Přednáška Mgr. Libora Votočka

Inteligence a evoluce

Dnes (pátek, 19. 7. 2013) večer v 18:00 hod. má Mgr. Libor Votoček přednášku na téma Inteligence a evoluce, bude to živě vysíláno přes internet zde:

http://bb.casd.sk/vysielanie/24H9124G56S8134735974168.htm

Webové stránky CASD: http://bb.casd.sk/

Průměr: 3.8 (4 votes)

Route66

Studuj,příteli! Studuj nejenom VUML(nebo ,jak si ta svá dnešní školení nazýváte),MF Dnes,Blesk a TV Nova,ale i nezávislé prameny,jinak budeš nadále lidem pro smích.Velký smích! Asi takový: Big smile

Vidím, že jsi znalec. Já například jsem Blesk neměl v životě v ruce, Novu (až na opravdu vzácné výjimky) nesleduji. Ty ale jejich obsah zřejmě podrobně znáš, jinak bys před nimi nevaroval.
Co bys mi doporučil jako četbu a studium? Bibli? Big smile
Zatím je totiž tvoje posuzování historických událostí postiženo právě touto ideologií.

Route66

Co se týče Španělů,no,pravda,svým způsobem jejich země byla zaostalá,takže si nepřáli nic jiného,než aby si ji ke svým experimentům vybraly různé ateistické anarchistické,socialistické a komunistické živly, slétnuvší se tam z celého světa, aby nastolily režim tak hrůzný, jaký tato země za celou svoji historii nikdy nepoznala.

Španělsko nebylo zaostalé "svým způsobem", ale tragicky. A to proto, že bylo postiženo křesťanskou ideologií v té míře, jak jsem popsal. Opravdu nechci posuzovat, jestli bylo ve Španělsku hůře pod křížem křesťanů či pod fašistickou vládou.
V případě Mexika byla situace podobná. Antikřesťanská vláda Callese byla jen odpovědí na hrůznou nadvládu katolíků v období před sporem.
Zkusím to napsat ještě jednou, i když vím, že naděje na úspěch je nulová. Opravdu neplatí ateista = komunista. To je jen dogma, které jste si vy vymysleli, abyste mohli lépe bránit svou ideologii.
Jinak chápu, že ty, křesťanský ideolog, tak nenávisíš tu komunistickou. Máte totiž společné základy, cíle i projevy. Prostě si překážíte.

Vlasta

A proti některým příčinám není možné nebojovat. Ale spravedlivě.

Samozřejmě. Vaše ideologie je jenom spravedlivá. Ospravedlňuje vaše nároky na světovládu, vývoz křesťanství do všech částí světa, hromadění majetku, vyvražďování...
Stejně byla spravedlivá komunistická revoluce, která byla vyvážena a šířila komunistické myšlenky, nejlépe po celém světě. Samozřejmě za cenu sta milionů mrtvých.
Stejně byly spravedlivé války, které vedla 3. říše, protože nadlidé přece měli právo obsazoval území méněcenných ras a vraždit je.
Sick

Odp: anonym 2

Ajjajajaj!
Ten slovník,ten slovník,co soudruhu nereakční anonyme,ten se nezapře. Big smile
No a hned je jasné odkud vítr fouká, přestože schopnost logického myšlení soudruha se dá srovnat směle s jeho znalostmi.
Soudruhu nezpátečníku,právě pro onu téměř 100%nost, byly tyto země ateisty vybrány ke svým hrátkám a experimentům.

Villa byl bandita loupící nejen v Mexiku,ale i ve Státech.
Pokud je zmiňována vláda atheistů,tak se tím míní hrůzovláda prezidenta Callese.Víš?

Co se týče Španělů,no,pravda,svým způsobem jejich země byla zaostalá,takže si nepřáli nic jiného,než aby si ji ke svým experimentům vybraly různé ateistické anarchistické,socialistické a komunistické živly, slétnuvší se tam z celého světa, aby nastolily režim tak hrůzný, jaký tato země za celou svoji historii nikdy nepoznala.
Studuj,příteli! Studuj nejenom VUML(nebo ,jak si ta svá dnešní školení nazýváte),MF Dnes,Blesk a TV Nova,ale i nezávislé prameny,jinak budeš nadále lidem pro smích.Velký smích! Asi takový: Big smile

Route66

Od mateřské školky přes základní a střední školu, vojenskou službu až prakticky po dnes.

Takže ty jsi věřící již od mateřské školy? Hnal bych k zodpovědnosti tvé rodiče, protože tě vystavili zhoubnému působní ideologie již ve věku, kdy jsi nebyl schopen se bránit a tím způsobili těžké poškození tvé osobnosti.

Zahyne-li ve světě,pro své židovství jeden,jedinný žid,jsou toho hned plné noviny,televize ,internet.Zahyne-li pro své cikánství jeden jedinný cikán, stane se to samé. Zahyne-li však pro své křesťanství křesťan...hmm.
sta tisíce pro své křesťanství KAŽDÝM ROKEM zavražděných křesťanů ,koho to zajíma....

Z tvého příspěvku čiší ještě pořád nenávist k Židům. Ta ale, křesťanský ideologu, oficiálně skončila "již" v roce 1964.
Můžeš mi říct, kde v současné době zahynou každým rokem statisíce křesťanů pro své křesťanství?
Připomínáš mi krásnou větu z jednoho večerníčku, kdy vosák křičel: "Ukradl mi ukradený náhrdelník!" Smile

Vlasta

Víte Anonyme, jednou se stal takvý příběh. Jednomu muži jeden mladý muž zabil syna. Nevím, jestli to bylo divokou jízdou na silnici, nebo se jen tak předváděl s autem, ale zabil ho. Ten muž měl jen jediného syna, jiného neměl, protože mu žena myslím zemřela a on žil se svým synem sám. Co by jste na místě toho muže udělal. Byl by Jste pro to, aby ten mladý kluk byl odsouzen?

Ten příběh se samozřejmě ze soudku smyšlených příběhů, které používáte k oblbování boží láskou. Smile
Co ti na to mám tak asi odpovědět? Neznám podrobnosti, např. jak k zabití došlo atd. Jednoznačně však platí, že každý člověk je zodpovědný za své činy. Je jedno, zda čin vykonal mladý či starý člověk, muž či žena, běloch či černoch... Pokud ten, kdo zabil, zabití způsobil úmyslně či nedbalostí, musí nést důsledky.

Host

Každopádně je dobře,že zde je. Ano aspoň vidíme v praxi jakou argumentaci ateisté typu anonyma a Jury vytahují.Jako kdybych se vrátil na základku komunistických škol.Mám podezření ,že i jejich historické povědomí zamrzlo v době reálného socialismu a prof. Nejedlého.

Umíš číst? Nevím, kolikrát jsem zde již napsal, že považuji nacismus, křesťanství a komunismus za stejně zrůdné ideologie. A ty, přesně ve stylu slepé argumentace pánbíčkářů, mě osočuješ z použávání komunistické argumentace. Vy máte našlohané odpovědi a primitivní vazby. Ateista = komunista. Tak vám to řekli, tak to musí být a takto musíte argumentovat. Nic si z toho nedělej, k tomu nutí všechny ideologie své přívržence. Pokud se z toho nedostaneš, budeš v těch srač-kách až do smrti...

Pro Route 66

Sice to nezajímá moc v tom evropském měřítku, dle mého, ale jsou časopisy, které na to také poukazují, viz. Rumbrandtův Hlas mučedníků aj.

Je to těžké takto ohodnotit, však se určitě někdo vyjádří. Jak rozsoudit, co se dnes děje. Každý má určité právo se ozvat, v tomhle světě se děje spoustu špatných věcí. Avšak všechno má své příčiny...... V.S.

A proti některým příčinám není možné nebojovat. Ale spravedlivě.

Host

Nepředložil jsi nic anonyme a vysvětlím Ti proč.Jako ateista na zjevení nevěříš a proto opravdu nemůžeš používat jako argument věty ze zjevení S. Jana Theologa. Já po Tobě chtěl citací slov Ježíše Krista,kde by vyzýval k zabíjení lidských bytostí od evangelistů,kteří Jeho slova zaznamenali. Ať už od Marka,Matouše,Jana či Lukáše.

Především jako ateista nevěřím celé bibli. Nevěřím, že žil kterýkoliv z apoštolů, Jan či JK. Bibli považuje za sbírku bájí a pověstí. Tím, že o ní s tebou diskutuji, ti chci jen ukázat, jakým chimérám věříš a stavíš na nich svůj životní názor.

Napsal jsi: "Chci přesnou citaci z Nového zákona. Tečka." Citoval jsem ti zjevení Janovo. Chceš popřít, že by tato kniha byla součástí NZ? Považuješ za těžší prohřešek někoho vyzývat k vraždění, nebo někoho vysílat vraždit? Předložil jsem ti tedy víc, než jsi požadoval.

JK například vyzývá k tomu, aby nebyli pohřbíváni rodiče: Lukáš 9,60: Řekl mu: „Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží.“
Vyzýval rovněž k buřičství: "Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále." Proto byl také oběšen.

Ale zpátky k výzvám k vraždění. Tak tedy: Matouš 10.34: "Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč." Máš to potvrzené i od svého apoštola .

Budeš se muset vyrovnat i s dalším problémem. Nevím, proč vy křesťané vytrhujete z bible SZ a tvrdíte, že již neplatí. Patrně se vám jeho brutalita nehodí, viď? Když se bible začala psát a její autoři opisovali z jiných náboženských textů, poprali se s problémem polyteismu (takových byla drtivá většina tehdejších náboženství) velmi naivně. Ustanovili jediného boha, ale zato trojjediného. Tím vám ale stvořili nemalý problém. Musíte podle své ideologické knihy věřit v jediného boha (desatero). Přestože často účelově tvrdíte, že JK byl boží syn, je to samozřejmě podle vaší víry nesmysl. Je to pořád jedna a ta samá postava, bytost, jak chceš. Z toho rovněž vyplývá, že co činil bůh ve SZ, činil rovněž JK. Tedy bůh, JK i duch svatý jsou jedna osoba a tudíž nelze činy jednoho snímat z druhého. Ve SZ se tedy mnohonásobných hromadných vražd dopouštěl i JK.

Odp: Route66

Jak jsem již napsal. Spor kreace-evoluce neni pro moji víru až zase tak důležitý.Přesto na zmíněném článku nenacházím nějakých zásadních verbálních ataků. V porovnání například s vlastními životními zkušenostmi stran ataků atheistických. A to mnohdy nejen verbálních. Od mateřské školky přes základní a střední školu, vojenskou službu až prakticky po dnes. Dalo by se říct,že každého křesťana ,jako příslušníka menšiny - v naší republice (paní Evo), tyto a nejen verbální ataky jsou životní realitou.
A jak jsem již dříve napsal.Týkají se křesťanů,takže se to může.
Zahyne-li ve světě,pro své židovství jeden,jedinný žid,jsou toho hned plné noviny,televize ,internet.Zahyne-li pro své cikánství jeden jedinný cikán, stane se to samé. Zahyne-li však pro své křesťanství křesťan...hmm.
sta tisíce pro své křesťanství KAŽDÝM ROKEM zavražděných křesťanů ,koho to zajíma....

Customize This