PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ

Smýšlení Darwinových darebáků je prolhané a perverzní, jsou to šašci a komedianti. S vědou má jejich evoluční mýtus jen jedno společné: už 150 let vědu przní a skuteční vědci jejich báchorky ignorují, protože pro vědu a výzkum nemají žádnou cenu, jsou jen k smíchu. Pavel Kábrt

Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele SSK

Václav Dostál

Opakuji, že nelze předložit žádný přírodovědný důkaz Boha. A ani na největší složitost. Důkaz, že jde o nejsložitější entitu je logický: Kdyby existovalo něco složitějšího, mohli bychom pokračovat do nekonečna. Avšak (ZNOVU): Jak může existovat nějaká složitější entita než nejsložitější entita? Jde o Logiku, ne o přírodovědný důkaz! Jeví se, že tu logiku neumíte nebo nechcete pochopit!

Já přece po vás nechci přírodovědný důkaz. Chci právě ten logický. A ten nedokážete dát.

Kdyby existovalo něco složitějšího, mohli bychom pokračovat do nekonečna.

No a? Z čeho plyne nutnost se někde zastavit? (Kromě toho, že to potřebujete, aby to argumentačně sedělo na vaše božstvo?)

Avšak (ZNOVU): Jak může existovat nějaká složitější entita než nejsložitější entita?

Já vám znovu opakuji, že žádná nejsložitější entita existovat nemusí. Tu nutnost postulujete vy. Já tvrdím, že ta nutnost tu není, z ničeho neplyne. Vy ani nikdo jiný nejste schopen dokázat (logicky), že tomu tak být musí. O to mi tu celou dobu jde.

Jak může existovat nějaká složitější entita než nejsložitější entita? Jde o Logiku, ne o přírodovědný důkaz! Jeví se, že tu logiku neumíte nebo nechcete pochopit!

Ano, v případě, že by existovala nejsložitější entita, byste měl samozřejmě pravdu. Ale z ničeho neplyne, že taková entita existovat musí. A to je ten problém. Proto je celá ta argumentace dokazující boha skrze složitost jeho výtvorů úplně k ničemu, protože nedokazuje vůbec nic. Navíc, i kdyby ta nejsložitější entita existovala, tak to vůbec neznamená, že je to bůh nebo dokonce ten váš bůh.

Důkaz, že kameny jsou pro pyramidu opracované nedokazuje existenci lidských opracovávatelů. Mohli to být mimozemšťané. A opracování těch kamenů už vůbec nedokazuje nějaký plán (výkres, výpočet). To, že takový plán existoval, lze dokázat jen logicky ale přírodovědný důkaz (např. nález nějakého papyru s plánem) neexistuje. Musíme věřit, že existoval - z úvahy, že to nestavěli "baj očko"!

Jestliže by důkazy, že pyramidy postavili lidé, skutečně neexistovaly, pak rozhodně neplatí, že tomu musíme věřit. Pak platí, že nevíme, kdo je postavil a zda je vůbec někdo postavil. A to je všechno. Nic víc říci nelze.

----------------------
S úctou, SSK.

SSK

Z toho to ale evidentně neplyne, protože není žádný důvod, aby se ten řetěz složitosti zastavil zrovna u vašeho boha. Tak z čeho plyne to, že bůh je nesložitější?
Opakuji, že nelze předložit žádný přírodovědný důkaz Boha. A ani na největší složitost. Důkaz, že jde o nejsložitější entitu je logický: Kdyby existovalo něco složitějšího, mohli bychom pokračovat do nekonečna. Avšak (ZNOVU): Jak může existovat nějaká složitější entita než nejsložitější entita? Jde o Logiku, ne o přírodovědný důkaz! Jeví se, že tu logiku neumíte nebo nechcete pochopit!

Důkaz, že kameny jsou pro pyramidu opracované nedokazuje existenci lidských opracovávatelů. Mohli to být mimozemšťané. A opracování těch kamenů už vůbec nedokazuje nějaký plán (výkres, výpočet). To, že takový plán existoval, lze dokázat jen logicky ale přírodovědný důkaz (např. nález nějakého papyru s plánem) neexistuje. Musíme věřit, že existoval - z úvahy, že to nestavěli "baj očko"!

Obrázek uživatele Šriber

Pravda

Všechny přírodní jevy a výtvory ukazují na mě. To, že jsou mým dílem, nelze dokázat, ale ani vyvrátit. Já jsem Tvůrce. Chvalte mě a uctívejte mě...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

Obrázek uživatele SSK

Václav Dostál

Naše tvrzení je JINÉ: Neexistuje nic "složitějšího" než Bůh. Tedy: Nejsložitější nemůže vyžadovat něco ještě složitějsího jako svého tvůrce či svou příčinu!!

Vždyť právě tohle celou dobu rozporuju. To, že bůh je nejsložitější entita, je z prstu vycucané tvrzení. Z čeho to vyplývá? Myslel jsem že to má podle kreacionistů plynout ze složitosti výtvorů této entity, protože ty složité výtvory přece musel stvořit ještě složitější tvůrce. Z toho to ale evidentně neplyne, protože není žádný důvod, aby se ten řetěz složitosti zastavil zrovna u vašeho boha. Tak z čeho plyne to, že bůh je nesložitější?

----------------------
S úctou, SSK.

Obrázek uživatele Šriber

Václav Dostál

Boha nelze dokázat - nějakým přírodovědným důkazem

Ani žádným jiným...

Všechny přírodní jevy nebo výtvory UKAZUJÍ na Boha

Jak jste na to přišel?

U pyramidy také nelze dokázat, že to JE výtvor (lidí).

Samozřejmě, že lze. Jsou to opracované kameny naskládané na sebe do tvaru jehlanu...

"Co jste zač?", zeptal se Erich postavy zahalené tmou.
"Říkají mi Šriber", zněla odpověď.

SSK

Nyní o tvrzeních kreacionistů píšete něco jiného než nedávno: "To sice kreacionisté říkají, ale z ničeho to neplyne."
Avšak NETVRDÍME: A že ten složitější tvůrce je bůh. Ten ale podle stejné logiky taky vyžaduje složitějšího tvůrce Naše tvrzení je JINÉ: Neexistuje nic "složitějšího" než Bůh. Tedy: Nejsložitější nemůže vyžadovat něco ještě složitějsího jako svého tvůrce či svou příčinu!! KOLIKRÁT to mám opakovat??
Bůh má údajně být složitější (nikoli nejsložitější, protože z ničeho neplyne) než všechno, co stvořil.
OVŠEM fakt, že Bůh je složitější než to co, vytvořil TAKÉ z ničeho neplyne
Je bůh složitější než jeho výtvory? ANO nebo NE?
Samozřejmě že ANO - porotože je "nejsložitější". Vzato logicky - nikoli jako nějaký důkaz.
Boha nelze dokázat - nějakým přírodovědným důkazem. Ale ani vyvrátit! Všechny přírodní jevy nebo výtvory UKAZUJÍ na Boha, ale dokázat ho nemohopu - protože jsou nižšími entitami - jím vytvořenými.
Slovíčkaříte: všechno živé je výtvor a proto to muselo být stvořeno. Ovšem neexistuje jediný důkaz, že to výtvorem skutečně je.
A čím to tedy JE, jestliže to výtvorem není?
Nebo: Existují "tvorové" - např. zvířata a lidé. Nebo to nejsou tvorové? A CO to tedy JE?

Právě obrázky v "článku" porovnávají umělé a "přírodní" výtvory. U pyramidy také nelze dokázat, že to JE výtvor (lidí). Nikdo z nás neviděl nějaký výkres, výpočet. Jak dokázat, že existovaly? Pouze logickou úvahou - že pyramidu nikdo nestavěl "baj očko"?
Ješčtě jinak: Jak dokážete, že jste své argumenty vymyslel Vy a že jste to dejme tomu od nikoho neopsal? DOKAŽTE, že tvůrcem svého minulého příspěvku jste Vy!

Obrázek uživatele SSK

Václav Dostál

Ti říkají, že vytvořené entity vyžadují tvůrce.

To sice kreacionisté říkají, ale z ničeho to neplyne. Abyste to tvrzení dokázali, tak tvrdíte, že složité entity nelze vysvětlit jinak než tvůrcem, což ale taky z ničeho neplyne. A tak nakonec vždy skončíte u toho, že složité mohlo být stvořeno jenom složitějším tvůrcem. A že ten složitější tvůrce je bůh. Ten ale podle stejné logiky taky vyžaduje složitějšího tvůrce. A tak pořád dokola.

Bůh ovšem vytvořená entita není.

To tvrdíte vy. Ovšem nejste schopni to dokázat. Je to váš výchozí předpoklad, nikoli něco, co vyplývá z vaší argumentace.

ZNOVU: Je-li Bůh nejsložitější entitou (jsoucnem) nemohla jej vytvořit ještě složitější entita. Složiější entita než nejsložitější je pitomost!

Bůh má údajně být složitější (nikoli nejsložitější, protože z ničeho neplyne) než všechno, co stvořil. Je bůh složitější než jeho výtvory? ANO nebo NE?

Jakýkoli výtvor byl vytvořen NĚKÝM, nevytvořil se ("nevznikl") sám od (ze) sebe!

Výtvor ano. Problém je v tom, že vy řeknete, že např. všechno živé je výtvor a proto to muselo být stvořeno. Ovšem neexistuje jediný důkaz, že to výtvorem skutečně je. Proto se uchylujete k argumentaci složitostí a jsme tam, kde jsme byli. Prostě se neustále točíte v kruhu a ten kruh jenom deformujete různými úhybnými manévry. Ale pořád je to kruh.

----------------------
S úctou, SSK.

Re: - složitost.

Pak ho vyžaduje i Bůh. Nebo Bůh není složitější než to, co údajně stvořil?

Kupodivu - z jistého pohledu ano. Je stejný jako my lidé. Stejně složitý. A kdo bude tvrdit opak, může zapřemýšlet nad tím, jak si tady neustále např. Sriber - stěžuje na to, jak je někdo "idi ot". Nejspíše proto, protože je co? Protože je příliš složitá osobnost, či jeho přemýšlení je příliš složité než jeho, že to neumí pochopit, proč tak někdo přemýšlí.

Bůh je však "vyšší" bytost z popisu možností - neboli - v jeho moci je dát život, či život vzít. Nebo stvořit hmotu, či stvořit život jak jej známe, nebo někoho vzkřísit ze smrti. Či spousta dalších zajímavých činností.

Přesto všechno - je Bůh úplně stejný jako člověk v tom, že např. cítí jako člověk, rozumí jako člověk - úplně stejně přemýšlí jako člověk, miluje jako člověk, nenávidí jako člověk ...... V.S.

"Podstatné je, že atribut složitosti vyžaduje tvůrce" - nikoli - argumentace nesmyslem je argumentovat, že něco složitého potřebuje složitější příčinu a ta potřebuje také složitější příčinu - až donekonečna. To je nesmysl pro člověka znalého už od pohledu.

Re: Václav Dostál

Slovo objekt jsem použil jen proto, že mě nic lepšího nenapadlo. Pokud myslíte, že entita je lepší, není problém můj text upravit:

Zkusím reprodukovat kreacionistická tvrzení:
1. Některé entity jsou tak složité, že vyžadují existenci tvůrce.
2. Nejsložitější entita tvůrce nevyžaduje

Pokud se mýlím v nějakém z těchto tvrzení, opravte mě prosím.

Ovšem, tato tvrzení nemohou platit současně. Jedno musí být chybné. Buď bůh není nejsložitější entita (ale to je z mnoha důvodů nesmysl) nebo úvaha o složitosni není správná.

SSK

Podstatné je, že atribut složitosti vyžaduje tvůrce. Pak ho vyžaduje i Bůh. Nebo Bůh není složitější než to, co údajně stvořil?
Motáte to důkladně!
Věta "Podstatné je, že atribut složitosti vyžaduje tvůrce" TAKÉ nedává smysl! Nic takového kreacionisté netvrdí! Ti říkají, že vytvořené entity vyžadují tvůrce. Bůh ovšem vytvořená entita není.
ZNOVU: Je-li Bůh nejsložitější entitou (jsoucnem) nemohla jej vytvořit ještě složitější entita. Složiější entita než nejsložitější je pitomost!

Příklady na obrázcích "článku" mluví jasně: Jakýkoli výtvor byl vytvořen NĚKÝM, nevytvořil se ("nevznikl") sám od (ze) sebe! Natož aby "vznikl" jen tak sám od sebe z ničeho!

Customize This