Pra, pra, pra...děda byl mořská houba?

Eric Lyons, M.Min.

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=3771&t... přeložil Pavel Kábrt – 27. 10. 2013. Vyšlo 23. srpna 2010.)

Myslím, že jsem nikdy nedokoukal ani jednu episodu z populárního seriálu pro děti Houba Bob a jeho hranaté spodky. Vynalézavý kreslený film asi okouzlil tisíce dětí po celém světě, já ale nejevím moc velký zájem o hyperaktivní mluvící mořskou houbu, která vypadá spíš jako kuchyňská houba na nádobí ve spodkách. Myslím si, že většina nás, dospělých, na tom bude podobně.

Nicméně houby nosící spodky nemusí být pro některé evolucionisty až tak vzdáleně bizarní, protože vědci zjistili, že „mořské houby mají téměř 70% genů společných s lidmi“ („Scientists Find...,“ 2010, zvýraznění dodáno). Po více jak pětiletém výzkumu mezinárodní tým vědců objevil, že „genom hub sahá hluboko“ – mají více jak „18 000 jednotlivých genů“ – až takové množství, opravdu. (Mann, 2010, 466:673). To je pro vědce šok, když bez orgánů, svalů či nervů mají 70% podobnost s lidskými geny. John Stevely z University of Florida, když těchto 70% komentoval, řekl: „Byl jsem velmi překvapen. Původně jsem myslel, že pokud se nějaká spojitost najde, bude to tak jedno či dvě procenta...nepatrná stopa. Ale 70 procent je velice ohromující“ (jak je citováno v „Study: Sea Sponges...,“ 2010, zvýraznění dodáno). To je fakt ohromující.

I když evolucionisté propagují svoji teorii, založenou největším dílem na homologii, pořád dál, ve skutečnosti ani kosterní ani genetické podobnosti neprokazují společný původ. Červ hlístice, háďátko obecné (Caenorhabditis elegans), je lidem až natolik geneticky podobný („z 5000 nejlépe známých lidských genů má červ 75 procent analogů“), že vědci před několika lety nahrazovali nematodí geny lidskými, a tyto lidské geny v červech „dobře fungovaly“ („A Tiny Worm...“). Je tedy jasné, že tyto genetické podobnosti s červy a houbami svědčí o nebezpečí a hlupáctví těch, kteří z toho vyvozují, že vyšší stupeň genetické podobnosti se šimpanzy musí dokazovat, že jsme se vyvinuli z organizmů podobných opicím. Ve skutečnosti jsme se vyvinuli z opic asi stejně tak málo, jako jsme se vyvinuli z nematodích červů či houby Boba.

Tento druh genetických podobností, které vědci stále víc odhalují, je skutečně problémem pro evolucionisty, ne pro kreacionisty. Evolucionisté se musejí popasovat třeba s tím, jak je to možné, že mořské houby, které se údajně vyvinuly před 635 milióny let, jsou tak geneticky složité už tak záhy v čase. Pocházejí snad „z ještě pokročilejšího předchůdce než se původně předpokládalo“ (Mann, 466:673)? Podle evolučního paleobiologa Douglase Erwina „Toto jde evidentně proti všemu, co jsme si mysleli o evoluci raných mnohobuněčných“ (jak je citováno z Mann, 466:673).

Kreacionisté už dlouho rozpoznávají podobnosti mezi zvířaty a lidmi. Ve skutečnosti podobnosti mezi živými organizmy perfektně zapadají do stvořitelského modelu. Tyto společné rysy musejí být očekávány mezi tvory, kteří mají toho samého stvořitele. Navíc genetická podobnost lidí a různých forem života na zemi svědčí o stvořitelově laskavosti a vrcholné moudrosti. Než aby tvořil všechno s velmi rozdílnými genetickými kódy, učinil mnoho životních forem včetně lidského života s úžasnými podobnostmi. Jaký užitek to může mít pro lidi? Za předpokladu, že lidský život je neodmyslitelně mnohem cennější než jiné formy života (srovnej Genesis 1:26-28; 9:1-6), Bůh stvořil svět tak, že člověk může studovat, zabíjet a experimentovat s geneticky podobnými, avšak nikoli lidskými formami života, aby se tak dozvěděl víc o lidském těle – a to vše aniž by bral životy těch, kteří jsou Božím obrazem.

Ano, stvořitel je tak úžasný, že učinil dokonce mořské houby tak, že mají skoro 70 procent lidských genů, takže když člověk studuje houbu, může se učit něco sám o sobě. Jak poznamenal Stevely: „Ta skutečnost, že máme z genetického hlediska velmi mnoho společného s houbou, může usnadnit získat něco vhodného pro lidské bytosti“ (jak je citováno v „Study: Sea Sponges...“).

Jsem vděčen vědcům, kteří studují mořské houby v naději, že učiní lidský život lepším. Ale ještě více vděku mám k Bohu; na prvním místě to byl on, kdo vytvořil mořskou houbu.

Odkazy

Mann, Adam (2010), “Sponge Genome Goes Deep,” Nature, 466:673, August 5, http://www.nature.com/news/2010/100804/full/466673a.html.

“Scientists Find Sea Sponges Share Human Genes” (2010), http://www.breitbart.com/article.php?id=CNG.164cb673ff6be58ac04d2d437af7....

“Study: Sea Sponges Contain 70 Percent of Human Genes” (2010), http://www.wtsp.com/news/health/story.aspx?storyid=140620&catid=12.

“A Tiny Worm Challenges Evolution” (no date), http://www.cs.unc.edu/~plaisted/ce/worm.html.

PřílohaVelikost
00600-27.10.2013-pra_pra_pra.deda_byl_morska_houba.doc94 KB
Průměr: 4.4 (7 votes)

http://www.varovani.org/

943. Poselství Ježíše ze dne 18. října 2013 v 12:38.

MOHU BÝT JEJICH JEDINÝM OPRAVDOVÝM PŘÍTELEM, JEJICH JEDINOU SPÁSOU, ALE MNOZÍ Z NICH BUDOU IGNOROVAT MÁ VAROVÁNÍ

Má drahá, milovaná dcero,

nejsmutnější jsem z toho, že ti, kteří mě nejvíce milují, ve své většině odmítají slyšet můj hlas, když k nim nyní volám.

Mohu být jejich jediným opravdovým přítelem, jejich jedinou spásou, ale mnozí z nich budou ignorovat má varování. Dokonce ti, kteří slyší můj hlas, Mě budou ignorovat a odmítnou má slova jako kacířství. Nerozpoznají časy, ve kterých žijí, a Pravdu si uvědomí až při Varování. Tehdy Mě už mnozí proklejí a vzdálí se ode Mne natolik, že se nebudu moci dotknout jejich srdcí nebo zachránit jejich duše.

Nepodceňujte nenávist, kterou ke Mně chová ďábel. Hrozně zradil mého Otce, ale Mě nesnáší. To znamená, že nenávidí moji církev, a tak mezi mou církví na zemi a démony poslanými Satanem bude svedena poslední bitva. Tato bitva již začala a ukradla mé milované duše, z nichž mnohé nechápou, jak urážejí Boha.

Až má přítomnost bude brzy pocítěna mezi všemi, kdo mě milují – bez ohledu na to, zda těmto poselstvím věří, nebo ne – zaplavím jejich duše poznáním z moci Ducha Svatého. To je můj slib světu. Nikdy vás nenechám na pospas moci zla, protože vás všechny tolik miluji. Jste jako úd mého těla. Jste součást mého těla. Jste součástí Mne.

Ať už Mě chcete, nebo ne, půjdu s vámi k Velkému dni a budu bojovat za záchranu vašich duší. Možná se ke Mně obrátíte zády, ale já vás neopustím, protože jsem trpělivý. Má vytrvalost a božství jsou mimo vaše chápání. Nikdy nesmíte zapomenout na Mne, vašeho Ježíše, protože jsem stále s vámi a čekám na vás, že přijdete ke Mně.

Váš milovaný Spasitel
Vykupitel lidstva
Ježíš Kristus

Obrázek uživatele Šriber

Trituruss

Tak to potom jo...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Šriber

Ty nemáš starost o svého bližního?

No jo, ale jestli je Boží vůlí, aby se Hrabě vztekal a naplňoval tak předpovědi o výskytu apostatů a jestli má Hrabě skončit v geheně, tak kdo jsem já, abych se to pokoušel změnit ? Ne, naopak raduji se z toho, že se plní Boží vůle, ať je jakákoli - i kdyby se mi to nelíbilo a bylo mi Hraběte líto. Lítost a starost je ovšem irelevantní lidský nedostatek víry a druh pochybnosti ..

Co se má stát se i stane, já to nezměním žádnou starostí ani lítostí, naopak bych tím mohl ohrozit svůj vztah k milujícímu a láskyplnému milosrdnému Stvořiteli Shock)

Re: Vy snad Anonyme víte, co jsem p. Kábrtovi psal do emailu,

Vy snad Anonyme víte, co jsem p. Kábrtovi psal do emailu, že kritizujete můj nekritický přístup na některá slova? Jestli ne, tak co tady píšete za výmysly?

Je úplně jedno, co jste si psali s Kábrtem psali emailem. Já, a všichni zde, ho posuzuji podle chování a jednání tady. A z toho jasně vychází, že je to hulvátský nekultivovaný člověk.

Re: Ach ano, jistě Anonyme, dost často zavírám oči, protože

Ach ano, jistě Anonyme, dost často zavírám oči, protože kdybych je nezavíral, tak bych asi oslepl a to bych ten život měl trochu těžší. Kromě toho je musím velmi často zavírat, aby mi do nich něco nespadlo a já potom neměl trám v oku. S trámem v oku se totiž dost dobře koukat nedá. Tedy dá, on to není ani tak problém, ale ten trám tak trochu zastírá zrak, takže pak člověk neví, co vlastně vidí. Jestli hranatou věc, nebo kulatou, jestli bílou, nebo černou. V.S.

Bože, to je keců kolem faktu, že je Kábrt hulvát a nekultivovaný člověk. Výsledek těch keců je, že si to nepřiznáš a budeš ho omlouvat. Kdyby tu tak psal kterýkoliv ateista, nazval bys ho pravým jménem. Jen ty oči zavírej, aspoň se nebudeš muset vyrovnávat s nepříjemnou konfrontací svých pomýlených představ s realitou.

Můj pohled na to, co Jsi Georgi řekl, je můj pohled na to, co

Jsi a jak, řekl. A jsem si jist, že ho jen tak rychle nezměním. V Tvém případě určitě ne. V.S.

I když nikdy neříkej nikdy, že jo.

Vy snad Anonyme víte, co jsem p. Kábrtovi psal do emailu,

že kritizujete můj nekritický přístup na některá slova? Jestli ne, tak co tady píšete za výmysly? V.S.

Ach ano, jistě Anonyme, dost často zavírám oči, protože

kdybych je nezavíral, tak bych asi oslepl a to bych ten život měl trochu těžší. Kromě toho je musím velmi často zavírat, aby mi do nich něco nespadlo a já potom neměl trám v oku. S trámem v oku se totiž dost dobře koukat nedá. Tedy dá, on to není ani tak problém, ale ten trám tak trochu zastírá zrak, takže pak člověk neví, co vlastně vidí. Jestli hranatou věc, nebo kulatou, jestli bílou, nebo černou. V.S.

A čím je člověk starší, tím více musí oči přivírat, protože pak vidí více věcí, které jako mladší člověk neviděl.

A o tom by p.Kábrt mohl zajisté vyprávět.

Vlasta

Jistě že považuji.

Jestli považuješ za kultivovaného člověka toho, kdo označuje své odpůrce za darwinovy darebáky, vypatlance a dalšími "vybranými" výrazy, pak chápu, jak vnímáš křesťanskou ideologii. Stejně tak, jako máš nekritický přístup ke Kábrtovi, přestože je to hulvát a neomalenec, stejně takový nekritický přístup máš k bibli a dalším faktům z tvé ideologie. Jsi zaslepený, fanatický a omezený. Vnímáš jen to, co ti vyhovuje. Co se ti nehodí, před tím zavíráš oči.

O krestanstvi tak trochu jinak

Pohled jednoho znameho ("papiroveho krestana") na viru, fakt se mi to docela zalibilo, tak to sem davam (byt ty jeho uvahy o JK jsou pochopitelne pro "normalni krestany" asi jen tezko akceptovatelne, ale ma to proste neco do sebe...).

Customize This