PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ

Smýšlení Darwinových darebáků je prolhané a perverzní, jsou to šašci a komedianti. S vědou má jejich evoluční mýtus jen jedno společné: už 150 let vědu przní a skuteční vědci jejich báchorky ignorují, protože pro vědu a výzkum nemají žádnou cenu, jsou jen k smíchu. Pavel Kábrt

Průměr: 3 (2 votes)
Obrázek uživatele JHK

Re: - Koroslav.

Člověk je živočich, konkrétně primát o něco inteligentnější než ostatní hominidi. Se svými chlupatými příbuznými sdílí mnoho společného.

Člověk a gorila mají mnohem více společného než gorila a žába. Pokud tohle, Vlasto, nechápeš a nevidíš, nech si propláchnout také oči, protože hlavu už ti vymili řádně.

Vaše selektivní dokazování mě nikterak neznepokojuje Koroslave. Selektujte si co jen chcete a říkejte tomu "pravdivý pohled". Tím se pravdivým ještě nestane. Já oči ani mozek proplachovat nehodlám. Už jsem to udělal, když jsem důkazy o Bohu přijal jako důkazy o Bohu. Nehodlám zpět se vracet do domněnek. Nerad se totiž něco pouze domnívám a už vůbec nerad se domnívám díky tomu, že se někdo jiný přede mnou domníval - že si fosilní důkazy a život jako takový - vykládá správně.

Já mám raději mnohalety potvrzenou pravdu - a na to mi Bible stačí. Nemohu za to, že se Vám Bible nelíbí. Já k ní jako k něčemu, co se mi líbí, nebo nelíbí nepřistupuji. Budete muset změnit své postoje. V.S.

Člověk může být třeba hominidem, nebo tím, čím si jej člověk pojmenuje - tím se ale jako člověk nezmění. Bude stále člověkem a gorila bude stále "pouze" zvířetem. A pták bude ptákem a ryba rybou. A protože my přesně nevíme, co všechno se označovalo v Bibli jako

"I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“ 21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. 22 A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ 23 Byl večer a bylo jitro, den pátý. 24 I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak."

- bude pro nás vždy podstatné, že zvířata a člověk byli stvořeni jako oddělené "druhy". Ten ostatní balast, který tady vytváříte svými "domnělými důkazy pro evoluci" - zůstane vždy pouhým balastem, který jednou přiteče a pak zase odteče. Základ tady ale vždy bude stejný. Ten si každý může ověřit přečtením Bible. Vřele doporučuji to také udělat. Nic tím neztratíte - pouze získáte Koroslave. To, že tím dyžtak ztratíte svojí naivitu - není žádná ztráta. Naopak - čím dříve se toho zbavíte - tím lépe pro Vás.

Re: Václav Dostál

Složitější informace se z jednodušší nevyvine ani miliardami mutací či změn

Toto je oblíbená nepravdivá mantra kreacionistů.

Už samotná existence a úspěšné užívání evolučních algoritmů v programování ji jednoznačně vyvracejí.

Samozřejmě se ohradíte, že tam přece vložil informaci programátor atd., což je zase úplná hloupost, protože programátor do programu vkládá jenom znalosti o fyzikálních zákonech pro selekci a algoritmus proces vytváření nové generace.
Programátor na začátku nemusí vůbec tušit, jaký bude výsledek programu. Lépe řečeno netuší to nikdy, protože jinak by se optimalizace pomocí EA nepoužívala, protože proč by to někdo dělal, když je důležitý jenom výsledek?

Ke "vzniku" vysoce inteligentního tvora je nutno k informacím, které jsou obsženy v méně inteligentnějším tvorovi, "přidat" další informace zvenčí, protože ty přidané vlastnosti v tom méně intelientnějším tvorovi obsaženy nejsou.
Což není problém, protože to žádný fzikální zákon nezakazuje.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Re: Vlasta

Společné vlastnosti neimplikují společný původ. Jsou dány - Bohem. Velice důležitou společnou vlastností živých organísmů je život. Život méně inteligentnějšího tvora nevytváří inteligentnějšího tvora. Podobně je to s jinými vlastnostmi. Ještě důležitější společnou vlastností živých tvorů je jim vložená informace. Složitější informace se z jednodušší nevyvine ani miliardami mutací či změn (např. změn v pořadí jednotlivých "písmen"). Konec konců, informace je výsledkem inteligence, tvůrčí činnosti.
Ke "vzniku" vysoce inteligentního tvora je nutno k informacím, které jsou obsženy v méně inteligentnějším tvorovi, "přidat" další informace zvenčí, protože ty přidané vlastnosti v tom méně intelientnějším tvorovi obsaženy nejsou.

Re: Vlasta

Já chápu, že ti tvoje verze náboženství zakazuje přijmout pravdu, ale to nemění nic na tom, že ty důkazy existují a jsou dostupné každému, jehož mozek není zatemněn dogmaty.

Člověk je živočich, konkrétně primát o něco inteligentnější než ostatní hominidi. Se svými chlupatými příbuznými sdílí mnoho společného.

Člověk a gorila mají mnohem více společného než gorila a žába. Pokud tohle, Vlasto, nechápeš a nevidíš, nech si propláchnout také oči, protože hlavu už ti vymili řádně.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Obrázek uživatele JHK

Re: - Koroslav.

Jenže ty důkazy existují. Jak pro pyramidy, tak pro evoluci. Věřir tomu nemusíš, ale to nemění nic na tom, že to tak prostě je.

To, že existují mutace a to že si smrt někoho vybere, jsou pozorovatelné skutečnosti, či nějakým způsobem zjistitelné pod mikroskopem.

Ale nikde Koroslave - nikde - není ani jeden důkaz toho, že se člověk díky tomuto vyvinul z nějakých prvních buněk přes nějaké domnělé přechodné články, které si člověk postuloval jako přechodné. Tomu pouze může někdo věřit a ne to vydávat za vědu, popř. fakta. Nikde totiž nebylo jakkoli prokázáno - že se z nějakého předka, které se např. podobalo myši - vyvinul postupně přes nějaké mutace člověk. Selekce na nic takového nemá ostatně žádný vliv. Maximálně tak schopnost se rozmnožit a využití této schopnosti. A ani to není úplně pravda.

Ještě jednou Koroslave - člověk je člověk a zvíře je zvíře - a je mezi nimi diametrální rozdíl. Kdo toto neumí rozpoznat - měl by se to někde naučit, nebo se nechat poučit, že zvíře a člověk je úplně jiný "druh", který nemá ani s jedním z nich nic společného co se týče své podstaty - v tomto případě myslím na rozdíly psychické a duševní a sociální. Pokud někdo chce tady rozebírat pouze ony materiální spojitosti - proč ne - když někdo nemá rozum, ani v apatyce nekoupí.... V.S.

Re: - Vlasta

Jestliže by důkazy, že pyramidy postavili lidé, skutečně neexistovaly, pak rozhodně neplatí, že tomu musíme věřit.

Ani my nemusíme věřit tomu, že člověk vznikl díky postupným evolučním procesům - mutace, selekce

Jenže ty důkazy existují. Jak pro pyramidy, tak pro evoluci. Věřir tomu nemusíš, ale to nemění nic na tom, že to tak prostě je.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Obrázek uživatele JHK

Re: - SSK.

Navíc, i kdyby ta nejsložitější entita existovala, tak to vůbec neznamená, že je to bůh nebo dokonce ten váš bůh.

- samozřejmě - metoda líbí nelíbí se Vám stále hodí jako ten "pádný" argument.

Jestliže by důkazy, že pyramidy postavili lidé, skutečně neexistovaly, pak rozhodně neplatí, že tomu musíme věřit. Pak platí, že nevíme, kdo je postavil a zda je vůbec někdo postavil. A to je všechno. Nic víc říci nelze.

- výborně. Ani my nemusíme věřit tomu, že člověk vznikl díky postupným evolučním procesům - mutace, selekce. Wink

Proto nechápu, proč neustále o té evoluci něco tvrdíte? Nic více přeci říci nelze.....- než jen to, že to "mohlo" být tímto postupným vývojem. Mohlo - ne, že to tak bylo. Copak v tomto případě už Vaše logika - neplatí? V.S.

Obrázek uživatele JHK

Re: - Václav Dostál.

Důkaz, že kameny jsou pro pyramidu opracované nedokazuje existenci lidských opracovávatelů. Mohli to být mimozemšťané. A opracování těch kamenů už vůbec nedokazuje nějaký plán (výkres, výpočet). To, že takový plán existoval, lze dokázat jen logicky ale přírodovědný důkaz (např. nález nějakého papyru s plánem) neexistuje. Musíme věřit, že existoval - z úvahy, že to nestavěli "baj očko"!

- souhlasím. To, že pyramidy mohli stavět mimozemšťané - je jedna z "možných" možností. To lze v podstatě říci o každé stavbě, která nemá jakékoli doklady o svém původu a toho, jak byla stavěna. Tou rozumnou možností je však to, že to stavěli lidé - pouze nevíme jak přesně, protože o tom např. není nikde žádný záznam. Podobně je logické přemýšlení - že Vesmír pochází od jednoho Tvůrce, který ale není z těchto částí, ze kterých je Vesmír. Neboli - není materiálního založení, ale duchovního. Jenomže protože neexistují žádné "plány" duchovního "materiálu" - tak tohoto Tvůrce prostě nevidíme materiálníma očima. Ale to nevadí, protože Ho můžeme vnímat jinak - a to je ta podstatná schopnost nás lidí, že mohou vnímat toto konkrétní "duchovno". Tedy krom pár jedinců, kteří si myslí, že to je pouze výplod lidské fantazie a snaží se na to napasovat svoje "materialistické důkazní metody". - samozřejmě takové, které budou dokladovat jejich vlastní "úspěšnost" - k jejich "libé vůni".....V.S.

Aby mohli pak jeden druhého plácat po zádech a říkat - to jsme to těm kreacionistům vytmavili.... - nerozumní lidé....

Obrázek uživatele JHK

Re: SSK.

Já přece po vás nechci přírodovědný důkaz. Chci právě ten logický. A ten nedokážete dát.

Ale umíme. Podobně jako ta pyramida byla stvořena/dodatečně doplním - vytvořena/ - a lze to z jistých rysů - poznat - např. že nikde jinde na celé zemi nepozorujeme, že by přírodní útvary nabývaly tohoto určitého typy uspořádání....., podobně lze logicky dojít k tomu, že lidé a zvířata a tato zem - je také dílem určité entity, kterou naprosto logicky označíme Bohem.

Bohužel se evolucionistům taková logika nelíbí, neboť oni velmi často takto ve svých úvahách přemýšlejí - líbí/nelíbí. V.S.

Proč nereagujete na mne SSK? Václav Dostál se Vám hodí jako "obětní" beránek?

Re: C.L.M.

Tvůrce existuje od vždy. Sám dokonca stvoril aj Čas.

To je v souladu s:

2. Nejsložitější entita tvůrce nevyžaduje.

Customize This