PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ

Smýšlení Darwinových darebáků je prolhané a perverzní, jsou to šašci a komedianti. S vědou má jejich evoluční mýtus jen jedno společné: už 150 let vědu przní a skuteční vědci jejich báchorky ignorují, protože pro vědu a výzkum nemají žádnou cenu, jsou jen k smíchu. Pavel Kábrt

Průměr: 3 (2 votes)

Re: - Koroslav a mantry....

Evoluční algoritmy se průběhu makroevoluce podobají jen zdánlivě. Mnoho neznamená podobné názvosloví. Snad by bylo možno je připodobnit k mikroevoluci. Anebo si myslíte, že hledáním řešení složité a rozsáhlé úlohy, vznikne jiná úloha? Navíc ke spuštění výpočtu podle evoluč. algoritmu musí být přítomny nezjednodušitelné prostředky.

Obrázek uživatele Chameleon

Re: PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ

Programátori, keby chceli, mohli by najlepšie porozumieť Bohu - Tvorcovi. Ako sa vy programátori pokúšate zostrojiť svoj program? Tak, aby bol čo najviac flexibilný a prispôsobivý rôznym podmienkam v ktorých sa môže "ocitnúť". Prečo si potom myslíte, že tvorca by takto nepostupoval? -A ak takto postupoval - prečo to považovať za Darwinistickú evolúciu? Veď je to len progrm vrámci DNA... Napr. program "adaptácia piniek".

Obrázek uživatele JHK

Re: - Treviso.

Aby to nezapadlo, tak to zupakuji:

1. Některé entity jsou tak složité, že vyžadují existenci tvůrce.
2. Nejsložitější entita existenci tvůrce nevyžaduje.

3. Tvrzení 1 a 2 nemohou platit současně.

ad.1 - složitost v určitém slova smyslu. Tzn. ne složitost v uspořádání hmotném, ale v existenci. A existence je tu nazvána jako "složitá" - ne však ve smyslu materiálním. Lepší slovo by proto dle mého bylo - dokonalost a to ještě ve spojitosti s takovými výrazy jako "dobro, plnost, svatost".

ad.2 - problém s pojmy a jejich nevyčerpávajícím vysvětlením oněch rozdílů. Mohu vzít kus drátu a zamotat jej tak do sebe, že ani nejsložitější stroj, který by mohl člověk postavit, to zdrátované klubko nerozmotá. Ten stroj však může být z mého pohledu mnohem složitější, než to mnou smotané klubko. Pojem složitost - bez dodatečného vysvětlení, co to vlastně znamená - nemůže dost dobře vysvětlit, proč nemůže být Bůh stvořen. Znovu říkám, že lepší pojmy by byly např. dokonalost ve spojitosti s pojmy, které jsem již uvedl. Další pojem, který by to mohl dovysvětlit je např. moc. Bůh má absolutní moc a nikdo se Mu nemůže vzepřít a dělat si co by chtěl, kdyby mu nebylo od Boha dáno - neboli - veškerá "moc" jiných existujících bytostí - pochází z moci Boží. Žádná jiná bytost s takovou mocí - neexistuje. Proto je Bůh Bohem. Pokud se někomu nelíbí tato "logika" - nemusí. Nikdo po nikom v tomto případě nechce - aby musel. Bůh dává všem svobodu si myslet, co každý bude si chtít myslet. Jinak by člověk nebyl svoboden ve svém myšlení a vlastní vůli. Vše je naprosto v souladu s tím, kdo a jaký je člověk. Naprosto. V.S.

"Moudrý" Treviso

Aby to nezapadlo, tak to zupakuji:
1. Některé entity jsou tak složité, že vyžadují existenci tvůrce.
2. Nejsložitější entita existenci tvůrce nevyžaduje.
3. Tvrzení 1 a 2 nemohou platit současně.

Já to taky zupakuji: Tvrzení 1 a 2 mohou velmi snadno platit současně. Není totiž žádný vědecký ani logický důvod, aby některé entity, ani nemusí být příliš složité, neeexistovaly věčně, bez toho, že by byly někdy stvořeny či vytvořeny a měly začátek.

Příklad: odkdy je kruh kulatý? Kdy začal být kruh kulatý?
Odpověď: kruh byl vždy kulatý. Nikdo to nestvořil, nikdo jeho kulatost nezačal, nikdo neřekl "od teďka kruh bude kulatý". Ani se kulatost kruhu nevyvinula třeba z elipsy za milióny let, jak by si to Darwinovi darebáci jistě přáli. A to platí o mnoha duchovních entitách, např. samotném životě: život je jen ze živého, nemohl vzniknout a nevznikl, jak víme od Pasteura, ale byl vždy - jinak by tu nebyl ani teď. To je věda, ostatní jsou darwinistické prolhané nevědecké šarády.

Bůh je živý odvždy, nemůže mít žádný začátek a má to hlubokou logiku. Evoluční vypatlanci totiž mluví o "ničem", které "bouchlo" a tím začalo "všechno". Nic blbějšího nikdo nikdy nevymyslel, jen Darwinovi darebáci, kteří kašlou na vědecká fakta a jejich vlastní bláboly jsou jim nadevše. Aby se z ničeho vytvořilo něco a ještě k tomu výbuchem je čirý nesmysl vypatlaných fantaických evolucionistických mozků v rozporu s naším pozorováním i zkušeností i zjištěnými zákony fyziky a chemie. Pokud se mýlím, dejte příklad, kde z ničeho vzniká něco výbuchem, prolhanci. PK

Re: PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ

Aby to nezapadlo, tak to zupakuji:

1. Některé entity jsou tak složité, že vyžadují existenci tvůrce.
2. Nejsložitější entita existenci tvůrce nevyžaduje.

3. Tvrzení 1 a 2 nemohou platit současně.

Obrázek uživatele JHK

Re: Václav Dostál - odpověď Koroslavovi.

- skvělé. Smile Díky. V.S.

Koroslav

existence a úspěšné užívání evolučních algoritmů v programování jednoznačně vyvracejí vznik složitějších informací jen náhodnými změnami jednodušších informací?
Evoluční algoritmy pro počítačové modelování vymyslel "člověk". Nevznikly nějakou náhodou z ničeho!
protože programátor do programu vkládá jenom znalosti o fyzikálních zákonech
Tzn., že do programu se ty znalosti nevkládají samy od sebe, ale vkládá je tam programátor! Jaképak JENOM? Když je tam nevloží on, tak tam prostě nebudou! Kromě toho to vkládá do už známého programu - ale ten také "někdo" vymyslel. Mohl být uložený na CD nebo na flešce, ale tam to také "někdo" uložil! Navíc ten nový programátor něco "JENOM" doplňující musí určit, který dřívější program se použije!
Což není problém, protože to žádný fzikální zákon nezakazuje.
To se mýlíte! Informace se "neřídí" žádným fyzikálním zákonem: není to ani hmota ani energie, jichž se fyzikální zákony týkají. Můžeme ovšem uplatnit zákon zachování - že informace nemůže vzniknout z ničeho. Narozdíl od fyzikálních jevů či dějů je informace nehmotná. I kyž budeme předpokládat, že informace (myšlenky) lidský (!) mozek vylučuje podobně jako kůže vylučuje pot, pak samotná informace nemá žádnou hmotnost a je tedy nehmotná čili nemá příslušnou "Einsteinovu" energii. Sebevětšími fyzikálními změnami hmotnosti-energie nevznikne ani nejmenší informace. (Navíc vylučování myšlenek-informací není totéž co vylučování potu, protože pot je hmotný, kdežto informace je nehmotná).

Obrázek uživatele JHK

Re: - Koroslav.

Jenom jste potvrdil, že Vás žádné reálné důkazy nezajímají. Radši si čtete židovskou mytologii.

Tak vidíte to. Označíte Bibli slovem mýtus. Kdo tady má potom vypláchnutý mozek? V.S.

Obrázek uživatele JHK

Re: - Koroslav a mantry....

Složitější informace se z jednodušší nevyvine ani miliardami mutací či změn

Toto je oblíbená nepravdivá mantra kreacionistů.

Už samotná existence a úspěšné užívání evolučních algoritmů v programování ji jednoznačně vyvracejí.

Ta Vaše mantra Koroslave je mnohem horší. Už samotné užívání těchto algoritmů - totiž nic nedokazuje, dokazuje akorát to, že se "těla" biologických organizmů - mění, nebo se mění některé funkce, které se podílejí na "životě" těchto organizmů - ale ne, že se mění podstata těchto organizmů - protože jak správně přiznáváte - vůbec nevíte, k čemu některé změny povedou. Je však jasné, že některé změny přinesou smrt organizmu, proto jsou některé změny nemožné. Vy pouze tzv. střílíte od boku a to dost mizernou flintou a se zakrytýma očima a myslíte si, že jste strefili ten opravdový "základ" vzniku druhů. Ne - netrefili. Pouze používáte určité principy, či přírodní procesy - k přetváření již utvořených organizmů. Říkejte tedy tomuto - pravdivě - že to je pouze přetváření již utvořených organizmů, ale neříkejte tomu lživě - utvoření nových organizmů - protože to není pravda. V.S.

Re:Vlasta

Jenom jste potvrdil, že Vás žádné reálné důkazy nezajímají. Radši si čtete židovskou mytologii.

Já oči ani mozek proplachovat nehodlám. Už jsem to udělal

To přesně jsem říkal.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Customize This