Přednáška Mgr. Libora Votočka

Inteligence a evoluce

Dnes (pátek, 19. 7. 2013) večer v 18:00 hod. má Mgr. Libor Votoček přednášku na téma Inteligence a evoluce, bude to živě vysíláno přes internet zde:

http://bb.casd.sk/vysielanie/24H9124G56S8134735974168.htm

Webové stránky CASD: http://bb.casd.sk/

Průměr: 3.8 (4 votes)

Odp: Juro,

koukám, že přidáváte k mé osobě další a další adjektiva (to jsou přídavná jména), za chvíli Vám nebude stačit kapacita diskuzního fóra, abyste mě dostatečně dehonestoval (toto slovo není od "ohon"). Také Vás chci informovat, že adjektiva se dají i stupňovat, tedy např. Kábrt je nechutný ubožák, nechutnější ubožák a nejnechutnější ubožák, je zbabělý lhář, ještě zbabělejší lhář a vůbec nejzbabělejší lhář. Důraz lze také zesilovat pomocí slov jako "mega, hyper, super, maxi, ultra" atd. Jen takové návrhy, nejsem si jist, zda byste na to sám přišel. PK

PS: Teď koukám, když to po sobě čtu, že nejsem jen nejnechutnější ubožák a nejzbabělejší lhář, ale také nejnevychovanější nevychovanec, protože jsem Vám zapomněl odpovědět na otázku. Tak tedy, ano: nebýt Darwinovy evoluční teorie, nedošlo by ke 2. světové válce. Kdybyste si místo nadávek na Kábrta o tom přečetl nějaký historický dokument, udělal byste dobře. (Např. http://kreacionismus.cz/content/doporucena-kniha-k-tematu-dusledky-evolu...)

Dozvěděl byste se, že Hitler a celé hitlerovské Německo bylo prosyceno učením Darwina o lidech, podlidech a nadlidech. Toto učení rozšiřoval horlivý Darwinův žák Němec Ernst Haeckel. K jeho učení patřilo, že germánská rasa se vyvinula nejvýše v boji o život. Toho se chytil Hitler a rozhodl se bojovat proti celému světu ve jménu čistoty krve a podřídit svět nordické nadrase. Zde je citát z Wikipedie:

Haeckel je někdy označován jako „německý Darwin“. Hlásil se k myšlenkám tzv. sociálních darwinistů a tím se stal vzorem pro budoucí zastánce eugeniky, kterou praktikovali nacisté.

Tak, zase jsem Vám dal příležitost k nějakému dalšímu adjektivu, např. Kábrt je nejnechutnější ubožák, nejzbabělejší lhář a nejžiďáčtější žid - líbí? To jen takový nápad, abyste si nemusel namáhat ten maglajz, co máte v kebuli. Už jsem zase porušil slovo, že s Vámi nějakou dobu nebudu diskutovat. Vidím, že ke všem tomu jsem ještě nejukecanější ukecanec. Spokojenost? PK

Pavle Kábrte,

jste nechutný ubožák a zbabělý lhář.

Vy chcete opravdu říci, že nebýt toho, že Darwin přišel s teorií evoluce, neodehrála by se II. světová válka.

Pokud ano, troufám si říci, že máte silně narušené kognitivní funkce. Měl byste se léčit.

PK

Ubožáku...

Odp: KTE

Měl byste se manželce za své evolucionistické postoje omluvit, protože bez nich by nacismus nebyl možný - pokud si ovšem nepředěláte historii ke svému obrazu. Ale v tom jste mistr, vidět realitu tak, jak se to Vašemu zamilovanému dogmatu hodí. Možná byste si o tom mohl něco přečíst, i tady na webu je dost faktů o nacismu stojícím na darwinismu. Ale s přihlédnutím k Vaší úctě k pravdě a faktům, navíc, když nerozumím použití exponenciální funkce, tak asi mluvím do větru. Mein Kamf, Můj boj, žádná asociace s jiným "velikánem", Vás nenapadá? Vlastně jedna Vás už napadla, milovati budeš bližního jako sebe samého, že? PK

Pavle Kábrte,

I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť rozdrtil palicí, nezbavil bys ho hlouposti, praví král Šalomoun

přesto bych se, být vámi, hmoždířům zdaleka vyhýbal. Někoho by mohlo napadnout to vyzkoušet.

Pavel Kábrt

Jsem rád, že tohle píšete. Aspoň všichni rozumní lidé vidí, k jakým hořkým koncům dospívá náboženský fanatismus. Jinak moje žena by ještě podléhala norimberským zákonům a její prarodiče přežili jen díky útěku z republiky. Něco vám prozradím. V Osvětimi nevraždili evolučníci, ale fanatici a hlupáci, jako jste vy.

Odp: KTE

Pavel Kábrt byl vloni v Osvětimi, viděl tam všechny ty baráky a plynové komory, hromady starých kufrů, brýlí, berlí atd., prostě důsledek darwinistických ideálů, ale někteří lidé mu tvrdí, že to tam Poláci postavili, aby přitáhli turisty. Prý si vymysleli historky o nacistech a židech a holocaustu, a opravdu se to povedlo, proudí tam stále davy lidí, je to výborný byznys, jak mi dosvědčila průvodkyně. Pokud však nerozumíte exponenciální funkci, nemáte šanci tyto hluboké pravdy pochopit, protože jde o kuriozity a záhady, praví KTE.

I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť rozdrtil palicí, nezbavil bys ho hlouposti, praví král Šalomoun a PK

Nutnost nové definice smrti

Customize This