Padají panny, evoluce vítězí – padají orli, stvoření prohrává?

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8670 přeložil Pavel Kábrt - 3/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 23. března 2015.)

Co je to evoluční teorie?
Je to hromada lží, omylů a výmyslů, kterou parta bájetvorců nakupila na Bohem stvořený diamant života.

Už víte, proč evoluční partu nazývám prolhanými lháři? Pokud ne, přečtěte si následující článek.

Pavel Kábrt

Neměly by mutace a měnící se prostředí přinést zcela nevyhnutelně po dvou miliardách let nějaký efekt na organizmus? Notabene, když nám evolucionisté tvrdí, že jen za pouhou čtvrtinu této doby evoluční procesy přeměnily ryby na lidi. Navíc k mutacím dochází bez přestání, nemělo by se jich tedy nahromadit dostatečné množství po všech těch miliardách let, aby aspoň některé viditelné části těla byly nějak ovlivněny? A přeci, podržte se: autoři nové studie v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences říkají, že dramatická absence změn v určité bakterii je právě důkazem evoluce.1

U břehů Západní Austrálie můžeme najít zkamenělé masy bakterií. Podle zprávy v Proceedings, tyto sirné bakterie jsou běžně datovány na stáří 1,8 miliardy let, přesto se však dokonale shodují se zkamenělinami ve stejné oblasti, datovanými na stáří 2,3 miliardy let.

To představuje údajných 500 miliónů let nulové evoluce na těchto bakteriích. Ale aby toho nebylo málo, ty samé bakterie jsou ještě i dnes živé a dobře se jim daří v bahnech u pobřeží Chile. Profesor na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), William Schopf, řekl ve zpravodajské rubrice UCLA: „To se jeví jako naprosto ohromující, že se život nevyvíjel po více jak 2 miliardy let.“2

Čemu asi přisuzuje tuto zázračnou evoluční odchylku? Pro UCLA zprávy Schopf vysvětlil: „Prostředí, ve kterém tyto mikroorganizmy žijí, se podstatně nezměnilo po 3 miliardy let.“2

Schopf také řekl: „Evoluce je fakt.“ Jeho evolucionistická logika je průzračná: K evoluci dochází vlivem změn v prostředí, ale tyhle bakterie se nevyvinuly. Z toho plyne, že se jejich prostředí nikdy neměnilo. To je jednoduchá logika, že?

Až na to, že to má několik trhlin. Například to ignoruje evoluční učení, že zemská historie prodělala desítky ohromných katastrof, včetně několika globálních vymírání. Typická studie zkamenělin z roku 1882 upozorňuje na masové vyhynutí v horninových systémech ordoviku, permu, triasu a křídy.3

Geologové Potopy samozřejmě nejsou zatíženi dogmatem, že tyto systémy reprezentují obrovské časové úseky. To, co světští vědci interpretují jako série vymírání, oddělené milióny let, může ve skutečnosti představovat pulzování rázových vln během jednoho roku Potopy, při které Bůh zničil zemi. Pokud tomu tak je, pak to také vysvětluje, jak hromadící se nánosy na kontinentech celého světa mohly velmi rychle pohřbít mořské tvory, někdy společně se suchozemskými tvory.4

Schopfova primitivní logika také ignoruje fakt, že tyto bakterie v Chile žijí skoro 13 tisíc kilometrů od Západní Austrálie. Překonání této vzdálenosti podél pobřeží by vyžadovalo ještě několikrát delší cestu. Dovede si někdo představit, jak předci těchto bakterií zůstali v prostředí, „které se podstatně nezměnilo“, když se přesouvali během času, bakterie po bakterii, z jednoho a toho samého bahnitého močálu do jiného, kolem zeměkoule, po milióny let, zatímco všude jinde mořský život vymíral během ledových dob, pádů asteroidů a erupcí vulkánů?5

Uznání faktu Potopy dle Genesis vyžaduje mnohem menší víru než tohle.

Odkazy

1. Schopf, J. W. et al. 2015. Zkamenělé sirné bakterie z formace Duck Creek, staré 1,8 miliardy let, poskytují slibný důkaz evoluční nulové hypotézy. Proceedings of the National Academy of Sciences. 112 (7): 2087-2092.
2. Wolpert, S. Scientists discover organism that hasn't evolved in more than 2 billion years. UCLA Newsroom. Posted on newsroom.ucla.edu February 2, 2015, accessed February 15, 2015.
3. Raup, D., and J. Sepkoski, Jr. 1982. Mass extinctions in the marine fossil record. Science. 215 (4539): 1501–1503.
4. Morris, J. 2012. The Global Flood. Dallas, TX: Institute for Creation Research.
5. Současné živé formy představují pouhých pět procent toho, co kdysi brázdilo moře. Podle evoluční teorie zbylých 95 procent bylo vyhlazeno hromadným vymíráním. (Mass Extinction Fact Sheet. American Museum of Natural History. Posted on amnh.org, accessed February 20, 2015.)

PřílohaVelikost
0755-24.3.2015-padaji_panny_evoluce_vitezi_-_padaji_orli_stvoreni_prohrava.doc402.5 KB
Průměr: 3 (5 votes)
Customize This