Plutovy pláně bez kráterů vypadají mladě

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/9022 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 23. listopadu 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Letos v létě prolétla sonda New Horizons kolem trpasličí planety Pluto a jeho souputníka Charona a v rychlosti tam nasbírala data. Ta pak postupně dorážejí k Zemi a ukazují nám překvapivě hladkou pláň ve tvaru srdce zvanou "Tombaugh Regio". Nesčetné krátery předpokládané po miliardy let trvajících impaktech nejsou nikde k nalezení.

Tombaugh Regio se rozkládá přesně na sever od Plutova rovníku a obsahuje jednu pláň nazvanou "Sputnik Planum". Po důkladném vyhodnocení dat očištěných od šumu nenašli badatelé na Sputnik Planum žádné krátery.

Nejběžnějším způsobem, jak vysvětlit "vyhlazení" této planiny, je předpokládat nedávnou geologickou aktivitu, která by obrousila impaktní krátery. Ale to jednoznačně implikuje nedávný a značný energetický výkon vygenerovaný v Plutově nitru. To je docela zvláštnost pro objekt tak vzdálený od Slunce a izolovaný od vnějších gravitačních slapových sil, které by snad mohly k této energii přispět. Pluto je tak malý a tak vzdálený od okamžiku svého stvoření - údajně před více než čtyřmi miliardami let - , že jeho vnitřní teplo by mělo již dávno zmizet.

"Je to velký objev, že malé planety mohou být aktivní v masivním měřítku, miliardy let po svém stvoření", řekl Alan Stern, vedoucí výzkumník projektu New Horizons, 9. listopadu na setkání oddělení planetárních věd Americké astronomické společnosti v National Harbor, Maryland.1

NASA zveřejnila video, na kterém sonda New Horizons přelétá nad rozsáhlými pláněmi Sputnik Planum.2 Nové snímky a informace nám také ukazují dvě hory s krátery na vrcholu, které vypadají jako ledové sopky vypínající se několik kilometrů nad povrchem Pluta. Zlomové hrástě Pluta a další známky mládí vykazují všechny "patrně mladé povrchy", což odporuje "většině očekávání" - podle resumé z referátů na setkání na Odboru planetárních věd v Marylandu.3 Toto vše je v souladu s tím, co v Institutu pro výzkum stvoření předpokládali již předtím, než byla sonda New Horizons vyslána, aby shromáždila data z Pluta a Charona - totiž že objeví další důkazy o mladě vypadající sluneční soustavě.4

Space.com napsal,

    Vědci očekávali, že teplo už bylo ztraceno, pokud je Pluto starým objektem. Ale New Horizons objevila aktivní povrch na staré planetě a vnitřní ohřev je nejlepším současným odhadem toho, co pohání tuto aktivitu - i když vědci zcela nevědí, jak mohlo toto teplo vydržet přes 4 miliardy let.1

Možná, že teplo nevydrželo "přes 4 miliardy let". Toto odvozené teplo nepředstavuje žádný problém pro představu, že je Pluto mladý - že je součástí nedávného stvoření. Ale Stern řekl, "Nemůžeme se dovolávat mladé soustavy Pluto-Charon jako vysvětlení pro existující zdroje energie." Člověka by zajímalo, proč ne, jelikož důkazy ukazují tímto směrem. Zní snad mladý Pluto příliš biblicky?

Odkazy

1. Redd, N. T. Part of Pluto's Heart Was 'Born Yesterday.' Space.com. Posted on space.com November 11, 2015, accessed November 11, 2015.
2. Art Meets Science in New Pluto Aerial Tour. Stuart Robbins, a research scientist at the Southwest Research Institute in Boulder, Colorado, stitched New Horizons spacecraft images of Pluto's surface together to craft this flyover animation.
3. Trowbridge, A. J., H. J. Melosh, and A. M. Freed. Vigorous Convection Underlies Pluto's Surface Activity. Presented at the November 2015 47th Annual Meeting, American Astronomical Society, Division of Planetary Sciences, #102.01. The abstract's opening line reads: "Against many expectations, New Horizons' images of the surface of Pluto and Charon show seemingly young surfaces." http://adsabs.harvard.edu/abs/2015DPS...
.4710201T
4. Hebert, J. New Horizons, Pluto, and the Age of the Solar System. Creation Science Update. Posted on icr.org July 14, 2015, accessed November 17, 2015.

PřílohaVelikost
00821-6.12.2015-plutovy_plane_bez_krateru_vypadaji_mlade.doc239 KB
Průměr: 2.3 (3 votes)

Kábrt

No, a já právě nechci, to bude ta potíž.

Tak si pak ale nestěžujte, že jste kreacionista.

Jinak slapové síly u Pluta vědci vyloučili. PK

Jak to vyvrací vliv působení slapových sil Slunce na rozílné hodnoty magnetického pole Merkuru a Marsu?
O magnetickém poli na Plutu jsme se nikdy nebavili. Pro příště doporučuju silnější brýle.

Oberon

Kdo chce, ten si vždycky všechno najde.

No, a já právě nechci, to bude ta potíž. Jinak slapové síly u Pluta vědci vyloučili. PK

Kábrt

No, Phobosi, podívejte, o Vás platí to samé, co o Drsoňmanovi. Nemám žádnou velkou chuť s Vámi diskutovat, prakticky o ničem. Kladete otázky, ale na moje nereagujete, nedoložil jste pramen, že teplo na Plutu je radioaktivního původu. Ale abychom se nehádali o to, "kdo dřív".

No jéminkote, to je hrozná věc, že jsem nedoložil pramen, kde se píše o zdroji tepla na Plutu radioaktivního původu! Vůbec nic dokládat nemusím. Kdo chce, ten si vždycky všechno najde.
Nějaký vnitřní zdroj tepla na Plutu nijak nevyvrací jeho udávané stáří. Rozpad radioaktivních prvků je v celku běžná věc, koneckonců je to děj, který dodává část tepelné energie i zde na Zemi, takže kreacionistická rovnice Pluto je uvnitř teplé = mladé je absurdní.

Z Vašich otázek plyne, že mne považujete za evolucionistu, čili chcete, abych Vám vysvětlil evoluční původ Pluta. To je směšné.

Ne. Ptal jsem se, jak si kreacionisté vysvětlují tu staře vypadající část Pluta. Sami říkáte, že ledové pláně vypadaji mladě. Logické myšlení mi říká, že ten zbytek je nejspíš i pro kreacionisty staře vypadající. Jak si to vysvětlují? A jak vysvětlují rozdílná stáří kráterů?


Píšete, že Mars má tuhé kovové jádro, přestože v minulosti tomu muselo být jinak. Proč? Proč nemohl být Mars takto stvořen, bez žhavého jádra. Bible říká, že všechno bylo stvořeno z vody - proč by tedy neměla být kdysi voda i na Marsu? Nejsem evolucionista, který vykládá vznik pyramid horotvornými procesy, asi jste si spletl adresáta.

Proč by nemohla být na Marsu voda? Já neříkám, že tam být nemohla. Právě naopak. Vše nasvědčuje tomu, že tam kdysi opravdu byla. A jestliže bůh stvořil Mars bez žhavého jádra, kde tedy vzal magnetické pole k udržení atmosféry nezbytné pro udržení vody v kapalném skupenství na svém povrchu? Tohle nikdy žádného kreacionistu nezajímalo? Kreacionisti rádi kopou všude kolem, ale já bych řekl, že by je především měly zajímat otázky týkající se jejich stvoření. A toho jsem si jaksi nevšiml.
A vůbec, jakým způsobem bůh tvořil sluneční soustavu? Jen slovem? Nebo k tomu používal srážky menších těles? Pokud tvořil srážkami menších těles, pak si kreacionisti opravdu měli položit otázku, jak je možné, že některá velká tělesa Sluneční soustavy už stihla vychladnout.
Pokud tvořil okamžitě slovem, proč jsou všechna pevná tělesa (od těch nejmenších až po ty největší) ve Sluneční soustavě pokryta krátery rozdílného stáří, proč všechna tělesa zhruba od průměru 500-800 km nabývají sférický tvar? Proč dodnes dochází ke srážkám mezi kosmickými tělesy? A těch otázek by bylo samozřejmě víc, ale budu se mírnit, protože vím, že nejspíš nedostatnu věcnou odpověď ani na jednu z nich. Zvykám si Smile

No, tak odpovězte, jaký? Proč někde magnetické pole je a jinde není, jak to předpověděli kreacionisté předtím, než se to zjistilo? Povídejte, vyprávějte evoluční báchorky. Proč někde miliardy let magnetické pole zůstalo a jinde zmizelo. "Z neznámých důvodů Mars o své magnetické pole přišel."

No to je teda paráda. Mars přišel o magnetické pole, ale hlavu si nad tím musí lámat jen "evolucionisté". A proč by měli jen oni? Podle mě je to spíš k zamyšlení pro kreacionisty. Je trochu rozdíl přijít o silné magnetické pole schopné udržet atmosféru během šesti tisíc nebo několika miliard let. Podle mě je to spíš na pořádné zamyšlení pro kreacionisty.
No a pokud si existenci magnetického pole někde a jeho neexistenci někde jinde dokážete vysvětlit jen božím stvořením, tak jste "jednoduší" lidé.
Takže teď speciálně pro kreacionisty. Jeden z nejprostsších a zároveň ale nejsilnějších faktorů: slapové síly. Jakou silou působí slapové síly Slunce na Merkur a jakou na Mars?

I tyhle kecy si nechte pro toho, kdo Vašim evolučním lžím věří. Já to nejsem. Nevidím jediný důvod, proč by Pluto musel být stejně starý jako zbytek sluneční soustavy - jaký důkaz pro to máte?

Vždyť jsem to právě napsal.

Odhad vycucaný z prstu je lež.

No... Tak to stáří ledové planiny na Plutu zřejmě nebude úplně vycucané z prstu, ale to nevadí. Děkuju za novou definici lži. Zkusme ji použít na jedno kreacionistické tvrzení, ok? Všechny krátery na všech tělesech Sluneční soustvy vznikly během "velmi krátké" doby a před stvořením všeho živého. Co z toho vyplývá z výše uvedené definice?

Negarantuji, že Vám zde ještě budu odpovídat. Je mi jasné, že z výzkumu New Horizons máte Vy, evolucionisti, bobky, tak kopete kolem sebe.

Tohle je lež. Všichi vědci a vesmírní nadšenci jsou z mise sondy New Horizons unešeni a určitě nikdo z nich by nečekal, jaké pitomosti jsou kreacionisté z této mise schopní vyplodit.

Čekejte však horší věci, nechte si pro nutné překabáťování ušít dopředu ještě hodně kabátů, budete je potřebovat, jak se Vaše evolucionistická báchorka bude dál sypat v trosky výzkumy SKUTEČNÉ VĚDY. PK

Nic není nemožné, ale dlouhodobě se děje přesný opak.

Phobos

No, Phobosi, podívejte, o Vás platí to samé, co o Drsoňmanovi. Nemám žádnou velkou chuť s Vámi diskutovat, prakticky o ničem. Kladete otázky, ale na moje nereagujete, nedoložil jste pramen, že teplo na Plutu je radioaktivního původu. Ale abychom se nehádali o to, "kdo dřív".

Z Vašich otázek plyne, že mne považujete za evolucionistu, čili chcete, abych Vám vysvětlil evoluční původ Pluta. To je směšné.

Píšete, že Mars má tuhé kovové jádro, přestože v minulosti tomu muselo být jinak. Proč? Proč nemohl být Mars takto stvořen, bez žhavého jádra. Bible říká, že všechno bylo stvořeno z vody - proč by tedy neměla být kdysi voda i na Marsu? Nejsem evolucionista, který vykládá vznik pyramid horotvornými procesy, asi jste si spletl adresáta.

Takže jaký proces způsobil vychladnutí a ztuhnutí dříve tekutého jádra, ztrátu magnetického pole a atmosféry a zmizení tekuté vody z povrchu Marsu během 6.000 let?

No, tak odpovězte, jaký? Proč někde magnetické pole je a jinde není, jak to předpověděli kreacionisté předtím, než se to zjistilo? Povídejte, vyprávějte evoluční báchorky. Proč někde miliardy let magnetické pole zůstalo a jinde zmizelo. "Z neznámých důvodů Mars o své magnetické pole přišel."

A krátery vykazují různá stáří, což lze usoudit podle míry jejich zachovalosti, případně podle výskytu impaktních paprsků u těch nejmladších kráterů... Tak tyhle kecy si nechte pro lidi, co Vám věří. Já k nim nepatřím.

Výzkumy, výpočty a pozorování cizích nově vznikajících soustav naznačují (např. existencí akrečních disků u hvězd starých do 100.000.000 let), že všechny planety se z astronomického hlediska vytvořily zhruba ve stejnou dobu. Poroto i Pluto je stejně staré jako zbytek Sluneční soustavy.

I tyhle kecy si nechte pro toho, kdo Vašim evolučním lžím věří. Já to nejsem. Nevidím jediný důvod, proč by Pluto musel být stejně starý jako zbytek sluneční soustavy - jaký důkaz pro to máte?

Odhad vycucaný z prstu je lež.

Negarantuji, že Vám zde ještě budu odpovídat. Je mi jasné, že z výzkumu New Horizons máte Vy, evolucionisti, bobky, tak kopete kolem sebe. Čekejte však horší věci, nechte si pro nutné překabáťování ušít dopředu ještě hodně kabátů, budete je potřebovat, jak se Vaše evolucionistická báchorka bude dál sypat v trosky výzkumy SKUTEČNÉ VĚDY. PK

Ladul

Á jé, máme tu dalšího vypatlance do evoluční sekty. Ať žije Vaše víra, Ladule, jak nic vybouchlo (to se kolem nás děje běžně), pak z kamení politého vodou díky miliónům let foukajícímu větříčku a deštíčku a sluníčku vznikli lidi (to se kolem nás děje běžně) - jen tak dál, je jen třeba dohledat další důkazy, jak hroši lezli do vody a vznikli tak delfíni (to se kolem nás děje běžně), jak si plazi rozbíjeli drštky padáním se stromů až jim narostla křídla (to se kolem nás děje běžně) a ryby skákaly na souš až jim narostly nožičky a plíce a krk a jazyk a jiné srdce (to se kolem nás děje běžně) ... úžasné, úžasné, úchvatné a hlavně jak vědecké! Nemohu z té vědy ani popadnout dech.

Upozornění:
S dalšími komentáři, které se netýkají OBSAHU článku, přejděte, prosím, na obecnou diskuzi, jinak je budu mazat. Děkuji za pochopení. PK

Re: Plutovy pláně bez kráterů vypadají mladě

Pluto je mlade, zeme je placata a slunce obiha kolem ni. V dnesni dobe uz se nenosi nekoho upalit na namesti (bavim se o civilizovane spolecnosti, islamisty a podobnou zver nepocitam mezi lidi) takze lidi jako Kabrt vymenili cervene roucho inkvizitora za klavesnici a pousti kolem sebe moudra ve stylu

"Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost"

a na to ja mohu rict jen "Hodte na nej sit"

Kábrt

Nevím která tělesa a nevím o jaký zdroj tepla se jedná. Na nekonkrétní dotaz nelze odpovědět.

Hmm, dejme tomu třeba takový Mars. V současné době má tuhé kovové jádro, přestože v minulosti tomu muselo být jinak. Dříve se totiž na Marsu nacházela tekutá voda, což je doloženo výzkumem jeho povrchu, některé indicie dokonce naznačují oceán (ztrestal bůh i bezbožné marťany potopou?). Aby se tam tekutá voda mohla nacházet, musela na Marsu být silnější atmosféra, která je podmíněna existencí magnetického pole, a to je zase podmíněno existencí kapalného jádra...
Takže jaký proces způsobil vychladnutí a ztuhnutí dříve tekutého jádra, ztátu magnetického pole a atmosféry a zmizení tekuté vody z povrchu Marsu během 6.000 let?

Co je to vypadat staře? Nějakou definici by to chtělo, abych mohl odpovědět.

Nechápu tu tendenci dělat hloupějšího než ve skutečnosti... Na zbytku povrchu Pluta jsou krátery, což dokazuje, že byl bombardován. A krátery vykazují různá stáří, což lze usoudit podle míry jejich zachovalosti, případně podle výskytu impaktních paprsků u těch nejmladších kráterů, takže mladozemští kreacionisti si ty báchorky o padání meteoritů během (blíže nespecifikované) "velmi krátké" doby můžou leda tak strčit za klobouk.

Lžete ještě dřív než sednete ke klávesnici, to je prostě daný stav každého zaníceného evolucionisty. Lhali jste například tím, že tvrdíte, že některá místa na Plutu jsou stará sto miliónů let (článek říká, že jde o odhad a spíše pod sto miliónů let - důkazy tohoto odhadu NULOVÉ, ač jsme o ně opakovaně žádali s Vlastikem), lhali jste, když nějaký makovec tu tvrdil, že žádná pláň na Plutu není bez kráterů, lžete, když říkáte, že je Pluto staré několik miliard let bez důkazů, o ty jste byli opakovaně žádáni. Odpovědět, že tak je stará celá sluneční soustava je jako odpovědět, že všichni lidi na světě jsou staří 55 let, protože to je průměrné stáří všech prezidentů. Lžete, když tvrdíte, že teplo na Plutu způsobuje jeho radioaktivita - uveďte, prosím, zdroj, kde jsou o tom uvedeny důkazy. Nezapomeňte laskavě, že já nevyznávám KTE okleštěnou definici lži. Pro mne lež je i "vymýšlet si bez důkazů, konfabulovat, svévolně plácat, cucat si z prstu informace". Aby bylo jasno. PK

Blabla... Nemám chuť ani náladu takový výblitek zoufalého ubrečeného kreacionisty komentovat... Jen chci říct to, že důkazy pro udávané stáří Sluneční soustavy tady jsou, protože vychází z měření a některé z nich jsem tady uváděl. Jediné, co s tím kreacionisti můžou dělat, je zavřít oči a uši a kvičet, jak jsou ta měření nespolehlivá a zmanipulovaná a tak dále.
Výzkumy, výpočty a pozorování cizích nově vznikajících soustav naznačují (např. existencí akrečních disků u hvězd starých do 100.000.000 let), že všechny planety se z astronomického hlediska vytvořily zhruba ve stejnou dobu. Poroto i Pluto je stejně staré jako zbytek Sluneční soustavy. Kreacionisti opět můžou jen kopat kolem sebe a kvičet jako zapíchlá svině.
A ještě něco: odhad není lež Smile Na něčem se totiž musí zakládat.

Re: Kábrt

Horké může být z důvodu rozpadu radioaktivních prvků, případně tomu může přispívat i slapová síla díky jeho několika oběžnicím. = LEŽ. PK

A co to dokázat, že to tak není?

Re: Pk

Horké může být z důvodu rozpadu radioaktivních prvků, případně tomu může přispívat i slapová síla díky jeho několika oběžnicím. = LEŽ. PK

Kábrt si myslí, že je to lež, tak to prostě je lež a přesto nejede vlak.
Sice nic ničím nedoloží, ale ví že je to lež.
Kábrt to řekl, tak se musíme smířit s tím, že to tak navždy bude a to vše jen podle JEDNÉ FOTOGRAFIE.

Tonda

Horké může být z důvodu rozpadu radioaktivních prvků, případně tomu může přispívat i slapová síla díky jeho několika oběžnicím. = LEŽ. PK

Customize This