Přednáška Mgr. Libora Votočka

Inteligence a evoluce

Dnes (pátek, 19. 7. 2013) večer v 18:00 hod. má Mgr. Libor Votoček přednášku na téma Inteligence a evoluce, bude to živě vysíláno přes internet zde:

http://bb.casd.sk/vysielanie/24H9124G56S8134735974168.htm

Webové stránky CASD: http://bb.casd.sk/

Průměr: 3.8 (4 votes)

Eva

Jak to, že není? Psaný text je řeč jako řemen....Smile))))

Řeč je artikulovaný, nejčastěji zvukový projev člověka.

Duchovní složku má každý člověk. Tedy i Vy.

Duchovní nebo duševní, nikoliv ducha.

Bible není ideologická kniha.

Je, protože to je soubor idejí.

Dějiny lidstva by byly stejné nebo horší. Z prostého důvodu: náboženství samo o sobě nikdy nebylo skutečnou příčinou válek.

Samo o sobě ne, ale často bylo jednou z hlavních příčin. Například třicetiletá válka, křížové výpravy, třicetiletá válka...

Takže války by byly tak jako tak, a ty, které neproběhly, brzdilo právě křesťanství.

Například?

Jak to víte, že utlumení křesťanství povede ku prospěchu lidstva? Já si to vůbec nemyslím.

Osvícenství, humanismus...

Došlo by k narušení rovnováhy mezi ostatními náboženstvími, vedlo by to k masívní islamizaci nebo k šíření různých roztříštěných sekt.

Hm, takže se nebudeme zbavovat jednoho zla, protože by mohlo nastat jiné? A co když ne? Co máš proti islámu?

Píšte o sponzoringu. Nevím, jestli krade víc stát nebo církev, ale řekla bych že asi stát.

Já nechci posuzovat, kdo krade víc. Jednoznačně krade církev.

Vaše vlastní kůže naštěstí není v tomto ohledu směrodatným ukazatelem.

To není.

Odpovím Vám Vaším vlastním výrokem: Proč se o to staráte?

Kvůli své vrozené lásce k pravdě, k lidem...

Člověk, který VĚŘÍ tomu, že existance jako taková podléhá Řádu, Smyslu a Logu, ten VÍ, že hranice poznání nekončí za humny jeho smyslů. Takže asi tak.

Tento člověk je na tom stejně, jako ten, který věří ve stvoření. Jinak spojení "člověk, který věří.... ví" je kouzelné. Smile

Gnothi seauton, anonyme...Smile

To činím. Nicméně k žádným bohům to nevede...

Obrázek uživatele Eva

Odp: Eva

ad - Dvě námitky - psaný text není řeč, nemám ducha. K tvým psychologickým rozborům se již vyjadřovat nebudu.

Jak to, že není? Psaný text je řeč jako řemen....Smile))))
Duchovní složku má každý člověk. Tedy i Vy.

ad - Samozřejmě bibli. Ano, vím, že to není jediná kniha. Jak to víš, že dějiny lidstva by byly stejné, jako byly pod vlivem křesťanství? Jediným vodítkem by mohly být dějiny oblastí, kam se křesťanství dostalo později. A to příliš dobře pro křesťanství nevyznívá.

Bible není ideologická kniha.
Dějiny lidstva by byly stejné nebo horší. Z prostého důvodu: náboženství samo o sobě nikdy nebylo skutečnou příčinou válek. Bylo snad jen záminkou, a ta by se našla kdekoliv jinde. Takže války by byly tak jako tak, a ty, které neproběhly, brzdilo právě křesťanství. Můžete zkusit zapátrat, kdy naposled bylo křesťanství zapletené do válečného konfliktu.

ad - To je odvážné tvrzení.

No pardon...ale údajně máte VŠ vzdělání...takže to si nějak dohledejte.

ad - Neříká nic, nemám duši.

Duše je vnitřní svět člověka.

ad - V čem si myslíš, že je deformovaný?
Jinak si myslí, že si celkem rozumíme. Ty si o mně myslíš, že mám deformovaný vztah k duchovní složce, já si o tobě myslím, že máš deformovaný vztah k realitě
.

No tak těch invektiv tady snad bylo napsáno celkem dost, vyhledávat to samozřejmě nebudu. Realitu vnímám orientovaně, v čase i prostoru.

ad - Krásné. Smile Nemám k věřícím vztah, který tak krásně česky popisuješ. Představ si, že jeden z mých nejlepších přátel je komunista. A to dost zatvrzelý. Pokud tak pečlivě sleduješ moji osobnost, jistě jsi vyčetla, že jejich ideologii řadím po boku křesťanské.

Proč ne...všechno je možné. Pravé přátelství si podmínky neklade.

ad - Jen je třeba tuto ideologii co nejdříve utlumit ku prospěchu lidstva. Mě osobně nijak neomezuje a v podstatě je mi ukradená. Kromě toho, že si uvědomuji, že ze svých daní sponzoruji zájmovou organizaci, která má krev na rukou, a to včetně její mafiánské organizace. Jinak jsem podobně založené diskuze vedl i na jiných webech, a nejen na téma náboženství.

Nikdo nedělá nic bez smyslu, který svému jednání přisuzuje. Takže Váš výrok "Mě osobně nijak neomezuje a v podstatě je mi ukradená." je dost sebeporážející.
Jak to víte, že utlumení křesťanství povede ku prospěchu lidstva? Já si to vůbec nemyslím. Došlo by k narušení rovnováhy mezi ostatními náboženstvími, vedlo by to k masívní islamizaci nebo k šíření různých roztříštěných sekt. Nové náboženství ve smyslu systémového uceleného konceptu za současné civilizace asi nevznikne, k tomu nejsou už podmínky. Takže svět bude dožívat s tím co má k dispozici a bude jen otázka, které náboženství si udrží svoji autoritu.
Píšte o sponzoringu. Nevím, jestli krade víc stát nebo církev, ale řekla bych že asi stát.

ad - Přiznám se, že jsem opravdu inteligentního věřícího na vlastní kůži nepoznal.

Vaše vlastní kůže naštěstí není v tomto ohledu směrodatným ukazatelem.

ad - Chápeš to špatně. Já se jim snažím objasnit, že se ve svém životním názoru zásadně mýlí.

Odpovím Vám Vaším vlastním výrokem: Proč se o to staráte?

ad - Mimochodem, jedno rýpnutí - jaký je rozdíl mezi kreacionistou, který věří ve stvoření, a člověkem věřícím v boha/y?

"Kreacionista" je tak specifický vývojový článek, že se mi vlastně ani nechce něčím tak bizarním zabývat. Je to novodobý jazykový kultivar, já jsem ten pojem vlastně do nedávné doby vůbec neznala. Všichni věřící věří ve stvoření, ale o většině z nich bych si netroufla říct, že jsou to "kreacionisté". Připadá mi, že "kreacionisté" se vyvinuli z nějaké podivné mutace, vycházející z memového záření pana Kábrta.

Člověk, který VĚŘÍ tomu, že existance jako taková podléhá Řádu, Smyslu a Logu, ten VÍ, že hranice poznání nekončí za humny jeho smyslů. Takže asi tak.

Gnothi seauton, anonyme...Smile...

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Eva

Taky nemluvím o "řečech", ale o řeči - o jazyku a prostoru ZA jazykem. O dikci, o volbě slov, o slovosledu, o způsobu argumentace, o selekci argumentů, o schovaných /nevyslovených, podvědomých / významových faktorech.....atd.
To je obraz ducha.

Dvě námitky - psaný text není řeč, nemám ducha. K tvým psychologickým rozborům se již vyjadřovat nebudu.

Nevím, jakou ideologickou knihu máte na mysli. Dějiny lidstva jsou stejné, jako by byly i za jiných okolností. Možná by byly krvavější, těžko říct.

Samozřejmě bibli. Ano, vím, že to není jediná kniha. Jak to víš, že dějiny lidstva by byly stejné, jako byly pod vlivem křesťanství? Jediným vodítkem by mohly být dějiny oblastí, kam se křesťanství dostalo později. A to příliš dobře pro křesťanství nevyznívá.

Jsou platné a neměnné v celém Vesmíru.

To je odvážné tvrzení.

Vážně? Já nic takového jako "osobnost" nevidím. Morálka? Kde? Jak? Co? Blábol......Sociální cítění? Neexistuje.

Já zase nevidím "ducha".

Mě nezajímá, co říká Váš tzv. "názor". Mě zajímá, co říká Vaše duše.

Neříká nic, nemám duši.

Máte deformovaný vztah k duchovní složce bytí.

V čem si myslíš, že je deformovaný?
Jinak si myslí, že si celkem rozumíme. Ty si o mně myslíš, že mám deformovaný vztah k duchovní složce, já si o tobě myslím, že máš deformovaný vztah k realitě. Smile

Ale Váš vztah k věřícím je vysloveně hypertrofovaně negativně vykvašený.

Krásné. Smile Nemám k věřícím vztah, který tak krásně česky popisuješ. Představ si, že jeden z mých nejlepších přátel je komunista. A to dost zatvrzelý. Pokud tak pečlivě sleduješ moji osobnost, jistě jsi vyčetla, že jejich ideologii řadím po boku křesťanské.

Potřebu verbální ventilace Vaší nezpracované zloby a projektované sebelítosti si můžete realizovat málokde, v podstatě jen na podobně patologicky založených webech, je to de-facto jen lež proti agresi, čili patologie proti patologii.

Za prvé nevím, co to znamená, a za druhé mě to uráží. Smile Ale vidím, že nejsi schopna pochopit, že necítím žádnou zlobu a sebelítost. Jsem sám se sebou celkem spokojený. A cítit zlobu? Proč? Jen je třeba tuto ideologii co nejdříve utlumit ku prospěchu lidstva. Mě osobně nijak neomezuje a v podstatě je mi ukradená. Kromě toho, že si uvědomuji, že ze svých daní sponzoruji zájmovou organizaci, která má krev na rukou, a to včetně její mafiánské organizace. Jinak jsem podobně založené diskuze vedl i na jiných webech, a nejen na téma náboženství.

Z inteligentně vedené diskuse mezi skutečně vzdělanými věřícími byste už dávno musel odejít.

Přiznám se, že jsem opravdu inteligentního věřícího na vlastní kůži nepoznal.

Tady parazitujete jen na hlouposti a nevzdělanosti kreacionistů.

Chápeš to špatně. Já se jim snažím objasnit, že se ve svém životním názoru zásadně mýlí.

Mimochodem, jedno rýpnutí - jaký je rozdíl mezi kreacionistou, který věří ve stvoření, a člověkem věřícím v boha/y?

Obrázek uživatele Eva

Odp: Eva

ad - To se hluboce mýlíš. Jako ženská bys měla vědět, že řeči nejsou vůbec o osobnosti.

Taky nemluvím o "řečech", ale o řeči - o jazyku a prostoru ZA jazykem. O dikci, o volbě slov, o slovosledu, o způsobu argumentace, o selekci argumentů, o schovaných /nevyslovených, podvědomých / významových faktorech.....atd.
To je obraz ducha.

ad - Jednoznačně je ze dvou důvodů. Prvním je ideologická kniha plná hrůzných událostí, vyhrožování a trestů. Druhým jsou dějiny lidstva.

Nevím, jakou ideologickou knihu máte na mysli. Dějiny lidstva jsou stejné, jako by byly i za jiných okolností. Možná by byly krvavější, těžko říct.

ad - Máš pravdu, opomněl jsem přírodní zákony. Ty ovšem jsou možná platné v našich podmínkách, jinde nemusí. Univerzální pravda neexistuje.

Jsou platné a neměnné v celém Vesmíru. Nějaké "jinde" je jen hypotéza. Univerzální pravda samozřejmě existuje, ale asi by bylo iracionální se o tom bavit, takže to neřešme.

ad - Tu má každý ve smyslu povahových vlastností, morálky, sociálního cítění atd. Troufal bych si ji mít i já...

Vážně? Já nic takového jako "osobnost" nevidím. Morálka? Kde? Jak? Co? Blábol......Sociální cítění? Neexistuje.

ad - Nejsou. Vyjadřují jen velmi úzkou část mé osobnosti, a to té, která se týká mého názoru na náboženství. A to je pro určení osobnosti dost málo, nemyslíš, paní psycholožko?

Mě nezajímá, co říká Váš tzv. "názor". Mě zajímá, co říká Vaše duše.

ad - V jakém smyslu psycho?

Máte deformovaný vztah k duchovní složce bytí.

ad - Každý člověk má problémy. Určitě je mám i já. Ovšem pokud narážíš na to, co by měl poznat psycholog, pak si troufám tvrdit, že jsem poměrně vyrovnaný člověk.

To může být. Ale Váš vztah k věřícím je vysloveně hypertrofovaně negativně vykvašený. Potřebu verbální ventilace Vaší nezpracované zloby a projektované sebelítosti si můžete realizovat málokde, v podstatě jen na podobně patologicky založených webech, je to de-facto jen lež proti agresi, čili patologie proti patologii. Z inteligentně vedené diskuse mezi skutečně vzdělanými věřícími byste už dávno musel odejít. Tady parazitujete jen na hlouposti a nevzdělanosti kreacionistů.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

Eva

Určující podstata je ŘEČ, která je obrazem ducha.

To se hluboce mýlíš. Jako ženská bys měla vědět, že řeči nejsou vůbec o osobnosti.

Křesťanství není vražedná ideologie.

Jednoznačně je ze dvou důvodů. Prvním je ideologická kniha plná hrůzných událostí, vyhrožování a trestů. Druhým jsou dějiny lidstva.

Je.

Není.

Ne, není to jediná věc, která je neměnná. Všechny zákony, které vycházejí z přírody jsou neměnné. A stejně tak je neměnná univerzální pravda.

Máš pravdu, opomněl jsem přírodní zákony. Ty ovšem jsou možná platné v našich podmínkách, jinde nemusí. Univerzální pravda neexistuje.

Vy snad máte nějakou "osobnost"?

Tu má každý ve smyslu povahových vlastností, morálky, sociálního cítění atd. Troufal bych si ji mít i já...

Milý anonyme - vaše komentáře jsou vaše "osobnost".

Nejsou. Vyjadřují jen velmi úzkou část mé osobnosti, a to té, která se týká mého názoru na náboženství. A to je pro určení osobnosti dost málo, nemyslíš, paní psycholožko?

A budete se muset smířit s tím, že píšu to, co uznám za správné, ne to, co mi laskavě "dovolíte".

Samozřejmě, to samé činím i já. Nemám v úmyslu tě nijak omezovat. Chtěl jsem tě jen upozornit na to, že tvoje psychologické závěry týkající se mé osobnosti jsou špatné.

Psycho jste - stačí číst to, co píšete, na co odpovídáte, a především to, na co neodpovídáte.

V jakém smyslu psycho?

Na to člověk nemusí být žádný extra psycholog, aby poznal, že máte problém.

Každý člověk má problémy. Určitě je mám i já. Ovšem pokud narážíš na to, co by měl poznat psycholog, pak si troufám tvrdit, že jsem poměrně vyrovnaný člověk.

Obrázek uživatele Eva

Odp: Eva

ad - Pokud je to moje věc, pak nechápu, proč se o to staráš. Jinak trvám na tom, že člověk, který věří v bohy, má porušenou racionalitu. Stejně tak je pravda, že se vzrůstem vzdělání se víra v bohy vytrácí. To jsou fakta.

Proč si myslíte, že se "o to starám"? Komentuju, stejně tak jako každý jiný. Nemluvím o víře v bohy, proč mi to neustále podsouváte, nevím, neřeším, chápu, nedovzdělanost je prevít, opět - je to vaše věc. Mluvím o Bohu. Tečka.

ad - Kdybys mě viděla při psaní, věděla bys, že neběsním, jsem naprosto klidný a žádnou nenávist necítím. To, že tvrdě odsuzuji vraždění a týrání, mi připadá jako normální lidský postoj. Nechápu, jak se někdo, může dobrovolně hlásit k vražedným ideologiím a v případě křesťanství dokonce se slovy o lásce na rtech.

Nezajímá mě, jak "vypadáte" při psaní. Určující podstata je ŘEČ, která je obrazem ducha. Nepotřebuju váš vizuální obraz.
Křesťanství není vražedná ideologie. Je to duchovní učení, které se soustředí kolem postavy rabbiho Ježíše z Nazareta.

ad - Znovu - žádná univerzální pravda není.

Je.

ad - Je jen jedna jediná věc, která je již tisíce let naprosto neměnná, stejná, prostě rigidní - křesťanská ideologie.

Ne, není to jediná věc, která je neměnná. Všechny zákony, které vycházejí z přírody jsou neměnné. A stejně tak je neměnná univerzální pravda.

ad - Už několikrát ses pokusila o psychologický rozbor mé osobnosti. Pořád podle tebe trpím, jsem psychicky nemocný atd. Nevím, jaké je tvé povolání. Pokus jsi psycholog nebo psychiatr, pak hodně špatný. Pokud máš povolání jiné, pak se, ševče, drž svého kopyta. Snaž se posuzovat argumenty a ne osobnosti přispěvatelů.

No podívejme se...."osobnosti přispěvatelů"....Smile)))
Vy snad máte nějakou "osobnost"? A co to je, smím-li vědět? Nějaká breberka? Nebo snad Řád zlaté vařečky?
Milý anonyme - vaše komentáře jsou vaše "osobnost". A budete se muset smířit s tím, že píšu to, co uznám za správné, ne to, co mi laskavě "dovolíte". Psycho jste - stačí číst to, co píšete, na co odpovídáte, a především to, na co neodpovídáte. Na to člověk nemusí být žádný extra psycholog, aby poznal, že máte problém.

Kdyby byly dveře vnímání očištěny, bylo by vidět všechno takové, jaké to je...

AnonymP

Nemohl bys kontaktoval tu jeho drahou, milovanou sestru, aby požádala JK, aby upřesnil časové údaje? To jeho "již brzy", "není daleko den" atd. jsou dost nevěrohodné. On to přece musí vědět přesně. Big smile

Odp: http://www.varovani.org/

847. Poselství Ježíše ze dne 15. července 2013 v 17:52.

KNĚŽÍM: DEN, KDY BUDETE VYZVÁNI POPŘÍT MÉ BOŽSTVÍ, NENÍ DALEKO

Má drahá, milovaná dcero,

musím dosáhnout k mým kněžím, kteří si nyní začínají uvědomovat, že to Já v tomto čase mluvím k světu skrze tato poselství.

Musíte být opatrní. Musíte se držet pravidel mé církve na zemi, dokud zůstávají taková, jaká byla, a nejsou změněna. Nebuďte sklíčení, neboť jste byli obohaceni darem Ducha Svatého. Až budete vyzvání, abyste se mě zřekli, bude to učiněno nenápadným, ale smrtícím způsobem. Budete požádáni přijmout učení všech náboženství stojících mimo křesťanství. Řeknou vám, že je to pro dobro všech a že tento nový, všezahrnující přístup je prostředkem k dosažení konečného cíle – kdy lidstvo může být konečně sjednoceno mírovými prostředky.

Všechna ostatní náboženství, vyznání, věrouky a učení, která uctívají mého Otce, ale která neuznávají Mě, Ježíše Krista, budou vzata pod křídla antipapeže. Vy, skrze moc šelmy – podle jejího zvyku – budete přesvědčováni k přijetí těchto vašich bratrů a sester. Bude vám řečeno, že všechny víry, které uctívají Boha, jsou v Božích očích sjednocené jako jedna. Když budete mít námitky, bude vám spíláno. Když jim vyložíte, že jediná cesta k Bohu, mému milovanému Otci, je skrze Ježíše Krista, řeknou vám:

"Nerozumíte tomu, že Bůh miluje všechny své děti, takže neprokážete-li lásku a soucit k jeho církvi tím, že je přijmete – včetně jejich věr – pak jste pokrytec."

Nyní, vězte toto: Pokud přijmete, že všechna náboženství musí být spojena do jediného – že musíte ustoupit stranou, abyste všem těmto věroukám, které neuznávají Syna člověka, prokázali úctu – pak budete vinni strašným hříchem. Budete Mě pak popírat.

Vy, kteří můžete být uvedeni do tohoto klamu, vězte, že se objeví další příznaky, které budou naznačovat jedinou věc – že mé Božství už nebude dále hlásáno.

Vaše kostely uvidí, jak se objeví nové kříže, kde hlava šelmy bude do nich pevně zasazena; vaše oltáře budou změněny a budou Mě zesměšňovat. Pokaždé, když uvidíte nový a neobvyklý symbol v mé církvi, dívejte se pozorně, protože šelma je arogantní a dává okázale najevo svou zkaženost vystavováním znamení, která ji uctívají.

Ti nepozorní z vás budou oklamáni, sami sebe vtáhnou do praktik, kdy Mě už nebudou uctívat. Budou skrývat pravý záměr, kterým bude uctívání Satana a jeho zlých duchů.

Znamení se již objevila. Skutky, o nichž mluvím, mají teprve přijít, ale den, kdy budete vyzváni zapřít mé Božství, není daleko. Musíte mít oči otevřené, neboť ti, kdo říkají, že přicházejí v mém jménu, ale místo toho uctívají šelmu, již rozevřeli svá křídla. Panují ve vašem středu, ale mnozí z vás ještě nedokážou uvidět tuto ohavnost. Ale milujete-li Mě, udělím vám milosti vidět Pravdu, neboť Já vás nikdy neopustím. Ten čas se blíží a vy se musíte připravit, neboť brzy sestoupí temnota. Vy, kteří jste požehnaní Božím Světlem, budete trpět v rukou mých nepřátel.

Pamatujte na následující slova, modlete se je a Já vám odhalím Pravdu skrze dar Ducha Svatého.

Modlitba modlitební kampaně (114): Za kněze k přijetí daru Pravdy

Můj Pane, otevři mé oči.

Dovol mi uvidět nepřítele a zavři mé srdce před klamem.

Odevzdávám všechno Tobě, drahý Ježíši.

Věřím ve tvé milosrdenství. Amen.

Váš Ježíš

Nosotonda

Ale jsi na tom fakt dost špatně.

Hm, tak se napred koukni na svuj vlastni zivot (i ten soukromy), nalej si dalsi sklenicku a pak to napis znovu - treba ti to pomuze. Wink Takova terapie, stejne jako to tve neustale otirani se o me v kazdem druhem prispevku, byt urcenem nekomu uplne jinemu.

Ja si nemyslim, ja vim co je veda a tim padem vim i proc filosofie neni veda... na rozdil od tebe.

Anonym 2

Myslíš, že striptérka bude tvrdit, že striptýz není uměním? Myslíš, že prostitutka bude tvrdit, že prostituce není povoláním?

Ovsem v tomto konkretnim pripade jsou podobna prirovnani zbytecna, nebot i na vsech filosofickych fakultach, na ktere jsem dosud zavital, se prednasi to co rikam ja a ne co porad blekota Nosotonda...

Customize This