Oslice porodila´zedonka´

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/5546/ přeložil Pavel Kábrt – 8/2010)

Článek uveřejnila Společnost pro výzkum stvoření 4. srpna 2010.

Oslice porodila zedonka.jpg

25 let se v americké přírodní rezervaci Chestatee Wildlife Preserve pásli osli a zebry na společných pastvinách a zachovávali si odlišné identity. Když ale nedávno jedna oslice porodila, ošetřovatelé byli překvapeni malým „zedonkem“. Měl oslí hlavu, ale na nohách typické zebří páskování, což znamenalo, že otcem byl zebří samec.

Na svých webových stránkách ZOO, která se nachází 45 minut severně od Atlanty, ve státě Georgia, uvedla: „Zedonkové jsou nanejvýš vzácní a my jsme tímto narozením velmi nadšeni. Matka i děcko se mají moc dobře a můžete je vidět na jedné rozlehlé pastvině.“ (1)

Říká se jim také zonkové, těmto potomkům zeber a oslů, a známi jsou pouze z chovu v zajetí. Jejich velká vzácnost je asi důsledkem skutečnosti, že tito členové koňovitých jsou hodně vybíraví ve volbě partnera, pokud jde o jeho vzhled. Například barevné stádo divokých koní se vyhýbá bílým koňům.

Mimo zedonků existují i jiní kříženci. „Zebrula“ vznikne spojením klisny koně a hřebce zebry (nebo „hebrula“, když je otcem kůň). Mula vzniká ze spojení hřebce osla a klisny koně. (opačně je to mezek – pozn. překl.) Protože se mohou mezi sebou křížit zebry, koně a osli, je to silný důkaz toho, že jsou potomky jediného stvořeného druhu – druhu kůň. (2)

(Kreacionisté pracují na nelinnéovské biologické klasifikaci – pozn. překl.)

Běžně jsou však tito zedonkové, zebrulové a muli neplodní následkem neshodného počtu chromozómů. Osli mají 62 chromozómů, koně 64 a zebry 44. Kůň Převalského – kterého jak evolucionisté, tak i kreacionisté, považují za podobného populaci, ze které vzešli moderní koně – má 66 chromozómů, zatímco horská zebra Hartmannové má pouze 32 chromozómů. (3)

Z důvodu těchto rozličných počtů chromozómů můžeme tvrdit, že Bůh stvořil každou z těchto koňovitých variant odděleně. Existovaly zcela jasně v těchto běžných současných formách po většinu pozemské historie. Například v dobách biblického Josefa byli koně rozlišováni od oslů a obě skupiny byly domestikovány. (4)

Oblíbený Jákobův syn Josef se stal mocným úředníkem v Egyptě, jak říká Bible. Asi měl jméno Mentuhotep a byl známým vezírem pod faraonem Sesotrisem I. ve 12. dynastii. Archeolog a spisovatel David Down uvádí: „Sir Alan Gardiner řadí Sesostrise I. k datu 1971-1928 př. Kr., ale podle revidované chronologie panoval v době, kdy byl Josef prodán za otroka do Egypta roku 1681 př. Kr.“ (5) To asi nebylo o moc později než tisíc let po velké Potopě. Jak se potom mohli dva jediní koně na Noemově arše rozmnožit do takové pestrosti čistokrevných plemen v tak krátké době?

Máme spoustu důkazů, že tyto formy koňovitých pocházejí jen z původních několika. Nejpřímnější důkaz tohoto tvrzení poskytuje možnost jejich vzájemného křížení. To je kvalifikuje jako jeden stvořený druh, protože Genesis 1 jasně označuje rozlišitelný stvořený druh (kind) života podle možnosti se křížit.

Dále také většina – pokud ne všechny – případy biologických změn, jak známo, se odehrávají rychle, často jen v jedné generaci. Například vědci ve Francii byli překvapeni nálezem odlišného druhu (species) včel, které běžně opylují svůj jeden určitý druh orchidejí, nicméně opylily a tím zkřížily dvě orchideje, a tak vytvořily novou orchidej, která zase přivábila třetí druh (species) včel. (6) A výzkumníci na galapážském souostroví nikdy neočekávali, že najdou křížence mezi suchozemským a mořským leguánem, ale ten se rovněž objevil v jediné generaci.

Také chromozómy se mohou rychle měnit. (7) To vše ukazuje k Bohu, který je dostatečně schopný, aby svoje stvoření vybavil schopností rychlých proměn, a tak mohl být naplněn jeho záměr – aby jeho stvoření bylo plodné, rozmnožovalo se a zaplnilo rychle se měnící lokality /niky/ tohoto světa. Zedonkové nejsou častým případem, ale nabízejí vhled do kreativních schopností Tvůrce veškerého života.

Prameny:

1. Chestatee Wildlife Preserve website at chestateewildlife.com.
2. Today, there are nine members of the horse kind that have produced 17 known hybrids.
3. Wichman, H. A. et al. 1991. Genomic Distribution of Heterochromatic Sequences in Equids: Implications to Rapid Chromosomal Evolution. Journal of Heredity. 82 (5): 369-377.
4. "And they brought their cattle unto Joseph: and Joseph gave them bread in exchange for horses, and for the flocks, and for the cattle of the herds, and for the asses [donkeys]: and he fed them with bread for all their cattle for that year" (Genesis 47:17).
5. Down, D. and J. Ashton. 2006. Unwrapping the Pharaohs: How Egyptian Archaeology Confirms the Biblical Timeline. Green Forest, AR: Master Books, 82.
6. Thomas, B. New Orchid Arose Too Fast for Darwin. ICR News. Posted May 18, 2010, accessed July 29, 2010.
7. Wichman et al, 372: "Cladistical analyses show that some taxa radically reorganize their genome in a relatively short time frame, whereas others exhibit long periods of karyotypic stasis."

PřílohaVelikost
Oslice porodila Zedonka.doc114.5 KB
Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Obrázek uživatele Stoura

Ad jejich potopa

slovz "jejich Potopou" jsem měl na mysli to, že celosvětová potopa patří do jejich modelu světa. Že ji popisují jako celosvětovou, to nijak neypochzbňuji a výynameam pro jejich model jsem zvýraznil i velkým písmenem. V jiných modelech světa se prostě celosvětová potopa podle mladozemslého popisu nevyskytuje, je proto dobré to oddělit, aby bylo jasné, kdo ji propaguje.

Ale důležitější je asi rozebrat otázky, spojené s kritikou přivlastňovacího zájmena.

Příčinná souvislost údajné Potopy s letošními požáry v Rusku mi není moc jasná, ale třeba se to nějak osvětlí později.

pavel Kabrt píše: Evolucí nemůžeme vysvětlit ani vznik jediné zkameněliny

Jak to že ne? Pokud platí evoluční teorie, měli by se v minulosti vyskytovat předkové současných tvorů. Alespoň jeden z nich by zkamenět mohl - to snad připouští i kreacionisté, nebo ne?

kdepak dnes vznikne pohřebiště zkamenělin, slyšel kdy o tom někdo něco?
Vznik zkamenělin má několik fází. Za prvé uložení tkání, které mají zkamenět a poté samotná fosilizace. Zjevně se ptáte na první z nich. Ale ta na mnoha místech přece probíhá. Za prvé sám na začátku svého příspěvku jmenujete lokální katastrofy (apříklad záplavy nebo erupce sopek, které mohou opakovaně shromažďovat těla zvířat) A pak jsou i dnes známa místa, která fungují jako přirozné pasti - přirozené zdroje CO2 a methanu, bažiny, asfaltová jezírka, jaskyně. Ale asi bychom museli případ po případu probrat to, co máte na mysli.

Byla to tedy NAŠE potopa, pozemská, proto jinde na blízkých tělesech nic podobného není,
Je. Mysím, že poněkud ignorujete (nevím zda záměrně) existenci Jupiterova měsíce Europy.

Obrázek uživatele Stoura

Co je to druh

Panel Kabrt píše: Dr. Reinhard Junker uvádí, že v matici křížení koňovitých jsou některá křížení zatím nepozorována, např. osel asijský se zebrou Gréviho, ale považují se tato zvířata za nepřímo křižitelná (přes mezistupeň tedy A se nekříží s C, ale kříží s B, a B se kříží s C)

V článku zároveň je uvedeno : Genesis 1 jasně označuje rozlišitelný stvořený druh (kind) života podle možnosti se křížit.

Logická otázka tedy zní: tvoří A a C jeden druh podle Bible (a tedy i kreacionistů, kteří z ní podle svých slov vycházejí)?

A další okamžitě se nabízející otázky: pokud druh B neexistuje (třeba vymře)? A co pokud by se někdy v budoucnosti podařilo uměle vztvořit mezidruhy B1,B2,B3, kterými by se podařilo propojit třeba opici a člověka v smyslu citátu pana Junkera - svědčilo by to o něčem?

Jinak: pokud i v tomto kreacionistickém článku je připuštěno, že počet chromozomů se může vývojem měnit (soudím tak podle tvrzení Kůň Převalského – kterého jak evolucionisté, tak i kreacionisté, považují za podobného populaci, ze které vzešli moderní koně – má 66 chromozómů a koně 64 ), je překonána hranice, která zde v jiných článcích byla prezentována jako vážný problém ET (jak mohl pžežít zmutovaný potomek s jiným genomem).

Toť otázka

Této nejasnosti jsem si ovšem při překladu všiml. Řekl bych, že to není zatím jasné ani kreacionistům, i když článek naznačuje, že na arše Noemově mohl být jen jeden pár druhu kůň /kind, baramin, základní stvořený typ/, snad zastupující čeleď "koňovití". Různé počty chromozómů by snad nebyly obtíží vzniku druhů /species, ne kind čili baramin/. Ale nevím, nijak jsem tuto otázku víc nestudoval. Dr. Reinhard Junker uvádí, že v matici křížení koňovitých jsou některá křížení zatím nepozorována, např. osel asijský se zebrou Gréviho, ale považují se tato zvířata za nepřímo křižitelná (přes mezistupeň, tedy A se nekříží s C, ale kříží s B, a B se kříží s C, takže se chápe A a C nepřímo křižitelné - to je i u jiných skupin, třeba u hrabavých).

Ještě poznámka k ironickému "před jejich Potopou". Nebyla to potopa "mladozemistů", ale potopa nás všech, proto nám nyní prší v Česku na hlavu, a proto jsou v Rusku požáry a v Indonézii zemětřesení, a proto jsou na zeměkouli oceány vody a tři čtvrtiny zemských pevnin pod sedimenty. Evolucí nemůžeme vysvětlit ani vznik jediné zkameněliny, natož celých hřbitovů - kdepak dnes vznikne pohřebiště zkamenělin, slyšel kdy o tom někdo něco? Aha, já zapomněl, "ony zvláštní podmínky kdysi dávno v minulosti". To je ovšem ten žánr "dávno tomu, dávno, bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami..." Většinou takto vědecká pojednání nezačínají, jen ta, která se za ně vydávají (evolucionistická).

Byla to tedy NAŠE potopa, pozemská, proto jinde na blízkých tělesech nic podobného není, evoluční příběhy nejsou schopny tyto skutečnosti vysvětlit - příběh Bible ano. PK

Obrázek uživatele Stoura

Je to jeden druh nebo ne?

V článku jsou tvrzení :

a) Z důvodu těchto rozličných počtů chromozómů můžeme tvrdit, že Bůh stvořil každou z těchto koňovitých variant odděleně.

b)To je kvalifikuje jako jeden stvořený druh, protože Genesis 1 jasně označuje rozlišitelný stvořený druh (kind) života podle možnosti se křížit.

Zajímalo bz mne tedy, jestli na Arše podle fanoušků mladé Země byli jen koně Převalského, nebo i zebry, osli, případně nějací (kteří?) další kopytníci. A jestli tyto druhy podle mladozemistů žili či nežili před jejich Potopou.

Customize This