Pozoruhodný citát

Václav Uher, včelař:

„Nemyslím, že evoluce je nesmyslná. Má hluboký smysl v odvedení pozornosti člověka od Stvořitele a tím tuto pozornost nasměrovat na všechno možné. Především na sebe samého, což vede k touze po bohorovnosti – třebaže neuvědomělé. Kromě toho také k neadresné Matce přírodě.

Opakovaně slýchávám o moci a divech Matky přírody. Udivuje mne, že ti, kdo existenci Matky přírody připouštějí, se dosud nezajímají o Otce. Vždyť každá matka je matkou pouze skrze otce. Bez otce by nebyla matka. Pouze otec tvoří matku. A tak i Matka příroda nutně musí ukazovat na tvůrčí práci Otce, bez kterého by vlastně nemohla být Matkou.“

Více o včelaři Václavovi Uhrovi

Průměr: 5 (1 vote)

Z Wikipedie se dozvídáme různé věci.

Vznik života (biogeneze) je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, vyvíjet a přeměňovat svoje okolí. Jedná se o vědecko-filosoficko-náboženskou otázku, kdy se jednotlivé strany snaží předložit své teorie či důkazy o tom, jak k této události došlo.

Např. zmiňovaný vznik života. To, že je to zatím ne zcela vyjasněná záležitost - je velmi pofiderní konstatování. Oosbně bych řekl, že je to spíše po vědecké stránce - naprosto nevyjasněná událost. A to tak, že zatím nikdo ani jen netuší, jak k tomu mohlo - a to zcela jen čistě vědecky - přirodními procesy - dojít. Takže ne že zatím ne zcela vyjasněná - ale zcela a naprosto bez jakékoli rozumné představy - jak by k tomu mohlo dojít. Nerozumných představ tu je zajisté velmi mnoho. Také spoustu naivních a také fantazii se zde meze nekladou. Což se zajisté projevuje v různých dokumentech, které obzvlášť na youtube - v hojné míře se prezentují - např. viz. tento dokument o stvoření světa - https://www.youtube.com/watch?v=uYe_zqbokQk - v jedné chvíli tuším okolo 1 hodiny - tam komentátor říká, že to je skoro neuvěřitelné, jak se z nějakého hominida postupně vytvořil člověk - podoktnul bych k tomu - ano - je to neuvěřitelné, jak si člověk dokáže vykládat fakta ku svému obrazu. Skutečně se mi to jeví jako neuvěřitelné, že někdo postrádá tolik zdravého rozumu při pohledu na pár kosterních pozůstatků a pár zfosilizovaných kostí a co z toho dokáže svými nerozumnými myšlenkovými pochody vytvořit za fantazijní spekulace a říkat tomu - věda.

Nehledě na to, co bylo na začátku dokumentu - jak planeta Země vznikala shlukováním rozptýlených částic z protoplanetárního disku - vskutku - Wachovských by mohli takovým fantaziím jen závidět a agent Smith by se rozesmál na celé kolo z toho srandy pytle a změnil by svou dráhu agenta na dráhu posla dobrých zpráv.

Podle současného vědeckého poznání ke vzniku života na Zemi došlo na počátku eoarchaika, zhruba před 4100–3800 miliony let.[1] Také se předpokládá, že život mohl vzniknout několikrát a následně být opakovaně zcela zničen, než došel úspěchu. Každopádně podle analýz DNA a RNA mají všechny současné organismy jednoho společného předka (tzv. poslední univerzální společný předek – LUCA – Last Universal Common Ancestor). Znamená to, že dnešní organismy nepocházejí z forem, vzniklých náhodně na více místech. Poslední společný předek byl však již dobře vyvinutou buňkou, nejedná se tedy o první organismus, ale o jeho nejúspěšnějšího potomka.[2]

Vědcům nevadí spřádat různé myšlenky, i kdyby nebyly vůbec ničím podložené, že by to bylo možné, či dokonce, že se tak kdysi dávno před miliardami let skutečně a opravdu stalo. Nemáme pro vznik života a jakým způsobem, ani jediný důkaz, ale to nám nevadí s něčím takovým počítat tak, jako kdyby se tak stalo. Na Wikipedii ohledně toho nejsou věty typu - předpokládáme, možný scénář, podle dnešního poznání si myslíme, ale nevíme to jistě, domníváme se, že - naopak. Věty typu - před několika miliardami let - každopádně - určitý jeden předek -

Pro život je zcela nezbytná přítomnost vody. V současnosti převažuje názor, že kapalná voda existovala na Zemi již v hadaiku. Voda patrně pokrývala velkou část zemského povrchu. John W. Morse a Fred T. MacKenzie tvrdí, že oceány se poprvé mohly objevit jen asi 200 milionů let po akreci. Teplota zemského povrchu tehdy dosahovala asi 70–100 °C. Voda byla zpočátku silně kyselá, dosahovala pH asi 5,8, avšak poté se začala rychle neutralizovat.[5] Velkým zastáncem této myšlenky je také Simon A. Wilde.[6]

- v tomto odstavci velmi jisté poznatky - teplota vody, kyselost a její následná neutralizace - jistá fakta, doložená, zjištěná, změřená, jako kdyby se nechumelilo - všechno víme, všechno známe -

Podnebí bylo velmi horké a vlhké. Tvorbu nové zemské kůry doprovázela intenzivní sopečná činnost. Atmosféra měla slabě redukční charakter, s převažujícím oxidem uhličitým a dusíkem. Byla prosycená vodní párou, prachem a popelem. V menším množství obsahovala též amoniak, methan, oxid uhelnatý, vodík a další plyny, zcela však chyběl volný kyslík. Dostatek oxidu uhličitého a methanu v atmosféře vytvářel silný skleníkový efekt a chránil Zemi před zmrznutím, ačkoliv mladé Slunce zatím dosahovalo jen asi 75 % svého současného výkonu. Díky vysokým teplotám se voda intenzivně odpařovala, avšak četné nečistoty v ovzduší (prach a popel) napomáhaly opětné kondenzaci vodní páry. Proto Zemi často bičovaly prudké deště.

Podnebí - atmosféra, vysoké teploty, prudké deště - fakta a zase fakta a zase fakta - nikdo nic neví, ale všichni jsou si jisti, že to je tak, jak se všichni domnívají, že to tak prostě muselo být - jako kdyby to nemohlo být jinak.

S rozvojem moderní vědy se vynořilo velké množství nejrůznějších teorií, žádná z nich však zatím nebyla uspokojivě dořešena a experimentálně prokázána. Vyřešen dosud nebyl ani charakter prvních živých tvorů, představa jejich životního prostředí a způsob výživy. Stejně tak se liší názory na charakter prvního společného předka všech současných organismů (LUCA). Přitom od prvních žijících organismů k němu vedla ještě dlouhá cesta.

- máme jistého prvního předka všeho živého - LUCA - ale nevíme, jak vznikl. Pokud nevíme, jak a co vzniklo - je naše teorie o evoluci založena na nesprávné interpretaci zjištěných faktů - zjednodušeně - nerozumíme tomu, co fakta - jako - zkameněliny, přírodní procesy, biologické materiály a jejich složení - co vlastně pro nás mají znamenat a co si na nich můžeme ukazovat bez toho, abychom se dostávali do oblastí fantazie a výmyslů.
- jak ten dokument o vzniku země na youtube - krásně dokazoval.

Silvestr

A máme Silvestr. Domníváte se, že v příštím šťastném roce 2016 z místních kreacionistů aspoň jeden pochopí, že když se nám nějaký citát LÍBÍ, neznamená to, že nutně musí sdělovat PRAVDU? Například se to týká včelařsko-náboženských citátů o evoluci. Tak vše nejlepší!
Smile

pro Hraběte

Bible učí Boží výrok k Adamovi, že je jen prach. Tento výrok však následoval poté, co se Adam chtěl stát rovným Bohu.

srovnej s Gen1.7 Bible učí Boží výrok k Adamovi, že je jen prach. Tento výrok však následoval poté, co se Adam chtěl stát rovným Bohu.

Vždycky je to kousíček pravdivého tvrzení, které najdeme i Božím slově, avšak demagogicky interpretován a vsazen do rámce ohavné nauky

Vše co jsi níže napsal sám demagogicky iterpretuješ podle své představy.

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Ostatně je to logické

Hodnotu všeho můžeme posoudit jen tak, že ji porovnáme s nějakými alternativami. Nic nemá hodnotu samo o sobě. Nic nestojí izolovaně. Vždy a všechno musíme porovnat z dostupných možností, pokud takové existují. To platí i v případech, kdy se s panem Kábrtem dohaduji o prospěšnosti demokracie. A vůbec o všem. Můžeme na ledasčem vidět chyby, ale samotné chyby nic nevypovídají o kvalitě. Ta vynikne teprve až tehdy, když srovnáme chyby jednoho s chybami druhého, třetího, čtvrtého atd. Samotné chyby jednoho, izolované od všeho ostatního, nepředstavují správnou sadu hodnotících kritérií. Tudíž, demokracie vyjde vždy jako nejlepší, neb žádná lepší alternativa k ní neexistuje, jinými slovy, všechny ostatní jsou jen horší, a nešvary demokracie jsou směšně titěrné oproti nešvarům ohavných diktatur a neopodstatněného povyšovaní se pouhého (nějakého jednoho) člověka, nad lidi ostatní, bez ohledu, jak se nám v izolovaném náhledu mohou potíže v demokracii zdát. Vždycky budou směšně titěrné, neb v diktaturách bude postavení a neštěstí člověka vždycky větší a zoufalejší.

Nuže uvažme ďáblovu lež v ráji a lež dnešní, evoluční. Had v ráji sliboval Evě, že odmítnutím poslušnosti Boha lidé získají něco lepšího, než to, co aktuálně mají a než to, co dostali. Had tedy Evu napálil tím, že učinil srovnání. Srovnal situaci s nějakým příslibem lepšího vědění, postavení a moudrosti v budoucnu, které nastane, pokud lidé pojí ze zakázaného stromu. Byla to pochopitelně lež, ale Evě se ovoce jevilo lákavé, nicméně lidstvo se nestalo lepším, nýbrž dopadlo velmi hanebně. Začalo umírat a trpět!

Evoluční učení je stejný ďáblův kousek, neb tvoří také implicitní srovnání. S čím srovnáme a jaké dostupné možnosti máme, pokud jsou lidé produktem kdysi mrtvé, kamenité planety ? Jinými slovy, jak poznáme hodnotu toho, co jsme ? Nu, prvně je třeba samozřejmě splnit základní požadavek. Škrtnout Boží slovo, označit ho za "mýtus", Biblického Boha za lháře a celé učení Genesis, o našem původu, za lež. Pak mají evolučnici již čistý stůl a volné pole působnosti, neb potom výchozí stav mrtvé kamenité planety bude VŽDYCKY HORŠÍ, než stav současný. Tedy stav existující přírody, lidí, mužů a žen.

Kdybychom opravdu pocházeli z mokrých šutrů, které se nějak záhadně, za miliard let foukajícího větříčku a sluníčka, přeměnily na vše živé a opatřily nás (i když jen dočasně) vším potenciálem rozkoší, které život nabízí. Pak bychom si k našemu současnému postavení mohli vskutku gratulovat!

Nebylo by to skvělé?! Jistěže by bylo! Naprosto perfektní. A to i přesto, že umíráme, stárneme, trpíme hrůznými nemocemi a lidé sobě navzájem působí nejrůznější trápení.

Pořád je to LEPŠÍ, než se někde po vesmíru vznášet, jako tupé roztroušené atomy, stále by to bylo lepší jako NIC (které na počátku vybuchlo Big smile )

Zkrátka a dobře, pokud učiníme srovnání před tím, než údajná evoluce začala makat, můžeme si pro tento účel představit povrch Marsu nebo Merkuru, pořád jsme na tom naprosto skvěle, vrchol všeho, neb je nezpochybnitelné, že je pořád lepší být, sic smrtelným, ale myslícím, množícím se ( a své děti milujícím) člověkem, než kusem neživého šutru. V tomto rámci jsme tedy opravdu bohy, neb jsme nade všechno. Nad zvířaty, nad rostlinami a nade vším ostatním.

Jediné, co je však třeba k tomuto přesvědčení a srovnání splnit, je odmítnout Boha, Boží slovo, jako Eva v ráji, je nezbytné se vysmát představě, že to někdy mohlo být i lepší, než je dnes, je třeba se vysmát představě původního VELMI DOBRÉHO STVOŘENÍ.

Když totiž Biblický náhled zakomponujeme do podobného hodnotícího procesu a připustíme, že neexistovala smrt, nemoce a lidská bezradnost (tj. určování dobrého a zlého tak, jak by to měl určovat jen Bůh), tak velmi snadno zjistíme, že to "sladké a lákavé evoluční ovoce", je opět jen velká hadova LEŽ!. Protože výchozím stav K POROVNÁNÍ není nějaký mrtvý povrch kamenité planety, se zářením, blesky, třesky a plesky, nýbrž perfektní a dokonalé Boží dílo. Pak se již jako bohové moc cítit nemůžeme.

Evolucionisté, jakožto ďáblovi služebníci, pochopitelně neodmítají a nevysmívají se jen původnímu stavu a popisu ráje, nýbrž přirozeně i popisu zaslíbeného ráje budoucího, který rovněž nacházíme v Božím slově. Tímto způsobem tedy berou lidem dostupné možnosti ke SROVNÁNÍ, takže když člověk nemá s čím srovnat, krom tupého povrchu Merkuru nebo Marsu, nebo počátečního, velkotřeskařského NIC, pak se jistě může občas cítit "jako Bůh..."

Až Boží pravda vyjde plně najevo, evolucionisté poznají, že jsou nazí. Stejně jako to poznal Adam s Evou v ráji.

Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji - a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý.

(Zjevení 3:17)

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Ono záleží na tom také Hrabě, co vlastně tento pojem -

Bible učí Boží výrok k Adamovi, že je jen prach. Tento výrok však následoval poté, co se Adam chtěl stát rovným Bohu. Bez Boha jsme tedy skutečně prach.

- prach země - vlastně přesně znamená. Obávám se, že tento výraz zatím nikdo blížeji nespecifikoval.

On prach země nemusí totiž znamenat něco neživého. Prach země může být např. biologický materiál. Ale to je jen čistě můj pohled a názor. Rozhodně tento pojem - prach země - něco určitého znamenal. Bible je sdělením faktů - nikoli fikce. Laughing out loud V.S.

Hmmm, nejdříve mi řekněte Treviso,

"Matka příroda" je metafora, není to entita. Proto otec nutně nemusí existovat,

Pokud nějakého potřebujete, variantou je například "Otec čas".

Příroda a čas jdou báječně dohromady Smile

když bych naopak řekl - Otec příroda - v čem by toto označení mělo být špatné? V.S.

Matka a otec

"Matka příroda" je metafora, není to entita. Proto otec nutně nemusí existovat,

Pokud nějakého potřebujete, variantou je například "Otec čas".

Příroda a čas jdou báječně dohromady Smile

Obrázek uživatele Hrabě Monte Cristo 2011

Samozřejmě

O smyslu evoluční ideologie můžeme mluvit jen v tomto významu. Tedy ve významu smyslu jakékoliv lži a demagogie.
Čili, ač je evoluční učení o proměně mokrých šutrů do celé živé přírody naprostý nesmysl, smysl pro ďábla a jeho služebníky (evolucionisty) má hluboký. Odvést lidi od Boha.

Je to totiž ďáblova demagogie. Ďábel vždy smíchá část pravdy s velkou porcí lži a celé to naprosto převrátí. Stačí si učinit rozbor jeho otázky k Evě.

Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?

Klíčová slova jsem ztučnil. Bůh skutečně zakázal, ale nikoliv jíst ze všech stromů. Takže část ďáblova výroku je správná smíchaná se lží, neb Bůh nezakázal lidem jíst. Naopak.

A tak je to v evoluční ideologie s mnoha dalšími věcmi.

Například:

Prach jsi a v prach se obrátíš

Bible učí Boží výrok k Adamovi, že je jen prach. Tento výrok však následoval poté, co se Adam chtěl stát rovným Bohu. Bez Boha jsme tedy skutečně prach. Avšak nejsme evoluční prach. Nejsme ta kupa beznadějného hnoje, který z Božího daru života a člověka, udělali evolucionisté. Ďáblovo evoluční učení tedy opravdu, do jisté míry, potvrzuje, že jsme prach. Avšak prach beznadějný, prach naprosto zbytečný, který na svět přišel jen proto, aby za nevelký čas zase zemřel. A během tohoto údobí, kdy lidé žijí, se snad mohou považovat za evoluční "božstva", neb je náhodou a náhodně se bastlící hmota vybastlila do myslícího a žijícího celku a nadto, už nic a nikdo takový myslící a cítící není, dle evolucionistů nemůže být! Bůh je v evoluční ideologii zapovězen, aby člověk neztratil své božství, konečný "tvůrčí" vrchol údajného evolučního slepého bastlení. Je to tedy pořád stejné, jako to řekl had v ráji. Bůh je dle hada lhář, neb lidem cosi zatajil, zatímco bez Boha se stanete takovými, jako je Bůh sám a budete znát a hlavně určovat dobré a zlé. V obou verzích ( v té první i v té evoluční dnešní) je třeba Boha ze života vytěsnit a jít vlastní pyšnou cestou.

Paradoxně však lidé měli daleko větší důstojnost, před pádem, byli Bohu daleko více podobní (na Jeho obraz) před tím, než snědli zakázané ovoce. Jejich postavení nebylo hanebné a ostudné, neb netrpěli bezradností na životem - měli Boží vedení, nemocemi, stářím a smrtí. Do takového průseru se dostali až po pádu a evoluční ideologie z toho dělá jakousi pofidérní ctnost...

Rovněž můžeme z úst evolucionistů slyšet vybízení k pokoře.

Ef 4:2 Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce

Ano, pokora je důležitá, i podle Bible. Z úst evolucionistů to jsou však výzvy převrácené, když upozorňují na to, že lidé pocházejí ze zvířat. Takové pitvoření, hrbení se před a připodobňování se zvířatům, však nemá s Boží výzvou k pokoře nic společného.

"Moudrá matka příroda", je opět jen evoluční zastěrka, často toto sousloví používá pan Grygar. Ale i jiní evolucionisté. Oni v tom tvorstvu skutečně moudrost vidí! Ale pochopitelně, že ji nepřiznají jeho skutečnému Autorovi.

Ž 136:5 : On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky!

Opět stejný případ, i Bible mluví o moudrosti ve stvoření, evoluční ideologie ji tedy ďábelsky také zmíní ve slovním spojení "moudrá matka příroda" , aby ďábel opět nezůstal pozadu. Nicméně tento fakt moudrosti je opět zahlcen a vsazen do kontextů evolučních lží, takže se z evolucionistů stali jen uctívači stvoření, místo Stvořitele.

Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil.Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství - lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni.Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů.Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla,když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.

A tak by se jistě na mnohá témata dalo pokračovat. Vždycky je to kousíček pravdivého tvrzení, které najdeme i Božím slově, avšak demagogicky interpretován a vsazen do rámce ohavné nauky, jak svět stvořil sám sebe, aby lidé tuto lež nemohli snadno prohlédnout a děkovat za všechny dary skutečnému Tvůrci, získat spásu a věčný život.

Toť je smysl ďáblova klamu.

Steve

------------------------------------------------------------
Přehodnocení pekla

Treviso a matka.

Bez matky by nebyl otec, ale to vám asi nedošlo

Takže kdo byl první? Otec nebo matka? Co myslíte Treviso?

Když to vezmeme evolucionisticky, tak první nebylo nic. Pouze nějaká buňka. A buňka se nerozmnožuje nijak že? Buňka se prostě jen dělí.

Kromě toho Treviso zapomíná na to, že v Evropském parlamentu už neexistuje otec a matka, ale rodič 1 a rodič 2. Nemyslím, že by to zákonodárci vařili jen tak z čisté vody. Zřejmě je k tomu dovedlo pravdivé vědecké poznání - jinak si to neumím vysvětlit, že by založili toto pojmenování jen na nějakých výmyslech, či jen domněnkách, anebo na tom, že se jim to pouze líbí. Nebo myslíte Treviso že se jim to pouze líbí toto označení, proto se tak rozhodli? Obávám se, že opak bude pravdou. Jedině na základě vědeckého poznání mohli na něco takového tito zákonodárci přijít.

Osobně myslím, že to nikdy nebude správně a dobře, protože rodič v podání otce je nesmysl. Otec nic nerodí, rodí jen matka. V.S.

Už jsem na tom fakt blbě

Často zde obviňuji evolucionisty, že jim to moc nemyslí, připadá mi to jako takový jejich společný jmenovatel, tedy MDLÝ ROZUM. Pro mne to jsou duševní chudáci. Ale nyní jsem se sám zhrozil nad sebou: mně už to taky nemyslí, fakt nejsem schopen pochopit, co nám zde, pod tím citátem Václava Uhra, chtěli svými příspěvky darwinisti sdělit a co to tu nadrmolili. Něco o mšicích, partenogenezi, kytkách, zacyklování a vztazích matek k otcům, a jestli je důležitější matka či otec, možná k těm matkám by to chtělo přidat ještě nějaký šroub, podložku a závlačku. Jsem na tom už zle, nedocvakuje mi ta hloubka těch komentářů KTE a Trevisa.

Václav Uher byl milý a prostý člověk (prostý neznamená hloupý), a já jako také prostý (prostý neznamená ani chytrý) člověk jsem z jeho citátu pochopil, že existuje-li matka, někde bude i otec, o kterém se ale tak nějak v tomto případě nemluví. Nic víc jsem z toho nevydoloval, jo, to evolučníci, ti vydolují z jalové krávy tele. Kompasem změří napětí, při pohledu na globus vidí spoustu místních zátop během miliard let, pro evoluci ozubeného převodu mají nepřeberné množství faktů v přírodě, těm faktům se říká "pokud, pokud, pokud, pokud, pokud" a když mají po ruce NIC, tak jim hned bouchne a vytvoří multivesmíry, no a pak už stačí jen nějakou tu vhodnou planetu polejt vodou z komet a posvítit na ni sluníčkem, a ejhle, už tam létají ptáci a hemží se to životem. Jo, tak na tyhle vědecké evolucionistické hloubky prostý kreacionista holt nemá. PK

No, a Rouťas, jako vždy, tomu dal korunu - supr.

Customize This