Porovnání variací lidské DNA s biblickou chronologií

**

Jeffrey Tomkins, Ph. D.

(Z http://www.icr.org/article/6927/ přeložil M. T. – 8/2012, vyšlo na stránkách ICR 23. července 2012.)

Každý člověk je jiný, a každý z nás vyjma jednovaječných dvojčat má specifické odchylky v DNA. Tyhle odchylky lze sledovat napříč celosvětovou populací i národnostními skupinami. Navíc nám nejnovější výzkum umožňuje zajímavou věc – zjistit, kdy asi ta která odchylka DNA v lidské populaci vznikla.

Nová studie otištěná v časopisu Science posunula kupředu naše znalosti vzácných variací DNA spojovaných s určitými genovými oblastmi v lidském genomu (1). S použitím demograficky orientovaného modelu zpracování genetických dat přišli badatelé na to, že se lidský genom začal rychle rozrůzňovat asi před 5000 lety. Je zajímavé, že tento údaj je prakticky v souladu s biblickými modely rychlého rozrůzňování lidí po celosvětové potopě.

Převážná většina sekvencí bází DNA je u dvou lidí prakticky stejná, takže oněch pár rozdílů lze vysledovat až srovnáním větších skupin lidí. Projekt sekvenování lidského genomu nadále analyzuje odchylky sekvencí DNA u tisíců lidí po celém světě. Badatelé pak dokáží identifikovat, která odchylka je odpovědná za ten který znak konkrétního lidského organizmu či za tu kterou dědičnou nemoc (2).

Význam variace (odchylky) totiž vyplyne z vyhodnocení rozdílů mezi jednotlivými bázemi DNA nebo polymorfizmů jednotlivých nukleotidů (SNPs) u jednotlivců či populací. Vzhledem k převážně používané standardizované technologii „genových čipů“ lze většinu analýz SNP udělat jen v těch nejproměnlivějších částech lidského genomu, a tudíž jsou z nich vyňaty mnohem stabilnější oblasti kódující proteiny.

Nejnovější studie Science proto analyzovala sekvence DNA z 15 585 oblastí kódujících proteiny v lidském genomu 1351 Američanů evropského původu a 1088 Afroameričanů.

Ukázalo se, že získaná data jsou ideální pro zkoumání průběhu genetického rozrůzňování lidské populace, zčásti proto, že oblasti kódující proteiny jsou stabilnější než jiné části genomu; zaznamenávají tedy spolehlivější historickou genetickou informaci s menším podílem „informačního šumu“.

Je typické, že evoluční vědci při vytváření a kalibraci modelů genetické postupné diverzifikace vycházejí z hypotetické časové stupnice rozložené do dlouhých věků a převzaté z paleontologie či prostě od jiných autorů (3). Na rozdíl od tohoto přístupu použila námi citovaná studie Science demografické modely lidských populací z doložené historie a doložených míst. Ze zjištěných dat pak vyplynula prakticky nedávná masivní exploze odchylných genomů různých lidí.

Autoři to popsali takto: „K náhlému urychlení růstu počtu odchylek došlo nejpravděpodobněji před 5115 lety“. Zastánci staré země se tak musí teď potýkat s dalším problémem: vysvětlit, proč – po milionech let relativní stability lidského genomu – explodovala lidská genomická různost teprve v uplynulých pěti tisících letech?

Avšak právě tato data dramaticky zapadají do biblické historie a potvrzují ji. Jelikož studie Science uvádí čas maximální, je pravděpodobné, že skutečná událost diverzifikace DNA proběhla ještě později. Z biblické chronologie vyplývá, že k celosvětové potopě došlo asi před 4500 lety, což je v dobrém souladu s odhadem zmíněné studie.

Bible jasně říká, že moderní lidé vznikli z tří Noemových synů – Šéma, Cháma a Jefeta – a jejich žen. Po takovém dramatickém omezení (hrdlu láhve) celkového počtu lidí následovala určitě exploze genetické diverzity, jak tomu bývá i u mnoha populací zvířecích (4). Genetická data ze zmíněné studie tedy výborně potvrzují klíčové biblické události a jejich chronologii.

Odkazy

1. Tennessen, J. et al. 2012. Evolution and Functional Impact of Rare Coding Variation from Deep Sequencing of Human Exomes. Science. 337 (6090): 64-69.
2. McCarthy, M. et al. 2008. Genome-wide association studies for complex traits: consensus, uncertainty and challenges. Nature Reviews Genetics. 9: 356-369.
3. Thomas, B. Circular Reasoning in Polar Bear Origins Date. ICR News. Posted on icr.org May 9, 2012, accessed July 13, 2012.
4. Custance, A. 1980. The Seed of the Woman. Brockville, Ontario: Doorway, 73. Also available online at custance.org.

PřílohaVelikost
00536-4.8.2012-porovnani_variaci_lidske_dna_s_biblickou_chronologii.doc66.5 KB
Průměr: 2.6 (5 votes)

Láska je úžasná

Třeba to, že pokud by tam stál člověk, který nikoho opravdu nemiluje, nechal by tam ty dveře otevřené a šel by třeba někam pryč. Nezajímalo by ho, jestli těmi dveřmi někdo vypadne, anebo jestli by to někomu mohlo způsobit nepříjemnost. Láska vaše se projevila skutkem, zavřením špatně zavřených dveří a ještě navíc nebezpečností situace, kdy takový pokus nemusí zrovna dopadnout dobře. Člověku se může zamotat hlava, atd. V.S.

Hoste,

- Díky modernizaci zemědělství ,lékařské péči apod. Země střední Evropy patří do starých křesťanských zemí. No ty píšeš o Africe,kde zdárně křesťanů přibývá. Tvá otázka je demagogická. Zeptej se kolik tam jakkoliv umíralo dětí před příchodem křesťanství.P.S. Jinak dětí nenarozených v sekularizovaných zemích umírá ročně obrovské množství.Ano a to i v ČR.

Otázka je otázka. Nemůže být demagogická. Demagogická může být odpověď. Já jsem se totiž neptal na příčiny současné situace ale na to je-li tato situace z pohledu boží spravedlnosti spravedlivá. Tak je nebo není? Má nebo nemá bůh povinnost, když vidí, že se děje nespravedlnost, konat? Pokud ne, je to podle vás spravedlivé? Má človíček boží právo na spravedlivé zacházení?

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Ano, příběh s otevřenými dveřmi ve vagónu.

Co má společného s láskou ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Juro

pokud vím,tak děti neumírají hlady převážně ve starých křesťanských zemích.Díky modernizaci zemědělství ,lékařské péči apod. Země střední Evropy patří do starých křesťanských zemí. No ty píšeš o Africe,kde zdárně křesťanů přibývá. Tvá otázka je demagogická. Zeptej se kolik tam jakkoliv umíralo dětí před příchodem křesťanství.
P.S. Jinak dětí nenarozených v sekularizovaných zemích umírá ročně obrovské množství.Ano a to i v ČR.

Host

Konkrétní příběh.

Ano, příběh s otevřenými dveřmi ve vagónu. V.S.

Obrázek uživatele Šriber

Vlasta

Už vznikla, projevila se a dokonce jste nám to tady napsal přímo vy osobně. Taková je láska, přesně tak, jak jste nám to psal Šribere.

Já osobně jsem o projevech lásky či jejích vlastnostech nic nepsal...

Já jsem teď psal, že nám to zde Šriber sděloval ze své praktické zkušenosti, to, co se mu stalo

Můžete být konkrétní ?

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Vlasta

Taková je láska, přesně tak, jak jste nám to psal Šribere.

Já jsem taky nepsal, že to psal Šriber.

Jeden z nás nemá pravdu... Ty dva citáty jsou z tvých příspěvků.

Anonyme

Já jsem taky nepsal, že to psal Šriber. Já jsem teď psal, že nám to zde Šriber sděloval ze své praktické zkušenosti, to, co se mu stalo. Přímo osobně. V.S.

Vlasta

Už vznikla, projevila se a dokonce jste nám to tady napsal přímo vy osobně. Taková je láska, přesně tak, jak jste nám to psal Šribere.

To ale nepsal původně Šriber. Tato charakteristika lásky určitě neodpovídá boží lásce, jak jsem psal včera. Ta je zcela jiná.

Láska je jiná, než to, co si v tomto světě často myslíme

Už vznikla, projevila se a dokonce jste nám to tady napsal přímo vy osobně. Taková je láska, přesně tak, jak jste nám to psal Šribere. V.S.

Customize This