PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ

Smýšlení Darwinových darebáků je prolhané a perverzní, jsou to šašci a komedianti. S vědou má jejich evoluční mýtus jen jedno společné: už 150 let vědu przní a skuteční vědci jejich báchorky ignorují, protože pro vědu a výzkum nemají žádnou cenu, jsou jen k smíchu. Pavel Kábrt

Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele SSK

Václav Dostál

Nejsložitější objekt je Bohem (Tvůrcem) podle VAŠÍ definice. Podle kreacionistů Bůh žádným OBJEKTEM není.

Klidně si místo pojmu OBJEKT dosaďte, co chcete, o to vůbec nejde. Jde o to, že atribut složitosti vyžaduje tvůrce.

On je Tvůrcem všech objektů
Pokud budeme Boha „definovat“ jako nejsložitější entitu = jsoucnost, pak by věta „nejsložitější entita vyžaduje ještě složitější entitu“ nebyla logická!

Ale v tom je ten zakopaný pes. Vy si ho nějak definujete na základě stavu věcí (složité vyžaduje tvůrce) a pak dokazujete, že ze stavu věcí nevyhnutelně plyne Bůh. Ale to je logický lapsus a argumentace kruhem. Jste to vy, kdo se dopouští argumentačního selhání a odvádíte pozornost ke slovíčkaření o objektu nebo neobjektu. Podstatné je, že atribut složitosti vyžaduje tvůrce. Pak ho vyžaduje i Bůh. Nebo Bůh není složitější než to, co údajně stvořil?

----------------------
S úctou, SSK.

Treviso, SSK

Nejsložitější objekt tvůrce nevyžaduje
Z kreacionistické argumentace, že složité vyžaduje složitějšího tvůrce, nutně plyne neexistence nejsložitější entity, protože každá složitější entita musí mít ještě složitějšího tvůrce.

NIC takového krecionisté NETVRDÍ
Nejsložitější objekt je Bohem (Tvůrcem) podle VAŠÍ definice. Podle kreacionistů Bůh žádným OBJEKTEM není. On je Tvůrcem všech objektů
Pokud budeme Boha „definovat“ jako nejsložitější entitu = jsoucnost, pak by věta „nejsložitější entita vyžaduje ještě složitější entitu“ nebyla logická!
Je to pořád dokola: Tvrzení: Nejsložitější objekt tvůrce nevyžaduje je IDENTICKÉ (i podle Vás) s tvrzením „Bůh tvůrce (Boha) nevyžaduje“ nebo „Nejsložitější objekt nevyžaduje nejsložitější objekt.“
Závěr. Vaše nesmysly jsou nesmyslné! Nejsou to žádná "stébla" nýbrž pořádné "klády"!
PLNĚ souhlasím s JHK

Obrázek uživatele JHK

Re: - složitost...

Bůh je ten, kdo je nejvyšší bytostí - pokud je nejvyšší bytostí - je snad myslím zřejmé - že už žádná další vyšší bytost neexistuje. Pokud je vše, co existuje - Vesmír a nebe a andělé a další bytosti - stvořeno - neboli - má to svůj počátek - kdežto Bůh svůj počátek nemá - což určitým způsobem zjevil mnohým lidem - pak je asi čistě logicky jasné - že pokud někdo není stvořen - pak ani není žádná jiná možnost, aby Ten, kdo není stvořen - musel mít nějakého dalšího stvořitele.

Pokud někdo něco nechápe a nerozumí tomu - nemůžu čistě logicky očekávat - že to pochopí. I kdyby člověk to vysvětloval horem, spodem. V.S.

Obrázek uživatele SSK

Treviso

Václav se chytá stébla ve vaší nešťastné formulaci. Má pravdu v tom, že když je něco nejsložitější, tak už nic složitější být nemůže, takže je nesmysl se divit, že neexistuje ještě složitější tvůrce, který by stvořil nejsložitější entitu.

Problém ale je, že z ničeho neplyne, že by Bůh měl být nejsložitější, což je ale kreacionistický výchozí předpoklad a zároveň to, co se má dokázat. Bůh je údajně pouze složitější než to, co tvoří. A protože složité/složitěšjší vyžaduje podle kreacionistů složitějšího tvůrce, musel být Bůh stvořen ještě něčím složitějším, co muselo být stvořeno ještě něčím složitějším, co muselo být stvořeno ještě něčím složitějším a tak dále. Z kreacionistické argumentace, že složité vyžaduje složitějšího tvůrce, nutně plyne neexistence nejsložitější entity, protože každá složitější entita musí mít ještě složitějšího tvůrce.

Jedině, že by kreacionisti dokázali, že ten řetězec musí někde končit, což nedokázali. Jenom si vroucně přejí, aby končil u právě jejich Boha a rozhodně ne u jiných bohů nebo dokonce u nebohů...

----------------------
S úctou, SSK.

Obrázek uživatele SSK

Václav Dostál

V žádném případě nemůže objekt vytvořit sám sebe

Ano, a proto bůh či tvůrce (jak chcete) nemůže vytvořit sám sebe, takže musel být stvořen jiným tvůrcem. S Trevisem jen slovíčkaříte. V podstatě jde o to, že kreacionisti tvrdí, že složité může být stvořeno jen něčím složitějším. Tvůrce je složitější než to, co stvořil, ale vůbec z toho neplyne, že je tím nejsložitějším a že nad ním není ještě složitější tvůrce. To, že je Tvůrce/Bůh to nejsložitější, co už tvůrce nepotřebuje, si kreacionisti stanovili a priori a zároveň to dokazují, takže argumentují v kruhu.

----------------------
S úctou, SSK.

Uzenáč - zopakujme stará fakta

Uzenáč neboli anglicky red herring je v logice tzv. úhybný manévr čili logický klam. Tento termín vznikl v době, kdy v Anglii byly ještě povoleny lovy na lišku. Někteří podvodníci projeli v noci na koni území, kde měly probíhat hony, a za koněm táhli uzenáče na provaze. Druhý den lovečtí psi, běžící za liškou, zavětřili stopu uzenáče, odbočili za touto stopou a lišku nedostihli a tím toto družstvo prohrálo.

Evolucionisté a další lháři prolhaní tento fígl běžně používají, odvedou pozornost jiným směrem, když si nevědí s danou otázkou rady. Příklady:

Někdo řekne: složitost přírody je tak obrovská, že se nemohla vytvořit bez inteligentního tvůrce ...

Darwinův lhář použije uzenáče: A kde ten váš tvůrce je? Viděl jsi ho? Kdo ho stvořil?

Toto jsou všechno úhybné manévry, protože to nesouvisí s argumentem, že složitost ukazuje na inteligenci. Je úplně lhostjné, jestli jsme tuto tvůrčí inteligenci viděli (u pyramid jsme ji také neviděli, že?), zda víme, kdo ji stvořil či kde je. Protože jsou evolucionisté profesionální lháři, používají spoustu uzenáčů.

Jiný uzenáč: Kdyby probíhala evoluce po 600 miliónů let po dobu fanerozoika (=prvohory až čtvrtohory), musely by být sedimentární vrstvy napěchovány řetězci s miliardami miliard jemně odstupňovaných přechodových článků od dávné prabuňky až ke všemu živému v současnosti, od buňky k rostlinám, houbám i živočichům včetně člověka. Proč to tam v těch sedimentech není, když tam na druhé straně jsou miliardy zkamenělin hotových současných druhů?

Evolucionistický lhář použije uzenáče: ztratilo se to, nebylo to zachováno. Jak to tento lhář ví, že to existovalo a ztratilo se to? Jak zjistil, že to žilo a nezkamenělo, zatímco zkameněliny miliard ryb, obojživelníků, milióny savců a plazů či ptáků se zachovaly? Evolucionistický lhář použije uzenáče, odvede pozornost k nedokázaným a nedokazatelným předpokladům: "nebylo to zachováno, ztratilo se to, fosilní záznam je neúplný". Odkud ví, že je neúplný? Co když je naprosto úplný, jen prostě nepodporuje jeho evoluční báchorku? Co když žádné mezičlánky nikdy neexistovaly?

Prolhaný Darwin před 150ti lety na stejnou otázku používal jiného uzenáče:

"To se teprve v budoucnu najde, přechodné články se najdou, až bude terén dostatečně prozkoumán". Lež, uzenáč, jak mohl tento lhář vědět, CO SE V BUDOUCNU NAJDE? - nic se nenašlo, žádné miliardy spojnic mezi současnými živými tvory ve zkamenělinách se ani za 150 let nenašly!

[Neville, George T.: Už není třeba vymlouvat se nadále na chudost fosilního záznamu. V určitých směrech je téměř nepředstavitelně bohatý a nalézání předhání zpracování... Nicméně fosilní záznam se nadále stále skládá s mezer." (Neville, George T., "Fossils in Evolutionary Perspective," Science Progress, Vol. 48, January 1960, pp. 1,3.)

Prof. N. H. Nilsson (švédský botanik a genetik, 1953 formuloval antidarwinovskou teorii vzniku živočišných druhů): „Není ani možné udělat jen napodobení evoluce z paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných serií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna. (Was Darwin Wrong?)

Shute, E.: „Víra je základem fosilií, ve které se doufá, důkazem spojnic, které nejsou vidět." (Shute, E., Flaws in the Theory of Evolution, Craig Press, Nutley, New Jersey, 1961, p. 468)

Další evolucionistické prolhané uzenáče, kterými podezdívají svoji chatrnou báchorku, evolucionistický domeček z karet:

►Na to věda teprve přijde, zatím nevíme...
►To je věc pro záhadology, ne pro vědce
►To jsou podvody, falzifikáty (Darwinisti to znají ze svojí vlastní praxe podvádění a výroby falzifikátů)
►Bylo to kontaminováno
►Toto je jen zdánlivý design
►Za milióny let vzniklo to a to a to (darwinisti to pozorovali)
►Spousta prolhaných malůvek a ničím nepodložených báchorek a sugestivních pojmů typu "archeopteryx" - staré křídlo, "protoavis" - dávný pták, "Homo evolutionicus" atd.

PK

Závěr: evolucionisti jsou profesionální lháři a milují uzenáče. PK

Re: Treviso

Vy se pořád motáte kolem vzniku. Zkuste se od něj oprostit.

Jak je možné, že nejsložitější objekt může existovat bez tvůrce, když složitost dokazuje existenci tvůrce?

Jak je možné, že Bůh může existovat bez Tvůrce tj. Boha?

Tyto otázky jsou naprosto rozdílné.

Zkusím reprodukovat kreacionistická tvrzení:
1. Některé objekty (nenapadá mě lepší slovo) jsou tak složité, že vyžadují existenci tvůrce.
2. Nejsložitější objekt tvůrce nevyžaduje

Pokud se mýlím v nějakém z těchto tvrzení, opravte mě prosím.

Ovšem, tato tvrzení nemohou platit současně. Jedno musí být chybné. Buď bůh není nejsložitější objekt (ale to je z mnoha důvodů nesmysl) nebo úvaha o složitosni není správná.

Tato logická úvaha nevyvrací existenci boha.
Pokud by jste připustil že mám pravdu. Nepopřel by jste existenci boha. Odmítl by jste tím argument o složitoti.

Nevím proč se tomu tak bráníte. To jste ve své víře tak nejistý, že musíte bránit každý nesmyslný "důkaz"

Treviso

Jak je možné, že nejsložitější objekt může existovat bez tvůrce, když složitost dokazuje existenci tvůrce?
I na toto souvětí jsem už reagoval. První část - tak jak je napsaná - nedává smysl: Poněvadž tí nejsložitějším "objektem" je podle Vás Bůh, tak by věta zněla: "Jak je možné, že Bůh může existovat bez Tvůrce tj. Boha?" Také jste se mohl ptát: Jak může existovat nejsložitější objekt bez nejsložitějšího objektu?"
To otázka "A kdo stvořil Boha" už jakousi logiku má (i když špatnou). Ale ptát se "Jak může existovat Bůh bez Boha?" nebo "Jak může existovat tvůrce bez tvůrce" nemá logický smysl! Opakuji, že Vy sám jste za nejskložitější objkekt označil Boha.
Byla-li složitost stvořena (vytvořena) Bohem (a nikoli samotnou složitostí), pak i nejsložitější hmotný objekt = předmět jím byl stvořen. Dokonce i duchovní "objekt". V žádném případě nemůže objekt vytvořit sám sebe (např ona "složitost" jako abstrakce konkrétních uspořádání nemůže vytvořit-stvořit samu sebe).
Shrnutí: Va jste stvořil-vytvořil alogickou větu a asi si myslíte, jak je chytrá!

Re: Route 66

Jak je možné, že nejsložitější objekt může existovat bez tvůrce, když složitost dokazuje existenci tvůrce?

Kdo stvořil boha?

To jsou dvě naprosto rozdílné otázky

nejsou.

Očividně nerozumíš česky

Obrázek uživatele Route 66

Re:

To mě nezajímá. Já se ptám:
Jak je možné, že nejsložitější objekt může existovat bez tvůrce, když složitost dokazuje existenci tvůrce?
Neptám se:
Kdo stvořil boha?

To jsou dvě naprosto rozdílné otázky pane Václave Dostále

ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

nejsou.
zato co je velmi znatelne, je vase slovickareni, ktere vy i vasi souverci vytahnete vzdy, kdyz se dostanete argumentacne , tak jako ted - do uzkych
toz jakapak potom diskuze s vami?

"Ježíšek je, jenže my to nesmíme říkat, abychom byli připuštěni na vyšší stupeň všeobecně vzdělávacích škol. A zapřeme-li ho docela, možná i na školu vysokou"
Yvonka - sestřenice pionýra Vasila Krátkého

Customize This