PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ

Smýšlení Darwinových darebáků je prolhané a perverzní, jsou to šašci a komedianti. S vědou má jejich evoluční mýtus jen jedno společné: už 150 let vědu przní a skuteční vědci jejich báchorky ignorují, protože pro vědu a výzkum nemají žádnou cenu, jsou jen k smíchu. Pavel Kábrt

Průměr: 3 (2 votes)

Václav Dostál

Václave, když už se rozhodnete skočit na vidle, tak prosím aspoň bez rozběhu, není to hezká podívaná. Já termíny z IT znám, přeci jenom už se programováním nějaký ten pátek živím, tak se nesnažte učit starého orla létat.
Pokud chcete znát význam slova virtuální ze slovníku, tak zkuste jiný, např. Cambridge, Merriam-Webster, nebo se na Vámi odkazovaném slovníku ABZ aspoň podívejte na komentář Martina Tauchmana.

Virtuální aparatura jest zcela normální pojem, stejně jako virtuální počítač, virtuální paměť, virtuální realita, atd. A u žádného z těchto pojmů to neznamená zdánlivý, možný, potenciální [nebo] neskutečný, v tomto okamžiku neexistující [nebo] libovolně či nekonečně malý

To znamená, že evoluční algoritmy jsou na Darwinově předpokladu („teorii“) postaveny, že jde o základ a/neboli předpoklad těchto algoritmů.
No přesně to jsem říkal.

Tzn.: do daného algoritmu není zahrnut přirozený výběr všech možných matematických funkcí, že tvůrci algoritmu pracují s určitou funkcí. Právě tuto skutečnost evoluční algoritmus nesimuluje. Znamená to, že v průběhu předpokládané makroevoluce přírodní výběr v tomto případě neproběhl?
Tady jste, Václave, úplně mimo. Žádný výběr matematické funkce neprobíhá. Funkce, která se maximalizuje (nebo minimalizuje to záleží na implementaci) je právě fitness, neboli schopnost přežití. Ta je nějak nadefinována v rámci definice problému.

První věta abstraktu říká: „Optimalizace čelních ozubených kol s vnitřními zuby je vedena účelem minimalizace …“
Tady je příležitost, jak vám to hezky vysvětlit.
1) Na světě se pohybují autíčka s převodovkou s ozubenými koly. Jsou všechna stejná, jenom ty převodovky mají různé tvary, počty a velikosti zubů - To je populace v Evolučním algoritmu

2) Po světě bohíhají zlí pánové ze šroťáku a snaží se autíčka sešrotovat. Nikdy je nechytnou všechny, ale jenom ty nejpomalejší - to je mechanismus selekce (naprogramuje programátor pomocí funkce z bodu 3)

3) Protože jsou autíčka kromě převodovky totožná, tak jejich rychlost ovlivní jenom účinnost přenosu síly z motoru na kola (takže nás zajímá jenom kvalita zubů v převodovce). A tady je to hezké protože můžeme definovat 2 fitness funkce
a) fitness funkce jsou tepelné ztráty při rotaci ozubeného soukolí - v tom případě budeme tuto funkci minimalizovat
b) fitness funkcí je účinnost přenosu výkonu z jednoho ozubeného kola na druhé - v tom případě budeme funkci maximalizovat
Funkci naprogramuje programátor podle reálných vlastností ozubeného soukolí. Pokud tomu nerozumí, pomůže mu strojní inženýr

4) Programátor naprogramuje mechanismus křížení a přidá náhodný proces mutace, který bude převodovky z autíček navzájem křížit a pak je ještě zmutuje, protože nechceme, aby dětičky byly jenom průměrem rodičů. Ostatně podobně to funguje i v přírodě u živých tvorů.

Snažil jsem se to zlednodušeně napsat tak, aby to bylo snadno pochopitelné i pro laika, kterým pravděpodobně jste.

Než začnete rozporovat "náhodnost" funkce z bodu 4, tak upřesním, že se jedná většinou o funkci pseudonáhodnou, protože čistě softwarový generátor náhodných čísel asi neexistuje (pro zájemce více v The Art of Computer Programming od Donalda Knutha - tuším, že to řeší v knize druhé, poměrně obsáhlé). Hardwarový generátor náhodných čísel je většinou hodně drahý a hodně pomalý, takže se pro účely EA nehodí, a navíc existují pseudonáhodné generátory, které se těm opravdu náhodným velmi blíží.

V samovolné evoluci žádný účel není.
Účel přímo souvisí s vlastnostmi fitness funkce. Zatímco v programování známe účel a z něj odvodíme fitness funkci, v biologii známe fitness funkci (schopnost úspěšného rozmnožení se) a zní lze snadno odvodit účel biologické evoluce (přežití života v měnících se podmínkách).

Možná můžeme polemizovat sáhodlouze na pojmem účel, ale to nemění nic na tom, že Evoluce funguje. A to jak v prostředí fyzickém, tak v prostředí virtuálním.

Myslím, že nadále na Vás nebudu reagovat
To je Vaše volba.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Koroslav

„Zatímco experiment v CERN běží fyzicky, experiment v počítači běží virtuálně, proto program může být aparaturou."
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aparatura: soustava přístrojů, nástrojů [nebo] soustava orgánů se zvláštní funkcí.
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/virtualni: zdánlivý, možný, potenciální [nebo] neskutečný, v tomto okamžiku neexistující [nebo] libovolně či nekonečně malý
Nepoužívejte „odporné termity“, dělají Vám potíže!

programátor nevkládá žádné znalosti ohledně výsledku objektu, který podléhá evoluci. ON TOTIŽ VŮBEC NEVÍ, jaký ten výsledek bude.
I kdyby programátor neučinil ani jediný předpoklad o výsledku, tedy neočekával vůbec nic, pak pořád „něco“ vkládá, včetně znalostí!

Evolučními algoritmy jsem se zabýval. Zde je výpis tohoto mého snažení:

Evoluční algoritmy
podle http://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/uir/gen_alg2/E_alg.htm.: „V přírodě biologičtí jedinci jedné populace mezi sebou soutěží o přežití a možnost reprodukce na základě toho, jak dobře jsou přizpůsobeni prostředí. V průběhu mnoha generací se struktura dané populace vyvíjí na základě Darwinovy teorie o přirozeném výběru a přežívání jen těch jedinců, kteří mají největší sílu (schopnost přežít; v anglosaských zemích se pro tuto hodnotu používá termín fitness ).
To znamená, že evoluční algoritmy jsou na Darwinově předpokladu („teorii“) postaveny, že jde o základ a/neboli předpoklad těchto algoritmů.
Podle. http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-1-evolucni-algoritmy/#ic=...Evoluční algoritmy patří mezi globálně optimalizační algoritmy. Cílem je prohledat prostor a najít optimální řešení – tedy takové řešení, které maximalizuje nebo minimalizuje známou funkci."
První zdůrazněná slova jasně ukazují, že tvůrci evolučních algoritmů musejí postupovat podle pravidel či zákonů, které platí obecně pro jakékoliv algoritmy (včetně optimalizačních) a ne že se evoluční algoritmy nějak liší ve své podstatě od jiných algoritmů (například výukových – podle nichž vyučující vytváří výukové programy pro počítače). Podle vyzývatele ke studiu rozebíraného článku by se měly takto lišit dokonce proto, že obsahují zvláštní typy instrukcí (např. instrukci výběru nebo instrukci křížení.)
Tzn.: do daného algoritmu není zahrnut přirozený výběr všech možných matematických funkcí, že tvůrci algoritmu pracují s určitou funkcí. Právě tuto skutečnost evoluční algoritmus nesimuluje. Znamená to, že v průběhu předpokládané makroevoluce přírodní výběr v tomto případě neproběhl?

Evoluční algoritmy se mohou týkat výroby:
http://www.mitpublications.org/yellow_images/1347430400_logo_4.pdf:
Název tohoto mně doporučeného textu zní: „Optimalizace návrhu čelních ozubených kol s vnitřními přímými zuby použitím genetického algoritmu“. Už jenom samotné slovo „návrh“ („design“) jasně ukazuje, že existují nějací návrháři.
První věta abstraktu říká: „Optimalizace čelních ozubených kol s vnitřními zuby je vedena účelem minimalizace …“ V samovolné evoluci žádný účel není.
(Pořád jde o evoluční algoritmy!)
(Koneckonců i evoluční algoritmy simulující evoluci v přírodě účel mají - totiž právě to simulování a také ovšem mají dokázat Darwinovu teorii. Samotná (makro) evoluce účel nemá: Jak můžeme napodobit bezúčelný proces účelným?)
Myslím, že nadále na Vás nebudu reagovat

Re: Václav

Pletete záznam (nebo přenos) informace a informaci samotnou!
Ne nepletu. Jenom říkám, že informace, která není zaznamenaná neexistuje.

Pletete software (program) a hardware ("počítač") dohromady! I kdyby byla "jenom" aparaturou (což program není!), pořád platí, že tu "aparaturu vymyslely inteligentní bytosti a nevznikla nějakým samovolným vývojem, nepotřebujícím inteligenci!
Ne nepletu. Vy se snažíte nepochopit, co říkám. Zatímco experiment v CERN běží fyzicky, experiment v počítači běží virtuálně, proto program může být aparaturou.
Aparaturu v CERN také vymyslely inteligentní bytosti, stejně ale objevy v ní učiněné popisují děje, které žádnou inteligenci nevyžadují

I kdyby. programátor "jenom" nastavil prostředí, pak by šlo o vliv inteligentní osoby a ne o samovolné nastavení bez potřeby nějaké inteligence!
Stejně tak jde při provádění fyzikálního experimentu o vliv inteligence. To nijak neznevalidňuje výsledky experimentu.
Ještě jednou a tučně. Tentokrát se nad ím zkuste zamyslet. programátor nevkládá žádné znalosti ohledně výsledku objektu, který podléhá evoluci. ON TOTIŽ VŮBEC NEVÍ, jaký ten výsledek bude. Když něco nevím, tak tam tu informaci asi těžko můžu vložit.

A kde přesně člověk - programátor získal jednlotlivé instrukce a jejich sled evoloučního algoritmu?
Jak jako kde? Darvin popsal evoluci pomocí přírodního výběru. Čili Darwin popsal ten algoritmus.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Re: Václav

Evoluční algoritmy...Člověk je jenom okoukal v přírodě.
A kde přesně člověk - programátor získal jednlotlivé instrukce a jejich sled evoloučního algoritmu?? Tedy algoritmu, vytvořeného pro počítačový program?
Do programu se ty znalosti nevkládají samy od sebe, ale vkládá je tam programátor! Ne. Programátor jenom nastaví prostředí. A JAK se ty znalosti tedy do programu dostanou, když je tam programátor nevloží?? (Byť třeba pomocí jiného programu)?
I kdyby. programátor "jenom" nastavil prostředí, pak by šlo o vliv inteligentní osoby a ne o samovolné nastavení bez potřeby nějaké inteligence!
Program, počítač, operační systém (atd) jsou jenom aparaturou, stejně jako je aparaturou srážková komora v CERNu.
Pletete software (program) a hardware ("počítač") dohromady! I kdyby byla "jenom" aparaturou (což program není!), pořád platí, že tu "aparaturu vymyslely inteligentní bytosti a nevznikla nějakým samovolným vývojem, nepotřebujícím inteligenci!
Informace neexistuje bez hmotného nosiče nebo signálu Pletete záznam (nebo přenos) informace a informaci samotnou! To NENÍ totéž. Informace samotná je na nosiči (i na nosném signálu!) nezávislá a dokonce na něm MUSÍ být nezávislá. Transformací informace - převdením z jednoho druhu záznamu na jiný se vlastní informace nebo obsah informace změnit NESMÍ. Jinak dojde k dezinformaci nebo ke ztrátě informace!

Václav

Evoluční algoritmy pro počítačové modelování vymyslel "člověk". Nevznikly nějakou náhodou z ničeho!
Člověk je jenom okoukal v přírodě.

Tzn., že do programu se ty znalosti nevkládají samy od sebe, ale vkládá je tam programátor!
Ne. Programátor jenom nastaví prostředí. Stejně jako fyzik nastaví před pokusem aparaturu, nebo proti sobě pošle protony rychlostí blízkou c. Program, počítač, operační systém (atd) jsou jenom aparaturou, stejně jako je aparaturou srážková komora v CERNu.
Programátor tam nevkládá žádné znalosti o výsledku pokusu.

To se mýlíte! Informace se "neřídí" žádným fyzikálním zákonem: není to ani hmota ani energie, jichž se fyzikální zákony týkají.
Mýlíte se. Informace neexistuje bez hmotného nosiče nebo signálu, jímž je přenášena. Ať už je to nějaké uspořádání magnetického nosiše, stavu tranzistorů, EM signál, uspořádání aminokyselin nebo konfigurace neuronových synapsí v mozku.
Informace bez nosiče neexistuje. Pokud ANO, uveďte příklad.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Hledač

Navíc ke spuštění výpočtu podle evoluč. algoritmu musí být přítomny nezjednodušitelné prostředky.
No a? Pro provedení fyzikálního pokusu jsou taky potřeba nezjednodušitelné prostředky. A zpochybňuje to snad nějak výsledek samotného pokusu? Ne.

Anebo si myslíte, že hledáním řešení složité a rozsáhlé úlohy, vznikne jiná úloha?
Ano, obvykle se při řešení složité a rozsáhlé úlohy najde několik jiných úloh, které je třeba vyřešit, navíc samotné řešení může vygenerovat úlohu úplně jinou a mnohem složitější.

Evoluční algoritmy se průběhu makroevoluce podobají jen zdánlivě.
Proč? A proč někdo rozlišuje mikro a makroevoluci? Rozdíl je jenom v počtu iterací.

Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Obrázek uživatele JHK

Pro rafael....

Ano cisto logicky k tomu dojst muselo, lebo tu sme, cisto logicky boh, ci bohovia nie su, lebo sa neprejavuju a nikdy neprejavovali.
Je to porovnatelne tvrdenie, navyse podporene tym ,ze tu zivot je, evolucia prebieha, bez ohladu na to, kolko bohov si clovek vytvoril vo svojej mysli.
Je zaujimave, ze miliony, stovky milionov rokov, ked tu clovek nebol a boli ine zivocichy, tak bohov nebolo treba, mimochodom, kde su spomenute dopady sutrov na nasu planetu, majuce katastrofalne nasledky, ked uz par litrov vody na zidovskom dvore tak podrobne rozpisali?

- čistě logicky co? muselo? Nemuselo.......

- a to že to logicky vyplývá - nevyplývá....

čistě logicky např. vyplývá, že pokud biologické organizmy vykazují akt stvoření, pak tu k žádné evoluci dojít spíše nemuselo. Logické spíše je, že biologické organizmy jsou utvářeny mutacemi - tudíž z toho např. může plynout, že organizmy mohly být na počátku v podobném, nebo dokonce stejném tvaru - jako jsou dnes. Ale také nemusely, nikdo nebude tvrdit, že musely......

Jenomže se Vám to nelíbí rafaeli.... nelíbí...... a co se nelíbí - tak to prostě být nemohlo. Nic více - nic méně. V.S.

Re: PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ

Evoluce člověka z buňky je nesmysl. Netvrdím, že to pozná každý hned, ale kdo si něco o tom přečte - měl by čistě logicky dojít k tomu, že to není možné.

Ano cisto logicky k tomu dojst muselo, lebo tu sme, cisto logicky boh, ci bohovia nie su, lebo sa neprejavuju a nikdy neprejavovali.
Je to porovnatelne tvrdenie, navyse podporene tym ,ze tu zivot je, evolucia prebieha, bez ohladu na to, kolko bohov si clovek vytvoril vo svojej mysli.
Je zaujimave, ze miliony, stovky milionov rokov, ked tu clovek nebol a boli ine zivocichy, tak bohov nebolo treba, mimochodom, kde su spomenute dopady sutrov na nasu planetu, majuce katastrofalne nasledky, ked uz par litrov vody na zidovskom dvore tak podrobne rozpisali?

Obrázek uživatele JHK

Re: - myslím, že velmi zajímavé je -......

- že např. taková RNA polymeráza, se nemohla nějak významně vyvíjet, protože pokud by se vyvíjela, pak nevím, kam. Musela zůstat naprosto stejná, jako na počátku. Znamená to tedy - že některé "součásti" buněk - se nevyvíjely? To je divné ne? Něco se vyvíjí a něco se nevyvíjí? V.S.

Dejme tomu, že by se vyvíjel např. kruh, jako základní geometrický útvar. Nebo trojúhelník. Nebo čtverec. Nebo by se vyvíjely přírodní zákony. Jak dlouho trvalo, než se vyvinuly přírodní zákony? A z čeho se vyvinuly?

Nevidí snad někdo zde - nesmyslnost takového přemýšlení? Proč by se něco takového mělo vyvíjet?

Evoluce člověka z buňky je nesmysl. Netvrdím, že to pozná každý hned, ale kdo si něco o tom přečte - měl by čistě logicky dojít k tomu, že to není možné.

Samozřejmě připouštím, že k tomu dojde nejspíše ten, kdo si nějakým zázrakem zachová svůj vlastní rozum a schopnost kritického myšlení- což je pro mě projevem spíše v dnešní době zázračným - než aby to byla schopnost naším systémem získaná a naučená. Neboť s ničím takovým se myslím v našem školním systému - ze zásady nepočítá. Z našeho školního systému musí vypadnout člověk s vymytým myšlením - a rozhodně tak, aby se "musel" co nejdříve přizpůsobit těm "našim" podmínkám - těm evolučním. Se svobodnou vůlí a zastáváním kreacionismu, či ID - se nemůže počítat. Prostě ideologie - jak vyšitá. Smile

Obrázek uživatele Chameleon

Evolučné algoritmy

Navíc ke spuštění výpočtu podle evoluč. algoritmu musí být přítomny nezjednodušitelné prostředky.

S tým plne súhlasím. Nutné tiež podotknúť, že zrovna nie jednoduché. Ohodnocovacia (fitness) funkcia evolučného algoritmu je daná konkrétnym problémom, pretože cieľom je nájsť také individuum nebo indivíduá, ktoré majú z hľadiska príslušného problému optimálne vlastnosti. Za účelom správneho rozpoznania, posúdenia a ohodnotenia indivíduí fitness funkcia obsahuje komplikovaný program, obsahujúci veľké množstvo špecifickej informácie, ktorú vytvoril inteligentný tvorca. V prírode nič také neexistuje. Máme tam len prostredie a jeho elementárne vplyvy za rôznych okolností. Žiaden program. Program je až v samotných biologických štruktúrach, ktoré sú vďaka nemu schopné flexibilne reagovať a prispôsobiť sa aktuálnej situácii prostredia.

Customize This