Planckovská data a velký třesk

Image credit: Copyright © 2013 European Space AgencyImage credit: Copyright © 2013 European Space Agency

Jake Hebert, Ph. D.

(Z http://www.icr.org/article/7389/ přeložil M. T. – 8/2013. Článek vyšel na stránkách ICR 3. dubna 2013.)

21. března 2013 zveřejnila Evropská kosmická agentura (ESA) nový pohled na kosmické mikrovlnné reliktní záření (CMB) získaný díky údajům shromážděným vesmírným dalekohledem Planck. Kosmologové pracující s teorií velkého třesku vykládají CMB jako „zbytkové“ záření z doby zhruba 380 000 let po údajném velkém třesku (1). Zmíněné údaje vycházejí z pozorování pracujícího s nejlepší rozlišovací schopností, jaké kdy bylo u CMB dosaženo.

Schopnost sondy Planck měřit nesmírně malé teplotní rozdíly (zhruba v řádu milióntin stupně Celsia) v CMB je jistě technologicky velmi pozoruhodným výkonem. Za tím účelem, aby mohly měřit tyto nepatrné rozdíly, byly detektory satelitu ochlazeny na neuvěřitelně nízkou teplotu pouhé desetiny stupně nad absolutní nulou (zhruba na –273°C)! (2)

Uvedená superpřesná měření vedla k přehodnocení některých hodnot důležitých pro kosmology velkého třesku. Zpřesnili tak například svůj odhad stáří vesmíru poněkud směrem nahoru, na 13.8 miliardy let. Malé posuny nastaly též v odhadech množství „temné energie“ a „temné hmoty“, v jejíž existenci tito vědci věří.

Mediální výstupy jsou v hodnocení uvedených informací ze satelitu Planck poněkud kontroverzní. Na jedné straně se píše, že data podporují model vzniku vesmíru velkým třeskem, na druhé straně se objevují zmínky o tom, že v datech jsou i zjištění neočekávaná. Britský The Telegraph například napsal, že „nové snímky zachycující ´nejstarší světlo´ ve vesmíru potvrzují teorii velkého třesku, ale zároveň vyvstaly nové záhady, které současné vědecké modely nedokáží zodpovědět“ (3)

Ve skutečnosti konstatovala Evropská vesmírná agentura, že některé nevysvětlené rysy v CMB si možná „vyžádají novou fyziku, aby se jim dalo porozumět“ (4). Webová stránka CNES, francouzské vesmírné agentury, zašla dokonce tak daleko, že prý potvrzení anomálií v CMB „by mohlo otřást samotnými základy kosmologie“ (5).

Nová fyzika? Otřesené základy kosmologie? Jak tedy mohou zastánci velkého třesku tvrdit, že že tyto nové údaje velký třesk potvrzují?

Křesťané věřící v Bibli by měli tato superpřesná měření přivítat. Zmíněná data totiž potvrdila existenci „asymetrie“ v CMB mezi protilehlými polokoulemi oblohy, což svědčí o tom, že v prostoru existuje preferovaný či zvláštní směr. Tahle takzvaná „osa zla“ už trápí kosmology velkého třesku dlouho, jelikož model velkého třesku předpovídá, že vesmír je izotropní, to znamená v každém směru prostoru stejný. Takže by v něm neměly existovat žádné upřednostňované směry! Tak zní základní předpoklad kosmologie velkého třesku (6). V důsledku tohoto předpokladu očekávají kosmologové velkého třesku, že CMB bude (s výjimkou zmíněných velmi malých teplotních rozdílů) rovněž izotropní. Satelit Planck však potvrdil existenci této anomálie, která boří jejich model.

George Efstathiou, jeden z vedoucích badatelů mise Planck, popsal tuto asymetrii jako „neobyčejně podivný výsledek“ (7). Vzhledem k nižší rozlišovací schopnosti předchozích měření CMB mohli kosmologové velkého třesku dříve tvrdit, že tato podezřelá anomálie nemusí být reálná. Dnes, kdy bylo ověřeno, že existuje, už tohle pohodlné vysvětlení nemají.

Nová data získaná z vyššího rozlišení mohou tedy znamenat jenom „špatné zprávy“ pro lidi snažící se vysvětlit naši existenci bez Stvořitele. V Darwinových dnech naprostá neznalost fantastické složitosti buňky pomohla zamlžit některé ty obrovské potíže materialistických scénařů vysvětlování „původu života“. Zvyšující se poznání a pochopení vnitřních mechanizmů buňky vyjevilo ještě více potíží pro evolucionistická tvrzení. Tenhle trend v biologii se bezpochyby projeví také v astronomii a kosmologii.

Odkazy

1. Rundle, M. European Space Agency's Planck Satellite Reveals Most Precise Image Ever Made of The Primordial Universe. The Huffington Post. Posted on www.huffington.post 3/21/2013, accessed on 03/25/2013.
2. T.C. Inflation and creation. The Economist. Posted on www.economist.com 3/21/2013, accessed on 3/25/2013.
3. Collins, N. New images confirm Big Bang theory. The Telegraph. Posted on www.telegraph.co.uk on 3/21/2013, accessed on 3/25/2013.
4. Paramaguru, K. Planck Satellite Image Maps the 'Oldest Light' in the Universe. Time Newsfeed. Posted on www.newsfeed.time.com on 3/22/2013, accessed at 3/25/2013.
5. Anonymous. CNES News. Presentation of the first cosmological results of Planck mission as well as its first all-sky images of the Cosmic Microwave Background. Posted on www.smsc.fr on 3/21/2013, accessed on 3/25/2013.
6. Bergström, L. and Goobar, A. 2006. Cosmology and Particle Astrophysics 2nd ed. Chichester, UK: Springer Praxis Publishing, 61.
7. Peplow, M. Planck telescope peers into primordial Universe. Nature. Posted on www.nature.com 3/21/2013, accessed on 3/25/2013.

PřílohaVelikost
00591-8.8.2013-planckovska_data_a_velky_tresk.doc130.5 KB
Průměr: 1 (4 votes)

Ano Nosotondo, s tím s Tebou naprosto souhlasím

a je dobré si to čas od času připomenout, aby člověk nezapoměl, že ten, kdo má to rozhodující slovo, je Bůh, ne člověk. V.S.

Díky Bohu za to, že Jeho rozhodující slovo je Kristus.

Možná že Adam Bohu věřil, možná si myslel, že tím Evu zachrání

V.S.

Ovšem je to jen spekulace. Apoštol Pavel na adresu Evy řekl jen jednu věc. Pravda, je to pro ženu věc nelichotivá, ale apoštol Pavel, jak jsem si ze své víry naprosto jist, nemohl říkat, než pravdu, neboť někdo takový, který hlásal Krista vhod a nevhod si nemohl dovolit v této věci lhát. Pro ženy však jeho tvrzení nejsou vždy tak příjemná, to připouštím. Tedy apoštol Pavel řekl toto:

Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.

Tedy Adam oklamán nebyl. Adam to ovoce jedl a věděl, co dělá.

Obrázek uživatele Nosotonda

loučím se Juro

Oceňuji tvou víru, která vychází z poznání a pokory. Je možné, že někteří z nás, ač nemáme v úmyslu nikoho do ničeho nutit, neboť víra, důvěra a láska se nedá vnutit, působíme jako bychom tak činili.

Nosotonda
................................................................................................................ Lepší jest muž trpělivý než silný; a kdo panuje nad myslí svou, lepší jest než ten, kterýž dobývá města /Kniha Přísloví/

Patriku,

škoda. Nejvíc mě zajímala tvá odpověď na otázku: Jaké je tvoje vysvětlení, že Adam neprojevil Bohu důvěru? Proč mu nevěřil?

loučím se Juro

Nestalo se. Mě se to netýká. Já Bohu věřit nemohu. Já nevěřím, že něco takového může existovat.

V takovém případě nemá smysl abych pokračoval, neboť bych šel formou přetlačování, nucení, a toto nemá v této záležitosti místo. Jako kdysi z člověka z jeho vůle vyšla vůči Bohu nedůvěra, musí stejně tak vyjít ze samotného člověka, z jeho vůle vůči Bohu důvěra, to nelze vnutit.

Přeji ti všechno dobré.

Marek 10:15

Vpravdě vám říkám: Kdokoli nepřijímá Boží království jako malé dítě, rozhodně do něho nevstoupí.“

Patriku,

ROZHODNUTÍ NEDŮVĚŘOVAT! Když svému dítěti které mě zná něco přikážu, aby něco neudělalo, ale ono to přece jenom udělá, a navíc na základě sdělení někoho neznámého, pak nejde o to, jestli se stane nebo nestane něco špatného, a to dítě to třeba i pozná na vlastní kůži, ale jde o to, že na základě svého vlastního rozhodnutí mě neposlechlo, ale přitom poslechlo někoho jiného, čímž se ukáže/zrodí nedůvěra mezi mnou a dítětem. Nechápeš nic!

Každé rozhodnutí stojí před dilematem dobré/špatné. Když to nerozeznám, nemohu se rozhodnout. Důvěra tu stojí v pozici "to dobré" a nedůvěra v pozici "to špatné". Tedy pokud jde o Boha. Pokud jde o hada, je důvěra v pozici "to špatné" a nedůvěra v pozici "to dobré". Pořád nechápeš?
To je signifikantní. Každé rozhodnutí je buď dobré nebo špatné. Když to nerozeznáš, nemůžeš se rozhodnout. Jasné?

Stejně jsou to všechno jen a pouze alegorie k poučení.

Protože když si upřímně odpovíš na mou otázku, dostaneš odpověď i na tu svou.

Nestalo se. Mě se to netýká. Já Bohu věřit nemohu. Já nevěřím, že něco takového může existovat.

Patriku,

Vyjádření v Domě mého Otce je mnoho příbytků mluví samo za sebe, pokud umíš přemýšlet. Bůh je Věčnost, a je Všemohoucí. Pokud Syn Boha říká že v domě Jeho Otce je mnoho příbytků, pak to mnoho je NEKONEČNO! To znamená že je zbytečné se bavit o velikosti, neboť je nezměřitelná, nemní zde hranic. To je jedna záležitost. Pojem příbytky má ten význam, že v tom nekonečnu a věčnosti s Bohem je místo pro život, a to různorodý, protože stejně jako Bůh odlišuje zvíře od člověka,

Vy si vymýšlíte. Vy to chápete jako alegorii. A to je zajímavé. Když se vám to hodí, berete slovo boží doslova. Když se vám to hodí, berete slovo boží jako alegorii. Vy si tu bibli dotváříte podle vlastní potřeby. Mnoho zaměníte za nekonečno jen to fikne. Příbytky jsou hned světy. Jak je vážená libost, že?

Patriku,

Všimni si, že se zde mluví v budoucím čase.

No a?

...............
...................
Země kam se Kain uchýlil, byla země na východ od Edenu, která tam normálně byla, stejně, jako tam je i dnes. Pro něj to byla země uprchlictví.

Takže země Nod měla jméno a přitom v ní nikdo nežil. Dobrý.

Neznámé ženy pro tebe. Pustil se do stavění města které pojmenoval po svém synovi no a?
Já nemám problém s tím Bibli porozumět Juro, a proto mi ani nedělá problém jí zcela věřit.

Dvě věci jsou divné. Chápal bych, že si člověk postaví dům. I dva, pro své děti. Ale rovnou celé město? Pro koho?

.........
Stačí spustit jisté pochody na zemi, a celá souš bude zaplavena za poměrně krátký čas. Víš, trvalý déšť po dobu 40 dnů a nocí nebyl ani zdaleka jediný faktor, který způsobil zaplavení celého povrchu země, ale to by tu Bibli chtělo číst opravdu pozorně a s přemýšlením.

Které jsou to ty jisté pochody? Slyšel jsi někdy pojem rybářská latina? Ty jsi si nikdy nic nepŕimyslel? Žádnou svou příhodu jdi si nepřibarvil? Opravdu? Pak to leccos vysvětluje. Lidé si vymýšlejí až se hory zelenají. Každý den. A ty chceš tvrdit, že zpráva o biblické potopě je, přesto, že o ní nejsou žádné relevantní důkazy, pravdivá?

Patriku,

Toto Bůh určil do budoucna v době Noemových dnů, kdy se lidé dožívali běžně okolo osmi i devíti set let........

Tlachy bez jediného důkazu krom neautorizovaného textu.

A Jehovah sestoupil, aby viděl město a věž, které postavili lidští synové. Potom Jehovah řekl: „Pohleďme, je to jeden lid a pro všechny je jeden jazyk, a tohle začínají dělat. Ano, není teď nic, co by zamýšleli udělat a co by bylo pro ně nedosažitelné........

Tlachy bez jediného důkazu krom neautorizovaného textu.

Pokud lidé žili pohromadě, a mluvili stejným jazykem, nebylo by skutečně dostačující je rozdělit od sebe pouze popletením jejich jazyků. To by fungovalo zřejmě jenom na krátkou dobu, po které by se lidé k sobě znovu postupně navraceli. Proto popletení jazyků jistě nebyl jediný zásah do člověka, který byl učiněn, aby byli lidé od sebe efektivně odděleni. Při rozptylování lidí po celé zemi došlo k změně viditelných rysů v jejich těle. Jinými slovy, právě tehdy u lidí vznikali odlišnosti v barvě pleti, vlasů, očí, u rysů tváře, tvaru lebky atd., a tohle už docela stačí k tomu, aby se lidé dohromady prostě nedali. Můžou se o to sice snažit, ale veškerá snaha bude marná, neboť Bůh nás od sebe oddělil, a člověk to nepřekoná.

Fantazie. Patriku, vy byste byl schopen takovou bibli napsat sám. Jakou řečí spolu lidé mluvili před zmatením jazyků?

Patriku,

Uvědom si, že pro mě je spolehlivým vodítkem k poznání pravdy Boží slovo, nikoliv evoluční pojmy. Pokud nějaké hrdlo butelky dle evoluční hantýrky bude říkat, že kdyby měli organismy před tolika a tolika lety zažít tohle a tamto, tak by bylo patrné tohle to a ono, a tudíž to co se píše v Bibli o tomto a onom nemůže být pravda, pak je pro mě evoluční defekt hrdla pet lahve zcela ukradený. V Bibli jsou místa, ve kterých se zřetelně sděluje Boží zásah, který musel mít vliv na genetickou informaci jak lidí, zvířat, tak i rostlin.

Efekt “hrdla láhve“ je dostatečně prokázaný. Genetika je spolehlivá vědní disciplina. Proto ji je také možné používat při dokazovaní zločinů. Efekt hrdla láhve by se musel projevit jak v období stvoření, tak v období biblické potopy. A to synchronně u všech živočichů. Neprojevil se. Žádné stvoření. Žádná biblická potopa.

Customize This