Přednášky mgr. Libora Votočka v Luhačovicích

Průměr: 2.6 (5 votes)

...

Vlastně je to docela jednoduché. Pokud se kreacionisté chtějí svobodně vyjadřovat k vědeckým problémům, ať tak činí metodami a na místech k tomu určených. Není správné pokoutně nevědecky oblbovat laickou veřejnost takovými nesmysly, jako je například stvoření vesmíru před pár tisíciletími.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Vlasta

lidé, kteří se vyslovili proti této přednášce takovou moc mají, protože pokud by ji neměli, přednáška by se konala...

Lidé (Udavač), kteří se vyslovili proti Votočkově přednášce, naštěstí žádnou moc nemají, krom moci pomluvy, lži a očernění. To bohatě stačí, aby jeden dostal nějaké zavádějící a nepřesné informace. To však někdy postačí. Všichni totalitáři a všechny totalitní režimy využívají této moci. Komunisté očerňovali, pomlouvali disidenty, nacisté svou opozici jakbysmet.

Je tedy velké štěstí, že lidé jako je Udavač nevládnou, neb kdyby vládli, neupřeli by svobodu projevu jen na půdu nějaké knihovny, nýbrž všude.

Neb jsou to podlí, nízcí a mstiví křiváci.

Rozdíl v jejich současné moci je pouze v tom, že na knihovnu jejich lži a pomluvy stačí, čím větší rozsah toho, kam by tento jejich vliv dosáhl, tím omezenější prostor pro svobodné vyjadřování názorů, by nastal.

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Obrázek uživatele JHK

RE: Sriber

lidé, kteří se vyslovili proti této přednášce takovou moc mají, protože pokud by ji neměli, přednáška by se konala

1. Přednáška se nekoná, protože ji knihovna řešila...

Pokud by se knihovnice špatně nevyspala - tak by nejspíše nebyl důvod k nějakému řešení něčeho...

2. Moc zrušit přednášku, nebo moc ovlivnit něčí rozhodnutí není moc někomu upřít právo na názor...

vzhledem k tomu, že došlo k zrušení této možnosti svůj názor projevit, pak je to jistě moc k tomu, aby bylo tomuto názoru upřeno jeho svobodnému projevení se. Neboli - došlo k tomu, že tento názor nemohl být svobodně prezentován v této knihovně - mocí rozhodnutí knihovnice, která jednala na základě toho, co jí napsali někteří nespokojení lidé kteří svými připomínkami měli moc způsobit u knihovnice takové rozpoložení její mysli, že tuto přednášku pak na základě toho zrušila. Kdyby tito lidé nic nenapsali, tak by dál trvala domluva mezi knihovnicí a Liborem Votočkem o vykonání této přednášky.

tím, že se knihovnice rozhodla zrušit tuto přednášku, bylo upřeno právo na to, svůj názor vyjádřit

Nebylo. Votoček může svůj názor vyjádřit někde jinde. Právo vyjádřit svůj názor opravdu neznamená, že ti každý musí poskytnout místo a čas pro vyjádření tvého názoru...

Libor Votoček může své přednášky pořádat kde mu to dovolí. Zde mu to bylo dovoleno - ale pak mu to bylo znemožněno. Základním přepokladem pro mé tvrzení je tedy předem domluvená přednáška, která byla následně zrušena. Pokud by nebyl žádný předpoklad, nemohli bychom o ničem mluvit, že se tak i může stát. Zde se stalo - tudíž toto právo, které člověk má - a které - pokud by chtěl - by využil - bylo Liborem Votočkem využito - neboť chtěl - a domluvil si přenášku, kterou mu knihovnice dovolila a přednášku zařadila do programu v tomto měsíci. Knihovnice tím nepopřela svobodu projevu a dala možnost se tomuto projevu v těch místnostech, které spravuje - projevit.

Takže toto Vaše: Právo vyjádřit svůj názor opravdu neznamená, že ti každý musí poskytnout místo a čas pro vyjádření tvého názoru...
- je podobné jako když řeknu, že někdo přišel s křížkem po funuse - protože se neřeší, zdali Libor v té knihovně má nějakou přednášku mít, ale to, že tato přednáška byla zrušena - neboli - knihovnice možnost přednést svůj názor Liborovi dala, ale pak to díky nespokojeným lidem - zrušila.

V případě Luhačovic mu toto právo bylo znemožněno.

Tady Jste mimo, protože k tomuto došlo

To ty jsi mimo. K upření práva na názor a jeho svobodné vyjádření nedošlo. Kdybys chápal, co ty pojmy znamenají, věděl bys to...

Libor Votoček svoji přednášku realizovat nemohl - takže došlo.

Přednáška byla nejdříve schválena - zrušena byla až poté, co se to pár lidem nezamlouvalo.

No a co? Zrušení přednášky není upření práva na názor a jeho svobodné vyjádření bez ohledu na důvod zrušení...

Libor Votoček se svobodně projevit v této knihovně nemohl, takže je to upření práva na to, svobodně projevit svůj názor.

Takže ke zrušení nedošlo díky knihovnici, ale těm lidem, kteří se ozvali, že se jim to nelíbí. Když by se neozvali, přednáška by proběhla, leda by se knihovnice v den spuštění, či v průběhu špatně vyspala a přednášku by zatrhla.

Irelevantní...

Nikoli - podstatné.

Pokud ty předpoklady nechcete vírou přijmout, což je zřejmě Váš případ, potom samotná fakta Vás nepřesvědčí, to už tady myslím všichni víme.

Jinými slovy je nejprve třeba uvěřit. To je velmi neefektivní metoda pro hledání pravdy...

nejdříve jsou třeba fakta, pak teprve víra. Nevíte jak křesťanství "funguje"? V.S.

Co zde cituji?

pod tím vše - bude zajisté nejen KTE-ho mail, ale jistě více názorů na to, že by tato výstava/přednáška neměla být povolena

Tvoje jistoty nejsou důkazy...

moje jistoty jsou založené na dobrém základě. V případě Vašich pochybností nevím, na čem jsou založené.

Jak jsem před chvílí psal - je to znalost odvozená od toho, co knihovnice napsala.

Není to znalost, nýbrž domněnka...

Váš názor. S velkou jistotou chybný. Napište knihovnici a ověřte si sám, jestli se mýlím já, nebo Vy. Anebo žijte dál v tom, co si myslíte. Třeba i chybně. V.S.

Také zdravím pane Kábrt. )))

Chci Vám Vlasto jen vyjádřit obdiv, jakou máte energii diskutovat s lháři, křiváky a nečestnými lidmi. Obdivuhodné. Zdraví PK

tak zatím mám co k tomu říci, tak proč bych neřekl, když mám tu možnost, kterou mi dáváte? Někdy jsem za to rád, někdy si neuvědomuji, že bych za to měl být rád, někdy si to uvědomuji a jsem vděčen. Smile

(Ještě upozornění: Vaše poznámka na obecné diskuzi "Nemineralizované kosti přece nejsou žádným problémem pro evolucionisty" se opět objevila v "bílém", takže je asi pro druhé nečitelná.)

To je v pořádku. Testoval jsem to svoje připojení, jestli náhodou se nějak nedalo dohromady. Jak je vidět - nedalo. Smile

Obrázek uživatele Šriber

Pavel Kábrt

Už jsi prodiskutoval s právníkem, zda došlo v případu luhačovické knihovny k něčemu protiprávnímu? Pokud ne, proč? Bojíš se, že zase nemáš pravdu?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

lidé, kteří se vyslovili proti této přednášce takovou moc mají, protože pokud by ji neměli, přednáška by se konala

1. Přednáška se nekoná, protože ji knihovna řešila...
2. Moc zrušit přednášku, nebo moc ovlivnit něčí rozhodnutí není moc někomu upřít právo na názor...

tím, že se knihovnice rozhodla zrušit tuto přednášku, bylo upřeno právo na to, svůj názor vyjádřit

Nebylo. Votoček může svůj názor vyjádřit někde jinde. Právo vyjádřit svůj názor opravdu neznamená, že ti každý musí poskytnout místo a čas pro vyjádření tvého názoru...

základ to je

Proč?

neřeším demokracii.

To mě opravdu nezajímá...

Tady Jste mimo, protože k tomuto došlo

To ty jsi mimo. K upření práva na názor a jeho svobodné vyjádření nedošlo. Kdybys chápal, co ty pojmy znamenají, věděl bys to...

Přednáška byla nejdříve schválena - zrušena byla až poté, co se to pár lidem nezamlouvalo.

No a co? Zrušení přednášky není upření práva na názor a jeho svobodné vyjádření bez ohledu na důvod zrušení...

Takže ke zrušení nedošlo díky knihovnici, ale těm lidem, kteří se ozvali, že se jim to nelíbí. Když by se neozvali, přednáška by proběhla, leda by se knihovnice v den spuštění, či v průběhu špatně vyspala a přednášku by zatrhla.

Irelevantní...

Nevím proč bych měl - nic takového nebylo nikde řečeno.

Bylo jen jinými slovy. Já to parafrázoval, načež jsi reagoval, že jsem mimo...

Pokud ano - doložte to.

Ty sám to v tom komentáři, kde tvrdíš, že jsem mimo, cituješ...

pod tím vše - bude zajisté nejen KTE-ho mail, ale jistě více názorů na to, že by tato výstava/přednáška neměla být povolena

Tvoje jistoty nejsou důkazy...

Myslíte snad Sribere, že jediný KTE byl ten, kdo poslal jeden mail a že tedy přednáška byla zrušena díky jen KTE-ho mailu. Myslíte, že to - všechno proti nám - znamená, že ta knihovnice měla nějaký sen, kde jí spoustu lidí ve snu říkalo, že s tou výstavou nesouhlasí?

Ne. Jak jsou tvoje otázky relevantní?

Jak jsem před chvílí psal - je to znalost odvozená od toho, co knihovnice napsala.

Není to znalost, nýbrž domněnka...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Vlastik

Chci Vám Vlasto jen vyjádřit obdiv, jakou máte energii diskutovat s lháři, křiváky a nečestnými lidmi. Obdivuhodné. Zdraví PK

(Ještě upozornění: Vaše poznámka na obecné diskuzi "Nemineralizované kosti přece nejsou žádným problémem pro evolucionisty" se opět objevila v "bílém", takže je asi pro druhé nečitelná.)

Obrázek uživatele JHK

RE:Sriber

Jinými slovy, Udavač chce disponovat právem na názor a jeho vyslovení, zatímco druhým toto právo upřel.

Neupřel. Ani upřít nemohl, i kdyby chtěl. Takovou moc nemá...

lidé, kteří se vyslovili proti této přednášce takovou moc mají, protože pokud by ji neměli, přednáška by se konala...

Samozřejmě takovou moc má. Měl moc svým názorem ovlivnit smýšlení této knihovnice.

Zase mimo. Píši o moci upřít právo na názor a jeho vyjádření, nikoliv o moci svým názorem ovlivnit smýšlení...

tím, že se knihovnice rozhodla zrušit tuto přednášku, bylo upřeno právo na to, svůj názor vyjádřit. Do té doby, než byla přednáška zrušena měl Libor možnost svůj názor lidem sdělit.

Doufám Sribere, že berete jako základ to, že tato přednáška byla předem domluvena - a knihovnice byla rozhodnuta ji uskutečnit

Proč bych to měl brát jako základ, když to základ není?

základ to je - líbit se Vám to nemusí.

Na základě pak těch mailů - ji zrušila.

1. Na to má právo. Může se vám to nelíbit, přijít neslušné apod., ale k porušení zákona, práva ani demokratického principu nedošlo...
2. Jak víš, že to bylo na základě těch mailů?

Ad. 1. - neřeším demokracii.
Ad. 2. - viz dále...

Tedy - došlo k upření práva na názor a jeho svobodné vyjádření.

Nedošlo. Právo na názor a jeho svobodné vyjádření opravdu neznamená, že ti každý musí dovolit si u něj kecat, co tě napadne...

Tady Jste mimo, protože k tomuto došlo. Přednáška byla nejdříve schválena - zrušena byla až poté, co se to pár lidem nezamlouvalo.

Takže ke zrušení nedošlo díky knihovnici, ale těm lidem, kteří se ozvali, že se jim to nelíbí. Když by se neozvali, přednáška by proběhla, leda by se knihovnice v den spuštění, či v průběhu špatně vyspala a přednášku by zatrhla. K neuskutečnění přednášky mohlo dojít i z jiných důvodů - to však není předmětem mých reakcí.

Vsuvka - Kristův

Také Vy Sribere Jste mimo. nejdříve jsou třeba fakta, pak teprve víra

To, že nejprve je třeba víra a pak až fakta, tvrdí Kristův a já s tím nesouhlasím. Nepředpokládám však, že mu napíšeš, že je mimo a mně se omluvíš. Nepředpokládám správně?

Nevím proč bych měl - nic takového nebylo nikde řečeno. Pokud ano - doložte to. - konec vsuvky.

pokračování zrušené přednášky.

Myslíte Sribere, že tedy nebyla jakkoli ovlivněna - když přednášku následně zrušila? Zrušila ji jen tak, že jí nenapadlo v lednu nic jiného?

Ne. To, že byla ovlivněna, nijak nezpochybňuji. Zase jsi mimo...

Takže byla - a to právě těmi maily - neboli - vyjádřením nějakého názoru - že daný člověk viz KTE-ho mail:

Dobrý den...
Dozvěděl jsem se, že v prostorách Městské knihovny Luhačovice se v termínu od 1.2.2016 do 11.2.2016 mají konat přednášky kreacionisty Libora Votočka.
Kreacionismus je fundamentalistická náboženská ideologie.Kreacionisté jako Libor Votoček tvrdí, že bible přesně popisuje historii lidstva a těmto lidem slouží i jako příručka přírodních věd. Mezi jejich ideová východiska - kromě popírání evoluční teorie - patří například přesvědčení, že celý vesmír, planeta Země i život na Zemi jsou staré jen pár tisíciletí, před cca 4500 lety se skutečně konala tzv. biblická potopa v rozsahu a způsobem přesně popsaným v bibli apod. Tyto své hluboce pomýlené názory (importované z USA) se kreacionisté snaží prosadit do výuky přírodních věd a někteří z nich se netají ani cílem omezit svobodu lidského vědění, myšlení a poznávání.

je podle tohoto přesvědčení tímto člověkem, který chce to, co si např. zde KTE - myslí.

A z odpovědi knihovnice si zajisté již logicky přeberu, že takových přesvědčení bylo více:

Dobrý den,

děkujeme za Váš názor. Přednášku jsme chtěli uskutečnit v dobré víře a
zatím se vše obrací proti nám.
Rozhodli jsme se v rámci nezávislosti naši knihovny tuto akci nerealizovat.

pod tím vše - bude zajisté nejen KTE-ho mail, ale jistě více názorů na to, že by tato výstava/přednáška neměla být povolena. Myslíte snad Sribere, že jediný KTE byl ten, kdo poslal jeden mail a že tedy přednáška byla zrušena díky jen KTE-ho mailu. Myslíte, že to - všechno proti nám - znamená, že ta knihovnice měla nějaký sen, kde jí spoustu lidí ve snu říkalo, že s tou výstavou nesouhlasí?

proč toto píšete Sribere, když to není předmětem toho, čím se zabývám?

Bylo to předmětem mého původního komentáře, na který jsi zcestně reagoval. Jinými slovy jsi psal o něčem, co nebylo předmětem toho, čím jsem se zabýval. Proč?

to jestli to bylo zcestné je Váš názor - myslet si můžete co jen chcete. Poukázal jsem prostě jen na to, že lidé, kterým se něco nelíbí, a mají možnost se k něčemu vyjádřit - tak toto jejich vyjádření samozřejmě může ovlivnit to, k čemu se tito lidé vyjadřují. Tzn. mají určitou moc k tomu něco ovlivnit. Ať se Vám to líbí, nebo ne.

Ano vím

Já se neptám, jestli to víš, nýbrž jak to víš...

Jak jsem před chvílí psal - je to znalost odvozená od toho, co knihovnice napsala.

Obrázek uživatele Šriber

vitas

Vyjádření názoru, že by někdo neměl někde přednášet, je údajně udání, upírání práva na názor, domáhání se porušení svobody slova, protiprávní, nedemokratické a podobně. Jasně se ukazuje, že právo je další z mnoha věcí, kterým kreacionisté nerozumí...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Šriber

Hrabě

Kecáš pěkně, ale marně. Na tom, že mít takové názory není nedemokratické, nic nezměníš. Omluv se KTE za svá křivá obvinění...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Customize This