Posmívaní kreacionisté a jejich další comeback

(Z http://www.answersingenesis.org/articles/2010/06/26/news-to-note-0626201... přeložil M. T. – 3/2012)

S titulkem formulovaným tak, jako by ho napsal zastánce mladé země, přišla tisková zpráva s informací o nové studii ohledně kaňonu texaského jezera Canyon Lake, kde se uvádí, že stoupá počet vědců, kteří se kloní ke geologii katastrofy.

Vědci mladé země jednou způsobili velkou kontroverzi (nepřímo), když tvrdili, že se Grand Canyon vytvořil rychle. Nedávné události však způsobily, že vědci z různých oblastí uznali geologický význam modelu „mnoho vody v krátkém čase“ – což je v rozporu s běžně přijímaným modelem „málo vody během dlouhého času“ užívaným k vysvětlení takových útvarů, jakým je Grand Canyon.

V říjnu 2007 jsme informovali o přetečení jezera Canyon Lake s následným vytvořením soutěsky Canyon Lake Gorge, ke kterému došlo roku 2002 (to ještě News to Note nevycházely). S délkou něco málo přes 2 km a průměrnou hloubkou 7 m je soutěska mnohem menší než Grand Canyon; uvážíme-li však, že se vytvořila za pouhé tři dny mohutných záplav, může přece jen posloužit jako důvod k zamyšlení nad tím, co dovede prudký proud vody.

„Tohle je jeden z mála případů, na kterých si můžeme otestovat modely tvorby kaňonů, protože známe záplavové podmínky, za kterých tenhle kaňon vznikal“, konstatoval Lamb. Závěr, který z jeho výroku vyplývá (i když si toho patrně nebyl vědom), nás poučuje o tom, že vezmeme-li si většinu geologických útvarů, nebyli jsme u toho, když se vytvářely. Každý badatel pak přichází se svou teorií toho, jak se ten který útvar vytvořil – třeba že zde dlouhou dobu, v podstatě konstantně, probíhal určitý přírodní proces, či že Bůh seslal celosvětovou potopu, aby zničil lidstvo.

Nemůžeme zde dnes konstatovat o významu nového kaňonu nic aktuálnějšího než je to, co jsme již sdělili roku 2007: „Může-li jediná povodňová vlna v Texasu vyhloubit za tři dny soutěsku dlouhou dva kilometry a třicet metrů hlubokou, jakou geologickou zkázu by asi způsobila celosvětová potopa – a následné opadání vody – za dobu delší než rok!“

„Kaňon vyhlouben při povodni v Texasu za pouhé tři dny: názorný obrázek dávných povodňových událostí na Zemi a Marsu“

ScienceDaily (21. června 2010) - - V létě 2002 způsobily týden trvající silné lijáky ve středním Texasu přelití jezera Canyon Lake - - záložní nádrže Canyonské přehrady - - přes přepad a jeho rozliv do údolí řeky Guadalupe; vody tam byly úmyslně svedeny, aby se zabránilo protržení hráze přehrady. Povodeň trvající šest týdnů vyrvala v údolí z kořenů naditce i duby a odnášela půdu; zničila jeden most; a rvala z půdy metr široké balvany. Navíc, jako by chtěla ukázat sílu rozběsněných vod, vyhloubila povodeň ve skalním podkladu kaňon dlouhý 2.2 kilometry a hluboký 7 metrů.

Podle nové analýzy povodně i jejích dozvuků - - provedené Michaelem Lambem, asistentem na katedře geologie Kalifornského technologického institutu (Caltech), a Markem Fonstadem z Texaské státní univerzity - - se kaňon vytvořil za pouhé tři dny.

Článek o zmíněném výzkumu vyšel v novém internetovém vydání časopisu Nature Geoscience z 20. června 2010.

Naše tradiční pojetí hlubokých říčních kaňonů jakým je třeba Grand Canyon je takové, že byly hloubeny pomalu s tím, jak pravidelný průtok i občasné prudší proudění řek erodovaly horninu po miliony let.

Tak tomu však vždycky nebývá. „Víme, že některé velké kaňony vyhloubily během dějin Země rozsáhlé katastrofické povodňové události“, říká Lamb.

Bohužel nezanechávají většinou tyhle katastrofické megapovodně - - které zřejmě vyhloubily i rozsáhlé kaňony na Marsu - - skoro žádné výrazné stopy či záznam, aby je bylo možno odlišit od událostí pomalejších. „V moderní době bylo megapovodní velmi málo“, říká Lamb, „a nikdo většinou nebyl jejich svědkem, takže procesu, který provází podobné eroze, ještě dobře nerozumíme“. „Nicméně“, dodává, „důkazy, které o nich máme, jako jsou balvany a ostrovy sedimentů z laminárního proudění, svědčí o přítomnosti náhlých přívalů vody“ - - i když to nevypovídá nic o době jejich trvání.

A právě proto je povodeň z Canyon Lake tak významná. „Tady víme o tom, že k veškeré erozi došlo během povodně“, říká Lamb. „Povodeň trvala několik týdnů, ale doba nejvyšší hladiny - - během které došlo k podstatné části eroze - - trvala pouze tři dny“.

Lamb a Fonstad dospěli k tomuhle závěru s použitím leteckých fotografií oblasti pořízených jak před, tak po povodni, spolu s měřeními topografie oblasti v terénu i měřeními velikosti průtoku během povodně. Pak vypracovali empirický model unášivé kapacity povodně - - to znamená, množství půdy, hornin, balvanů i jiných úlomků materiálů unášených povodní, které vytvořily tento kaňon.

Z analýzy vyplynulo, že tempo eroze kaňonu bylo tak velké, že jediným jeho omezujícím faktorem bylo množství sedimentu, které byly přívaly schopné unést. To je v rozporu s modely aplikovanými běžně na řeky, kdy tempo eroze je limitováno tempem, kterým se rozpadá a je odnášeno příslušné skalní podloží.

Badatelé tvrdí, že erozní tempo bylo v případě Canyon Lake velké proto, že povodeň byla s to rvát a odvlékat masivní balvany (procesem zvaným „oškubávání“) - - což vedlo k vytvoření několika vodopádů vysokých 10 až 12 metrů, které spolu s kanály a terasami urychlily průtok vzhůru k přehradě. Povodni se podařilo vyrvat tyto balvany proto, že skalní podloží pod vrstvou zeminy v údolí už bylo narušeno a rozdroleno.

Obrušování hornin vodami unášejícími sediment - - i když se na celkové podobě kaňonu podílel méně - - vytvořil další znaky, jako třeba obnažené stěny, vývařiště pod vodopády a kapkovité ostrovy sedimentů. Sedimentární ostrovy jsou obzvlášť důležité, říká Lamb, protože „jde o útvary, které vidíme na Zemi i na Marsu v oblastech, kde předpokládáme výskyt rozsáhlých povodní. Je pěkné, že se zde setkáváme s totožnými útvary, které jsme jinde vyložili jako důkazy rozsáhlých povodní.“

Výsledky Lambova výzkumu nám podle jeho názoru nabízejí užitečný vhled do průběhu dávných megapovodní jak na Zemi tak na Marsu, a do původu hlubokých kaňonů, které zanechaly. „Pokoušíme se vybudovat modely erozního tempa, abychom mohli přijít na místa jako je Mars a provést tam kvantitativní rekonstrukce toho, kolik vody tam bylo, jak dlouho tam byla, a jak rychle proudila“, říká Lamb.

PřílohaVelikost
00503-29.3.2012-posmivani_kreacioniste_a_jejich_dalsi_comeback.doc44.5 KB
Průměr: 2.5 (2 votes)

Pronásledování křesťanů

Did you know that each year over 100,000 Christians are killed in the world because of their faith in Jesus Christ? Did you know that each year 150 million Christians suffer some type of persecution because of their religious beliefs?
In the West, there are attacks on religious freedom and governments are not always willing to protect the family and the right to life. But in many Asian and African countries being a Christian is literally to put your life on the line. And yet, Christians there stay strong. Inspite of everything, they do not renounce what they believe in.
It's awesome, Pavel. Their faith is stronger than the pain they endure. They SHOULD serve as truly moving witnesses for us.
I can imagine you have already heard of the case involving Asia Bibi, the Pakistani Christian woman who was accused of "blasphemy” in 2009. In 2010, she was sentenced to death for a crime she did not commit, with no evidence and with false witnesses testifying against her; all of which was of little importance because she is a Christian.
Fortunately, as of yet, her death sentence has not been carried out. But she still remains locked in an 2.5 meters by 3 meters (8' x 10') prison cell, cold, hungry, and alone, and the prison in which she is held is a 6-hour drive from her family. On several occasions the government, while depriving her of basic necessities, has offered to free her, but on one condition: that she renounce her faith in Jesus Christ. Still, Asia remains strong, saying, "It would be like giving up my identity as a person."
In February, CitizenGO will be sending a small team to Pakistan to encourage and check on the well being of Asia. Your help is needed with this mission.. We want to deliver your words of encouragement and your messages to Asia. By signing the below petition, you have an opportunity to agree with our message, or you can write your own. During the trip to Pakistan, CitizenGO will hand deliver your message.
Send Asia a letter by clicking this link: http://www.citizengo.org/en/2175-freedom-asia-bibi-christianpersecution
As we were celebrating Christmas, Asia Bibi wrote a letter to Pope Francis asking for his prayers. She says that she knows she is still alive because of all the people praying for her, and this only confirms her faith in God: "Now I just want to trust in almighty God's mercy. Only He can set me free.”
Please, write a letter of encouragement to Asia. As she remains in prison, tell her what you think and how you feel. It is important that we remind her that she is not alone and that we are praying for her as she faces her death sentence.
Send Asia a letter by clicking this link: http://www.citizengo.org/en/2175-freedom-asia-bibi-christianpersecution

pro Nosotonda

Vaše: "Zkuste více bádat nad kořeny vaší zaujatosti vůči křesťanství," - A zase se - ostatně tak jako vždy - mýlíte. Smrt přeci nemá nic proti slušným křesťanům.

Vaše: "odmítání poznání" - Smrt VÍ, takže i zde jste "vedle jak ta jedle". Navíc - Smrt VÍ i to, že Vaše smyšlenka "poznání" je jen Vaše berlička pro zastření Vaší nevědomosti v této záležitosti.

Vaše: "zloby vůči Bohu" - Jak se můžete zlobit na neexistující smyšlenku "boha"? Ano - správně - nijak.
Toto Vaše hloupé tvrzení Smrt velmi pobavilo. Copak Vy nevíte, že Smrt VÍ, že žádný "bůh" neexistuje?

Vaše: "a nenávisti vůči lidem" - A tohle je zase dost nepřesné! Smrt necítí žádnou nenávist k lidem - tedy přesněji řečeno - rozhodně ne ke slušným lidem, a to ať už smýšlejí jak chtějí či jsou snad odlišní. A to na rozdíl od Vás.
A ZLÍ lidé? Smrt je nemá ráda - to je jisté. Ale nenávist? Ne, to ne. Zbavovat svět ZLA je potřeba provádět s chladnou hlavou a na to je Smrt expert.

Nicméně - když jste schopen napsat takové blbé bláboly, tak se Smrt musí zeptat:
Vám dali fakticky komunisté regulérní vysokoškolský titul? Ale to jste jim musel slíbit přinejmenším alespoň vstup do strany, protože to jinak snad nebylo ani možné.
Smrt zná pár chytrých českých imigrantů (cca Vašeho věku) a z jejich vyprávění je jasné, že bez toho je na školu prostě nepustili. No, a tak jsou v cizině. Bez titulu, ale s čistým svědomím.

Co Vaše svědomí, když jste prostě jen přeskočil od jedné myšlenkové totality ke druhé?

Vaše: "Hledejte zlo a nenávist nejprve u sebe, potom u druhých, máte-li na to." - Provedeno a u Smrti nenalezeno, neboť něco takového není (a to na rozdíl od Vás) Smrti vlastní.

A kdybyste věděl, co nevíte, tak byste věděl, že právě proto může být Smrt zvána Smrtí a že proto může vyhledávat nenávistné a ZLÉ lidi jako jste Vy a pak i ty, kteří jsou ještě horší a kteří Smrti vyhrožují o dost hůře než jen "sekerou a ohněm z bible".

DEATH333

Obrázek uživatele Šriber

Nosotonda

Nebo snad chceš říct, že 7 hlavních hříchů - pýcha, hněv, lakomství, lenost, závist, obžerství, smilstvo nejsou zlem?

1. Ano. Přesně to chci říct...
2. Vyjmenoval jsi jen 7 hlavních hříchů, ale to není zdaleko všechno...
3. Moje otázka zněla "Takže svoboda vyznání je zlo ?" - takže bych prosil odpověď ano/ne...

Křesťanství podává návod, jak překonat hřích. Ateismus vyplývající pouze z materiální podstaty universa

Ateismus není protipól křesťanství, nýbrž teismu a teismus rovněž žádný návod nepodává...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele Nosotonda

Anonym

Zkuste více bádat nad kořeny vaší zaujatosti vůči křesťanství, odmítání poznání, zloby vůči Bohu a nenávisti vůči lidem. Hledejte zlo a nenávist nejprve u sebe, potom u druhých, máte-li na to.
Neboť, jak správně citujete Bibli:
"Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. "Matouš 3:10.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

pro Nosotonda

Vaše: "Křesťanství podává návod, jak překonat hřích." - To tedy ano - a tím ZLO vzkvétá - viz.:

"Leviticus 24:13-16
Hospodin pak promluvil k Mojžíšovi: „Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni, kdo to slyšeli, ať vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ať ho ukamenuje. Potom promluv k synům Izraele: Kdokoli by zlořečil svému Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, ať je to host anebo domácí."

"Matouš 3:10
Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně."

Statisíce upálených (včetně dětí) tak před smrtí poznalo na vlastní kůži, jaké jsou to ty křesťanské "návody" (dle bible) na překonání hříchů.

Vaše: "Ateismus vyplývající pouze z materiální podstaty universa, má mnohem větší dispozice k toleranci ke zlu." - Smrt tedy toto ZLO - ty Vaše křesťanské návody jak překonat hřích - rozhodně netoleruje a ani nezná žádného ateistu, který by tak činil, takže LŽETE. Větší dispozice k tomu ani ateista nemůže míti, protože on se ZLU ze "svatých" knih neučí.

Ale Vašim LŽÍM se ostatně není ani třeba divit, vždyť ten Váš "bůh" Vám páchání ZLA přímo přikazuje.

DEATH333

Obrázek uživatele Nosotonda

Sriber

Příteli Sribere!

argumentum ad verecundiam Máš pravdu, argumenty jsem použil "v nouzi". Ne v nouzi vyplývající z poznání, vědy, víry a zdravého rozumu, ale z duchovní nouze oponentky Death.

Hřích je zlo. Myslel jsem, že ti to je jasné. Nebo snad chceš říct, že 7 hlavních hříchů - pýcha, hněv, lakomství, lenost, závist, obžerství, smilstvo nejsou zlem?

Křesťanství podává návod, jak překonat hřích. Ateismus vyplývající pouze z materiální podstaty universa, má mnohem větší dispozice k toleranci ke zlu. Anebo k obrácení zla na oponenta.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

DEATH333

Co Vám bylo nejasného na tom, když Vám Smrt psala, že ze dvou mečů už musela přejít na něco lehčího?

Dobre, byla chyba ze jsem si hned neuvedomil ze TY bys to uz asi nezvladla, nicmene nevim jak to souvisi s timto:

Tyto zbraně (meč a vějíř) přeci nemůžete vůbec porovnávat, protože každá se používá pro jiný účel - typ boje. Smrt nezná nikoho, kdo by se s vějířem dobrovolně postavil proti mečům - to by byl blázen.

na coz primarne jsem reagoval (a to ze by sis ty tesseny mohla vzit Ty, k tomu jsem se ve svem prispevku dostal az pozdeji).

No, a?

No a nic. Ja prece nejsem ten, kdo tvrdil to co Ty (viz vyse). Pokud jsme se nakonec dostali i k tomu, ze proti meci se da teoreticky vyhrat dokonce i beze zbrane (coz uz je dost, dost na hrane), tak nevim proc by se nekdo nepostavil proti mecum s tesseny.

Takže trochu jasněji. Smrt nikdy necvičila a ani necvičí pro nějakou zábavu, tanec či pošťuchování s lidmi, ale jen pro jeden jediný účel.

Ale vzdyt o tom celou dobu mluvim.
Pevne ale doufam, ze to nemyslis tak, ze v ramci toho cemu se venujes se vubec nejede sparring??
Ted to myslim obecne prosim Te... je mi jasne, ze ve Tvem veku uz fullkontaktni sparring asi prilis nepada v uvahu.
Zatim bez rozdilu vsichni, kdo na Internetu vykladali ze se uci nejruznejsi "vrazedne techniky", "zabijet prvnim uderem", "bojovat pomoci vnitrni energie", "pouzivat tajne techniky" atd... tak tim pouze maskovali skutecnost, ze to cemu se venuji je v realu naprosto nepouzitelne a na zadny sparring pochopitelne nedorazili...

Takže, je jedno, jakou má protivník zbraň (většinou je to stejně spíš AK či pistole), ale to důležité je, aby se (v případě, že chce někoho napadnout) k jejímu užití vůbec nedostal. A o tom to přeci celé je.

Na coz ale nelze spolehat 100%. Coz vis prece sama nejlip, nakonec z toho co jsi napsala napr. o vejiri a nozi to jasne plyne. Smile

Takže, až půjdete do obchoďáku na Náměstí Svobody a cestou uvidíte nějakou hodně starou zahalenou paní, jak tam, ovívající se vějířem, vyčkává u těch dost prapodivných žulových hodin na vypadávající kuličku, tak .......... na ní nekoukejte moc dlouho ...... a raději si hlídejte záda.

Mno, tak tam bys byla fakt strasne nenapadna, u tech padajicich kulicek... Tongue
Mozna na jinem namesti, kde se take prubezne vyskytuju... rekneme na Vaclavskem... bys mela nepatrne vetsi sanci...
Nu, ale to zase jen teoretizujeme... mas samozrejme me svoleni to vyzkouset a nemusis ani osobne... klidne posli s vejirem nekoho mladsiho, at nemam tak usnadnenou identifikaci. Tongue

pro George

Přeji pěkný den,

Vaše: "Ee, to rozhodne neni tak jednoznacne. Zalezi totiz i na typu vejire." - Co Vám bylo nejasného na tom, když Vám Smrt psala, že ze dvou mečů už musela přejít na něco lehčího?
Myslíte, že tím snad myslela to, že si tedy pořídila železný vějíř? A nebo, že takový vějíř snad vypadá "zcela civilně", aby ho Smrt mohla nosit kamkoli (v poušti či do opery), a to všem na očích?

Vaše: "Co se toho tyce, dochovaly se pribehy o samurajich kteri s tessenem porazili protivniky ozbrojene prave mecem." - No, a? Vždyť přeci můžete klidně porazit druhého bojovníka vyzbrojeného mečem i s holýma rukama - když Vy budete dost dobrý a on dost špatný.

Vaše: "Nema podle me zadny smysl cvicit jen s lidmi, kteri se venuji temuz (nebo nejakemu "pribuznemu") stylu." - Georgi - fakt to pořád nechápete? Smrt se tedy ne zcela přesně a jasně k této věci vyjadřuje, což je ovšem způsobeno i tím, že jasné vyjádření není vždy ku prospěchu věci, ale i tak už byste to pochopit mohl.
Takže trochu jasněji. Smrt nikdy necvičila a ani necvičí pro nějakou zábavu, tanec či pošťuchování s lidmi, ale jen pro jeden jediný účel.

Takže, je jedno, jakou má protivník zbraň (většinou je to stejně spíš AK či pistole), ale to důležité je, aby se (v případě, že chce někoho napadnout) k jejímu užití vůbec nedostal. A o tom to přeci celé je.

Už to chápete?

Vaše: "Chtel bych videt, jak by se Ti darilo na me "domaci pude"." - Takže, až půjdete do obchoďáku na Náměstí Svobody a cestou uvidíte nějakou hodně starou zahalenou paní, jak tam, ovívající se vějířem, vyčkává u těch dost prapodivných žulových hodin na vypadávající kuličku, tak .......... na ní nekoukejte moc dlouho ...... a raději si hlídejte záda.

Není totiž stará paní, jako stará paní. Smile

No, Smrt s Vámi ráda pokecala a teď už zase letí.

DEATH333

DEATH333 II

Mimochodem - my si obecne vzato docela zakladame na tom, ze chodime prave sparringy se zbranemi, ktere se pouzivaji pro jiny ucel (typ boje) a samozrejme crossover. Nema podle me zadny smysl cvicit jen s lidmi, kteri se venuji temuz (nebo nejakemu "pribuznemu") stylu. Wink
Znamy sel sveho casu napr. i kord vs. klasicky kozeny bic... tipnes si, kdo mel celou dobu vcelku jednoznacne navrch?

DEATH333

Georgi, ale to víte, že na tom záleží. Tyto zbraně (meč a vějíř) přeci nemůžete vůbec porovnávat, protože každá se používá pro jiný účel - typ boje. Smrt nezná nikoho, kdo by se s vějířem dobrovolně postavil proti mečům - to by byl blázen.

Ee, to rozhodne neni tak jednoznacne.
Zalezi totiz i na typu vejire.
Pokud bys bojovala s tessenem (a umis to), nemuselo by to byt vubec tak jednoznacne jak myslis.
Co se toho tyce, dochovaly se pribehy o samurajich kteri s tessenem porazili protivniky ozbrojene prave mecem.
Nu a nektere typy Shanu prece nejsou od tessenu zase az tak strasne vzdalene - co jsem drzel v ruce, byly dokonce i tezsi nez mec.
Konecne - mohl bych sermovat se dvema kordy, kdyby Ti to pripadalo vic fair. Smile

Ale i Vy snílku. Stará zahalená paní nakupující na tržišti, kterým zrovna procházíte a ovívající se (zcela civilně vypadajícím) vějířem v dusnu afrického Nigeru, by s tím neměla žádným problém.

Jenze ja do Nigeru v dohledne dobe namireno nemam. Chtel bych videt, jak by se Ti darilo na me "domaci pude". Smile

Customize This