“ (Recombination Rates and Genomic Shuffling in Human and Chimpanzee—A New Twist in the Chromosomal Speciation Theory).

Proč jsou tyto nálezy viděny jako „nový zvrat“ pro evoluční teorii? Ve stručnosti proto, že mnoho vědců tvrdilo, že genetické rozdíly mezi lidmi a opicemi lze přisoudit procesu „genetické rekombinace“, což je jev generující nepatrné genetické variace v procesu meiózy (redukční dělení buněk – pozn. př.). Jenže tento nový článek vážně tuto verzi zpochybňuje.

Tři španělští vědci ve svém výzkumu zkoumali rozdíly mezi geny člověka a šimpanze a očekávali, že najdou vyšší rychlosti rekombinací v nepodobných oblastech. Přestože studie o podobnostech člověka a šimpanze byly v minulých letech prováděny, tento výzkum byl unikátní, protože vědci při něm využili nové genomové mapy s vysokým rozlišením.

Nakonec se ukázalo, že výsledky studie byly v rozporu s tím, co evolucionisté teoretizovali. Nejenže byly rychlosti genetických rekombinací pozoruhodně nízké v oblastech, kde se DNA člověka a šimpanze liší („přeskupené“ chromozomy), ale rychlosti byly mnohem vyšší v oblastech, kde je genetická podobnost („kolineární“ chromozomy). To je vzhůru nohama k tomu, co evolucionisté předpovídali.

Vědci vysvětlili, že „Analýza nejposlednějších map lidských a šimpanzích rekombinací, odvozených ze širokého spektra jednotlivých genomových dat nukleotidového polymorfizmu ukazuje, že standardizovaná rychlost rekombinace byla podstatně nižší v přeskupených než kolineárních chromozomech.“

Jeffrey Tomkins, genetik s titulem Ph.D. z Institute for Creation Research (ICR), řekl Christian News Network, že tyto výsledky byly „totálně vzhůru nohama“ vůči tomu, co evolucionisté předpovídali, protože se genetická rekombinace „neprojevuje tam, kde byla předpokládána“ ve standardní evoluční teorii.

Dr. Tomkins dále zdůraznil, že evolucionisté silně přehánějí genetické podobnosti mezi lidmi a šimpanzi, a často ignorují oblasti DNA, kde existují velké rozdíly.

„Říká se tomu vyzobávání dat“, vysvětlil. „Existuje mnoho genetických oblastí mezi lidmi a šimpanzi, které jsou radikálně rozdílné. Ve skutečnosti mají lidé mnoho úseků DNA, které chybějí u šimpanzů a naopak. Poslední výzkum nyní ukazuje, že v souhrnu jsou genomy podobné jen ze 70 %.“

Není to poprvé, kdy vědci zpochybnili evolucionistická tvrzení o podobnostech mezi lidmi a šimpanzi. V článku pro Answers in Genesis biochemik a Ph.D. specialista na neurovědu David DeWitt znovu zdůraznil, že evoluční vědci běžně a ve velkém rozsahu podhodnocují genetické nesrovnalosti mezi lidmi a opicemi. A v procentech i jen relativně malé odchylky znamenají ohromné genetické nesrovnalosti.

„Když je 5 % DNA /mezi lidmi a opicemi/ rozdílných,“ vysvětluje dr. DeWitt, „pak je to množství 150 miliónů párů bází DNA, které jsou odlišné mezi nimi!“

Dr. Tomkins zakončil tím, že se důkazy z genetiky nepochybně opět hromadí proti evolučním vědcům a nutí je revidovat jejich teorie.

Řekl, že „evolucionisté mají mnoho problémů vyrovnat se v současnosti se studiemi vyplývajícími z výzkumu DNA. Jejich předpovědi, založené na materialistických domněnkách, jsou důsledně vyvraceny vědeckými objevy. A protože přijmout myšlenku na Stvořitele je pro ně nemožné, jednoduše musí měnit svoji teorii tak, aby se přizpůsobila. Jediná věc, která se patrně vyvíjí, je „evoluce“, a stává se víc a víc absurdní.“

PřílohaVelikost
00592-16.8.2013-prevratne_geneticke_objevy_zpochybnuji_evolucni_teorii_od_opice_k_cloveku.doc51.5 KB
Průměr: 3.5 (4 votes)
Obrázek uživatele Eva

Ondra

ad - To by totiž muselo zahrnovat všechny možné vlastnosti, názory, postoje apod., abychom mohli určit kdo je pravý křesťan, nebo se mýlím? A lze to vůbec?

Jistě, že lze.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Odp: Evo,

Dobrou!

Evo,

Moje jo. Nemohla bys aspoň zajít volit negativně?

Obrázek uživatele Eva

Odp: Evo,

Já na volby se-ru, Juro...Smile...
Moje království není z tohoto světa...Smile...
Čau...Smile...

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Evo,

To víš, blíží se volby. Chci si konečně zvolit šťastnou budoucnost. Už moc času nezbývá. Smile

Evo,

Toho se však může užívat jen jako šafránu Smile

Obrázek uživatele Eva

Odp: Evo,

ad - Já jen čekám na Babiše

Ježyšmaryja....co to je za zvyře?
Smile)))

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Evo,

Hééézkýýý!

Já jen čekám na Babiše Smile

Obrázek uživatele Eva

Odp: Evo,

no mě se nejvíc líbí "ahoj prdýlko"....Smile....

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Evo,

Ještě používám žďárec a žďářec.

Customize This